Náhradní termíny odečtů bytových vodoměrů

VRŠOVICKÁ 1461 – DEN 26.03.2018 MEZI 15,00 – 16,30 HOD

BYTY Č. : 4,21,22,23,296,297,301,303,306 = 9 bytů

VRŠOVICKÁ 1462 – DEN 26.03.2018 MEZI 16,30 – 18,00 HOD

BYTY Č.: 29,32,36,37,39,46,50,315,316,323,326,327, = 12 bytů

MOSKEVSKÁ 1464 – DEN 27.03.2018 MEZI 15,00 – 16,30 HOD

BYTY Č.: 172,174,178,180,191,194,200,229, = 8 bytů

UZBECKÁ 1463 – DEN 28.03.2018 MEZI 15,00 – 17,00 HOD

BYTY Č.: 63,79,90,96,123,127,129,140,141,144,145,146,149,159,168 = 15 bytů

Přehled náhradních termínů publikujeme s poznámkou, že neodečtených bytů je letos neobvykle mnoho a že další odkládání odečtů by ohrozilo konečný termín, kdy vyúčtování služeb musí být předloženo vlastníkům jednotek.

Zahoření na Vršovické

došlo k němu na č.p. 1461 dne 28.2. v nočních hodinách, cca v 03.30, v technickém podlaží, místnost č.126 – vzduchotechnika. Na základě signálu EPS je lokalizovala noční strážní služba (p.Gresl) a zavolala hasiče. S nimi přijela i PČR. Díky včasnému zásahu všech zúčastněných vznikla jen malá škoda – vyražené dveře a znečištění v místnosti 126 (hasiči) plus zakouřené prostory v domě. Zahořely textilní svršky apod, vnesené do místnosti. Případ šetří PČR. Předběžný závěr – způsobeno neznámým bezdomovcem, který nebyl v domě zastižen.

Kontrola a posportizace sklepů na Uzbecké

Kontrola byla zaměřena na stav, zajištění a označení sklepů, protože se vyskytují případy dvoustranných výměn, které nejsou výboru SVJ, ani správní firmě ohlášeny, neoprávněného zabírání jiných sklepů, než příslušných danému bytu, nebo zabrání dvou sklepů a s tím souvisejícího přepisování, nebo mazání označení sklepů. Kdo který konkrétní sklep dnes opravdu využívá se už bohužel nedá zjistit, aniž by jednotliví vlastníci bytů nastoupili ke svým sklepům a prokázali oprávněnost jejich využití. Protože si však nyní nikdo nestěžuje, výbor k tomu zatím přistupovat nebude.

Zjištěné závady.

Sklepy č. 102, 111 a 118 nejsou uzamčeny – vlastníci odpovídajících bytů byli jednotlivě upozorněni¨.
Třikrát jsou dva sklepy neoprávněně označeny stejným, přepisovaným číslem – 40,115 a 117. Oproti tomu nebyla nalezena čísla 70, 103 a 109.
Ve 12 případech byly zjištěny pokusy o vymazání a změnu čísla sklepa.
Přesto se pasport sklepů podařilo zrekonstruovat a je založen v dokumentaci výboru.

V případě stížností a sporů o sklepy pak každý, kdo užívá jiný sklep, než který dle původního číselného označení odpovídá jeho bytu, musí počítat s tím, že takový sklep bez náhrady uvolní ve prospěch oprávněného uživatele.

Výměna bytových vodoměrů na Uzbecké a na Vršovické

Na Uzbecké bude provedena výměna v únoru. Provádí fa Ulimex, pan Švábik, tel. 737 204 332. Termíny pro jednotlivé byty jsou uvedeny na tomto webu jako příloha k zápisu ze schůze výboru z 31.1., v info skříňce v prvním podlaží domu a v neposlední řadě i výlepem na dveřích od výtahů do chodeb na všech patrech, které tam umístil pan Švábik z Ulimexu..
Pokud má někdo problém s vylepenými termíny, kontaktujte přímo p. Švábika.

Na Vršovické zatím termíny ještě nejsou stanoveny.

Výměna bytových vodoměrů na Moskevské

výměna bytových vodoměrů proběhne v lednu jen na Moskevské. Rozpis termínů je uložen v sekci dokumenty na tomto webu a v informačních skříňkách v domě.
Termín pro ostatní domy Ulimex ještě nestanovil

Vybíráme lino pro Uzbeckou a Moskevskou

Budeme společně vybírat barvy a vzory lina na schody, chodby a prostory před výtahy domů Uzbecká a Moskevská.
Chcete-li se podílet na tomto rozhodnutí, přijďte na domovní schůze, účelově zaměřené k tomuto tématu.
Budou se konat v jednací místnosti SVJ na Uzbecké:

7.1.2018 ve 20 hodin
10.1.2018 ve 20 hodin

Informace o rekonstrukci a vzorníky lina budou připraveny, Vaše účast bude vítána.
Více informací najdete na těchto webových stránkách v sekci „Dokumenty“. Ty můžete využít a rozhodování se účastnit i v případě, kdy ani na jednu z těchto schůzí nebudete moci přijít.

Zima přichází - pozor na úraz

Opět přichází zima a s ní zvýšené nebezpečí úrazů.
V našem SVJ k nim dochází sice zřídka, ale dochází k nim.
Proto na zvýšené nebezpečí v zimním období upozorňujeme a zároveň Vás žádáme o opatrnost, zejména:

 • dejte pozor při pohybu na všech pochozích plochách, rohožích před vchody a ve vchodech domů, schodištích. Mohou být mokré, nebo namrzlé – můžete uklouznout, zakopnout a upadnout.
 • dejte pozor při pohybu v průjezdu – jsou tam výmoly, mohou tam být i namrzlé kaluže, na kterých můžete také upadnout
 • kde jsou zábradlí, a ta máme prakticky na všech nebezpečných místech – využívejte je a přidržujte se.
 • na zvýšené nebezpečí při pohybu v zimním období upozorněte i členy svých domácností, zejména děti a starší lidi

Opravy společných částí domů v obytných patrech začínají

Po úpravách interiérů 0. a 1. patra přistupujeme nyní k opravám a zlepšení funkce i vzhledu společných částí našich domů v obytných patrech.
Budou provedeny postupně, nejprve na Uzbecké, pak na Moskevské a nakonec na Vršovické.
Práce na Uzbecké začnou zítra v 17. patře, dotčeno bude také 14 – 16. patro.
Pracovní doba je od 8.00 do 18.00 denně od pondělí do soboty.
O vánočních a novoročních svátcích, tedy od 22.12 do 2.1. se pracovat nebude a v dotčených patrech bude uklizeno.
Termín pro dokončení díla je stanoven do 31.8.2018 v celém domě.

Jde o komplexní, multiprofesní dílo, zahrnující zejména úkoly plánu oprav č. 13, 14, 15, 24.
Je rozčleněno do 6 souborů, zajištěných odpovídajícími projekty a budou ji realizovat společně 4 dodavatelé.
Na Uzbecké bude provedena nákladem 13,4 MKč včetně rezervy 2 Mkč, obdobně pak v ostatních domech
Investorem je naše SVJ, zastoupené V.Zasadilem. L.Bulantem a J.Železným
Hlavním dodavatelem a koordinátorem prací bude firma AVS Panel servis (Mgr. Michal Hrubín 775 680 834).
Kontrolní dny stavby budou vždy v úterý od 17 hodin v kanceláři SVJ. Jsou otevřené komukoli z vlastníků, členů našeho SVJ.

Výsledkem bude mimo jiné:

 • celková rekonstrukce EPS dle nového požárně-bezpečnostního řešení, umožňující připojení na centrální pult HZS hl.m.Prahy – tzn. zvýšení požární bezpečnost a snížení nákladů na obsluhu EPS
 • přeložka veškerých vedení společné elektřiny, telekomunikačních vedení (Poda, UPC, částečně O2), vedení soustavy zvonků a domácího videa nad nově vytvořené SDK podhledy na chodbách a v prostoru před výtahy včetně připojení všech dosavadních uživatelů na nové trasy sbp. vedení jejich dosavadních operátorů – tzn ze stěn chodeb a prostorů před výtahy zmizí chaotické a nevábně vyhlížející zadrátování v povrchových lištách na stěnách a stropech.
 • vertikální rozvod NN společné spotřeby a sbp bude modernizován a umístěn do kolektoru, procházejícího elektroměrnými místnostmi vedle výtahů – tzn. z prostor před výtahy zmizí velkoobjemové šedé krabice, kryjící dosavadní rozvody a hyzdící prostor před výtahy
 • na chodbách, před výtahy a na schodištích bude nové, pohybovými čidly spouštěné osvětlení, vyhovující normám, včetně intenzity osvětlení – tzn. lepší, úspornější a spolehlivější osvětlení bez ohmataných vypínačů, praskajících žárovek a často vysazujících schodišťových spínačů.
 • na chodbách, před výtahy a na schodišti bude nové nouzové osvětlení – tzn. zvýšení bezpečnosti při vysazení, nebo vypnutí hlavního osvětlení v mimořádných situacích
 • nad SDK podhledy bude příprava na budoucí silnější rozvod třífázové elektřiny do bytů (v mědi) a příprava na budoucí rozvod STA
 • oprava, vyštukování a vybílení stěn chodeb a před výtahy
 • nové lino na chodbách, před výtahy a na schodech
 • atd.

Zatím nebudeme z finančních důvodů měnit dvoukřídlé dveře od výtahů do chodeb. Peníze nám bohužel předčasné vyčerpala z našeho pohledu nesystémová direktivní opatření z kontroly HZS hlm.Prahy v roce 2016.

Pro více informací sledujte zprávy v zápisech ze schůzí výboru, nebo (ještě lépe), přijďte jako hosté na schůzi výboru nebo na kontrolní den staveb.

Štěnice na Moskevské

V těchto dnech byl v jednom bytě na Moskevské 1464 vlastníkem bytu zjištěn výskyt štěnic. Problém je řešen, ale v této souvislosti žádáme i ostatní vlastníky, aby zkontrolovali své byty na přítomnost tohoto obtížného hmyzu. Pokud výskyt zjistíte, nebo budete mít nejistotu, ohlaste to co nejdříve pracovníkům správní firmy First s.r.o. (pokud někdo ještě neví, mají kancelář v 0.podlaží vedle vchodu do domu z parku). V takovém případě provedena kontrola na místě, případně provedena další opatření odbornou firmou.

Nové dveře ke sklepům na Uzbecké a na Moskevské

Dnes byla převzata zástavba nových bezpečnostních dveří s předepsanou požární odolností ke sklepům.

Do jejich zámků se hodí standardní (červený) klíč, který již máte ke dveřím místností s elektroměry.

Tomu, kdo nemá standardní klíč se ale může stát, že se do sklepů nedostane.

V takovém případě ohlašte jméno vlastníka a číslo bytu do vrátnice a bude Vám v průběhu několika dní opět na vrátnici oproti podpisu bezplatně vydán nový klíč (jeden klíč na jeden byt).

Do té doby Vám na požádání dveře ke sklepům odemkne službu konající domovník