Nové varianty plánu oprav

Vážení vlastníci,

Ve složce DOKUMENTY Vám předkládáme nové varianty plánu oprav, upravené dle výsledků průběžných jednání výboru a připomínek vlastníků:

  • 40 Kč/m2/měs., 35 Kč/m2/měs.
  • 30 Kč/m2/měs. + náklady vlastní správní činnosti dle § 1180 NOZ

Varianty 40 a 35 Kč Kč/m2/měs. jsou zpracovány jako dva v jednom. Přitom ve variantě 40 Kč/m2/měs. je uvážena záloha plánu ve výši 2.000.000 Kč ročně a ve variantě 35 Kč/m2/měs. je tato rezerva jako plánovaná nákladová položka vypuštěna a uvažuje se, jenom její tvorba ad hoc z ušetřených prostředků na jiných položkách. Obě varianty lze přijmout bez změny financování správních nákladů od 1.1.2015.

Varianta 30 Kč Kč/m2/měs. je přijatelná jen v souvislosti s snížením správných výdajů (6 členů výboru s cílovým snížením na 5 členů) a rozdělením současných správních výdajů na:

  1. Náklady vlastní správní činnosti dle § 1180 NOZ (odměna správcovské firmě, odměny výboru a kontrolní komisi vč. sociálního a zdravotního pojištění)
  2. Náklady na provozně-technické potřeby a služby – viz komentáře k plánům.

Veškeré změny v tabulkách plánu a v komentářích, které vznikly v období od poslední domovní schůze, jsou vyznačeny červeně.

Komentáře

1 | Pavel | 19.5.2014Po9:00

Jaký bude procesní režim těchto návrhů? Bude se na shromáždění hlasovat o jednotlivých variantách?

Po zběžném přečtení mi přijde rozumná ta 35,–Kč/m2, přeci jen to chce už lidem trochu ulevit.

reagovat

2 | v.zasadil | 19.5.2014Po9:45

[1] Pavel: Záleží na názorech vlastníků a výsledcích domovních schůzí. Pokud bude shoda na jedné z variant, předložíme k hlasování tu variantu. Měli bychom se na některé shodnout ještě před shromážděním. Rozhodovat se až na shromáždění je riskantní – nemusela by tam být pro různost názorů schválena ani jedna varianta a pak nastane stav, který jsem výše vyložil panu Mgr.Hokrovi

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.