Opět nepořádek a bezdomovci - otevřená výzva

dnes jsem v 5.30 na nouzovém (únikovém, severním) schodišti na Moskevské 1464 nalezl komfortní bezdomáčský obývák s příslušenstvím, je tom nejméně několik dní. Dokonce tam s nimi někdo bojuje (tj. koresponduje – úklidová firma? nebo někdo z vlastníků? – viz příloha) a docílil jejich vyjádření, že dneska (kterého dneska?), resp. do neděle (do které neděle?) to tam vyklidí (co to znamená „vyklidí“?). Bezdomáče jsem na místě nenašel. Nezastihl jsem ani nočního strážného. Na to schodiště asi moc nechodí, pokud vůbec.

Cca před týdnem jsme s p.Pomazalem vyhodili jednu velmi mladou dvojici z 2.patra. Museli to tam i uklidit. Na otázku, jak se dostali dovnitř odpověděli, že je tam pustil přítel, který v domě bydlí. Věci, které dnes vidím na místě v 10.patře mi napovídají, že je to možná tatáž dvojice.

V každém případě požaduji od správní firmy dnes do 12 hodin vyklidit a zlikvidovat ten pelech, zkontroluji si to tam.

V období po rekonstrukci obytných pater je až s podivem, jak se zhoršil stav nouzových schodišť na Moskevské i na Uzbecké. Ač nemají sloužit k větrání domu, někteří vlastníci je tak využívají – okna pak zůstávají otevřena a dveře v mnohých patrech zůstávají nezamčené. Přívalové deště pak dělají své.

Stejně tak bezdomovci. Do domu se nějak dostanou (někdo je pustí) a pak projít nezamčenými dveřmi na schodiště je už malý problém (ale i tam je snad někdo pouští – nějaký přítel? – slyšel jsem to od nich nejednou ). Kde konají hygienu je otázka, a tak se nouzová schodiště stávají nejen jejich příbytkem, ale i jejich záchodem.

Požaduji, aby noční a domovní služba i správní firma tyto prostory kontrolovala, při zjištění bezdomáčů nevstupovat do konfliktu, ale vyžádat asistenci městské policie. Pobyt těchto osob je nejen bezpečnostním, ale i (možná zejména) hygienickým rizikem.

Vlastníky pak žádám, aby, když už na nouzovém schodišti kouří nebo větrají, aby ta okna po sobě zavírali a dveře zamykali. Všichni můžeme vidět, co s tím pak ty přívalové deště, holubi a bezdomáči, kteří se tak dostávají dovnitř, udělají. A také, aby tam neodkládali nepotřebné věci a části nábytku – je to starý zlozvyk, který se opět rozmáhá. To by nám hasiči netolerovali – a je to pod pokutou. Budeme to kontrolovat a nálezy zveřejňovat.

Komentáře

1 | Miroslav Koldus | 23.8.2019Pá10:36

Dobrý den,
Děkuji panu Zasadilovi i správcovské firmě za zásah. Situace se ale bohužel opakuje.

Pokud máme v domě opravdu takového dobráka, který vědomě pouští bezdomovce do baráku, pak si je prosím alespoň nechte u sebe doma.

Zápach, který se nám valí už i do bytu je velmi nepříjmený a celá situace začíná být díky tomu opravdu neúnosná. Určitě si dokážete představit, že nasát po probuzení něco takového místo vůně ranní kávy vám dokáže pokazit celý den.

Děkuji a s pozdravem,
Miroslav Koldus

reagovat

2 | v.zasadil | 30.8.2019Pá22:30

U popelnic uklizeno

V prostoru popelnic domů 1461–1464 bylo dne uklizeno, balast byl vyvezen,
Krom popelnic tam nezůstalo vůbec nic.
Zvykneme si na myšlenku, že to není sběrný dvůr?

reagovat

3 | v.zasadil | 1.9.2019Ne12:41

Požární schodiště

[1] Miroslav Koldus: Je to opravdu hrozné, do jakého stavu se dostala severní (požární) schodiště v domech č.p. 1463 a zejména 1464 za krátkou dobu od ukončení rekonstrukce obytných pater.
Ne, že by to tam někdy bylo úžasné, ale tohle je opravdu příliš.

Proběhne tam generální úklid a desinfekce, bude to nějaký čas trvat a nebude to levné, ale nepřidělávejme si tam nepořádek sami:

 • okna nemohou zůstávat celé týdny otevřená
 • dveře z chodeb musí být trvale zamčené
 • pavlány musí být trvale zamčené
 • neodkládejme tam nepotřebné kusy nábytku a jiný balast, nedělejme sami z toho prostoru odpadní žumpu.

Je tam nyní obnoveno osvětlení, ale rekonstruovat ten prostor budeme teprve tehdy, až na to budou peníze a až bude šance udržet tam pořádek.

Naléhavě potřebujeme personálně doplnit domovní službu lidmi, nejlépe bydlícími v našich domech, kteří budou mít z vlastního přesvědčení pořádek v našich domech na srdci, budou o něj pečovat a budou ho hlídat

Zájemcům podám více informací osobně.

reagovat

4 | v.zasadil | 2.9.2019Po5:12

Pořádek na severních schodištích Uzb, Mo

V pondělí 2.9. byla provedena noční kontrola (03.00 – 4.40) stavu na severních (požárních) schodištích na Uzbecké a Moskevské, zajištění dveří, výkon noční ostrahy, přítomnost bezdomovců.

Uzbecká:
16.p. odložené části nábytku – plný botník, rozbité okno
14.p. odložená garnýž
12 p. Odložené drobné části nábytku
10. p. odložená koloběžka (kradená?)
9.p. Odemčené dveře z chodby
8.p. otevřené okno, odemčené dveře do chodby 2×, z toho 1×
poškozený zámek
7.p. Odemčené dveře do chodby 1×
6.p. Odložené drobné části nábytku (skleněná tabule)
5.p. Odložené části nábytku
4.p. Odložené části nábytku, vč. velkoplošného zrcadla
2.p. Čerstvý bordel od bezdomáče, čerstvě rozbité dveře od
rozvodny tepla (pokus o vloupání, škoda do 5 tis.Kč) , v
1.p. otevřené dveře nouzového východu – volný přístup do
domu
(ve dne bude došetřeno, příp. předáno PČR). Bezdomáč
nepřítomen.

Moskevská
Oproti minulé kontrole (pátek 30.8.) viditelné zlepšení – předměty vlastníků odstraněny, nikde otevřené okno, dveře do chodeb zamčeny krom 11p, kde je poškozen zámek (objednáno).
Schodiště je těžce zdevastováno močí bezdomáčů – bude uklizeno (objednáno).

Bezdomáči nezastižení nikde

Opatření : správcovská firma zajistí u bezpečnostní firmy, aby noční strážní denně procházeli požární schodiště na Uzb i Mo.
Budou opakovány kontroly výkonu služby.

reagovat

5 | v.zasadil | 7.9.2019So8:02

Stav severních schodišť 7.9. v 6.30

[4] v.zasadil:
Moskevská: v rámci možností OK. Okna zavřená, dveře zamčené (krom 11. patra, kde bude vyměněna vložka)

Uzbecká: pořád stejný bordel.
K tomu:
17.p. jakési 2 obrazy u zdi + nějaká větev (samorost?)
7.p. nezamčené dveře, otevřené okno
5.p. nezamčené dveře
3.p, dveře otevřené dokořán
2.p. těžký bezdomáčský bordel, postupně se vyklízí.

Jinak bezdomáč nikde žádný, jen domácí čuňata

reagovat

6 | Hrubá | 9.9.2019Po1:40

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o bližší informace ohledně zabezpečení našich domů.
Rozhodně nerozumím tomu, když v příspěvku z 2.9. uvádíte, že byla provedena noční kontrola mimo jiné i výkonu ční ostrahy, ale přitom pak v popisu zjištění nic o tom, jak je tato služba vykonávána uvedeno není.
Obecně, s ohlede na rozsah Vašich zjištění, to vypadá tak, že strážní služba své povinnosti neplní.

Zároveň prosím o vysvětlení, proč je problém v tom, že vstupy na úniková schodiště jsou otevřené… Není to naopak správně s ohledem na protipožární bezpečnost?
Pokud by byly východy na tato „vedlejší“ schodiště uzavřené, tak je to rozhodně špatně a nemohli bychom díky tomu kamkoliv uniknout a tudíž by to fatálně ohrozilo náš život.

Zcela jistě má naše SVJ aktuální odborný posudek některé ze složek zajišťujících požární bezpečnost – takže předen děkuji za jeho zveřejnění zde na tomto webu v dokumentech.
Všichni vlastníci máme právo znát tyto informace.

S pozdravem a díky

Hrubá

reagovat

7 | V.zasadil | 9.9.2019Po13:02

Bližší informace...

[6] Hrubá: Při samotné kontrole výkonu noční služby jsem neshledal závady, ale při fyzické kontrole severního schodiště na Moskevské jsem nalezl lože bezdomáče, o kterém noční služba nevěděla. To znamená, že noční služba schodiště neprošla. Řešil jsem to napomenutím a jako nápravné opatření musel noční strážný hned jít a ten nepořádek osobně vyklidit. Cestou správní firmy jsem pak tento nedostatek ohlásil vedení firmy, která zde noční strážní službu zajišťuje,

Pokud jde o východy se severního schodiště, možná jste si někdy všimla, že zevnitř se otevírají klikou a je možné vyjít jimi na terasu.
Tak je to v pořádku. V pořádku ale není, když je někdo nechá nedovřené a je možno volně vstoupit z terasy na severní schodiště a odtud dále do domu. To v pořádku není. A to je ta závada, kterou jsem uvedl.
Tyto dveře jsou jednosměrné. Mají umožnit zevnitř opuštění domu, ale nemají dovolit z terasy volně vstoupit do domu. Je to tak proto, aby do domu nelezly osoby, které tam nemají co dělat – a je to tak už 34 let..
Ničí život tím není ohrožen, tím méně pak fatálně. Můžete tudy unikat z domu bez problému.

Naše SVJ má požárně bezpečnostní dokumentaci v pořádku, vypracovanou odbornou firmou, schválenou orgány HZS P10, podle ní je vyprojektována i současně prováděná rekonstrukce EPS se záměrem napojení na PCO HZS. To je zatím hodně nadstandardní.Než bude připojena, projde auditem. Požárně bezpečnostní vybavení domů je v předepsaných lhůtách kontrolováno oprávněnými firmami. Výsledky ročních kontrol uvádíme v zápisech ze schůzí výboru.
Zcela jistě žádné další odborné posudky nepotřebujeme. O tom všem ale jistě sama, jakožto někdejší členka výboru, máte dostatečný přehled.

reagovat

8 | Hrubá | 12.9.2019Čt11:53

[7] V.zasadil: Dobrý den, děkuji za upřesňující informace.

reagovat

9 | v.zasadil | 14.9.2019So3:01

Následná kontrola

[5] v.zasadil: Provedena 14.9 od 01 do 02,45 hod. v domech čp. 1463 a 1464, hlavní a severní schodiště.

 1. Výkon noční ostrahy OK. Bezdomáč nikde žádný.
 2. Obě severní schodiště jsou umyta a vydesinfikována. Na Moskevské byla v 11. patře vyměněna vadná vložka zámku, dveře jsou zamčeny. Ve všech patrech jsou vstupy ze severního schodiště do chodeb u bytů zamčeny – OK.
 3. Na Uzbecké bude vyměněna vadná vložka zámku v 8.p. Bezdůvodně odemčené jsou dveře v 7.p..
 4. Věci vlastníků na schodištích leží bez povšimnutí. Budou tedy vyklizeny a vyvezeny na náklady SVJ.
 5. Náklady na úklid nepořádku po vlastnících budou účtovány k tíži příslušného domu

reagovat

10 | v.zasadil | 26.11.2019Út15:28

Pořádek na severním schodišti na Uzbecké obnoven

[4] v.zasadil: Zatímco vlastníci na Moskevské na výzvy výše reagovali, na nepořádek na severním schodišti Uzbecké nereagoval nikdo. V rámci úklidu dnes byly věci, které tam nepatří a ke kterým se nikdo nepřihlásil, vyneseny do odpadu.
Žádáme vlastníky, aby tam už nic neodkládali, jde o požární únikovou cestu a požární předpisy to nedovolují

reagovat

11 | v.zasadil | 1.12.2019Ne8:37

Stále vyvážíme balast od popelnic

[2] v.zasadil: Přestože většina bytů má rekonstrukci už za sebou, hromadění balastu u popelnic nekončí. Pořád jde o stavební odpad, protože některé byty se rekonstruují i opakovaně, zejména při změně vlastníka. Lidé se také stěhují a mění se nábytek. Ten starý, asi pod rouškou noci, se vyhazuje k popelnicím. Domovní služba to neregistruje, nezasahuje a také kamery jsou slepé, resp. nevyužívané. A tak vyvážíme a uklízíme u popelnic pořád dokola Přesto je tam stále nepořádek, Někdy je balastem zaházena i drážka posuvné mříže tak, že mříž ani nejde otevřít. Co tedy s tím?

reagovat

12 | v.zasadil | 15.12.2019Ne21:35

Severní schodiště OK

[10] v.zasadil: Kontrola na severních schodištích Moskevské a Uzbecké provedena z úrovně výboru opět 15.12. v 21 – 21.30 hod. Nové nežádoucí přírůstky na schodištích nebyly zjištěny. Bezdomovci také ne.
Moskevská bez závad
Uzbecká – v 7.patře odemčené dveře z chodby na schodiště
 – v 5. patře odemčené dveře do pavlánu
 – v 3. patře odemčené dveře do pavlánu

reagovat

13 | v.zasadil | 26.12.2019Čt22:52

O vánocích také OK

[12] v.zasadil: Žádní bezdomovci a přírůstky nepořádku zjištěny kontrolou 26.12 ve 22 hod zjištěny nebyly. Stav na severních schodištích dobrý – Moskevská bez výhrad

 • Uzbecká stav zlepšen, ještě by si na 12p. mohl někdo odnést boty, které evidentně už patří do popelnice. 10p. pak stále zdobí koloběžka (patří někomu?), která tam nemá co dělat.

Dokud se bude dařit udržovat pořádek na severních schodištích, nebudu zde výsledky kontrol uvádět a zaměříme se více na pořádek u popelnic – tam je to stále hrůza.

reagovat

14 | Dlouho nám to nevydrželo | 7.1.2020Út0:41

[13] v.zasadil: V neděli 5.1. byl v prostoru před strojovnami výtahů za zamčenou brankou na schodech v 17.p. zjištěn pár bezdomovců (muž a žena) s extrémně zuřivým a útočným, ne úplně malým psem.

Díky podpoře některých mužských obyvatel 17, patra, kterým tímto za asistenci děkuji, se podařilo bezdomovce z daného prostoru vykázat do výtahu. Bez jejich podpory by to nešlo.

Jako v některých případech předtím i tentokrát bezdomovci uvedli, že do domu je pustil a klíč od prostoru výtahů jim poskytl v domě bydlící přítel. Uvedli ale tentokrát jeho jméno a on pak bezdomovce (muže) identifikoval. Poskytnutí klíče však rozporuje.

Případ by dnes s popisem zjištěných skutečností předán k dořešení PČR.

reagovat

15 | v.zasadil | 6.2.2020Čt11:39

Bezdomovec je něco jako posvátná kráva

[14] Dlouho nám to nevydrželo: Policie mi oznámila, že s tím nic dělat nebude, protože:

 • bezdomovce už nenajde, protože je to bezdomovec a udání jeho jména nestačí
 • jeho vniknutí do našeho domu se souložnicí a zuřivým psem není trestným činem, protože se nikomu nic nestalo a nedošlo ani k žádné škodě.
 • není to ani přestupek, protože jsme si je do domu pustili sami a ještě jsme mu dali klíče od strojoven výtahů.

reagovat

16 | v.zasadil | 6.3.2020Pá12:16

Bydlíme tu s čuňaty?

Obracím se takto k sousedům na Uzbecké a nemohu bohužel jinak, protože:

 1. Ačkoli máme všichni klíče od místnosti s elektroměry, někdo se tam v 11. patře dobýval šroubovákem, poničil dveře i zámek. Zjištěno 2.3., opraveno 5.3., fakturu zatím nemáme. Bezdomáč nebo zloděj to určitě nebyl
 2. Včera v malém levém výtahu byla louže smrduté zahnědlé kapaliny, která někomu vytékala z odpadků. To se může stát, ale původce to musí hned uklidit. Nebo ne? Louže částečně zaschla a je tam ještě dnes. Stopa končila v 16. patře před výtahem.
 3. Včera v malém pravém výtahu se někomu počural pes. Louže je tam ještě dneska. To se také může stát, ale páníček to tam nemůže nechat, musí to uklidit. Nebo ne?
 4. V 16. patře dal někdo u schodů k oknu židli. Je tam už dlouho. Nemá tam být, ale nebyl s tím žádný problém, neřešili jsme to. Ale ten bordel, jaký tam byl včera a je tam i dnes – ten už stojí za podívání. Poházené noviny, spousta rozšlapaných vajglů. Ví někdo, kdo to tam dělá? Prosím o informaci.

Pokud ovšem chceme mít v domě čisto a pořádek. Nebo Chánov nevadí?

reagovat

17 | v.zasadil | 11.7.2020So14:05

Dveře do parku se musí zavírat!

Dveře do parku na Uzbecké zůstávají často otevřeny. Koledujeme si tak o nezvanou návštěvu
Stalo se včera na Uzbecké v 17.20.:
Do domu vnikl mladý muž a hned za těmito dveřmi vylomil na chodbě v 0.p. dva zámky a vnikl do prostor úklidové firmy.
Náhodou byl přistižen paní Drboutovou, která volala policii. Muž se dal na útěk, paní Drboutová a policie ho pronásledovali až k OD Tesco. Tam se ztratil mezi lidmi.
Se štěstím nedošlo k fyzickému napadení a k větší škodě.

reagovat

18 | v.zasadil | 25.7.2021Ne4:51

Tak tentokrát už se někomu něco stalo

[15] v.zasadil: Dvojice se zuřivým psem nás navštěvuje opakovaně. Opakovaně je sem někdo z domu pouští.
V prvním případě jsem je objevil za zamčenou mříží u výtahů, povolal jsem PČR, bohužel s výsledkem viz výše.
Víme, kdo je tehdy do domu pustil a můžeme se důvodně domnívat, že to bylo tak i v tomto případě, kdy se už opravdu někomu něco stalo
Tentokrát se už bohužel někomu něco stalo
Včera byla v domě pokousána zuřivým psem, pravděpodobně patřícím této, stále stejné dvojici, dcera jedné vlastnice. Ta musela vyhledat lékařské ošetření na úrazové pohotovosti.
Opět to vyšetřuje PČR.
Výskyt podezřelých, nebo dokonce agresivních osob nebo skupin v domě hlaste prosím domovní službě, nebo i mně osobně.
Jde o pořádek a bezpečnost v našich domech.
Uděláme opatření v rámci možností, které nám zákon dává. Není jich ale bohužel mnoho.
V návaznosti na tuto událost (stalo se na Moskevské) jsem nad rámec noční ostrahy osobně zkontroloval dnes od 02.30 do 03.30 společné prostory domu. Žádné cizí osoby jsem nezjistil.
Jenom nepořádek, protože na severní schodiště chodíme kouřit, zahradničíme tam, odkládáme tam doma překážející věci a nezamykáme vstupy z chodeb u bytů.
Koledujeme si.
Ale o tom jsem psal už mnohokrát. Zatím zbytečně.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.