Koronavirus

Vážení sousedé,
prožíváme obtížné období, poznamenané opatřeními a omezeními i obavami, vyvolanými narůstající epidemií koronaviru, zasahující celou společnost. My zde žijeme v určitém společenství, nikdo z nás není osamoceně skryt v sterilním prostředí. Musíme to brát v úvahu, být vzájemně ohleduplní, respektovat se navzájem a zejména respektovat opatření, doporučení a nařízení vlády, resp. Ústředního krizového štábu.
Ta vycházejí z dostupných poznatků na nejvyšší odborné úrovni. Plynou z nich zásadní doporučení a nařízení:

  1. zakrývání nosu a úst rouškou
  2. omezení pohybu a shromažďování
  3. po příchodu domů si důkladně umýt ruce.
  4. pokud možno zůstávat doma a zbytečně nevycházet

Ta jsou směrodatná i pro výbor SVJ. Jiná doporučení od no name autorů, jsou jistě míněna v dobrém, nicméně jsou i problematická – neúplně, nedostatečně odborně podložená.
To je zásadní problém, protože každé opatření navíc musí mít smysl a musí se domyslet do konce včetně vedlejších, příp. i nežádoucích účinků. Výbor sám v dané oblasti fundovaný není, mezi námi zde ale fundovaní lidé žijí – zdravotníci, jejichž rozumné rady a doporučení, co ještě a jak bychom mohli nebo měli v našich domech udělat, by pro nás byly velmi cenné. Vnímáme, že zdravotníci jsou nyní přetíženi, možná ale někdo najde chvilku, nebo je už v důchodu, času má více a nějakou odbornou radu či doporučení nám poskytne.
Pokud ano, prosíme kontaktujte výbor, stačí elektronicky, na adresu vrumo@vrumo.cz .

Komentáře

1 | v.zasadil | 27.3.2020Pá19:54

Obdiv a poděkování

paní Dinh Minh Nguyet oslovila spolubydlící v domě Moskevská 1464 hezkým vzkazem, ve kterém mimo jiné nabízí zdarma svým sousedům v domě roušky, které sama šije. Uvádí i kontakt na telefonu 775989949.
Za to jí patří náš upřímný obdiv a poděkování

reagovat

2 | v.zasadil | 30.3.2020Po13:50

Další nabídka

Se svojí nabídkou přichází také firma Inkobau s.r.o. (zde ve vrátnici p. Konigsbauer)

Nabízí obstarávání nákupů – každému, kdo to potřebuje a uměla by dodat i papírové roušky.

Více informací a kontakt na tel. 735165408

reagovat

3 | v.zasadil | 5.4.2020Ne10:15

Informujte výbor SVJ

Pokud by někomu z nás byla uložena karanténa, nebo byl nemocen v souvislosti s koronavirem (nemoc COVID-19) informujte výbor SVJ.
Předáme v potřebném rozsahu informaci ostatním členům společenství. případně přijmeme i další opatření
V takovém případě platí i zvláštní režim nakládání s odpady

Buďme ohleduplní k sobě navzájem i k těm, kdo pro nás zde dělají úklid, likvidují odpad, nebo poskytují jiné služby.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.