Archiv

     

Těmto podmínkám vyhovuje 52 textů.

Opět nepořádek a bezdomovci - otevřená výzva

 

Dopisy před volbami

 

Stavební úpravy teras nad garážemi končí

 

Nedopalky- vajgly

 

LETNÍ ODSTÁVKA TEPLÉ VODY 2014

 

Jarní anketa 2014 – celkové vyhodnocení

 

Alternativní telekomunikační služby

 

Černá skládka stavebního odpadu pod schody na terasu

 

NOVÉ SLUŽBY V NAŠICH DOMECH

 

VANDAL NA MOSKEVSKÉ PŘISTIŽEN

 

REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTŮ

 

Prohlášení vlastníka

 

NOVOROČNÍ POZDRAV

 

ORGANIZACE ODEČTŮ BYTOVÝCH MĚŘIČŮ SV, TUV A RTN za rok 2012

 

Oprava kanalizačního potrubí Moskevská 1464

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ od 6. června 2009 (tj. od vzniku SVJ) do 31. prosince 2011

 

Příjem z pronájmu společných částí domu

 

Náprava účetnictví roku 2009, 2010 a 2011

 

Vážení sousedé - vlastníci jednotek,

 

Poškozená instalace spol. O2

 

Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2011

 

Stránky VRUMO

 

Bezdomovci a jiná idividua práce se štícící

 

NOVÉ STRÁNKY VRUMO

 

Dotaz zástupci MČ ve věci oprávnění hlasování na sch.shromáždění

 

VÝZVA K UVOLNĚNÍ PŘÍSTUPU DO SKLEPNÍCH KÓJÍ

 

Oprava výtahů v Moskevské

 

Pozvánka a plná moc

 

Montáž měřičů

 

Plné moci

 

Pozvánka na schůzi shromáždění, sdělení vlastníkům a plná moc.

 

Dopis Tommi ve věci vyúčtování za rok 2010

 

Probíhající výběrová řízení

 

Náhradní termín montáží vodoměrů a odečtů

 

Navržený dokument k odhlasování udělení generálního souhlasu a pro stavební činnosti

 

Zpřístupnění jednotek pro montáž VDM a odečty

 

K posouzení vlastníky - pravidla udělování čipů - bod programu shromáždění vlastníků

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 

 

Plán montáže VDM teplé vody na Uzbecké

 

Šťastné a veselé a Nový rok samozřejmě také

 

Odstoupení z funkce

 

Zpráva pro členy společenství

 

Aktivace patrových důvěrníků

 

DEZINSEKCE - Moskevská 1464/61

 

Zabezpečení společných prostor

 

Apel k vlastníkům

 

Ke komentářům vlastníků jednotek

 

Zpráva pro vlastníky č. 6