Datová schránka SF First má identifikační číslo: fek6ih4

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

domluvili jsme s naší správní firmou First, že pokud zde nebydlíte a máte datovou schránku, je možné poslat vyplněný hlasovací lístek do jejich datové schránky (identifikační číslo je fek6ih4). (Hlasovat do datové schránky mohou všichni vlastníci.)

Komentáře

1 | Lenka Stoličková @ | 20.5.2021Čt16:58

Použití datové schránky k odevzdání hlasovacího lístku

Ahoj Hanko,

děkuji za zveřejnění informace a prosím o sdělení, oč se opírá možnost použití datové schránky správce k odevzdání vyplněného hlasovacího lístku POUZE těmi vlastníky jednotek, kteří zde NEBYDLÍ?

Odevzdání hlasovacího lístku prostřednictvím datové schránky je u našeho SVJ v současné době jediným zcela průkaznýn a nezpochybnitelnýn způsobem a dokladem o tom, jak kdo z vlastníků hlasoval a kdy tak vykonal (včetně potvrzení o uskutečněném hlasování pro toho vlastníka, který tuto cestu k hlasování zvolí), a který bych já osobně ráda využila.

Ačkoliv zůstává otázkou, zda je využití datové schránky správce k tomuto účelu v souladu se zákonem a s mandátní smlouvou uzavřenou s ním, domnívám se, že nelze vlastníkům jednotek, kteří v domech bydlí, upřít možnost hlasovací lístek zasláním do datové schránky doručit, je-li tato jiným vlastníkům dána.

Prosím o odpověď na výše položenou otázku a zároveň o zveřejnění mandátní smlouvy se správcem, včetně dodatků k ní, neboť z ustanovení článku VII odst. 3 písm. e) stanov logicky vyplývá, že její obsah musí být členům společenství znám.

Děkuji za brzké řešení a jsem s pozdravem.

Lenka

reagovat

2 | Lenka Stoličková @ | 20.5.2021Čt17:03

Omluva za překlepy v předchozím příspěvku

Omlouvám se za překlepy v předchozím příspěvku, samozřejmě mělo být „průkazným a nezpochybnitelným“. Díky za pochopení.

reagovat

3 | Hanka Nekolová | 20.5.2021Čt17:13

Hlasování

[2] Lenka Stoličková: Samozřejmě se možnost poslat hlasovací lístek datovou schránkou týká všech vlastníků, pro které to bude pohodlnější než vložit hlasovací lístek do označené schránky. Reagovala jsem na komentář Pavly Hrubé, která by ráda využila této této formy hlasování a přitom je v zahraničí. Abychom vyhověli, domluvili jsme s naší správní firmou First možnost poslat vyplněný hlasovací lístek do jejich datové schránky.

reagovat

4 | Lenka Stoličková | 20.5.2021Čt19:51

[3] Hanka Nekolová: Děkuji za upřesnění a prosím ještě o tu mandátní smlouvu.
Díky předem.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.