Navýšení záloh vlastníků na úhradu zvýšených cen dodávek od 1.10.2022

Vážení vlastníci,


růst cen tepla, elektřiny, teplé vody, ale i dalších, budou znamenat velké změny ve financování služeb nejen v SVJ, ale i rodinných rozpočtů. Z toho důvodu výbor společenství zadal naší správní firmě FIRST zpracovat nové evidenční listy s úměrně navýšenými zálohami od 1.10.2022, aby se předešlo případným velkým nedoplatkům ve vyúčtování služeb za rok 2022 i v dalších letech.

Při zpracování nových evidenčních listů vycházíme ze skutečných nákladů za služby podle vyúčtování za rok 2021, upravených o předpokládané zvýšení cen jednotlivých položek. Nejvíce u vytápění a ohřevu teplé vody, méně u studené vody, studené vody pro teplou vodu a elektřiny pro osvětlení společných prostor a pro provoz výtahů. Největší nárůst ceny evidujeme u odvozu odpadů z kontejnerů, která v letošním roce vzrostla až o 80 %. Poplatek do Fondu oprav se zatím navyšovat nebude a zůstane nadále ve výši 30 Kč/m2.
Nový evidenční list Vám bude poslán správní firmou do Vaší e-mailové schránky. Vlastníkům, kteří e-mailové schránky nemají, bude vložen do poštovní schránky.

  1. Pokud platíte prostřednictvím SIPO, změna platby se promítne automaticky v platbách za říjen 2022.
  2. Pokud platíte bankovním (trvalým) příkazem, tak si prosím změňte příkaz k úhradě podle nového předpisu včas, aby se projevil již v platbě za říjen. Datum splatnosti má být do 20. dne v měsíci, za který je placeno.

V případě dotazů se prosím obraťte na správní firmu First, pí Kristýnu Jelínkovou, predpis30@firstsro.cz, tel. 604 268 827

Připomínáme, že se výbor stále snaží pronajímat společné prostory (zdi domů, bývalé prádelny, filmaře, atd.). Veškeré příjmy z těchto pronájmů patří jednotlivým vlastníkům a na konci kalendářního roku se jim přičtou v samostatné položce Vašeho vyúčtování služeb „Příjmy z pronájmů SP“ za příslušný rok.  Výbor se pronájmem společných prostor snaží co nejvíce zlevnit vlastníkům náklady bydlení.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.