Havarie hlavního domovního potrubí

Návštěvník v.zasadil napsal tento komentář:

Vážení sousedé.

omlouvám se všem, že oprava hlavního domovního potrubí neprobíhá tak, jak jsme si představovali a přináší Vám značné nepohodlí.
S obtížemi jsme zajistili na výměnu dvou rour, které byly již dříve opraveny provizorně a neskýtaly záruku dlouhého života. Záměrem bylo zvládnout vše za jedinou noc z pátku na sobotu tak, aby to opravdu nikoho neobtěžovalo.
Nepodařilo se, po výměně vadných rour došlo ještě k zhroucení rozbočky přívodu SV do výměníku (tu jsme nahradili) a pak ještě k rozpadu příruby na další rouře. Tu jsme už neměli a tak, přestože jsme pracovali od včerejších 22 hod do dnešního odpoledne non stop, nebyla oprava dovedena do zdárného konce.

K tomu nejdůležitějšímu:

  • Vlastníci z Moskevské od 10p. výš mohou odebírat SV v místnosti úklidu na 1.patře
  • Všichni vlastníci z Uzbecké mohou odebírat SV z cisterny, přistavené pro nás na křižovatce Uzbecké a Baškirské
  • Zítra bude oprava pokračovat.

Komentáře

1 | Šimůnek | 21.11.2020So19:51

Akce se moc nepovedla, prosím o maximální respektování pokryti potřeb lidí, kteří opravdu nevystačí s kýblikem naplněným z cisterny.

Děkuji Šimůnek

reagovat

2 | Hokrova @ | 21.11.2020So23:52

Oprava potrubi

Akce se absolutne nepovedla! A navic, zitra je nedele, takze zadna oprava nebude probihat! Proste voda nam nepotece! 10 let jsme vedeli , ze je nutne vymenit roury za plastove, tak se to dela v 21. stoleti! Bohuzel, nas vybor !preziva! , co mu vlastnici techto domu porad toleruji. A to je chyba! Pry , leta jiz nikdo nevyrabi takove roury a proto se to neda sehnat.A vite proc? Protoze nas vybor mysli dozadu a ne dopredu! Zije v minelem stoleti a to je ta chyba!!!!

reagovat

3 | Pavla Jánská | 22.11.2020Ne12:07

Havarie domovního odpadu-napsal Nekolová

Dobrý den paní Nekolová,
jsem ráda, že výbor přijal můj návrh zpřístupnit v do Mo/1464 úklidovou místnost v přízemí pro odběr vody všem, kdo ji potřebují v důsledku havárie výše.
Nelze ale nešahnout do svědomí, že se podcenily náměty, kterými jsme jako vlastníci a spoluvlastníci uměle MČ Pha 10 vytvořeného celku VRUMO, požadovali po MČ Pha 10 do budoucna zajistit a narovnat, prostřednictvím výboru SVJ,co se dotýkalo zanedbaného stavu nestandardně zprivatiz. objektů,– především řádnou dokomuntaci objektů po všech stránkách a dle ní odvíjet smysluplně – ne hurá akcemi, nutné akce rekonsturkcí domů a ostatního co m.č. nestandardně do své nestandardní privatize zařadila- a co od roku 2009 s úkolem od nás členů SVJ, je mělo od MČ opatřit a vztahovalo se to k řádnému zmapování stavu objektů a následně vypracovat k tomu dokumentaci – eventuelně na náš náklad vlastníků a podíl. spoluvlastníků a vše sladit především s plánem oprav SVj do budoucna, aby se nejpalčivější zanedbáníobjektů díky m.č.odstrnilo a následně vymáhat na MČ oprávněně finanč. částky, neb zanedbání způsobila a naše peníze z privatizace i před tím z nájmů skončily v Key- investmets. Nelze ignorovat našimi statut. orgány, že – mi všichni od založení SVJ t.j. rok 2009 jsme do FO z počátku vkládali několik nezanedbatelných měsíců, finanční prostředky ve výši svých původní nájmů z bytu, které nebyly zrovna v malé výši, což od každého tehdy člena SVJ byla nezanedbatelná finanční injekce do FO pro řádné zmapování zanedbaného stavu objektů v celku VRUMO , způsobeného m.č. zanedbání nutných opravy a jejich údržby, ne ale naší vinou- tj.nás, dříve nájemníků bytů, po nestandardní privatizaci, jejich vlastníků a současně i podílových spoluvlastníků, toho,co MČ do nestandardní privatizace zařadila; i k vůli tomu, (jak nejen i Vy dobře víte), se rozešlo ShromážděníSVJ v roce 2011, kdy další jednání ohledně nestandardní privatizace s problémy s cílem je narovnat, k čemuž se MČ Pha 10 přiznala, umožnil tehdy opět starosta MČ Pha 10 ing. Richter, dřvější radní s gescí protikorupční na Magistrátě hl.MPhy a to dne 3.10.2011, na základě nejen hromadného dopisů vlastníků -členů SVJ VRUMO.
Tato havárie je varovným důkazem a signálem k tomu, že se musí v našem SVJ vše řádně zprůhlednit, od financí, osobních účtů vlastníků, řádně sestaveného plánu oprav, příjmů z reklam, antén a pod., Zápisy ze schůzí výboru, navíc nepřehledné a někdy i na sebe nenavazující při řešení některých problémů, nestačí-nehledě na to, že naše statut. orgány nepracují v plném složení- viz revizní komise nemá dlouhodobě předsedu a to mnoho let, po odstoupení původního, který již v našešm SVJ nebydlí. Přitom máme dobrou správní firmu, s její pomocí lze pořádku docílit.Je ale závislá na vůli statut. orgánu SVJ.
Nevyčítám výboru, jen varuji a zároveň děkuji spolu-sousedům ve všech našich objektech za trpělivost s negacemi, čehož by si měl výbor vážit. Nyní výbor dostal touto havárií šanci vše napravit ve smyslu zásad 21. století, vztahujících se ke správě našeho majetku vlastníků, svěřeného statut. orgánům SVJ do správy a též k životnímu prostředí v celku VRUMO a v jeho okolí.
V dobrém a s vírou, že se nám to vše v klidu a s porozuměním povede a bude se nám dobře v jednotlivých objektech žít, jako nám kdisi v Mo/1464, když jsme se sem v roce 1986 nastěhovali, před více jak 30 lety;- nečinili jsme si příkoří, slušně se vše vždy řešilo;- z našeho domu, vždy pro všechny, kdo žije v tomto „molochu“, vycházely dobré podněty, vztahující se k péči o náš majetek, za který jsme všichni řádně městu zaplatili našimi finančními prostředky, řádně získanými; celek VRUMO-"moloch (- dřívějšími koaličními vedeními MČ Pha 10 od roku 2005 vymyšlený při připravě jeho nestandardní privatizace a v roce 2009 zrealizovaný), evidenčně připomínající jakousi dceřinou společnost MČ Pha 10– s povahou malé obce ( takže bychom de fakto měli dostávat od m.č. dotace) s cca 300 byty- tedy de facto obec s 300 č.p.+ k níž náleží velký počet též evidenčně číselně označených nebytových prostorů, ne tak zkoladovanými v odb. 1986–1988,ani později, přitom před námi bohužel utajovanými, neb není k disposici od výboru na internetu Prohlášení vlastníka ( jenž si MČ vypracovala,s ig­noarací Zákona, pro její nestand. privtizaci), a zveřejnit je na stránkách VRUMO jsme důvodně požadovali ( zatím marně), abychom se o nebyt. prostorech vůbec dozvěděli a měli přehled kdo a k jakému účelu je využívá;to že evidenčně vytvořený celek VRUMO, ne tak ale zkolaudovaný, je jakousi dceřinou společností, vzniklou z vůle MČ Pha 10 při její nestandardní privatizaci s problémy, na jednání dne 3.10.2011, MČ přiznala; bylo to – po rozejitém Shromáždění SVJ VRUMO z její viny, což nejen i Vy též také dobře víte paní Nekolová; přitom nám stále zůstala povinnost přispívat, jako podíloví spoluvlastníci i na jejich údržbu (t.j. nebytových prostorů), jenž jsou z vůle MČ Pha 10 díky její nestandardní privatizaci, v našem podíl. spoluvlatnictví,kdy defacto o nich nic nevíme, což není zrovna demokratický přístup ke členské základně SVJ VRUMO, která zprivatizovala byty a MČti za ně řádně zaplatila; vzbuzuje to doměnku, že si MČ Pha 10 spletla službu vůči občanovi, s podnikáním na občanech.
I toto vše vespolek tu uvedené, se bude muset dát v našem SVJ po dobrém do pořádku, včetně zprůhlednění všeho, co se k našemu vlastnictví, včetně podílového, váže a co jsme v dobré víře svěřily statutárnímu orgánu SVJ do správy.
Období nouzového stavu-pandemie cora 19 a tato havárie, jsou spouštěčem dát vše čitelně do pořádku, aby byty a prostředí kolem našich domů byly naším domovem s prvky 21. století (ne Chánovem- k tomu naše fin. příspěvky vkládané do FO neslouží), takže je vše nutno do těchto trendů začlenit,s ob­novením kvalitního životního prostředí v blízkosti rušné křižovatky Koh-inoor, kde se uměle vytvořený celek VRUMO nachází, v památkově chráněném území dřívějších Vozatajských kasáren a je nedílnou součástí sídliště Vlasta,kde SVJ vytvořená ze samostatně zkoludovaných domů (- u nás bohužel ne,i když objekty samostatně zkolaudovány byly), takové potíže jako u nás nemají a kde se občanům v něm žijícím na zeleň nešahlo, kdežto u nás na park ano- celek VRUMO opravdu připomíná Chánov; mrzí mne, že naše statut. orgány ignorovaly dotace, poskytované např.MČ z Evr.F, které jjná SVJ ku svému prospěchu využívají- viz např chodníkový program, jak nabízela nedávno MČ Pha 10, prostřednictvím jejiho nového koaliční vedení, ustanovené po komunál volbách na obd. 2018–2022, či i jiné dotace, které m.č. připravuje a byly by našemu SVJ ku prospěchu. Nelze též, aby stále statut. orgány ignorovaly, i to,že jsme de fact jediné SVJ v Pze, do kterého MČ Pha 10 včlenila chodník- terasu,jenž odděluje širokou pěší veřejnost od rušné ul. Vršovická, dříve třída SNB, jenž vede nejen k objektům MČ Pha 10 a Pasům a vízům. Slouží široké veřejnosti, dostat se po ní, až k nákup. středisku Eden,či do nebytových prostorů, z nichž MČ za úplatu vytvořila infrastruktoru též pro širokou veřejnost, mající povahu různých služeb. Stejně je to se zdevastovaným průjezdem, který je součástí ulice Uljanovská- viz mapy Google a slouží široké motorist. veřejnosti do vjezdu do sídliště Vlasta, k zásobování PENNY a pod. subjektů a k parkov. prostoru občnské vybavenosti pro byty v domech zkolaudovaných v roce 1986–1988– ne pro nebytové prostory a kdy je tento parkov. prostor celý zkolaudovanod roku 1988 pro parkování u domu pro bytyzkolaudované v roce 1986–1988 v domech VRUMO a celý je v podíl. vlastnictví nás majitelů bytů, ale účel kolaudace není dodržen – na jednání dne 3.10 2011 se MČ stala garantem narovnání i parkov. problémů, v evidenčně jí vytvořeném celku VRUMO, které ona způsobila.. V jednáních s MČ je nutné, dál pokračovat, prostřednictvím našich statutárních orgánů, a dovést vše k řádnému narovnání, jak bylo na započatém jednání dne 3.10.2011dojednáno; je nutno, aby naše statutár. orgány dál jednaly a docílily narovnání problémů, které dřívější koaliční vedení v nestandardní privatizaci způsobyly, s ndegativním dopadem na nás, především jmajitele bytů, zkolaudovaných v od.1986–1988, což si nezasloužíme; jak uvedeno shora, jinde SVJ tyto problémy nemají.
V dobrém a po pravdě, s vírou, že se nám to vše k našemu společnému prospěchu povede,–všechny srdečna zdavím – P.J.
.

reagovat

4 | jaroslav | 22.11.2020Ne22:44

[3] Pavla Jánská: tak tomu říkám ,,nářez,, ale doslova

reagovat

5 | Šimůnek | 23.11.2020Po0:09

[3] Pavla Jánská: Opravdu „nářez“ – ale k čemu???

reagovat

6 | Martin Špaček @ | 23.11.2020Po17:04

Teplá voda

A teplá voda už poteče? Stabilně?

Opět se zdá, že komunikovat aktuální stav s odhadem potřebného času k řešení, je nad vaše síly. :(((
Kolik času zabere napsat pár vět na web? 5 minut?

reagovat

7 | Michálek + Zima | 23.11.2020Po19:08

Poděkování

Patříme také k těm, kteří chtějí poděkovat všem, kteří se podíleli na odstranění havarijního stavu zkorodovaného vodovodního potrubí.
Chápeme,že některé kritické příspěvky od vlastníků a lidí v pronáj-
mu,neřeší danou situaci a také jsou bohužel zbytečně agresivní.
Proto, vám chceme ještě jednou poděkovat a popřát vám také
klid a pohodu při dalších možných podobných situacích,třeba vyhazování čehokoliv u kontejnerů to co patří do sběrného dvora.

reagovat

8 | v.zasadil | 15.12.2020Út20:33

více informací

Koho zajímá více informací, přečtěte si prosím zápis ze schůze výboru č.21 (zde v sekci dokumenty).
Omlouvám se, že na všechny příspěvky výše jsem bezprostředně neodpovídal.
V.daném čase totiž bylo třeba koncentrovat se výhradně na to, co bezprostředně souviselo s opravou potrubí a obnovou dodávky vody.
Osobně jsem vedl, dozoroval a nesl odpovědnost za prováděné práce i za jejich výsledek. Spolu s ostatními jsem proto i pracoval (a nespal). Informaci o stavu prací, problémech a záměrech dalšího postupu jsme přesto každý den vydali.
Ostatní korespondence nebyla s ohledem na výše uvedené naléhavě nezbytná a proto jsem ji odložil..
V neděli 22..11 odpoledne byla dodávka studené i teplé vody ve všech našich domech obnovena.
Za sebe i ostatní vlastníky řešitelskému týmu, zejména panu Mudrochovi, za obětavost, vytrvalost a vykonanou práci děkuji.

reagovat

9 | v.zasadil | 26.7.2021Po22:17

VŘ oprava HDP (voda)

Vážení vlastníci,
bereme v úvahu všechny Vaše příspěvky výše.
V příloze č.1 zápisu ze schůze výboru č.21/2020 je tehdejší situace a důvody tehdejšího postupu popsány podrobně.
Zbývá dokončit opravu dle bodu 3 výše uvedené přílohy.
Chceme to již zařídit lépe, než havarijní zásah v situaci, již neumožňující jakékoli odklady a rozjímání.
Vypsali jsme tedy veřejné výběrové řízení na tyto opravy, zadávací list najdete zde v sekci „dokumenty“.
V rámci tohoto VŘ jsme již i adresně oslovili PVK (pražské vodovody a kanalizace) a společnost Termonta.
Pokud nám můžete doporučit i další kompetentní dodavatele, které bychom měli jmenovitě oslovit, budeme za Vaše typy i jakékoli další rady vděčni.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.