Opět nepořádek a bezdomovci - otevřená výzva

dnes jsem v 5.30 na nouzovém (únikovém, severním) schodišti na Moskevské 1464 nalezl komfortní bezdomáčský obývák s příslušenstvím, je tom nejméně několik dní. Dokonce tam s nimi někdo bojuje (tj. koresponduje – úklidová firma? nebo někdo z vlastníků? – viz příloha) a docílil jejich vyjádření, že dneska (kterého dneska?), resp. do neděle (do které neděle?) to tam vyklidí (co to znamená „vyklidí“?). Bezdomáče jsem na místě nenašel. Nezastihl jsem ani nočního strážného. Na to schodiště asi moc nechodí, pokud vůbec.

Cca před týdnem jsme s p.Pomazalem vyhodili jednu velmi mladou dvojici z 2.patra. Museli to tam i uklidit. Na otázku, jak se dostali dovnitř odpověděli, že je tam pustil přítel, který v domě bydlí. Věci, které dnes vidím na místě v 10.patře mi napovídají, že je to možná tatáž dvojice.

V každém případě požaduji od správní firmy dnes do 12 hodin vyklidit a zlikvidovat ten pelech, zkontroluji si to tam.

V období po rekonstrukci obytných pater je až s podivem, jak se zhoršil stav nouzových schodišť na Moskevské i na Uzbecké. Ač nemají sloužit k větrání domu, někteří vlastníci je tak využívají – okna pak zůstávají otevřena a dveře v mnohých patrech zůstávají nezamčené. Přívalové deště pak dělají své.

Stejně tak bezdomovci. Do domu se nějak dostanou (někdo je pustí) a pak projít nezamčenými dveřmi na schodiště je už malý problém (ale i tam je snad někdo pouští – nějaký přítel? – slyšel jsem to od nich nejednou ). Kde konají hygienu je otázka, a tak se nouzová schodiště stávají nejen jejich příbytkem, ale i jejich záchodem.

Požaduji, aby noční a domovní služba i správní firma tyto prostory kontrolovala, při zjištění bezdomáčů nevstupovat do konfliktu, ale vyžádat asistenci městské policie. Pobyt těchto osob je nejen bezpečnostním, ale i (možná zejména) hygienickým rizikem.

Vlastníky pak žádám, aby, když už na nouzovém schodišti kouří nebo větrají, aby ta okna po sobě zavírali a dveře zamykali. Všichni můžeme vidět, co s tím pak ty přívalové deště, holubi a bezdomáči, kteří se tak dostávají dovnitř, udělají. A také, aby tam neodkládali nepotřebné věci a části nábytku – je to starý zlozvyk, který se opět rozmáhá. To by nám hasiči netolerovali – a je to pod pokutou. Budeme to kontrolovat a nálezy zveřejňovat.

Komentáře

1 | Miroslav Koldus | 23.8.2019Pá10:36

Dobrý den,
Děkuji panu Zasadilovi i správcovské firmě za zásah. Situace se ale bohužel opakuje.

Pokud máme v domě opravdu takového dobráka, který vědomě pouští bezdomovce do baráku, pak si je prosím alespoň nechte u sebe doma.

Zápach, který se nám valí už i do bytu je velmi nepříjmený a celá situace začíná být díky tomu opravdu neúnosná. Určitě si dokážete představit, že nasát po probuzení něco takového místo vůně ranní kávy vám dokáže pokazit celý den.

Děkuji a s pozdravem,
Miroslav Koldus

reagovat

2 | v.zasadil | 30.8.2019Pá22:30

U popelnic uklizeno

V prostoru popelnic domů 1461–1464 bylo dne uklizeno, balast byl vyvezen,
Krom popelnic tam nezůstalo vůbec nic.
Zvykneme si na myšlenku, že to není sběrný dvůr?

reagovat

3 | v.zasadil | 1.9.2019Ne12:41

Požární schodiště

[1] Miroslav Koldus: Je to opravdu hrozné, do jakého stavu se dostala severní (požární) schodiště v domech č.p. 1463 a zejména 1464 za krátkou dobu od ukončení rekonstrukce obytných pater.
Ne, že by to tam někdy bylo úžasné, ale tohle je opravdu příliš.

Proběhne tam generální úklid a desinfekce, bude to nějaký čas trvat a nebude to levné, ale nepřidělávejme si tam nepořádek sami:

  • okna nemohou zůstávat celé týdny otevřená
  • dveře z chodeb musí být trvale zamčené
  • pavlány musí být trvale zamčené
  • neodkládejme tam nepotřebné kusy nábytku a jiný balast, nedělejme sami z toho prostoru odpadní žumpu.

Je tam nyní obnoveno osvětlení, ale rekonstruovat ten prostor budeme teprve tehdy, až na to budou peníze a až bude šance udržet tam pořádek.

Naléhavě potřebujeme personálně doplnit domovní službu lidmi, nejlépe bydlícími v našich domech, kteří budou mít z vlastního přesvědčení pořádek v našich domech na srdci, budou o něj pečovat a budou ho hlídat

Zájemcům podám více informací osobně.

reagovat

4 | v.zasadil | 2.9.2019Po5:12

Pořádek na severních schodištích Uzb, Mo

V pondělí 2.9. byla provedena noční kontrola (03.00 – 4.40) stavu na severních (požárních) schodištích na Uzbecké a Moskevské, zajištění dveří, výkon noční ostrahy, přítomnost bezdomovců.

Uzbecká:
16.p. odložené části nábytku – plný botník, rozbité okno
14.p. odložená garnýž
12 p. Odložené drobné části nábytku
10. p. odložená koloběžka (kradená?)
9.p. Odemčené dveře z chodby
8.p. otevřené okno, odemčené dveře do chodby 2×, z toho 1×
poškozený zámek
7.p. Odemčené dveře do chodby 1×
6.p. Odložené drobné části nábytku (skleněná tabule)
5.p. Odložené části nábytku
4.p. Odložené části nábytku, vč. velkoplošného zrcadla
2.p. Čerstvý bordel od bezdomáče, čerstvě rozbité dveře od
rozvodny tepla (pokus o vloupání, škoda do 5 tis.Kč) , v
1.p. otevřené dveře nouzového východu – volný přístup do
domu
(ve dne bude došetřeno, příp. předáno PČR). Bezdomáč
nepřítomen.

Moskevská
Oproti minulé kontrole (pátek 30.8.) viditelné zlepšení – předměty vlastníků odstraněny, nikde otevřené okno, dveře do chodeb zamčeny krom 11p, kde je poškozen zámek (objednáno).
Schodiště je těžce zdevastováno močí bezdomáčů – bude uklizeno (objednáno).

Bezdomáči nezastižení nikde

Opatření : správcovská firma zajistí u bezpečnostní firmy, aby noční strážní denně procházeli požární schodiště na Uzb i Mo.
Budou opakovány kontroly výkonu služby.

reagovat

5 | v.zasadil | 7.9.2019So8:02

Stav severních schodišť 7.9. v 6.30

[4] v.zasadil:
Moskevská: v rámci možností OK. Okna zavřená, dveře zamčené (krom 11. patra, kde bude vyměněna vložka)

Uzbecká: pořád stejný bordel.
K tomu:
17.p. jakési 2 obrazy u zdi + nějaká větev (samorost?)
7.p. nezamčené dveře, otevřené okno
5.p. nezamčené dveře
3.p, dveře otevřené dokořán
2.p. těžký bezdomáčský bordel, postupně se vyklízí.

Jinak bezdomáč nikde žádný, jen domácí čuňata

reagovat

6 | Hrubá | 9.9.2019Po1:40

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o bližší informace ohledně zabezpečení našich domů.
Rozhodně nerozumím tomu, když v příspěvku z 2.9. uvádíte, že byla provedena noční kontrola mimo jiné i výkonu ční ostrahy, ale přitom pak v popisu zjištění nic o tom, jak je tato služba vykonávána uvedeno není.
Obecně, s ohlede na rozsah Vašich zjištění, to vypadá tak, že strážní služba své povinnosti neplní.

Zároveň prosím o vysvětlení, proč je problém v tom, že vstupy na úniková schodiště jsou otevřené… Není to naopak správně s ohledem na protipožární bezpečnost?
Pokud by byly východy na tato „vedlejší“ schodiště uzavřené, tak je to rozhodně špatně a nemohli bychom díky tomu kamkoliv uniknout a tudíž by to fatálně ohrozilo náš život.

Zcela jistě má naše SVJ aktuální odborný posudek některé ze složek zajišťujících požární bezpečnost – takže předen děkuji za jeho zveřejnění zde na tomto webu v dokumentech.
Všichni vlastníci máme právo znát tyto informace.

S pozdravem a díky

Hrubá

reagovat

7 | V.zasadil | 9.9.2019Po13:02

Bližší informace...

[6] Hrubá: Při samotné kontrole výkonu noční služby jsem neshledal závady, ale při fyzické kontrole severního schodiště na Moskevské jsem nalezl lože bezdomáče, o kterém noční služba nevěděla. To znamená, že noční služba schodiště neprošla. Řešil jsem to napomenutím a jako nápravné opatření musel noční strážný hned jít a ten nepořádek osobně vyklidit. Cestou správní firmy jsem pak tento nedostatek ohlásil vedení firmy, která zde noční strážní službu zajišťuje,

Pokud jde o východy se severního schodiště, možná jste si někdy všimla, že zevnitř se otevírají klikou a je možné vyjít jimi na terasu.
Tak je to v pořádku. V pořádku ale není, když je někdo nechá nedovřené a je možno volně vstoupit z terasy na severní schodiště a odtud dále do domu. To v pořádku není. A to je ta závada, kterou jsem uvedl.
Tyto dveře jsou jednosměrné. Mají umožnit zevnitř opuštění domu, ale nemají dovolit z terasy volně vstoupit do domu. Je to tak proto, aby do domu nelezly osoby, které tam nemají co dělat – a je to tak už 34 let..
Ničí život tím není ohrožen, tím méně pak fatálně. Můžete tudy unikat z domu bez problému.

Naše SVJ má požárně bezpečnostní dokumentaci v pořádku, vypracovanou odbornou firmou, schválenou orgány HZS P10, podle ní je vyprojektována i současně prováděná rekonstrukce EPS se záměrem napojení na PCO HZS. To je zatím hodně nadstandardní.Než bude připojena, projde auditem. Požárně bezpečnostní vybavení domů je v předepsaných lhůtách kontrolováno oprávněnými firmami. Výsledky ročních kontrol uvádíme v zápisech ze schůzí výboru.
Zcela jistě žádné další odborné posudky nepotřebujeme. O tom všem ale jistě sama, jakožto někdejší členka výboru, máte dostatečný přehled.

reagovat

8 | Hrubá | 12.9.2019Čt11:53

[7] V.zasadil: Dobrý den, děkuji za upřesňující informace.

reagovat

9 | v.zasadil | 14.9.2019So3:01

Následná kontrola

[5] v.zasadil: Provedena 14.9 od 01 do 02,45 hod. v domech čp. 1463 a 1464, hlavní a severní schodiště.

  1. Výkon noční ostrahy OK. Bezdomáč nikde žádný.
  2. Obě severní schodiště jsou umyta a vydesinfikována. Na Moskevské byla v 11. patře vyměněna vadná vložka zámku, dveře jsou zamčeny. Ve všech patrech jsou vstupy ze severního schodiště do chodeb u bytů zamčeny – OK.
  3. Na Uzbecké bude vyměněna vadná vložka zámku v 8.p. Bezdůvodně odemčené jsou dveře v 7.p..
  4. Věci vlastníků na schodištích leží bez povšimnutí. Budou tedy vyklizeny a vyvezeny na náklady SVJ.
  5. Náklady na úklid nepořádku po vlastnících budou účtovány k tíži příslušného domu

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.