Kontrola a posportizace sklepů na Uzbecké

Kontrola byla zaměřena na stav, zajištění a označení sklepů, protože se vyskytují případy dvoustranných výměn, které nejsou výboru SVJ, ani správní firmě ohlášeny, neoprávněného zabírání jiných sklepů, než příslušných danému bytu, nebo zabrání dvou sklepů a s tím souvisejícího přepisování, nebo mazání označení sklepů. Kdo který konkrétní sklep dnes opravdu využívá se už bohužel nedá zjistit, aniž by jednotliví vlastníci bytů nastoupili ke svým sklepům a prokázali oprávněnost jejich využití. Protože si však nyní nikdo nestěžuje, výbor k tomu zatím přistupovat nebude.

Zjištěné závady.

Sklepy č. 102, 111 a 118 nejsou uzamčeny – vlastníci odpovídajících bytů byli jednotlivě upozorněni¨.
Třikrát jsou dva sklepy neoprávněně označeny stejným, přepisovaným číslem – 40,115 a 117. Oproti tomu nebyla nalezena čísla 70, 103 a 109.
Ve 12 případech byly zjištěny pokusy o vymazání a změnu čísla sklepa.
Přesto se pasport sklepů podařilo zrekonstruovat a je založen v dokumentaci výboru.

V případě stížností a sporů o sklepy pak každý, kdo užívá jiný sklep, než který dle původního číselného označení odpovídá jeho bytu, musí počítat s tím, že takový sklep bez náhrady uvolní ve prospěch oprávněného uživatele.

Komentáře

1 | v.zasadil | 20.7.2018Pá10:09

Neoprávněné užívání sklepa č.73

Dne 19.7.2018 ohlásila pí Fukalová v zastoupení vlastníka bytu č.123 na Uzbecké 1463 pí Šlechtové neoprávněné obsazení sklepa č. 73, který patří k bytu č.123/73 a požádala o pomoc s nápravou. Sklep je uzamčen.
Upozorňujeme neoprávněného uživatele sklepa č.73 na povinnost uvolnit jej ve prospěch vlastníka bytu č.123/73 v termínu do 30.7.2018. Uplyne-li tento termín marně, bude neoprávněné zabrání sklepa ohlášeno policii ČR, sklep bude komisionálně otevřen a věci v něm uložené budou zadokumentovány a vymístěny

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.