Zima přichází - pozor na úraz

Opět přichází zima a s ní zvýšené nebezpečí úrazů.
V našem SVJ k nim dochází sice zřídka, ale dochází k nim.
Proto na zvýšené nebezpečí v zimním období upozorňujeme a zároveň Vás žádáme o opatrnost, zejména:

 • dejte pozor při pohybu na všech pochozích plochách, rohožích před vchody a ve vchodech domů, schodištích. Mohou být mokré, nebo namrzlé – můžete uklouznout, zakopnout a upadnout.
 • dejte pozor při pohybu v průjezdu – jsou tam výmoly, mohou tam být i namrzlé kaluže, na kterých můžete také upadnout
 • kde jsou zábradlí, a ta máme prakticky na všech nebezpečných místech – využívejte je a přidržujte se.
 • na zvýšené nebezpečí při pohybu v zimním období upozorněte i členy svých domácností, zejména děti a starší lidi

Opravy společných částí domů v obytných patrech začínají

Po úpravách interiérů 0. a 1. patra přistupujeme nyní k opravám a zlepšení funkce i vzhledu společných částí našich domů v obytných patrech.
Budou provedeny postupně, nejprve na Uzbecké, pak na Moskevské a nakonec na Vršovické.
Práce na Uzbecké začnou zítra v 17. patře, dotčeno bude také 14 – 16. patro.
Pracovní doba je od 8.00 do 18.00 denně od pondělí do soboty.
O vánočních a novoročních svátcích, tedy od 22.12 do 2.1. se pracovat nebude a v dotčených patrech bude uklizeno.
Termín pro dokončení díla je stanoven do 31.8.2018 v celém domě.

Jde o komplexní, multiprofesní dílo, zahrnující zejména úkoly plánu oprav č. 13, 14, 15, 24.
Je rozčleněno do 6 souborů, zajištěných odpovídajícími projekty a budou ji realizovat společně 4 dodavatelé.
Na Uzbecké bude provedena nákladem 13,4 MKč včetně rezervy 2 Mkč, obdobně pak v ostatních domech
Investorem je naše SVJ, zastoupené V.Zasadilem. L.Bulantem a J.Železným
Hlavním dodavatelem a koordinátorem prací bude firma AVS Panel servis (Mgr. Michal Hrubín 775 680 834).
Kontrolní dny stavby budou vždy v úterý od 17 hodin v kanceláři SVJ. Jsou otevřené komukoli z vlastníků, členů našeho SVJ.

Výsledkem bude mimo jiné:

 • celková rekonstrukce EPS dle nového požárně-bezpečnostního řešení, umožňující připojení na centrální pult HZS hl.m.Prahy – tzn. zvýšení požární bezpečnost a snížení nákladů na obsluhu EPS
 • přeložka veškerých vedení společné elektřiny, telekomunikačních vedení (Poda, UPC, částečně O2), vedení soustavy zvonků a domácího videa nad nově vytvořené SDK podhledy na chodbách a v prostoru před výtahy včetně připojení všech dosavadních uživatelů na nové trasy sbp. vedení jejich dosavadních operátorů – tzn ze stěn chodeb a prostorů před výtahy zmizí chaotické a nevábně vyhlížející zadrátování v povrchových lištách na stěnách a stropech.
 • vertikální rozvod NN společné spotřeby a sbp bude modernizován a umístěn do kolektoru, procházejícího elektroměrnými místnostmi vedle výtahů – tzn. z prostor před výtahy zmizí velkoobjemové šedé krabice, kryjící dosavadní rozvody a hyzdící prostor před výtahy
 • na chodbách, před výtahy a na schodištích bude nové, pohybovými čidly spouštěné osvětlení, vyhovující normám, včetně intenzity osvětlení – tzn. lepší, úspornější a spolehlivější osvětlení bez ohmataných vypínačů, praskajících žárovek a často vysazujících schodišťových spínačů.
 • na chodbách, před výtahy a na schodišti bude nové nouzové osvětlení – tzn. zvýšení bezpečnosti při vysazení, nebo vypnutí hlavního osvětlení v mimořádných situacích
 • nad SDK podhledy bude příprava na budoucí silnější rozvod třífázové elektřiny do bytů (v mědi) a příprava na budoucí rozvod STA
 • oprava, vyštukování a vybílení stěn chodeb a před výtahy
 • nové lino na chodbách, před výtahy a na schodech
 • atd.

Zatím nebudeme z finančních důvodů měnit dvoukřídlé dveře od výtahů do chodeb. Peníze nám bohužel předčasné vyčerpala z našeho pohledu nesystémová direktivní opatření z kontroly HZS hlm.Prahy v roce 2016.

Pro více informací sledujte zprávy v zápisech ze schůzí výboru, nebo (ještě lépe), přijďte jako hosté na schůzi výboru nebo na kontrolní den staveb.

Štěnice na Moskevské

V těchto dnech byl v jednom bytě na Moskevské 1464 vlastníkem bytu zjištěn výskyt štěnic. Problém je řešen, ale v této souvislosti žádáme i ostatní vlastníky, aby zkontrolovali své byty na přítomnost tohoto obtížného hmyzu. Pokud výskyt zjistíte, nebo budete mít nejistotu, ohlaste to co nejdříve pracovníkům správní firmy First s.r.o. (pokud někdo ještě neví, mají kancelář v 0.podlaží vedle vchodu do domu z parku). V takovém případě provedena kontrola na místě, případně provedena další opatření odbornou firmou.

Nové dveře ke sklepům na Uzbecké a na Moskevské

Dnes byla převzata zástavba nových bezpečnostních dveří s předepsanou požární odolností ke sklepům.

Do jejich zámků se hodí standardní (červený) klíč, který již máte ke dveřím místností s elektroměry.

Tomu, kdo nemá standardní klíč se ale může stát, že se do sklepů nedostane.

V takovém případě ohlašte jméno vlastníka a číslo bytu do vrátnice a bude Vám v průběhu několika dní opět na vrátnici oproti podpisu bezplatně vydán nový klíč (jeden klíč na jeden byt).

Do té doby Vám na požádání dveře ke sklepům odemkne službu konající domovník

Krádež kola z balkonu

Vážení sousedé,
jeden z nás, pan Peter Belica, nás sdělením na našem webu chce upozornit, že ani na balkoně bohužel nemusí být naše věci v bezpečí a je třeba si dát pozor. K tomu opravdu není co dodat…

chcel by som prostredníctvom vrumo upozorniť susedov na Uzbecké 1463/1 na činnosť zlodejov. Včera (streda 1.11.2017) som zistil, že mi z balkóna na 3. poschodí zmizol bicykel. Pozor teda na veci, ktoré máte uložené na balkóne, asi hlavne na dolných poschodiach. Na balkóne odložené veci nie sú v bezpečí. Udalosť som hlásil ihneď po zistení aj na polícii.

nové dveře do sklepů Uzbecká, Moskevská

Vážení sousedé,
od 16 do 21.10 probíhá na Uzbecké a Moskevské výměna dveří na vstupu do sklepů od výtahů. Nové dveře budou jednokřídlové a budou odpovídat současným požárním a bezpečnostním požadavkům. Výměna je spojena s vybouráním starých dveří s mřížemi, což způsobí v každém domě po dobu cca dvou dnů zvýšený hluk. Žádáme Vás o pochopení a toleranci.

Odstávka dodávky vody Vršovická 1461, 1462

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. sdělují, že z důvodu provádění oprav bude
31.10.2017 od 8:00 do 18:00 hodin,
přerušena dodávka studené vody.
Týká se jen domů Vršovická 1461 a 1462.

Podhledy v podloubí před vchodem do č.p.1462

Vlastník nebytového prostoru č.308/1462 (nyní v rekonstrukci jako jídelna), zahájil vlastním nákladem obložení části stropu podloubí u vchodu do tohoto NP a do č.p.1462. Jde o společnou část domu a ostatní vlastníci se tedy mohou k této úpravě vyjádřit. Práce byly již zahájeny, způsob provedení můžete vidět na místě samém. O Vaše případné připomínky nebo návrhy prosíme do 15.10.2017. Můžete je vyjádřit zde jako komentář k tomuto příspěvku, nebo je v listinné podobě vložit do schránky SVJ, umístěné v domě č.p.1461.

Drobný incident v areálu SVJ

Dnes ve 21.30 ohlásil noční strážný přítomnost skupiny cizích lidí, zdržujících se ve vnitrobloku. Zjistil jsem, že jsou to filmaři a bez povolení či ohlášení zde filmují reklamní spot. Vyzval jsem je, aby činnost ukončili, uklidili a do 22.00 odešli. Chovali se slušně a uposlechli. Ve 22 hodin se pak dostavila ještě hlídka PČR, kterou zavolal někdo z vlastníků s podezřením, že jde o sprejery.
Z celé události vyplývají dva dobré signály:

 1. Mezi vlastníky se našel takový, který neváhal a zavolal policii, když se obával ničení našeho společného majetku.
 2. Policie po dlouhém období nezájmu projevila snahu zasáhnout proti sprejerům

Park a jeho vlastník

Předmětný pozemek nikdy nevlastnila městská část Praha 10, potažmo hl. m. Praha. Tato plocha byla historicky v majetku Ministerstva obrany ČR a její organizační složky realizovaly prodej formou dražby. Současným vlastníkem je společnost XEDUS CREDIT s.r.o. Městská část tedy v prodeji nijak nefigurovala. Na dotaz kdo je pod rozhodnutím o prodeji tedy neznáme odpověď.

Pozemek je v katastru nemovitostí veden s druhem využití ostatní plocha a způsobem využití jako zeleň. Tedy oficiálně zde park nezanikl. Můžeme pouze spekulovat o záměrech nového vlastníka. Každopádně jedním ze záměrů bylo plochu oplotit a znemožnit tedy průchod. Toto se nám podařilo zablokovat. Evidentně tím ale došlo k narušení plánů vlastníka a nyní se o svůj majetek nestará. Z naší strany byla vlastníkům zaslána výzva k nápravě – tedy hlavně seči trávníků, bohužel bez reakce. Z tohoto důvodu bude výzva opakována. Současné právní předpisy jsou ale z hlediska vymáhání péče o pozemky poměrně bezzubé. Přesto se nám v naprosté většině případů podaří donutit vlastníka alespoň k základní péči. Bohužel s větší péčí o zeleň nebo i obnovou prvků mobiliáře nelze počítat.

S pozdravem

Bc. Martin Pecánek

vedoucí odboru

odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje

zdroj Facebook