Obsílka z katastrálního úřadu

Vážení vlastníci,
v uplynulých dnech jsme byli jednotlivě obesláni katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu ve věci odstranění nesouladu …, týkající se parcel 1873/104, 1873/107 a 1873/109.
Jde o drobné, vzájemně sousedící parcely v našem společném vlastnictví, přiléhající k jižní straně objektu garáží. Katastrální úřad je formálně sloučí pod jedno číslo – bez jakékoli změny jejich plochy, nebo vnější hranice. V podstatě jde o zjednodušení katastrálních map a dotýká se všeobecně všech parcel stejného charakteru, způsobu užití a stejného vlastnictví v celé Praze, kde nepřetrvává důvod k tomu, aby byly rozděleny.
Je to formální změna, nedotýkající se celkových výměr našeho vlastnictví a nepůsobící nám žádnou újmu. Na obsílku, kterou jsme obdrželi, asi všichni pod č.j. ZDŘ 1082/2019 … není třeba reagovat

Komentáře

1 | Miroslav Peržeľ | 1.10.2019Út19:33

Doručování pošty

Dobrý večer. Chtěl by jsem upozornit, že do dnešního dne jsme já, ani moje manželka neobdrželi žádnou obsílku katastrálního úřadu a ani výzvu k jejímu vyzvednutí na poště. Toto není první případ. Doručovatel pošty se již ani nanamáhá s vypsáním a doručením oznámení o uložení zásilky. Osobně jsem nedoručování dopisů již několik krát reklamoval na poště, a však bez úspěchu. Chci se touto cestou zeptat, zda se toto stává i jiným spolubydlícím. V případě, že máte stejné zkušenosti, chci vás vyzvat k podání stížností. Čím nás bude více, tím máme větší šanci domoci se nápravy. U některých zásilek se totiž má za to, že jsou doručené po uplynutí stanoveného času vhozením zásilky do poštovní schránky, při čemž není dokazatelné, že tato případně nebyla do ní vůbec vhozena. To může vést k vážným újmám adresáta.

reagovat

2 | J. Malinovský | 1.10.2019Út22:08

Stává se to běžně a to zásadně u věcí, kdy se něco doručuje (takřka) celému domu, respektive vlastníkům či zástupcům jednotek. Typicky u těch stavebních řízení spjatých s našimi domy je to pravidlo – listonoška, místo aby obcházela byty a nosila ty dopisy, záměrně nevhodí výzvu a po uplynutí doby k vyzvednutí masově doručuje vhozením zásilky do schránek. Tento modus operandi koresponduje se jménem nejčastější doručovatelky „Martina Vlčková“.

Naopak u ostatních doporučených dopisů výzvu v naprosté většině případů dostávám. Také mi ji v minulosti u něčeho nevhodili, ale oproti výše popsané situaci to byla nahodilá pochybení a nemá onen systémový charakter.

Teď jsem si takto v duchu popsaného na Sportovní vyzvedával doporučený dopis od jednoho úřadu (výzvu jsem řádně dostal) a na poště zjistil, že mi tam již několik dní leží stavební rozhodnutí (nějaká úprava vstupu do jednotky v přízemí) a ta výzva z katastru.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.