Hlasování per rollam skončeno - předběžné výsledky

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

protože pandemická situace nedovolila už podruhé svolat řádné shromáždění, v nouzi jsme rozhodli k nejdůležitějším usnesením, důležitým pro další činnost našeho shromáždění, dospět metodou per rollam. Možnost odevzdávat hlasovací lístky skončila včera, tj. 23.5.2021.

Pro hlasování per rollam občanský zákoník, § 2014, požaduje pro schválení jakéhokoli návrhu usnesení minimálně 50% hlasů ze 100% hlasů všech vlastníků.

Předběžně však můžeme již dnes napsat, že bylo dosaženo účasti cca 86% ze 100% všech hlasů vlastníků a to je mnohem vyšší účast, než kdykoli předtím na řádném shromáždění.
A co více, cca 79% všech hlasů hlasovalo ve prospěch všech navržených usnesení.

Oficiální výsledky budou zveřejněny zápisem cca do 14 ti dnů, po kontrole výborem a následně i kontrolní komisí.

Výbor za tyto výsledky děkuje vlastníkům, kteří se nad návrhy usnesení zamysleli, hlasování se aktivně zúčastnili a odevzdali řádně vyplněné a podepsané hlasovací lístky. Dali tím najevo, že na dalších osudech a činnosti našeho SVJ jim opravdu záleží.
Výbor to vnímá jako závazek a váží si takto vyjádřené důvěry vlastníků.

Komentáře

1 | Hanka Nekolová | 24.5.2021Po19:43

Datové schránky

Vážení sousedé,

hlasování bylo připraveno velmi pečlivě a byly zvoleny komunikační prostředky dostupné všem vlastníkům v našem společenství. Nesouhlasíme s tím, že odevzdání hlasovacího lístku prostřednictvím datové schránky je u našeho SVJ v současné době jediným zcela průkazným a nezpochybnitelným způsobem a dokladem. Tento způsob není jediný a průkazný, pokud není opatřen certifikovaným elektronickým podpisem.

Zákon hovoří o originálu podepsaného vlastní rukou § 1212 občanského zákoníku, a proto byl tento způsob vybrán pro hlasování našich vlastníků, málokdo z nich má vlastní datovou schránku, někdo nemá ani e-mailovou adresu. Vlastníkům bez e-mailové adresy byly dodány materiály v písemné formě.

Abychom legálně mohli využití datové schránky správce k účelu hlasování per rollam, když se takový požadavek vyskytl a uznali jsme ho za oprávněný a užitečný, uzavřeli jsme se správcem bezúplatnou dohodu o využití jeho datové schránky v době konání hlasování. Všem vlastníkům, bylo jich řádově asi 10, kteří o tento způsob hlasování projevili zájem, bylo umožněno hlasovat do datové schránky naší správní firmy First.

reagovat

2 | Lenka Stoličková @ | 9.6.2021St4:47

[1] Hanka Nekolová: Ještě jednou zdravím, Hanko,

předpokládám, že jsi v textu „Nesouhlasíme s tím, že odevzdání hlasovacího lístku prostřednictvím datové schránky je u našeho SVJ v současné době jediným zcela průkazným a nezpochybnitelným způsobem a dokladem. Tento způsob není jediný a průkazný, pokud není opatřen certifikovaným elektronickým podpisem.“ narážela na mnou dne 23. 5. 2021 zveřejněný komentář.

K tomu uvádím, že Tebou uvedený text „Tento způsob není jediný a průkazný, pokud není opatřen certifikovaným elektronickým podpisem.“, je nesrozumitelný a zcela tzv. mimo mísu, neboť něco takového, jako je „certifikovaný elektronický podpis“ naše právní úprava (a ani legislativa EU) nezná.

Při aplikaci ustanovení § 1212 nového občanského zákoníku, který hovoří o „originálu podepsaného vlastní rukou“, je třeba respektovat úpravu danou předpisy vyšší právní síly.
Trvám na tom, že při hlasování bez osobní účasti vlastníků, bez jednoznačného potvrzení identifikace hlasujícího atd., lze s výsledky hlasování manipulovat.

Závěrem uvádím, že jsem skutečně zvědavá na zápisy o výsledcích hlasování…

S pozdravem

Lenka Stoličková

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.