K posouzení vlastníky - pravidla udělování čipů - bod programu shromáždění vlastníků

Dobrý den všem vlastníkům,

V rámci blížícího shromáždění vlastníků dne 2.6.2011 bude i jedním z bodů programu shromáždění a předmětem usnesení, hlasování o pravidlech pro přidělování elektronických čipů k jednotlivým vchodům.

Výbor zaujal stanovisko do doby shormáždění, o kterém informoval vlastníky prostřednictvím zápisů z konání výboru a to v následujícím rozsahu:

  • vydávají se čipy proti evidovanému počtu osob na evidenčním listu jednotky a osob přihlášených ke službám, plus automaticky jeden elektronický čip navíc. Příklad – čtyřčlená rodina obdrží tedy 5 čipů.
  • na základě usnesení výboru do doby konečného rozhodnutí všech vlastníků o metodě přidělování a stanovení pravidel se vyjímky nepřipouštějí mimo skutečně odůvodněné žádosti a to jen pro osoby tělesně postižené, s potvrzením od lékaře ohledně sociální péče atd. viz. usnesení výboru pod zápisem

Na domovní schůzi pro vlastníky jednotek dne 17.5.2011 bylo toto předloženo jako návrh programu schůze. Výbor obdržel informace v rámci projednání tohoto bodu na domovní schůzi, že má v tomto většinovou podporu vlastníků. Tato podpora vlastníků pro tato v současné době nastavená pravidla výborem pro udělování čipů je vnímána jako dlouhodobější a předpokládáme, že bude většinou vlastníků usnesením na shromáždění definitivně potvrzena.

Ostatní vlastníci z objektů Moskevská a Vršovická se mohou stále k tomuto bodu programu a pravidlům pro přidělování čipů vyjádřit na domovních schůzích dne 18.5. a 19.5. a následně bude tento bod programu dán k odhlasování na shormáždění vlastníků dne 2.6.2011.

S pozdravem

Petr Škarda

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.