Nevylévejte rostlinné oleje do odpadu

Vyléváním použitého oleje do odpadů se ucpávají odpadní potrubí i v našich domech. Nyní byl takto vytopen na Uzbecké byt ve třetím patře odpadem z kuchyní sousedů z vyšších pater. Postižený byt byl devastován a vznikla v něm  veliká škoda.

Proto jsme pro Vás stáhli z internetu:

Likvidace použitých olejů rostlinných
Nejjednodušším, bohužel nejméně vhodným, a přesto nejčastějším způsobem likvidace je vylití do odpadu či kanalizace. Pokud rostlinné oleje likvidujete tímto způsobem, počítejte s postupným zanášením kanalizace a všech potrubí. Tuky v kanalizaci urychlují korozi, ucpávají čerpadla i další zařízení.
 

Likvidace použitých olejů jedlých
Pokud tedy rostlinné oleje nepatří do dřezu, záchodu ani kanalizace, jak s nimi ekologicky nakládat? Stačí použitý olej postupně shromažďovat do PET lahve, po naplnění pečlivě uzavřít a následně vyhodit do popelnice. Do kontejneru určeného na plastový odpad lahev s olejem hodit nesmíme. Doporučujeme k uskladňování použitého rostlinného oleje používat právě PET lahve, které jsou pevné a snadno se uzavírají. Naprosto nevhodné jsou igelitové sáčky či papírové obaly. Při vylití do popelnice by došlo k úniku oleje na chodník, protože jsou kontejnery na odpad vybaveny otvory ve dnu.


Pokud vám po smažení zbyla mastná pánev, kterou je třeba očistit, před namočením do dřezu setřete vrstvu tuku papírovým ubrouskem. Ten velkou část oleje vsákne a do odpadu se tak dostane jen minimální množství. Olejové ubrousky můžete následně běžným způsobem vyhodit do popelnice.

Komentáře

1 | v.zasadil | 16.7.2019Út0:01

Ani vlhčené ubrousky nepatřřído WC

je to hit poslední doby, zvláště ohrožující odpadní potrubí, protože jsou ve vodě nerozpustné a jeho kolenech, nebo ležatých částech ulpívají. Do WC patří jenom to, co tam patří odjakživa a na co jsou odpady dimenzované.
Nyní řešíme vytopení nebytového prostoru v 1.patře Uzbecké. Jako bezprostřední příčina bylo označena plastová hračka, při následném čištění z ležatých částí pod domem vyšťouraná, ale nežádoucích „pokladů“ je tam jistě více.
Pokud odpady v našich domech začnou selhávat, vznikne opravdu nepříjemná a extrémně nákladná havarijní situace, spojená s výkopy, obnažováním a opravami odpadních potrubí, uložených i několik metrů pod podlahami v nultém podlaží a procházejících základy našich domů.
V malém měřítku jsme takovou situaci měli v r.2012 na Moskevské, kde porušeným odpadním potrubím pronikaly splašky zeminou do výtahové šachty a zamořily na mnoho měsíců zápachem celý dům. Výkopy přes chodbu v nultém podlaží si někteří sousedé jistě dodnes pamatují

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.