A K T U A L I T Y

V Praze dne 28.1.2010

Vážení sousedé,

vzhledem k dotazům na „vrácení nájemného“ od „Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10“ (dále též „společenství“) je třeba připomenout, že:

Na schůzi společenství, následující ihned po ustavující členské schůzi společenství dne 21.10.2009 pod vedením pí. M. Soudilové, bylo jediným bodem hlasování o výši příspěvku na správu domu (fond oprav). Shromáždění vlastníků při tomto hlasování odsouhlasilo stávající výši nájmu (příspěvku na správu domu) do 31.12.2009 včetně a od 1.1.2010 odsouhlasilo příspěvek na správu domu (fond oprav) ve výši 40,– Kč/m2:

Pro: 2 481 150 hl.

Proti: 13 110 hl.

Zdrželo se: 6 760 hl.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že o možnosti vracení „nájemného“ zaplaceného do konce roku 2009 nebylo vůbec hlasováno a nelze tedy tyto finanční prostředky vracet jednotlivým vlastníkům jednotek. Tyto zaplacené příspěvky na správu domu se zaznamenávají na evidenčním listu každého jednotlivého vlastníka jednotky. Vzhledem k odsouhlasené výši příspěvků na správu domu do konce roku 2009 přispěje MČ Praha 10 nemalou částkou na opravy městem zanedbaného majetku, který je nyní v našem vlastnictví.

U vlastníků jednotek, kteří neplatili v období od 6.6.2009 do 31.12.2009 tento příspěvek na správu domu (ve výši sazby předchozího nájemného za m2) vzniká vůči MČ Praha 10 a našemu společenství (od doby zápisu vlastníka jednotky do Katastru nemovitostí) dluh. Tito vlastníci jsou v účetním systému vedeni jako dlužníci.

Dle stanov našeho společenství vlastníků má člen společenství (vlastník jednotky) povinnost na základě čl. XIV odst. 2 písm. b) hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku.

Po vyúčtování nákladů na správu domu a provedení finančního vypořádání s MČ Praha 10 budou známy přesné částky a dlužníci budou vyzváni k zaplacení. V případě, že tak v daném termínu neučiní, bude výbor společenství s MČ Praha 10 spolupracovat při vymáhání dlužných částek od neplatičů (= dlužníků, kteří nebudou chtít uhradit dluh), a to v případě potřeby i soudní cestou. Na základě článku VII odst. 10 písm. c) stanov společenství má výbor jménem společenství povinnost vymáhat plnění povinností uložených členům společenství.

Údaje o neplatičích budou zveřejněny (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů). Každý z těchto neplatičů totiž „odčerpává“ finanční prostředky z příspěvků těch, kteří řádně platí na shromáždění vlastníků odhlasované platby na správu domu!

Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu za rok 2009 (teplo, TUV, vodné, stočné atp.) budou vyúčtovány přímo ze strany MČ Praha 10 v obvyklých termínech tak, jak bylo zvykem v předchozích letech.

Zpracoval: Jiří Suchomel

Komentáře

1 | Jan Marvan @ | 30.1.2010So14:24

Kde to žijete? Ono se musí hlasovat o tom aby nám byly vráceny naše peníze? Pakliže nedokážete s Městskou částí udělat vyrovnání a ani zařídit aby v našem baráku fungovali zvonky tak na co tam jste????? Píšete: po vyúčtování s MČ. A kdy to bude? Věřím, že jste o co nejrychlejší vyúčtování tak úsilovnbě bojovali, že ho MČ provede až bude chtít sama . Předhazujete znění stanov: že se mají hradit příspěvky na správu domu!!! Kurva, ona tady nějaká správa funguje??? Ani jste se mi nesnažili odpovědět na mé ohlášení závad!!!! Vyzívám Vás ke svolání shromáždění vlastníků a hlavním bodem by měla být volba výboru !!!!! Jan Marvan

reagovat

2 | Eva | 1.2.2010Po10:36

Dobrý den,

musím reagovat na příspěvek pana Marvana: Moc dobře si tohoto pána pamatuji z říjnového shromáždění. Byla jsem tam shodou okolností v jeho dostatečné blízkosti, takže jsem si nemohla nevšimnout jeho agresivních výroků. Musím podotknout, že jsem ho nikdy předtím neviděla a neznám ho, ale zanechal na mě velmi silný negativní dojem. Úplně mě zamrazilo, když jsem si na shromáždění poznamenávala čtená jména vlastníků navržených do našeho výboru, že mezi nimi figuruje i pan Marvan. Tento pán tedy nemůže říct, že nám své kvality neměl možnost předvést! Nejspíš mu ale velmi rychle došlo, že se zmůže jen na takovouto slaboduchou kritiku, než aby pro naše společenství něco pořádného opravdu udělal, takže členství ve výboru odmítnul. Ač jsem nevěřící, musím říct: díky Bohu! Po přečtení jeho komentáře a po té, co jsem byla svědkem jeho chování na shromáždění musím říct, že o jakýchkoliv jeho kvalitách velmi silně pochybuji. Nedovedu si představit, jak by nás, vlastníky, člověk, který předvádí pouze svoji agresivitu, vulgárnost a pravopisné chyby, zastupoval při jednání s městem, úřady a firmami. Navíc je více než jasné, že pan Marvan nebyl schopen ani článek pochopit, natož se k němu postavit jako rozumný člověk. A nejen to! U kandidáta na člena výboru bych očekávala, alespoň minimální povědomí o tom, co tato funkce obnáší a jak zakládání společenství probíhá. Ovšem při čtení scestných výroků pana Marvana tohle můžu s klidným svědomím zcela vyloučit. Na závěr musím říct, že by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby pan Marvan patřil mezi, v článku pana Suchomela zmiňované, neplatiče. Nadarmo se neříká, že: „Potrefená husa se nejvíc ozývá“. Eva J.

reagovat

3 | Pavla Hrubá | 1.2.2010Po17:48

Dobrý den, dovoluji si připojit se ke komentáři paní Evy. Zároveň si nemyslím, že je vhodné, aby webové stránky našeho společenství byly používány pro jakékoliv vulgarismy. Tento web by podle mého názoru měl sloužit především k informování o aktuálním dění ve vztahu k vlastnictví bytových jednotek a souvisejících nemovitostí. Prosím proto, aby si všichni, předtím, než napíší jakýkoliv komentář, nejdříve uvědomili, že práce členů výboru a kontrolní komise není vůbec jednoduchá a už vůbec ne záviděníhodná. Naší snahou by mělo být jim vyjít vstříc a případně navrhovat možná řešení problémů, protože právě oni se starají o majetek nás všech, tedy i o svůj, a určitě dělají vše potřebné. Vzájemné napadání se ničemu neprospěje. S pozdravem a díky Pavla Hrubá

reagovat

4 | Petr Škarda @ | 3.2.2010St12:05

Příspěvek

Dobrý den všem, Chtěl bych připojit svůj názor k diskuzi zde vedené. Vzhledem k tomu, že na dnešek pan Suchomel svolal mimořádné setkání vlastníků za vchod Vršovická 66 od 19:00 hodin, bude jistě dostatečný prostor pro vyjasnění všech bodů, které mohou zajímat všechny VJ, a věřím také v to, že tato diskuze bude vedena věcně a bez emocí. Co se týče vrácení peněz, tak má pan Suchomel pravdu a odvolává se věcně na proběhlé hlasování. Možná, že ne všichni vlastníci si tenkrát uvědomovali tyto dopady hlasování a interpretovali si je jinak. Spíše tady v archivu postrádám povinný zápis notářem ze schůze SVJ, kde každý pak může dohledat o čem se hlasovalo.

Osobně se přimlouvám, aby veškerá usnesení výboru a to zápisy z jejich jednání byla prezentována nejen zde na internetu, ale i na nástěnkách v tištěné podobě v jednotlivých vchodech v co možná nejkratším čase po konání schůze výboru. Přimlouvám se za tuto formu, neboť jsem byl osobně na posledním schůzi SVJ nařčen VJ, že ne všichni mají přístup na internet, a tudíž se nemohou s dostatečným předstihem seznámit s důležitými informacemi, které jsem chtěl například sdělit ostatním já na schůzi před hlasováním. Určitě bude vhodné na dnešní mimořádné schůzi probrat poslední zápisy výboru, kde mám já osobně výhrady k závěrům usnesení výboru a to např. jednání výboru jsou neveřejná, smlouvy s dodavateli podléhají obchodnímu tajemství a informace tohoto druhu jsou tedy pouze vyhrazena výboru. Myslím, že pokud se tyto zápisy výboru v tištěné podobě objeví v jednotlivých vchodech, budou VJ na ně věcně reagovat a zamezí se různým dezinformacím apod. Přeji hezký den Petr Škarda

reagovat

5 | Jan Marvan @ | 8.2.2010Po17:58

[2] Eva:Vážená paní Evo, plně s Vámi souhlasím. Příště se ,prosím, podepište. Bavíte-li se o slušnosti tak je to první předpoklad slušného chování. Váš obdivovatel pan Jan Marvan

P.S. Jsem pochopitelně léta neplatící nájemník a nemíním na to nic měnit.

reagovat

6 | Jan Marvan @ | 8.2.2010Po18:06

[3] Pavla Hrubá:Vážená paní Hrubá, velice si vážím Vašeho úsudku a názoru. Pochopitelně s Vámi souhlasím!!!!! Mělo by to zde sloužit k informování o aktuálním dění ve vztahu k vlastnictví bytových jednotek a souvisejících nemovitostí. Můžete mi prosím odkázat kde tyto, Vámi zmíněné informace, najdu? Kde najdu informace co výbor dělá a bude v budpoucnu dělat? Vaše víra , že " se starají o majetek nás všech, tedy i o svůj, a určitě dělají vše potřebné" je dojemná. Za vulgarismy se také moc omlouvám ale trpím koprolálií a těžko to kontroluji. Vše dobré Váš soused Jan Marvan

reagovat

7 | Jan Marvan @ | 9.2.2010Út17:47

Vážení, dozvěděl jsem se , že to co zde uvádí pan Škarda že:„výbor si rozhodl že, jednání výboru jsou neveřejná, smlouvy s dodavateli podléhají obchodnímu tajemství a informace tohoto druhu jsou tedy pouze vyhrazena výboru“ je pravda Toto vytváří klasické podmínky pro korupční jednání. A každý slušný člověk by proti tomu měl protestovat. Divím se, že si tohle znění mohli ohlasovat sami!!!!A co na to kontolní komise? Nemohli jste si také nepovšimnout , že v našem objektu se objevuje stále více zahraničních pracovníků. Volné byty, které město prodalo za tržní ceny, v takto zdevastovaném objektu, by k bydlení koupil jen idiot a tak se z nich stávají ubytovny! Lze tomu nějak zabránit? Je Vám opravdu jedno v čem budeme za pár let bydlet? Jan Marvan

reagovat

8 | Jan Marvan @ | 11.2.2010Čt6:15

[4] Petr Škarda:Vážený pane Škardo, jak jste si všiml tak NIKDO se nemíní ani náznakem věnovat jakýmkoliv našim připomínkám k výboru.Nejen Vy máte výhrady k závěrům usnesení výboru a to např. jednání výboru jsou neveřejná, smlouvy s dodavateli podléhají obchodnímu tajemství a informace tohoto druhu jsou tedy pouze vyhrazena výboru. Toto je tak nehorázné, že proti tomu snad něco dělat musíme!!!!!! Počkám co na to kontrolní komise a budu-li mít i po tom pocit, že se nic neděje, napíšu dopisy a vyvěsím je po barácích. Nevěřím, že lidé o tom vůbec vědí (že výbor chce vlastně vše utajit) a že s tím souhlasí. Jsem z toho už tak nasranej že zvažuji, že svůj byt bych pronajal a šel bydlet k přítelkyni a ještě si budu mastit kapsu a jestli to dopadne tak jak to vypadá , že za dva roky to tady bude jako v klasické panelákové ubytovně, tak to prodám. Je jasné, že nyní už naše byty ztrácejí na ceně!!! Nikdo moc nechce bydlet v objektu kde jsou noclehárny pro gastarbeitery. Jan Marvan

reagovat

9 | Jiří Suchomel | 12.2.2010Pá14:04

[4] Petr Škarda:Přeji dobrý den, pane Škardo, reaguji na Vaše připomínky. Cituji:„..mám já osobně výhrady k závěrům usnesení výboru a to např. jednání výboru jsou neveřejná, smlouvy s dodavateli podléhají obchodnímu tajemství a informace tohoto druhu jsou tedy pouze vyhrazena výboru“.

Nejedná se o samotná usnesení výboru zapsaná v zápisech ze schůzí výboru, ale o samostatný dokument  – schválený Jednací řád a statut výboru. Přesné znění dotčených článků je následující:

  1. Jednání výboru jsou neveřejná. Kromě členů se jednání zúčastňují osoby o kterých rozhoduje výbor. V případě hlasování výboru o usnesení a o záležitostech v souladu s článkem č. 3 je účast zásadně neveřejná, pokud výbor nerozhodne jinak.
  2. Členové výboru jsou povinni respektovat obchodní tajemství partnerů nebo dotčených třetích stran. Veškeré skutečnosti, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a které budou obsaženy ve smlouvách nebo projednávána, popř. přijdou s nimi členové výboru do styku při její realizaci, tvoří předmět obchodního tajemství a zavazují se je nesdělovat třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu dotčených stran.

Ad 1: O tom, kdo má právo účastnit se jednání výboru je pojednáváno ve stanovách našeho společenství. Tyto osoby jsou taxativně vymezeny. Jen připomínám, že již při psaní svého příspěvku jste věděl, že výbor navíc umožňuje každý sudý den jednání výboru i účast vlastníků jednotek, kteří nejsou taxativně vyjmenováni ve stanovách… Ad 9: Při přečtení celého znění článku zcela jistě nezaujatý čtenář pochopí, že Vaše „citace“ byla vytržená z kontextu a tudíž její interpretace byla pro někoho zavádějící. Definici toho, co je obchodní tajemství obsahuje Obchodní zákoník v § 17 a násl. Právo člena společenství obsažené ve stanovách našeho společenství v ostatních smluvních případech tím není dotčeno.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a snaze o skutečné zamezení dezinformací se výbor bude napříště ve svých dokumentech odkazovat pouze na schválené stanovy společenství, zákon č. 72/1994 Sb. v platném znění a ostatní dotčené zákony České republiky. V tomto duchu bude upraven i Jednací řád výboru. V konečném důsledku bude efekt stejný, ale zamezí se nepřesným a zavádějícím výkladům. S pozdravem Jiří Suchomel

reagovat

10 | Jan Marvan @ | 12.2.2010Pá16:11

Vážení sousedé,

stali jsme se majiteli vlastních bytů a budoucnost našeho bydlení záleží už pouze na nás. Vím, že mnozí z nás mají hodně práce ve svém zaměstnání a na další záležitosti už moc prostoru nezbývá, ale i toto je zřejmě důvod, že si členové našeho výboru si potichu určují vlastní pravidla a ustanovení. Např:

  1. Jednání výboru jsou neveřejná. Kromě členů se jednání zúčastňují osoby, o kterých rozhoduje výbor. V případě hlasování výboru o usnesení a o záležitostech v souladu s článkem č. 3 je účast zásadně neveřejná, pokud výbor nerozhodne jinak.Je-li cokoliv prováděno poctivě a slušně není třeba to dělat neveřejně!!! V článku 3 jsou právě ty nejdůležitější smlouvy a objednávky.
  2. Členové výboru jsou povinni respektovat obchodní tajemství partnerů nebo dotčených třetích stran. Veškeré skutečnosti, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a které budou obsaženy ve smlouvách nebo projednávána, popř. přijdou s nimi členové výboru do styku při její realizaci, tvoří předmět obchodního tajemství a zavazují se je nesdělovat třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu dotčených stran.

Ne každý má zkušenosti se získáváním zakázek, ale já se s korupcí setkávám ve své praxi.

Tak z vlastní zkušenosti: jsem revizní technik elektro, a abych dostával zakázky od různých „správců objektů a členů různých výborů“ musím vyplatit někdy až 30% (10% se dává běžně) ceny zakázky oněm šikulům, abych práci dostal. Když nedáte úplatek, tak nedostanete práci a nevyděláváte si.

JSME JEDNÍM ZE STÁTŮ S NEJVĚTŠÍ KORUPCÍ, NEPODPORUJME TYTO PRAKTIKY TAKY V NAŠEM DOMĚ!!!

Pochopitelně toto umožňuje ono „respektování obchodního tajemství partnerů“ a neveřejné schůzování. Tím se pochopitelně vše prodražuje a kdo myslíte, milý sousedé, že, to zaplatí. My všichni!!!

Váš Jan Marvan

reagovat

11 | Kontrolní komise SVJ @ | 17.2.2010St11:36

URČENO PRO: Pana Marvana a ostatní vlastníky jednotek

Vzhledem k dotazům, se kterými se vlastníci jednotek obrací na členy kontrolní komise, zda je

  1. možné
  2. etické

aby výbor SVJ, který spravuje zálohy vlastníků jednotek v předpokládané výši 20.000.000 Kč ročně, uzavíral před nimi svá jednání, nezveřejňoval hlasování o využití těchto finančních prostředků a neinformoval o obsahu uzavřených smluv a objednávek, a ještě očekával, že jim vlastníci jednotek budou za tuto práci platit odměnu, kontrolní komise tuto skutečnost projedná na svém zasedání.

Na druhou stranu kontrolní komise žádá výbor, aby tento svůj „Jednací řád“ znovu na své schůzi 22. února 2010 zrevidoval, neboť přepokládáme, že to nebyl záměr výboru, že se jedná o nevhodně užitou formulaci.

Hana Nekolová  – vasekontrolnikomise@seznam.cz

reagovat

12 | Jan Marvan @ | 17.2.2010St12:36

Neztrácejí čas.

[11] Kontrolní komise SVJ:Oni už si hoši tajně odhlasovali odměny? A pochopitelně, jejich výše podléhá obchodnímu tejemství, že? To je to všem v baráku fuk? Mimochodem, všimně te si, prosím Vás , že jsme teď dostali do schránek od výboru, že máme vyklidit různé věcí. Je to napsané tak, jako když milostpán domácí píší nějakým svým podřadným nájemnikům které by nejraději vykopl z baráku.. Váš Jan Marvan

reagovat

13 | Jiří Suchomel | 17.2.2010St15:31

[11] Kontrolní komise SVJ: Přeji dobrý den, původně jsem neměl v úmyslu reagovat veřejně na výzvu kontrolní komise na zrevidování Jednacího řádu, ale zástupci kontrolní komise, kteří byli přítomni na jednání výboru dne 15.2.2010, zřejmě přeslechli diskuzi členů výboru na toto téma. Proto připomínám, že výbor na svém jednání z tohoto dne již přijal úpravu Jednacího řádu, kde se ve věci jednání výboru odkazuje na schválené stanovy našeho společenství a právní řád ČR. Nová verze tohoto dokumentu je k dispozici na tomto webu již od dnešního rána (od 9,08 hodin), tedy již před „výzvou“ kontrolní komise.

S pozdravem Jiří Suchomel

reagovat

14 | Rydl @ | 19.2.2010Pá21:09

Jednací řád

[13] Jiří Suchomel: Dobrý den, pokud se dobře orientuji, tak u jednacího řádu chybí minimálně str. 2, rozhodně str. 1 a 2 na sebe nenavazují. Přeji hezký večer Rydl

reagovat

15 | Dudek | 22.2.2010Po18:09

[14] Rydl:Pane Rýdl máte pravdu a omlouvám se. Předloha skenování byla oboustranná a výsledný soubor PDF jsem nezkontroloval. Nyní by mělo být již vše v pořádku.

reagovat

16 | Kontrolní komise SVJ @ | 18.3.2010Čt20:27

URČENO PRO: všechny vlastníky jednotek

S ohledem na diskusní příspěvky p. Marvana na vrumo.cz a následné telefonické i ústní dotazy vlastníků jednotek, zda je možné, aby výbor SVJ, který spravuje zálohy vlastníků jednotek v předpokládané výši 20.000.000 Kč ročně, uzavíral před nimi svá jednání, nezveřejňoval hlasování o využití těchto finančních prostředků a neinformoval o obsahu uzavřených smluv a objednávek, kontrolní komise tuto skutečnost projednala na svém zasedání 14.3.2010: Na základě písemného dotazu JUDr. Františeku Léblovi, předsedovi Sdružení bytových družstev a SVJ (SMBD), byla kontrolní komisi zaslána dne 2.3. 2010 následující odpověď:  „Výbor může jednat toliko o věcech, ke kterým je zmocněn shromážděním vlastníků a v podstatě pouze realizovat jeho usnesení a skládat účty z toho, jak je zajistil. Nemůže vstupovat do neodsouhlasených závazkových vztahů a je třeba mít též na paměti, že SVJ není obchodní společností, ale může se zavazovat a vykonávat práva pouze ve věcech spojených se správou a opravami společných částí domu. O těchto věcech stejně rozhodne společenství vlastníků a výbor je může toliko realizovat.“  Usnesení č. 5/2/8: Kontrolní komise schválila jednomyslně následující usnesení: Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění vlastníků (nikoliv výbor), kde členové společenství uplatňují svá práva vyplývající z členství. Vlastníci jednotek mají právo nahlížet do účetnictví a dokumentů SVJ a výboru, tj. včetně stanov, zápisu do rejstříku SVJ, zápisů ze schůze shromáždění, výboru, dokladů o výběru dodavatele služeb nebo zboží, smluv s bankou, dodavateli atd. Tedy prakticky do veškeré dokumentace vzniklé v souvislosti se SVJ, jehož jsou členy. K zajištění průběžné kontroly práce výboru si shromáždění zvolilo svoji kontrolní komisi, která na příštím shromáždění vlastníků předloží návrh systematické kontroly a čtvrtletní zveřejňování vynaložených finančních prostředků. Informace není možné vlastníkům jednotek odpírat už důvodu jejich odpovědnosti, neboť z právních úkonů týkajících se společné věci, jsou vlastníci bytových jednotek oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů. To znamená, že v tomto poměru ručí každý z nich i za závazky SVJ, proto je potřeba, aby se vlastníci jednotek o činnost a fungování SVJ zajímali a byli informováni.  Výbor společenství svůj jednací řád již dříve upravil a dal vše do pořádku a souladu. Kontrolní komise výše uvedený text zveřejňuje jen jako informaci pro vlastníky jednotek. Hana Nekolová vasekontrolnikomise@seznam.cz :-) :-) :-)

reagovat

17 | Vita @ | 21.3.2010Ne0:43

Pár slov...

uvítal bych kdyby zde každý hovořil sám za sebe a sám se také podepsal za svoje názory tak jak je na tomto webu zvykem.Těžko zde budeme hledat místo pro platformu fóra oficiáních orgánů SVJ.K tomuto účelu slouží zápisy a usnesení výborů kde jsou všichni jejichž jménem se tu hovoří též podepsáni nebo alespoň o tom vědí.Zápisy výborů si každý může přečíst v dokumentech.Tam by měla být i oficiální stanoviska výborů.

V.Kubásek

reagovat

18 | Petr Škarda @ | 21.3.2010Ne22:01

Reakce na příspěvek ze dne 18.března ze strany KK

Dobrý večer všem,

S uvedenými informace a hlavně sdělením JUDr.Lébla se plně ztotožňuji a na toto téma jsem také v kontextu tohoto rozporoval dne 3.2.2010 právě jednací řád a formu projednávání uzavírání smluv se subjekty, které budou pro SVJ zajišťovat služby. Zkoušel jsem upozornit na toto také VJ na poslední schůzi. Bohužel odpověď pana Suchomela na můj diskusní příspěvek ohledně jednacího řádu, byť dobře míněný, je zase výklad p.Suchomela tohoto zákona mimo zákonný rámec ve vztahu k pravomocím výboru. Už ten fakt, že výbor uzavřel smlouvu mandátní s Tommi či jiným právním subjektem bez předchozího hlasování SVJ je v rozporu se stanovami a také se zákonem 72/1994. Kdokoliv může tedy uzavřené smlouvy napadnout soudně. U mandátní smlouvy však chápu důvody, proč byla narychlo uzavřena. Na VRUMO ji však postrádám a rád bych do ní nahlédl. Není důvod proč by tu neměla být vyvěšena.

Závěrem mám dotaz, proč se zkrátka nesvolalo shromáždění dejme tomu v únoru, aby k této situaci a jím podobným nedošlo.

Děkuji také prostřednictvím tohoto fóra panu Suchomelovi, že nyní celkem pravidelně uveřejňuje důležité informace o SVJ na nástěnku.

S pozdravem Petr Škarda

reagovat

19 | Marvan Jan @ | 27.3.2010So7:39

byla uzavřena smlouva se správcovskou firmou pověřenou správou domu v prohlášení vlastníka. Nenamáháte se takto důležite věci prodiskutovat z nájemníky? Vaše arogance mně začíná děsit. Ve své „Zprávě o vlastníky č.6“ se ani neobtěžujete sdělit o jakou správcovskou firmu jde ale z reakce pana Škardy lze předpokládat , že se jedná o TOMMI. Je-li to pravda, tak tato firma svojí nečinností, neodborností a nezájmem dopustila, že je náš objekt v takto zanedbaném stavu a výbor se je za to rozhodl „potrestat“ tím, že jim dovolí v těchto praktikách pokračovat . S tím lze pouze razantně nesouhlasit.

Nad rámec těchto kroků byly na výzvu stavebního odboru MČ Praha 10 odstraněny podhledy pod stropem podloubí na ulici Vršovická.

Doufám, že se někdy dovíme kolik nás toto odstranění podhledů stálo. Věřím, že výbor vybral firmu která si dobře spočítala , že jen odvozem podhledů a kabelů do sběrných surovin si vydělá nemalou částku která by se měla promítnout do celkové fakturace celé této akce. Nevím, kdo přebírá od dodavatelských firem jejich práci (předávací protokol) ale nelze si nepovšimnout, že dodnes se před barákem válejí kusy kabelů a odpadu pocházející z této akce.

reagovat

20 | Jan Marvan @ | 30.4.2010Pá12:56

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že o možnosti vracení „nájemného“ zaplaceného do konce roku 2009 nebylo vůbec hlasováno a nelze tedy tyto finanční prostředky vracet jednotlivým vlastníkům jednotek.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že o možnosti vracení „nájemného“ zaplaceného do konce roku 2009 se může hlasovat znovu a požadovat navrácení finančních prostředků jednotlivým vlastníkům jednotek. Od toho byl najmenován (záměrně nevolím slovo zvolen) výbor aby se snažil tyto prostředky pro nájemníky získat zpět. Zdá se ovšem , že zde převládá starost výboru o příjmy MČ PRAHY 10. Bude-li mít konečně výbor čas a náladu svolat schůzi společenství (což měl učinit již dávno) ++POŽADUJTE NOVÉ HLASOVÁNÍ O NAVRÁCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA OBDOBÍ 06/2009 až 12/2009. ++

reagovat

21 | akcina | 4.5.2010Út14:52

Pane Marvane, kdyz tak vsechno vite, znate a je to ve skutecnosti vsechno tak jednoduchy, nechcete se spojit s vyborem a navrhnout jim,ze byste to cele vzal do svych rukou? delat to zdarma v kazde volne minute a prichazet tak o cas s rodinou,prateli, neznat vikendy apod. je urcite lakava nabidka, zvazte ji :-) a pak budu „rejpata“ ja do Vas, co vsechno jste udelal spatne a ze budeme hlasovat znova pro to a pro tamto, tesim se :-)

reagovat

22 | Jan Marvan @ | 5.5.2010St14:17

[21] akcina:Proboha- akcina je zase kdo a co? Kdo se zajímal o tento barák již dříve, tak ví, že tuto nabídku (delat to zdarma v kazde volne minute a prichazet tak o cas s rodinou,prateli, neznat vikendy ) jsem učinil již na stránkách Společenství vlastníků Vršovická 66. Psal jsem , že tato práce je obětí a žasl jsem když pan Suchomel na mě začal na nějaké schůzi ječet, že jsme s panem Škardou svojí šanci propásli!!!! Jestliže tuto práci někdo nazývá šancí tak je vidět v jakých rozměrech se pohybuje (ale s výkonem této práce to nemá nic společného). To a arogantní jednání p.Suchomela je důvod proč se nechci s výborem spojit. Doufám, že jsem Vám odpověděl uspokojivě. Je smutné, se ani nepodepíšete. Jan Marvan

reagovat

23 | Lenka @ | 17.6.2010Čt23:38

zabezpečení domů

Yajímalo by mne, proč výbor do dnešního dne nic neudělal s tím, abychom se př. v domě Uzbecká 1 cítili bezpečně. Již vstup spodními vchody do domu je hororovou záležitostí, kdy nejen , že již 2 měsíce nefunguje osvětlení chodeb, navíc tam neustále protéká voda z trubek a když máte štěstí a bez uhony dojdete po tmě, protože světlo permanentně nesvítí prvním labyrintem až ke dveřim kanceláře , tak si v té tmě rozrazíte hlavu o jejich mříže, které jsou neustále otevřené, protože v té tmě je nevidíte. Z konání výboru v posledních dnech je patrné, že ma výbor obavy o svou bezpečnost, protože jinak by si výbor nepořizoval nové bezpečnostní dveře za cenu 35.000,– Kč a dva zcela nové počítače. Vždyt tam mají mříže! Též bych ráda věděla, kdo jim tyto akce vůbec odsouhlasil a kdo z vlastníků o tom věděl? Domnívám, se, že nejdříve by výbor měl dokázat činy, vedoucí ke zlepšení bydlení nás všech a po té si dovolit požadovat odměny! S přáním příjemného víkendu Zephy.

reagovat

24 | Josef @ | 19.6.2010So11:53

Rozpor v odměnách výboru

Pane Kubásku, na schůzi ve středu jste nás inforoval, že výbor má již od Vršovické a Moskevské předběžně schválený návrh odměn ve výši 40.000 Kč čistého měsíčně pro 7 členů výboru, a proto jsme s touto částkou také předběžně souhlasili. Nyní jsem se v zápise ze schůze z Vršovické dočetl, že se přítomní k výši částky odměn na své schůzi nevyjádřili. Z toho usuzuji, že jste své spolubydlící z Uzbecké záměrně uvedl v omyl, abyste z toho měl prospěch. Myslím, že takové chování od předsedy výboru našeho společenství neočekáváme a neschvalujeme. Josef Váš soused.

reagovat

25 | Kubásek @ | 19.6.2010So14:35

Odměny

Pane Pepíku Anonyme,na všech domovních schůzích konaných v červnu se hovořilo o odměnách neboť jsou v programu Shromáždění vlastníků.To že ze zápisu schůze Vršovické vypadla informace o odměnách neznamená,že se o nich nemluvilo,k takovému hloupému triku jak vy říkáte bych se nikdy nesnížil.Ostatně na Ds jste o odměnách nerozhodovali to budete až na Sv.K ověrení mých slov se spojte třeba s panem Škardou,paní Jánskou ti na schůzi byli a mohou je potvrdit.Jiná situace by byla,kdyby se do zápisu informace dala,ale nebyla by pravdivá.Děkuji vám,že šíříte neověrené informace,ale co jiného by se dalo čekat od anonyma.Před tím než začnete někoho špinit si ověřte kde je pravda. Nazdar Kubásek

reagovat

26 | Marvan | 20.6.2010Ne14:08

Vážení. Nyní, v době konání schromáždění vlastníků , uběhl rok co jsme majiteli vlastních bytů. Jediné čeho jsem si za rok činnosti výboru všiml: 1.nechal zkopírovat staré plánky, čehosi co nyní vydává za plánek evakuační a připevnil tyto nesmyslné plánky (neodpovídají skutečnosti) k výtahům! (proboha , kolik to stálo???) 2. výbor bez vědomní a souhlasu vlastníků uzavřel smlouvu o správě našich domů s firmou TOMMI, které za léta „správcovství“ dotáhla naše objekty do současné katastrofální podoby. Dokonce někteří členové výboru z nás tahají peníze za období od 6.6.2009 do 31.12.2009 kdy už jsme byli majiteli bytů a peníze, za toto období, by se měli vracet nájemníkům nikoliv nefunkční správcovské firmě která si na nás už vydělala za léta nečinnosti více než dost . POŽADUJTE NAVRÁCENÍ TĚCHTO NÁJMŮ! Je zřejmé, že tato smlouva nás nájemníky poškozuje. Každy nájemník by se měl ptát :Proč byla tak rychle uzavřena a proč bez nezbytného souhlasu!Proč nebylo vypsáno standartní výběrové řízení! Výbor by si měl uvědomit, že pakliže požaduje od nájemníků dodržování např. Domovního řádu, sám by neměl porušovat zákony (72/1994) ! 3.Výbor nás informoval, že:Jednání výboru jsou neveřejná! 2.Členové výboru jsou povinni respektovat obchodní tajemství partnerů! Tím výbor jasně deklaroval jaká je jeho snaha o demokratičnost a průhlednost jeho konání! 4.Došlo k odstranění padajících podhledů před vchodem do domu Vršovická 66. Nebylo možné si nepovšimnout, že nejprve byl odklizen sběrný materiál ale nečistota a bordel se před vchodem válel ještě několik dní.(Cena???)

Bohužel, jsem nyní velice pracovně vytížený a asi 23.6. nebudu přítomen ale ze setkání konaného 14.6. jsem získal dojem, že v našem objektu bydlí již mladí , inteligentní lidé kteří ze sebou nenechají manipulovat a věřím ,že se stejně jako ve volbách do PS zvítězí zdraví rozum. Držím palce. Jan Marvan

reagovat

27 | Petr Škarda @ | 21.6.2010Po7:56

Vyjádření se k tomuto příspěvku

[25] Kubásek: Dobrý den všem, Dovoluji si reagovat na tento příspěvek, neboť jsem v něm zmiňován. Chtěl bych uvést informace do souladu se skutečností. Na domovní schůzi za Vršovickou jsem opravdu byl, ale pouze asi do 21:30, tj. musel jsem odejít před projednáváním bodu předloženém výborem, který pojednával o navržených odměnách pro členy výboru. Takže u tohoto bodu jsem fyzicky přítomen nebyl a nemohu se k němu plně vyjadřovat. Členové kontrolní komise však na tomto jednání byli až do konce, takže považuji zápis z Vršovické o odměnách z jejich strany za směrodatný. Konstatuji také, že vlastníci jednotek mají možnost se k tomuto kvalifikovaně vyjádřit pomocí hlasování na shromáždění vlastníků. Tj. buď odsouhlasí výši této odměny, nebo ji neodsouhlasí a to na základě demokratického hlasování. Je to tedy věcí SVJ. Na domovních schůzích byly pouze předloženy body se souvisejícími informacemi, o kterých chce nechat hlasovat výbor na shromáždění. Neznamená to však, že musejí být automaticky schváleny.

S pozdravem Petr Škarda

reagovat

28 | Jiří Čermák @ | 22.6.2010Út7:16

K reakci pana předsedy

Nedá mi to, abych nereagoval na příspěvek pana předsedy ze dne 19.6.2010. Víťo, Tvůj příspěvek byl napsán zcela nevhodným tónem. Pan Josef má pravdu, podívej se sám do zmiňovaného zápisu. A pokud chce výbor hrát čestně, měl by říci i B, když už řekl A. Konkrétně – máte-li představu, že odměna pro členy výboru bude 40.000,–- Kč čistého měsíčně, měli byste říci, že celkové náklady (daň, zdravotní, u členů výboru pobírajících více než 6.000,–- Kč hrubého i sociální) budou činit cca 70.000,–- Kč měsíčně, což je 840.000,–- Kč ročně. Což je téměř jeden měsíční příjem SVJ a je to téměř tolik, co platíme Tommi za správu domů. Tak, jak jsi to podal (společně s Tvým tvrzením, že VŽDY se v těchto případech mluví o čistých částkách), je to silně zavádějící. Podotýkám, že nyní nereaguji jako člen kontrolní komise, ale jako jeden z vlastníků jednotky.

Jiří Čermák

reagovat

29 | Jan Marvan @ | 22.6.2010Út9:06

ODMĚNY VÝBORU

Jedinou možnou alternativou jak by si výbor mohl vůbec o nějakou odměnu říct by bylo následující: Výbor by vypsal standartní výběrové řízení na správu našich objektů a věřím, že by sehnal bezesporu kvalitnějšího ale i levnějšího správce než je Tommi a pak by mohl před nás předstoupit a požádat o schválení nového správce (což mu ukládá zákon a výbor to stejně ignoruje) a požádat aby peníze , které se ušetřili na smlouvě s nový správcem si mohli rozdělit jako odměnu. Myslím, že v tomto případě by si výbor peníze zasloužil protože si je vlastně vydělal. Ale budeme-li takto postupovat (odměna=výdělek, výsledek) za stávajíciho stavu tak pro jakékoliv odměny není sebemenší důvod. Jan Marvan

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.