Vážení uživatelé bytových i nebytových jednotek,

vzhledem k postupné výměně vstupních portálů dojde k avizovanému vydávání čipů vždy od 18,00 do 20,00 hodin a to v následujících termínech: Pondělí 17.1.2011 Čtvrtek 20.1.2011 Neděle 23.1.2011 Úterý 18.1.2011 Pátek 21.1.2011 Vydávány budou v prostorách zasedací místnosti v Uzbecké (přístup vstupem z parku – zvonek) oproti podpisu oprávněným osobám (majitelům a nájemcům MČ Praha 10) a prokazujícím se platným OP. Bude vydáván počet čipů rovnající se počtu osob hlášených k platbám (dle podkladů z TOMMI) + jeden rezervní. Při předávání čipů zároveň dojde k nahlášení jmen na zvonková tabla a registrace zájemců o videotelefon. Po těchto termínech již nebude možné jména na zvoncích jednotlivě upravovat. Požadavky na označení zvonků, případně individuální domluvu jiného termínu vydání čipů (z vážných důvodů) můžete psát i na mail: suchomel@vrumo.cz.

Ke dni 10.2.2011 budou realizační firmou ze vstupů vymontovány vložky FAB a přístup do domu bude už pouze pomocí čipu.

Stávající klíče od domu budou nadále sloužit pouze k přístupu k popelnicím (přes mříže) na Vršovické 64 a 66.

Instalace domácích telefonů Uzbecká, Moskevská: Pro instalaci nových domácích telefonů bude třeba zpřístupnit jednotlivé byty a nebytové prostory. Je snaha zkoordinovat práci firmy realizující výměnu a osazení vodoměrů s firmou realizující výměnu domovních telefonů. Vzhledem k odlišné době a náročnosti realizace ale bohužel předpokládáme, že u většiny uživatelů bytů nebude možné tyto termíny sjednotit. Vaši přítomnost v bytech se předběžně předpokládá v týdnu od 24.1.2011. Přesné termíny budou upřesněny v příštím týdnu.

Zpracoval: Jiří Suchomel

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.