Anketa 2014

Vážení sousedé, vlastníci bytových a nebytových jednotek,

Na začátku roku se na Vás opět obracíme se žádostí o Vaše připomínky a návrhy, které využijeme v práci výboru SVJ, zejména pak pro přípravu domovních schůzí a shromáždění.
Přestože domovní schůze a shromáždění vlastníků budou až v květnu a červnu 2014, jejich příprava už začíná.
Proto se na Vás obracíme už nyní, abychom znali Vaše názory a náměty, mohli je včas vyhodnotit a odpovídajícím způsobem vzít v úvahu pro přípravu záměrů a plánů budoucí činnosti našeho SVJ.
Příslušné anketní formuláře jsme Vám vložili do poštovních schránek, těšíme se Vaši odezvu a předem děkujeme za Vaši spoluúčast

Komentáře

1 | Hrubá | 29.1.2014St20:49

Dobrý den,

toto pondělí (27.1.2014) jsme měli ve schránce „anketní lístek“ se žádostí o připomínky a návrhy, které by měly být využity v další práci výboru SVJ s termínem pro odpovědi do 31.1.2014.

Domnívám se, že se jedná o poměrně důležitý dokument, na jehož zpracování by měl být dán vlastníkům odpovídající čas.

Dovoluji si Vás proto požádat, zda byste mohli všem vlastníkům termín pro podání návrhů prodloužit, a to minimálně do 14.2.2014.

V případě, že termín prodloužen nebude, prosím o informaci, jak bude naloženo s podněty vlastníků předloženými po 31.1.2014. Budou akceptovány, resp. také zpracovány výborem SVJ a využity pro další období?

Předem děkuji za odpovědi a Váš vstřícný přístup.

S pozdravem
Hrubá

reagovat

2 | V. Zasadil | 29.1.2014St21:17

Dobrý den paní inženýrko, odezvu vlastníků na otevřenou anketu bychom opravdu rádi dostali v termínech, uvedených na anketních lístcích, protože i my potřebujeme nějaký čas na vyhodnocení ankety.
Budeme ale akceptovat i všechny podklady, které nám přijdou později, tzn. i tak jak navrhujete do 15. února 2014.
Podobně jsme postupovali i při jarní anketě v roce 2013.

reagovat

3 | Hrubá | 29.1.2014St21:30

Vážený pane inženýre, děkuji mnohokrát za rychlou odpověď a předem i za akceptování podnětů podaných do 15.2.2014.

Rozumím tomu, že výbor potřebuje čas na kompletní zpracování podrobného dokumentu, který bude obsahovat jednotlivé připomínky všech vlastníků a zároveň vždy způsob jejich vypořádání a který bude podkladem pro domovní schůze, resp. pro plánované Shromáždění vlastníků.

S pozdravem
Hrubá

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.