Dnes filmaři

Dnes od dopoledních do večerních hodin budou filmaři na terase nad garářemi filmovat reklamní spot. Tento prostor jim pro uvedený účel pronajal výbor SVJ, příjem vlastníků z tohoto pronájmu společných prostor bude jednorázově činit 40 000 Kč.
Prosíme o toleranci pohybu, případně i zvýšeného hluku a světel na terase

Informace o letní odstávce pro rok 2017

Vážení vlastníci,

Pražská teplárenská, a.s. nás informovala, že v roce 2017 bude odstávka v našich domech probíhat 4 dny a to

v období 17.7. – 20.7.2017.

Výbor

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ dne 8.6.2017 v 17 hodin

Vážení členové společenství – vlastníci a společní zástupci spoluvlastníků bytových a nebytových jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná dne

8.6.2017 od 17.00 hodin

v konferenčním sále ZŠ U Vršovického nádraží č. 1.

Svolavatelem shromáždění je výbor Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10.

V případě, že se shromáždění nezúčastníte, můžete udělit plnou moc (na druhé straně pozvánky) některému z dalších vlastníků, členům výboru, kontrolní komise nebo svým rodinným příslušníkům, aby Vás zastoupili při hlasování, též aby shromáždění disponovalo dostatečným počtem hlasů a bylo usnášeníschopné.
Upozornění:
Dle nového Občanského zákoníku a Stanov společenství, čl.XII odst.(2) platí:
„Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva a povinnosti vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění….

Pokud jste až dosud nevyplnili k tomu určené dotazníky, které jsme Vám vkládali do Vašich poštovních schránek v r.2016 a 2017, můžete tak učinit při prezentaci shromáždění. Přítomní členové výboru a pracovníci správní firmy Vám poskytnou nový dotazník, případně i radu, jak jej vyplnit.

Program:

 1. 17:00 – 18:00 h Prezence, kontrola a registrace plných mocí
 2. 18:00 – 18:10 h Schválení programu Shromáždění
 3. 18:10 – 18:50 h Zpráva o činnosti výboru a stavu správy domu s návrhy
 4. 18:50 – 19:10 h Zpráva o stavu plánu oprav k 31.12.2016, plán na r. 2017–19, výhled do r. 2025
 5. 19:10 – 19:20 h Zpráva o hospodaření za r.2016 a rozpočet společenství v r.2017
 6. 19:20 – 19:45 h Zpráva kontrolní komise a schválení účetní závěrky za r. 2016
 7. 19:45 – 20:10 h Volba členů a náhradníků výboru a kontrolní komise
 8. 20:10 – 20:30 h Náměty a žádosti vlastníků, diskuse
 9. 20:30 – 20:35 h Závěr a ukončení shromáždění

Zprávy a ostatní podklady pro jednání shromáždění jsou zveřejněny na internetových stránkách www.vrumo.cz, v listinné podobě jsou k dispozici v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463) a ve vrátnici.

Praha, dne 22. května 2017

Vladimír Zasadil, v.r.                   
    předseda výboru     

Hana Nekolova, v.r.

místopředseda výboru

             

DOMOVNÍ SCHŮZE 2017

Vážení členové společenství,

vlastníci a společní zástupci spoluvlastníků jednotek, dovolujeme si Vás pozvat na

                                      DOMOVNÍ SCHŮZE

které se konají jako každoročně v jednací místnosti SVJ, Uzbecká 1463, dne:

                                   18.5. v 19.00 Uzbecká
                                   25.5. v 19.00 Moskevská
                                     1.6. v 19.00 Vršovická

Na programu bude stav správy domů, hospodaření společenství, náklady bydlení, plán oprav, příjmy vlastníků z pronájmu společných částí domů, naše společné záměry do příštích období a všechny další otázky, které Vás zajímají.

Vaše náměty a připomínky výbor vyhodnotí a přiměřeně uplatní v materiálech, které předloží shromáždění vlastníků a vědomí a k rozhodnutí. Rádi bychom také získali další náhradníky výboru.


 

 

Nedopalky- vajgly

Žádáme důrazně kuřáky, aby neodhazovali nedopalky na nově položenou hydroizolaci. Je již na několika místech propálena.
Opravy těchto míst zaplatíme ve formě víceprací.

Kubásek

Pražská teplárenská - porucha 21.3.2017

Vážení vlastníci,

na stránkách Pražské teplárenské zjsme zjistili, že je dnes od 6:12 h hlášena havárie horkovodního potrubí a tím
přerušena dodávka tepla pro ohřev vody a topení téměř v celých Vršovicích.
Předpokládaný konec je očekáván cca ve 20 hodin.

Výbor SVJ

Napadl sníh

Vážení sousedé, napadl sníh a to s sebou přináší v okolí našich domů i v domech samotných zvýšené nebezpečí uklouznutí, pádu a poranění, zejména našim dětem a seniorům. Poučte je a sami též dávejte na sebe pozor. Na terasách choďte po posypaných cestičkách a na schodech se přidržujte opěradla. Za vstupními dveřmi všech domů, ke kterým můžete z venku dojít po sněhu, jsou umístěny kvalitní koberce, na nichž si můžete očistit obuv a bezpečně pokračovat dál. Dávejte pozor na cestu a nepodceňujte nebezpečí. Za své zdraví přece odpovídáme především sami sobě.

Nejvíce nebezpečná místa:

 • mramory před vstupy do Uzb a Mo
 • schody od Mo do křižovatky ke Kohinooru
 • strmý chodník od popelnic do ulice Uzbecká

Opatření:

 • v případě, že v noci napadne sníh, bude se na úklid nastupovat v 6.00
 • v prvém pořadí budou uklizena nebezpečná místa viz výše. Snih bude odhrnut a zameten, posyp solí a pískem.
 • ve druhém pořadí budou prohrnuty, vymeteny a posypány solí cestičky od vchodů všech domů na trase k tramvajím.
 • ve třetím pořadí budou prohrnuty, vymeteny a posypány solí přístupy z terasy a schody k pasovce a nebytům na západní straně Mo
 • ve čtvrtém pořadí budou prohrnuty a posoleny přístupy a průchod po terase nad garážemi s důrazem na schody.
 • na závěr budou mramory před vstupy do Uzb a Mo umyty teplou vodou, vytřeny a jemně posypány solí.

Vršovická 1461 a 1462 - odstávka elektřiny

Dne 8.9.2016 od cca 9:00 h do 12:00 h

bude vypnuta dodávka elektřiny z důvodu opravy hlavního domovního vedení na 

Vršovické 1461 a 1462.

VÝPADEK DODÁVKY ELEKTŘINY

Týká se: Vršovické 1462, 6. – 8. PATRO

V sobotu došlo k výpadku dodávky elektřiny, dále pak opakovaně v neděli, naposledy v 11,20 h definitivně, kdy už nebylo možné dodávku elektřiny obnovit.

Závada je v HDV a vyžaduje rozsáhlou opravu. V pondělí bude odbornou firmou dodávka elektřiny provizorním způsobem obnovena a bude jednáno o definitivním způsobu opravy.

Výbor SVJ

PORUCHA DODÁVKY TEPLÉ VODY

Vážení sousedé,
od minulého týdne řešíme problém s dodávkou teplé vody ve východní části domu Vršovická 1462.
Dnes se tento problém rozšířil i na ostatní domy a teplá voda již neteče prakticky nikde.
Získali jsme odborný názor, že tyto problémy mohou souviset s pracemi ve výměníkové stanici při nedávné odstávce.

Požádali jsme urgentně o stanovisko a součinnost Pražskou teplárenskou a.s. jakožto vlastníka a provozovatele výměníkové stanice.

Související oprava na Vršovické již byla zahájena.
Z tohoto důvodu na Vršovické 1461 a 1462 nepoteče v pondělí 25.7.2016 v denních hodinách cca od 09.00 ani teplá, ani studená voda

O dalším postupu Vás budeme informovat