HLASOVÁnÍ PER ROLLAM 2023

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

V minulých dvou letech naše společenství hlasovalo v souladu se stanovami způsobem per rollam. S hlasováním byly dobré zkušenosti a zaznamenali jsme kladné hodnocení vlastníků. Máme obavy, že i v tomto roce by řada vlastníků váhala přijít na shromáždění za fyzické účasti stovek jiných lidí. Z toho důvodu bylo výborem rozhodnuto, že i v tomto roce bude způsob hlasování per rollam ještě využit. Do rozhodování se tak může aktivně zapojit více vlastníků.

HLASOVÁNÍ SE BUDE KONAT
od pondělí 22.5.2023 do pondělí 12.6.2023 do 24.00 h

Písemné hlasování (per rollam) započne tím, že 22.5.2023 obdržíte do svých e-mailových schránek HLASOVACÍ LÍSTEK, dokument „Rozhodnutí mimo zasedání“ a podklady k jednotlivým navrhovaným usnesením. E-mailové adresy má u správní firmy evidováno 92 % našich vlastníků, zbylým 8 % dáme obálku s podklady do jejich poštovních schránek.
Hlasovací lístek je potřeba si vytisknout a u jednotlivých bodů označit křížkem, zda s usnesením souhlasíte či nesouhlasíte, nebo se zdržíte hlasování. V dolní části hlasovací lístek podepište a napište datum. Podpis nemusí být ověřený. (Hlasovací lístek vložíme také duplicitně vytištěný i do všech poštovních schránek pro případ, že nemáte doma k dispozici tiskárnu).
Vyplněný hlasovací lístek vhoďte jako v loňském roce do výrazně označené poštovní schránky, na které bude umístěn velký nápis „HLASOVACÍ LÍSTKY“.

V domě 1461 do označené schránky SVJ v přízemí;
V domě 1462 do označené schránky nalevo při vstupu do domu v přízemí;
V domě 1463 do označené schránky v 1. patře vstup z terasy;
V domě 1464 do označené schránky u vchodu do správní firmy FIRST – výstup do parku.

Děkujeme Vám předem za účast, neboť každý hlas je důležitý a svou účastí pomůžete k tomu, aby nebyla narušena správa, včetně údržby našich domů.
Do schránek je potřeba hlasovací lístky vložit nejpozději do pondělí 12.6.2023 do 24.00 h, toho dne hlasování končí. Vlastníci, kteří v našich domech nebydlí, mají možnost odeslat svoje hlasovací lístky poštou na adresu: Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10, Vršovická 1461/64, Praha 10 – Vršovice, PSČ 101 00.
Případně je možné hlasovací lístek poslat elektronicky do datové schránky SVJ (identifikační číslo je bt7erns).
Budete-li mít jakýkoli dotaz, výbor Vám odpoví. Budete-li potřebovat pomoc, zavolejte nám. Kontaktujte vrumo@vrumo.cz, nebo tel. 777 066 037 (pí Nekolová).

Komentáře

1 | Martin Špaček @ | 10.5.2023St20:37

Výtah na Uzbecké

Dobrý den
Hledám informací ohledně výtahu vyřazeného z provozu na Uzbecké, ale bohužel nikde nic nenacházím. Samozřejmě to může být způsobeno moji nešikovností, nevšímavosti nebo jinou mojí chybou. Každopádně bych čekal, že tak významný problém bude viditelně komunikován i pro nás méně zdatné s tímto moderním portálem našeho SVJ. :)

Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem
Špaček

reagovat

2 | v.zasadil | 11.5.2023Čt15:09

výtah na Uzbecké

Na výtahu bylo vyproštění neznámé osoby, které nám nikdo neohlásil, Nicméně doptal jsem se a konal jsem. Věc se má nyní takto:
Po vyproštění byl výtah mimo provoz s tím, že závada bude následně dořešena. Bylo ale následně zjištěno, že je přerušené vinutí elektromagnetu brzdy výtahu. Výtah byl ponechán mimo provoz a oprava dořešena nebyla..
Dostali jsme pak nabídku na opravu do 12 týdnů po potvrzení objednávky za 23 462 Kč vč.DPH. Potvrdili jsme ji 6.5.2023.

Tak to bývá vždy, když oprava je podmíněna dovozem dílu ze zahraničí. Zpravidla je ale doba kratší – oprava se provede bezprostředně po dodání dílu.

reagovat

3 | Martin Špaček @ | 12.5.2023Pá14:53

Komunikace

Dobrý den pane Zasadile
Děkuji za odpověď. Myslím, že o závadách tohoto typu s dopadem na všechny obyvatele domu, by bylo by dobré aktivně informovat. Můžete to prosím napříště zohlednit?

S tím je spojené téma aktualizace, nebo spíše migrace našeho webu SVJ na nějakou aktuální platformu umožňující efektivní komunikaci.

Informace lze velmi jednoduše a efektivně sdílet například pomocí oznámení do e-mailu o novinkách v rámci daného diskuzního, oznamovací vlákna na webových portálech. Uživatelé se mohou dle zájmu přihlásit k odběru novinek. Znáte s internetových obchodů. ;)

Současně lze sbírat informace od uživatelů, vlastníků jednotek pomocí jednoduchých anket a mnoho dalšího. Viz. příklad na:
https://www.websvj.cz/…gate/welcome?…

Velice děkuji za zvážení.
S pozdravem
Špaček

reagovat

4 | v.zasadil | 14.5.2023Ne13:47

Komunikace

Dobrý den, pane Špačku,

děkujeme za Váš komentář. Jsme již v pokročilém jednání s panem Ing. Holubem o vytvoření ekvivalentu našeho stávajícího webu vrumo.cz, ale rádi Vaše doporučení uvážíme.

reagovat

5 | Martin Špaček @ | 16.5.2023Út18:18

Portál vrumo

Dobrý den

Můžete prosím sdílet zadání?
Role pana Ing. Holuba je jaká?
Jakým způsobem bude vybrán dodavatel?
Máte pro to připravený nějaký finanční rámec?

Děkuji
Špaček

reagovat

6 | Jánská | 18.5.2023Čt18:51

Shromáždění SVJ

Dobrý den pane předsedo,

s hlasováním PER ROLLAM 2023 zásadně nesouhlasím a nejsem sama- opatření kvůli covid 19 jsou zrušena nejen u nás v ČR, i v ostatních zemích; kdo se bojí, může si vzít na Shromáždění SVJ 2023 roušku.

V našem SVJ, během dvou let- s opatřením pro covid, se nashromáždilo dosti zásadních problémů, které naše vlastnictví ohrožují- nutno jednat podle původního způsobu, který jsme si my vlastníci před lety prosadili, když SVJ vzniklo- t.j.před Shromážděním,do­movní schůze,s jasným program od výboru pro jednání na Shromáždění, následně eventuelně program doplnit, jak vyzní na schůzích- tato schůze je nutná především v domě MO/1464, který je nyní jakýmsi otloukánkem výboru, přitom vždy z něho vyšly dobré nápady, prospěšné všem vlastníkům-členům SVJ VRUMO, což pane předsedo dobře víte, stejně jako to, že v našem domě žádné konflikty nebyly a to od r. 1986, co jsme se do něj nastěhovali coby prvonájemci bytů- nyní jejich vlastníci.

K ekonomice v našem SVJ sděluji, že výborem je nutno využívat dotací od MČ Pha 10 – např. chodníkový program, či od Ministerstva život. prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj, na zkulturnění životního prostředí občanů,či pro zvelebení jejich bydlení- to vše pro zhodnocení vlastnictv všech členů SVJ a naše příspěvky vlastníků do FO použít např. do oprav popraskaných lodžií, jak bylo přislíbeno a též opět do sjednocení skel na lodžiích našich domů, které vzhledově narušily lodžie s matnými skly, které výbor schválil pro Vr. 1461,1462, přitom jsme museli domy převzít od MČ jako nově jí utvořený evidenční celek, bez nové kolaudace, z domů č.p.1464–1461, byť samostatně zkolaudovaných- Mo.Uz již v roce 1986, Vr. 1461,1462 o dva roky později, až v r. 1988 a s nimi ivícefunkční parkov. prostor Halových parkov. stáním navíc vše dohromady s problémy, které zavinila MČ, jak se i sama přiznala, na jednání zástupců SVJ VRUMO,
s MČ Pha 10 a to především v parkování; stejná skla u lodžií i těch u výškových domů, navrátí opět vzhled celku, jak byl zklaudovaný, dříve byly též skla lodžií stejná- nyní se pomalu a jistě z našich domů a okolí kolem,stává doslova „proslulý“Chánov, dotace ministerstev by pomohla. Je nutno stále trvat u MČ Pha 10 na dořešení problémů (prostřednictvím výboru našeho SVJ), které samam.č. nezvládla, tak je v nestandardní privatizaci hodila na krk občanům- vlastníkům, patří k nim např.především problémy v parkování, které MČ způsobila a mělo je za MČ dořešit Družstvo, s tímto návrhen na jednání m.č. přišla, aby dočasně se stalo členem našeho SVJ a po vyřešení problémů výše, mělo zaniknout, což se dosud nestalo- aby tomu tak bylo, měl dozorovat bývalý zastupitel MČ Pha 10 a bývalý člen výboru SVJ VRUMO, RsDr. Hošek.

Termín shromáždění není výborem vhodně zvolený- rodiče školáků ukončujících pov. docházku, mají s dětmi prioritní starosti a to s dalším studiem, menších s umístěním v mat. školkách, začínají i dovolené u moře, či pobyt v lázních- bylo by vhodné přeložit proto Shromáždění SVJ na konec září t.r. (možné to je, informovala jsem se), aby proběhlo postaru,t.j. předtím na domovních schůzích, vyříkat si vše z očí do očí- naše vlastnictví nelze znehodnocovat, obzvlášť v dnešní době a problémů k řešení našeho vlastnictví, aby se neznehodnocovalo, se nakupilo opravdu dost, od posledního Shromáždění SVJ VRUMO, které probíhalo klasickou formou.

Výbor nám musí vše jasně zprůhlednit, což se neděje, starší vlastníci-senioři, nemají přístup k intenetu a info skříňky nefungují, aby v nich byly jasné zápisy výboru- výbor zápisy ale musí zprůhlednit (jsou samá zkratka), aby jim vlastníci rozuměli a akce, v zápisech uvedené, musí na sebe jasně navazovat, se samozřejmostí na plán oprav schválený Shromážděním SVJ. plán

Jsem ráda, že bude v domě Mo/1464 info skříňka výboru, jak jsem o ni i žádala- při opravě chodeb v domě, nebylo nutno ji vyměňovat, byla vpořádku, jen nástěnka nebyla Ok- nechte prosím proto v domě torzo skříňky bez skla, pro vzkazy obyvatel domu mezi sebou a zveřejněte vlastníky, kteří ji poškodili, když to tvrdíte a sdělte, jak jste je sankcionoval.

S díky Vám a pozdravem všem
Pavla Jánská

reagovat

7 | v.zasadil | 18.5.2023Čt21:29

Shromáždění SVJ

Dobrý večer, paní Jánská,
Váš všeobjímající příspěvek na téma „všechno je špatně“ není bohužel založen na pravdivých, ani aktuálních informacích. To jste v minulosti dělala opakovaně také již v minulosti jsem Vám sdělil, že s Vámi polemizovat nebudu. To jenom připomínám
Např. Chánov si v domě na Moskevské bohužel děláte sami. Výbor tam neustále zařizuje nějaké opravy a mimořádné úklidy – více informací viz zápisy ze schůze výboru č. 3,4,5,7/2023 a vývěsky na dveřích v domě.
Termín a způsob provedení hlasování shromáždění byl zveřejněn včas a nikdo z vlastníků s tím neměl problém, ani Vy Pokud jej máte nyní, máte jej už pozdě. Příprava je provedena, materiály jsou vlastníkům rozdány.
Info skříňku v domě už před časem zničil nějaký vandal. Dali jsme tam nyní novou, pro krásné oči někoho to nebylo.
Atd.
Domovní služba dnes zjistila na Moskevské na***no v obou malých výtazích.
Uklidíla to naše úklidová firma.
Tak o čem se to vlastně máme spolu bavit?

reagovat

8 | Ivana Vasilis | 18.5.2023Čt21:36

[7] v.zasadil: dobrý večer, když už se otevřelo toto téma „chanova“, je nějaká šance, můžeme něco udělat pro to, aby se zamezil výskyt bezdomovců a fetaku (hlavně tech) před vchodem? Vnímám to u Vrsovicke 1461, nevim jak to mají jiní. Přiznám se, že posledních pár dní mě to několikrát znepokojilo, přijde mi, že je kolem i více odpadu (lahvi) a u vchodu je to často cítit moci… díky moc za reakci

reagovat

9 | v.zasadil | 18.5.2023Čt21:49

Dobrý večer, víme o tom, ale dělat se s tím nedá nic. Je to veřejně přístupný prostor, nemůžeme odtud nikoho vykazovat. Ani policie takovou kompetenci nemá. Můžeme tam jenom uklízet.

reagovat

10 | JM | 19.5.2023Pá8:03

Ze stanoviska ÚOOÚ ke kamerám ve výtazích

Ze stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů ke kamerovým systémům se záznamem ve výtazích, u vstupních dveří, vstupních chodeb, schránek atd. v bytových domech.

„Sledování prostor jako jsou sklepy, půdy a vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy (a jeho bezprostřední okolí), obvykle nevyvolává z hlediska
zásad účelného a přiměřeného zpracování údajů zásadní problémy a proto lze v těchto prostorách kameru instalovat, aniž by byl nutný souhlas vlastníků či nájemníků (pozn. posuzováno z hlediska
GDPR). V obdobném režimu jsou obvykle také vstupní dveře do domu, vstupní chodby k výtahům a schodištím i výtahy a schodiště. Ve všech prostorách je třeba dbát na pečlivé nastavení kamerového systému, zejména úhlu záběru kamery ve vztahu k celkovému rozsahu snímaných prostor tak, aby současně, bez dalšího výslovného posouzení dle odstavce 3, nebyla snímána jiná místa, v nichž by sledováním bylo více zasaženo soukromí obyvatel či návštěvníků domu.“ https://m.uoou.cz/…ts/File.ashx?…

Chápu, že nyní se to na schůzi již nestihne projednat, ale do budoucna se vzhledem k situaci na Moskevské taková instalace kamer se záznamem přímo nabízí.

reagovat

11 | v.zasadil | 20.5.2023So19:47

Ze stanoviska ÚOOÚ...

Pokud je tento výklad oficiální a někdo jej garantuje, potom, nebudou-li s tím spojené náklady hrát zásadní roli, lze na jeho základě jednat. My máme od ÚOOÚ starší informace, které jsou bohužel daleko přísnější.
Otázka ale zní, i když do toho budeme investovat a někdo bude ty kamery hlídat, co s tím, když bude někdo přistižen.

reagovat

12 | J. Malinovský | 22.5.2023Po11:24

Ano, je to už cca od roku 2018 ustálené stanovisko, v podstatě, zjednodušeně řečeno, jsou proti zabírání vstupů do samotných bytových jednotek (to znamená v našem případě i těch „malých chodeb“ před byty), u vstupních chodeb do domů, ve výtazích a patrech před výtahy to váží na souhlas shromáždění, informování lidí a další podmínky.

Víte, já jsem z hlediska ochrany soukromí poměrně alergický na různé kamery na každém rohy a další různé sledování lidí, ale v posledním roce situace na Moskevské dosáhla zejména s těmi útoky na vstupní dveře, výkaly ve výtazích a dalším vandalismem natolik kritických rozměrů, že je s tím zkrátka třeba něco dělat. Ony všechny ty opravy, mimořádné úklidy atd. jednak, co jsem četl zápisy, lezou do našich peněz, ale celkově i daná situace narušuje také finančně těžko vyčíslitelnou pohodu a kvalitu bydlení a pocit bezpečí.

Ono to samozřejmě není s těmi kamerami „samospásné“, třeba náhodnému bezdomovci, který se s někým protáhne do domu, to asi může být jedno. Jsou tam i omezení ohledně možnosti zveřejňování podob pachatelů, i když ti jsou natočení, a všichni víme, jakou pozornost reálně vyšetřování věnuje policie, i když dostane někoho natočeného při činu. Rizikem je, že někdo bude krást i samotné kamery. Ale i tak, přeci jen ale ve vztahu ke „škůdcům“ z řad obyvatel domu či jimi pozvaných osob to může mít nějaký preventivní efekt a případně vést k identifikaci škůdce.

Pokud je podstatná část vandalismu způsobována obyvateli domu či jejich hosty a kamarády, asi nemá moc význam měnit všem čipy, možná by do budoucna za úvahu stála nějaká technická možnost třeba čipy nějak na záznamových zařízeních konkrétně identifikovat, tj. např., pokud na kameře bude 2.9.2024 v 23:17 člověk rozbíjející dveře, který si otevřel čipem, aby šlo určit, jaký čip byl použit v daný čas a k jakému bytu patří. Nejsem technik, jen dávám ke zvážení.

Vím, že se vandalismu ve výboru průběžně věnujete, ale byl bych rád, kdyby do příštího roku Výbor nějak komplexněji vyhodnotil finanční náklady rozšíření a udržování dalších kamer na nejkritičtějším místech (vstupy, výtahy), jejich případnou efektivitu, souhlas obyvatel, zda o to většinově stojí, různé technické a právní aspekty, popř. i jiné alternativní cesty ochrany, a na domovní schůzi a následném shromáždění s námi nějak budoucí směřování či jeho jednotlivé reálné varianty v tomto ohledu následně probral.

reagovat

13 | Miroslav Peržeľ @ | 22.5.2023Po17:59

Materiály pro hlasování

Dobrý den.
Dnes, 22.5.2023, jsem obdržel do svého E-mailu podklady pro hlasování (per rollam), kterých součástí je Hlasovací lístek. Žel, mezi obdrženými podklady postrádám materiály týkající se hlasování pro bod 2. návrh Rozpočtu na roky 2023 – 2025 vč. plánu oprav a dále pak bod 4. udělení souhlasu se změnou užívání jednotky č. 1461/299 ze současného způsobu využití „ateliér“ na způsob využití „byt“. Žádám o poskytnutí těchto materiálů, bez kterých se nelze odpovědně hlasováním vyjádřit.

reagovat

14 | Lukovičová | 25.5.2023Čt22:50

Kamery

[12] J. Malinovský: Dobrý večer, ve vztahu setrvalého ničení společného majetku, jehož opravy jsou jsou dražší a dražší, jsem stejného názoru jako pan Malinovský a navrhuji, aby ve světle recentní judikatury Úřadu byly připravovány podklady pro hlasování o zavedení kamerového systému.
Kamery budou sloužit nejen jako důkazní prostředky pro zjištění vandalů a možnost požadování následného odškodnění, tak i jako prevence. (předběžně budou odstrašovat od úmyslu poškozovat).

reagovat

15 | bubakradek@seznam.cz | 26.5.2023Pá8:36

Kamery Moskevská 1464

Po dnešním ránu už došla trpělivost i mě ! Platíme nemalé peníze za všechno co se domu týče a nejdou nikde vidět..

1)stále poničené hlavní dveře a vnitřních prostor.
2)neposekaná tráva před domem, proč to jinde jde a tady ne?!

  1. co třetí den nás*ano ve výtahu a bordel.

Tohle snad není už normální. Věřím, že většina obyvatelů domu Moskevská 1464/61 mi dají za pravdu a budou pro kamerový systém a hlavně pro aby se začlo něco dít a žili jsme v pěkném domě a jeho okolí! Už by bylo na čase

reagovat

16 | v.zasadil | 27.5.2023So16:01

Kamery Moskevská 1464

[15] bubakradek@seznam.cz: Vážený pane Bubakrádku,

takové jméno mezi vlastníky na Moskevské 1464 ani není. Napsal jste tedy anonym. O vážných věcech je třeba hovořit vážně a také i zodpovědně, nikoli anonymně. Napříště bych o to poprosil.

Na anonymy se sice neodpovídá, ale přesto Vám sděluji:

  1. Nemalé peníze, které platíte za všechno, co se domu týče v domě vidět jsou a ne, že nejsou. A jsou zatím vidět i dobře. Aby jste žili v pěkném domě, provedli jsme, řádově za 10 mil.Kč, rekonstrukci interiérů společných částí domu. Pokud však někteří vlastníci, resp. jejich děti a jejich kamarádi budou chodit na záchod do výtahů, pak jsme ty peníze vyhodili a v domě to bude vypadat jako v Chánově. A nemalé peníze, které platíte za vše, co se domu týče, už vidět nebudou.
  2. Jedna z těch věcí, které jsou snad ještě vidět, je i úklid a opravy devastací v domě č.p.1464, jak ostatně připomínají i zápisy ze schůzí výboru č.5 – 9/2023. Na celkový úklid jsme pozvali ku pomoci vlastníky z domu 1464. Nepřišla ani noha, nikdo se ani neozval.

Úklid tedy provedla naše úklidová firma a z prostředků SVJ, tedy protředků ze všech domů, nejen čp.1464, jsme za něj zaplatili.
Bylo vyvezeno 11m3 odpadu, ale půl hodiny poté co odjel kontejner, začali vynášet někteří vlastníci do vchodu z průjezdu odpad ze svých bytů. To také bylo vidět. Leželo to tam několik týdnů.

  1. Dveře do vchodu jsou poničené tak, že už ani opravit nejdou. Byly opravovány v tomto roce několikrát. Asistoval jsem vždy u toho. Stálo to také dost peněz a objednali jsme již výsledně dveře nové
  1. Jaká neposekaná tráva před domem Vám vadí? Možná v parku, jinde žádná tráva není. To ale už dávno není park. Je to cizí soukromý majetek, tam by správně z domu nikdo ani chodit neměl. Bohužel.

A ještě několik bodů, které opravdu vidět nejsou:

  1. Vykradení skladu v přízemí bylo ohlášeno PČR. Ta posléze bez jakéhokoli výsledku případ odložila.
  2. Devastaci a znečišťování společných částí domu způsobuje parta mladých lidí do které patří i někteří, kteří v čp. 1464 bydlí a pouštějí je dovnitř. Když není domácí člen party po ruce, pak ostatní zde páčí vchodové i jiné dveře. Mnozí vlastníci je už vícekrát viděli v domě posedávat, pokuřovat a popíjet. Ale když už u nás máme tu demokracii a s ní související zákony, nelze ty rarášky, pokud nedošlo k poškození zdraví, nebo majetku, ani jmenovat.
  1. obrátil jsem se tedy cca před dvěma měsíci na odbor sociální péče ÚMČ P10, kde mi slíbili pracovat s dotčenou komunitou. Pracovali, ale zatím též bez viditelného výsledku. Příslušného úředníka radší jmenovat nebudu.

Tedy, pane Bubakrádku, to je jen takový stručný úvod do problematiky. když už se k ní vyjadřujete
Pokud jde o rozšíření kamerového systému do výtahů na č.p. 1464, nebo kam byste si ještě přál, nenalezl jsem (nehledě na to, koli by to stálo) takovou bezpečnou možnost, zejména ne z pohledu platné legislativy. Pokud ji znáte Vy, rádi jí využijeme.

reagovat

17 | v.zasadil | 29.5.2023Po20:44

Portál vrumo

[5] Martin Špaček: Dobrý den, pane Špačku,

problém, který řešíme, se týká funkce našich webových stránek, na kterých z pohledu vlastníka jednotky, uživatele webu, zatím žádný problém není. Z pohledu poskytovatele informací (výboru) zde problém vznikl – stávající web již není podporován a některé funkce, potřebné při tvorbě zpráv, přestávají fungovat. V tomto smyslu hledáme nápravu. Z nabídek, které jsou k dispozici na internetu, jsme vybrali nabídku p.Ing.Holuba (holub@genius-web.cz), která se jeví z hlediska našich potřeb jako dostatečně vhodná..
Musím zdůraznit, že nyní nehledáme generační obměnu webu, ale pouze nápravu stávajících problémů. Pokud nám v tom chcete pomoci, kontaktujte prosím p.Kubáska (kubasek@vrumo.cz), který tento problém řeší.

S pozdravem

Zasadil

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.