Návrh nových stanov

Vážení sousedé,

od r. 2017 bychom měli mít nové stanovy, odpovídající občanskému zákoníku (Obz). Shromáždění by je tedy 9.6 2016 mělo schválit a notář registrovat.

Předkládáme Vám k posouzení a připomínkám návrh těchto nových stanov ve stavu k 24.2.2016.

Naleznete jej na tomto webu v sekci „dokumenty“

Je zpracován na základě itextu dosavadních stanov a pro snazší porovnatelnost s nimi jsme v novém znění pokud možno zachovali původní členění a názvy jednotlivých částí a jejich článků.
Implementované paragrafy Obz (jsou většinou uvedeny doslovně) jsou v textu označeny červeně odkazem na příslušný paragraf Obz. Kurzivou jsme do textu vložili vysvětlující komentáře (ty v čistopise samozřejmě nebudou).

Vaše připomínky a návrhy očekáváme do 25.3.2016.

Můžete nám je dát formou komentáře ke zveřejněnému textu.
Pokud by někdo chtěl, může vepsat své připomínky přímo do textu, který si může stáhnout

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.