INFORMACE O ČINNOSTI VÝBORU

Tato informace navazuje na naši níže uvedenou zprávu ze 4.3.2012:

1) Rozúčtování nákladů vlastníků na služby, vodu a energie za rok 2010

Úkol je splněn. Výbor na schůzi dne 4.4. za přítomnosti zástupců KK schválil opravné vyúčtování za rok 2010, předložené firmou Tommi. Následně bude rozesláno doporučenou poštou jednotlivým vlastníkům bytových a nebytových jednotek. Termín pro vypořádání přeplatků a nedoplatků je stanoven na 31.5.2012.

2) Rozúčtování nákladů vlastníků na služby, vodu a energie za rok 2011

Plnění úkolu zahájeno. Termín 30.6.2012 bude dodržen.

3) Vyúčtování příjmů z pronájmu ploch pro reklamy a antény za léta 2009–2011

Úkol je splněn a na schůzi výboru 4.4. bylo schváleno rozhodnutí vyplatit podíly vlastníkům za roky 2010 a 2011, včetně způsobu vyúčtování a vyplacení podílů. Zároveň výbor požádal o stanovisko kontrolní komisi. Podíly budu vyplaceny převodem na účet vlastníka jednotky. Jsou vyúčtovány na každou jednotku a v jejím rámci na každého vlastníka za období, ve kterém danou jednotku vlastnil. Vlastníkům bude do schránek dán formulář, který bude obsahovat relevantní informaci se žádostí o výplatu podílů, které vlastník vyplní, uvede číslo účtu a předá pověřenému členu výboru, kterým je p. Bulant. Více viz následné informace od p. Bulanta na internetu a v informačních skříňkách v jednotlivých domech.

4) Plán oprav

Rekonstrukce topného systému (úkol plánu oprav z r. 2011) bude předána firmou Ulimex , včetně návrhu algoritmu vyúčtování tepla, v dubnu 2012 (dosud Ulimexem nepředáno). Seminář pro vlastníky jednotek „Otopný systém našich domů a topení v našich bytech“ proběhl ke spokojenosti přítomných vlastníků dne 22.3.2012.

K úkolům plánu oprav č. 4, 5, 6 (Výtahy) probíhají jednání se servisní firmou, kontrola provozní dokumentace, analýzy častých závad, jejichž cílem je vytvořit podklady k rozhodnutí o optimální variantě oprav (repasí) výtahů. Je zvažována i jejich postupná výměna. Rozhodnutí lze očekávat přibližně do jednoho měsíce.

V souvislosti s nimi byl otevřen i úkol plánu oprav č. 11 (Průsaky spodních vod do výtahových šachet na Moskevské). O způsobu opravy bude rozhodnuto po provedení rozboru vzorků vody a stanovení jejich původu.

Byl otevřen úkol plánu oprav č. 8 (oprava schodiště na terasu) a bude k němu zahájeno výběrové řízení, zaměřené na způsob opravy a dodávky prací.

Byla zahájena realizace úkolu plánu oprav č. 18 – Opravy slaboproudé elektroinstalace v domě Uzbecká 1463.

Za výbor SVJ Vladimír Zasadil, 8.4.2012

Komentáře

1 | RADEK | 15.4.2012Ne18:22

Skutečné zaměstnání pana Marvana

Do role strážce morálky v našem společenství se staví pan Jan Marvan, jeho příspěvky plné vulgarismů můžeme číst všude.

Ve skutečnosti se ale živí tím, že pronajímá pokoj ve svém bytě na Vršovické prostitutkám!!! Veřejně inzeruje na internetu své jméno: Jan Marvan a své telefonní číslo: 731728463

Svoji ložnici nabízí dvou až třem dívkám, které pracují jako „společnice“ a to za pouhých 10.000 Kč za měsíc. Inzerát je zřejmě aktuální, neboť jeho ložnice je volná již od 31.března 2012.

Detaily se dozvíte zde: http://spolubydlo.centrum.cz/hle­dam/spolubydlu/praha-10/inzerat/detail/345/

Případně mu můžete zavolat a domluvit si s ním spolubydlení :-))))))

Pokoj pro dvě, tři dívky které pracují jako společnice Volný od: 31. března 2012 Cena za pokoj: 10.000,– Kč Pokoj pro: Žena Popis pokoje: ložnice Základní informace o bytu Typ bytu: Panel Dispozice bytu:3+1 Adresa: Praha 10 Kontakt Jméno: Jan Marvan Tel.: 731728463

http://spolubydlo.centrum.cz/hle­dam/spolubydlici/?records=20&pri­ce_to=&listingregion=1&smoker=&sen­d=&through=&listingcity=10&gender­s=2&price_from= :-D :-D

reagovat

2 | Hokr @ | 17.5.2012Čt16:21

Reakce na zápis č.15

Dovolím si nesouhlasit s jednostrannou interpretací průběhu jednání z 25.4., jak ji zapsal předseda výboru p.Zasadil ve svém zápise č. 15 o tzv. interpelaci. Obávám se, že jde z jeho strany o zásadní nepochopení funkce člena výboru SVJ a především práv vlastníků. Vedeni výboru nepřísluší hodnotit jakékoli oprávněné dotazy vlastníků, či je jinak označovat nejsou-li interpretovány vulgárním způsobem a nikoho neurážejí . Naopak by mělo transparentním způsobem tomuto předcházet věcnou a úplnou informovaností, připuštěním alternativních názorů a především respektováním rozhodnutí vlastníků ze shromážděních. Jako člen výboru jsem rezignoval právě z důvodu nerespektování usnesení shromáždění ze strany bývalého předsedy Kubáska, a proto mám k jakémukoli podezření z podobného jednání v této věci zvýšenou ostražitost.

Rovněž zcela nepřiměřené reakce předsedy a místopředsedkyně výboru před zraky ostatních přítomných vlastníků musím označit jako nepřijatelné. Naopak oceňuji vstřícné a věcné reakce ostatních členů výboru k předloženým tématům.

Pokud má někdo zájem o věcnou podstatu této záležitosti, nechám na posouzení každému případnému zájemci na stránkách vrumo.comehere.cz

L.Hokr

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.