Havarie vody ve všech domech

Dnes odpoledne prasklo potrubí hlavního přívodu vody, umístěné v 0.patře na Uzbecké. Potrubí bylo uzavřeno . Znamená to, že nepoteče SV na celé Uzbecké a ve vysokém pásmu na Moskevské (od 9.patra výš), TUV nepoteče nikde. Byla povolána pohotovostní sužba JANPE.
Protože jde o potrubí velkého průměru, není havarie řešitelná běžným pohotovostním zásahem. V současné době se jedná s firmou JANPE o dalším postupu. V krajním případě nepoteče voda až do začátku příštího týdne a požádáme vodárny o přistavení cisterny. O aktuální situaci je informována vrátnice SVJ.

Pokračování tohoto článku »»»

Domovní schůze a shromáždění vlastníků v r. 2018

Domovní schůze proběhnou v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463) v termínech:

17.5.2018 v 19:00 h MOSKEVSKÁ
24.5.2018 v 19:00 h UZBECKÁ
31.5.2018 v 19:00 h VRŠOVICKÁ 1461 a 1462

Shromáždění vlastníků bude 14.6.2018 v 17.00 jako obvykle v sále ZŠ U Vršovického nádraží.

Ještě jednou avizo na přerušení dodávky elektřiny

Týká se opět Vršovické 1462, zítra 24.4. a opět montážní práce v rozvodně elektro

Znovu přerušení dodávky elektřiny na Vršovické 1462

Dne 18.4. budou pokračovat práce na rozvodně. V době od 11 do 15 hodin může dojít k přerušení dodávky elektřiny

Přerušení dodávky elektřiny na Vršovické 1462

Dne 5.4.2018 (čtvrtek) od 10h bude přerušena dodávka elektřiny v celém domě za účelem úpravy rozvodny. Předpokládaná doba prací je 2 hodiny.

Rekonstrukce na Moskevské začne 12. dubna 2018

Na Uzbecké se daří termíny realizace zkracovat a na Moskevské tedy zahájíme již 12. dubna.
Rozsah, plánované náklady a průběh stavby budou stejné, jako na Uzbecké (viz zápisy ze schůzí výboru).
Práce budou také probíhat od 17.patra směrem dolů.
Začnou bouráním otvorů na chodbách ve všech obytných patrech, v místnostech s elektroměry a položením žlabů vertikálního a horizontálních kolektorů NN a sbp.
Pokračovat budou škrábáním a opravou stěn na chodbách a v prostorech před výtahy, odstraněních starého vertikálního kolektoru NN, dokončením horizontálních sítí NN, sbp i EPS, přepojením bytů na nové sítě telekomunikací, upevněním roštů na stropech, jejich zaklopením sdk podhledy s inspekčními okénky před každým bytem, bílením, zprovozněním nového osvětlení s pohybovými čidly, odstraněním starého a položením nového lina.
Budou končit kontrolou a předáním díla, které proběhne v podzimních měsících tohoto roku.
Žádáme vlastníky jednotek na Moskevské, aby obtíže, které z průběhu stavby vyplynou (hluk, prašnost, stavební materiály a odpady na chodbách, apod) přijali s porozuměním a odstranili z chodeb a schodiště všechny své předměty, které tam nepatří a které stavbě překážení.
Dosud 36 vlastníků bytů nepředalo vyplněný dotazník s údaji o používaných telekomunikacích. Žádáme, aby tak co nejrychleji učinili a vyhnuli se komplikacím při přepojení svých bytů na nové rozvodné sítě.

Přerušení dodávky vody

Z důvodu nutné opravy rozvodů vody může v úterý 27.3. 2018 od 9.00 do 15.00 dojít k přerušení dodávky teplé i studené vody ve všech domech našeho splečenství

Náhradní termíny odečtů bytových vodoměrů

VRŠOVICKÁ 1461 – DEN 26.03.2018 MEZI 15,00 – 16,30 HOD

BYTY Č. : 4,21,22,23,296,297,301,303,306 = 9 bytů

VRŠOVICKÁ 1462 – DEN 26.03.2018 MEZI 16,30 – 18,00 HOD

BYTY Č.: 29,32,36,37,39,46,50,315,316,323,326,327, = 12 bytů

MOSKEVSKÁ 1464 – DEN 27.03.2018 MEZI 15,00 – 16,30 HOD

BYTY Č.: 172,174,178,180,191,194,200,229, = 8 bytů

UZBECKÁ 1463 – DEN 28.03.2018 MEZI 15,00 – 17,00 HOD

BYTY Č.: 63,79,90,96,123,127,129,140,141,144,145,146,149,159,168 = 15 bytů

Přehled náhradních termínů publikujeme s poznámkou, že neodečtených bytů je letos neobvykle mnoho a že další odkládání odečtů by ohrozilo konečný termín, kdy vyúčtování služeb musí být předloženo vlastníkům jednotek.

Zahoření na Vršovické

došlo k němu na č.p. 1461 dne 28.2. v nočních hodinách, cca v 03.30, v technickém podlaží, místnost č.126 – vzduchotechnika. Na základě signálu EPS je lokalizovala noční strážní služba (p.Gresl) a zavolala hasiče. S nimi přijela i PČR. Díky včasnému zásahu všech zúčastněných vznikla jen malá škoda – vyražené dveře a znečištění v místnosti 126 (hasiči) plus zakouřené prostory v domě. Zahořely textilní svršky apod, vnesené do místnosti. Případ šetří PČR. Předběžný závěr – způsobeno neznámým bezdomovcem, který nebyl v domě zastižen.

Kontrola a posportizace sklepů na Uzbecké

Kontrola byla zaměřena na stav, zajištění a označení sklepů, protože se vyskytují případy dvoustranných výměn, které nejsou výboru SVJ, ani správní firmě ohlášeny, neoprávněného zabírání jiných sklepů, než příslušných danému bytu, nebo zabrání dvou sklepů a s tím souvisejícího přepisování, nebo mazání označení sklepů. Kdo který konkrétní sklep dnes opravdu využívá se už bohužel nedá zjistit, aniž by jednotliví vlastníci bytů nastoupili ke svým sklepům a prokázali oprávněnost jejich využití. Protože si však nyní nikdo nestěžuje, výbor k tomu zatím přistupovat nebude.

Zjištěné závady.

Sklepy č. 102, 111 a 118 nejsou uzamčeny – vlastníci odpovídajících bytů byli jednotlivě upozorněni¨.
Třikrát jsou dva sklepy neoprávněně označeny stejným, přepisovaným číslem – 40,115 a 117. Oproti tomu nebyla nalezena čísla 70, 103 a 109.
Ve 12 případech byly zjištěny pokusy o vymazání a změnu čísla sklepa.
Přesto se pasport sklepů podařilo zrekonstruovat a je založen v dokumentaci výboru.

V případě stížností a sporů o sklepy pak každý, kdo užívá jiný sklep, než který dle původního číselného označení odpovídá jeho bytu, musí počítat s tím, že takový sklep bez náhrady uvolní ve prospěch oprávněného uživatele.