Opravy společných částí domů v obytných patrech začínají

Po úpravách interiérů 0. a 1. patra přistupujeme nyní k opravám a zlepšení funkce i vzhledu společných částí našich domů v obytných patrech.
Budou provedeny postupně, nejprve na Uzbecké, pak na Moskevské a nakonec na Vršovické.
Práce na Uzbecké začnou zítra v 17. patře, dotčeno bude také 14 – 16. patro.
Pracovní doba je od 8.00 do 18.00 denně od pondělí do soboty.
O vánočních a novoročních svátcích, tedy od 22.12 do 2.1. se pracovat nebude a v dotčených patrech bude uklizeno.
Termín pro dokončení díla je stanoven do 31.8.2018 v celém domě.

Jde o komplexní, multiprofesní dílo, zahrnující zejména úkoly plánu oprav č. 13, 14, 15, 24.
Je rozčleněno do 6 souborů, zajištěných odpovídajícími projekty a budou ji realizovat společně 4 dodavatelé.
Na Uzbecké bude provedena nákladem 13,4 MKč včetně rezervy 2 Mkč, obdobně pak v ostatních domech
Investorem je naše SVJ, zastoupené V.Zasadilem. L.Bulantem a J.Železným
Hlavním dodavatelem a koordinátorem prací bude firma AVS Panel servis (Mgr. Michal Hrubín 775 680 834).
Kontrolní dny stavby budou vždy v úterý od 17 hodin v kanceláři SVJ. Jsou otevřené komukoli z vlastníků, členů našeho SVJ.

Výsledkem bude mimo jiné:

 • celková rekonstrukce EPS dle nového požárně-bezpečnostního řešení, umožňující připojení na centrální pult HZS hl.m.Prahy – tzn. zvýšení požární bezpečnost a snížení nákladů na obsluhu EPS
 • přeložka veškerých vedení společné elektřiny, telekomunikačních vedení (Poda, UPC, částečně O2), vedení soustavy zvonků a domácího videa nad nově vytvořené SDK podhledy na chodbách a v prostoru před výtahy včetně připojení všech dosavadních uživatelů na nové trasy sbp. vedení jejich dosavadních operátorů – tzn ze stěn chodeb a prostorů před výtahy zmizí chaotické a nevábně vyhlížející zadrátování v povrchových lištách na stěnách a stropech.
 • vertikální rozvod NN společné spotřeby a sbp bude modernizován a umístěn do kolektoru, procházejícího elektroměrnými místnostmi vedle výtahů – tzn. z prostor před výtahy zmizí velkoobjemové šedé krabice, kryjící dosavadní rozvody a hyzdící prostor před výtahy
 • na chodbách, před výtahy a na schodištích bude nové, pohybovými čidly spouštěné osvětlení, vyhovující normám, včetně intenzity osvětlení – tzn. lepší, úspornější a spolehlivější osvětlení bez ohmataných vypínačů, praskajících žárovek a často vysazujících schodišťových spínačů.
 • na chodbách, před výtahy a na schodišti bude nové nouzové osvětlení – tzn. zvýšení bezpečnosti při vysazení, nebo vypnutí hlavního osvětlení v mimořádných situacích
 • nad SDK podhledy bude příprava na budoucí silnější rozvod třífázové elektřiny do bytů (v mědi) a příprava na budoucí rozvod STA
 • oprava, vyštukování a vybílení stěn chodeb a před výtahy
 • nové lino na chodbách, před výtahy a na schodech
 • atd.

Zatím nebudeme z finančních důvodů měnit dvoukřídlé dveře od výtahů do chodeb. Peníze nám bohužel předčasné vyčerpala z našeho pohledu nesystémová direktivní opatření z kontroly HZS hlm.Prahy v roce 2016.

Pro více informací sledujte zprávy v zápisech ze schůzí výboru, nebo (ještě lépe), přijďte jako hosté na schůzi výboru nebo na kontrolní den staveb.

Komentáře

1 | Jitka | 17.12.2017Ne19:25

„Termín pro dokončení díla je stanoven do 31.8.2018 v ce­lém domě.“

Tím je myšleno na Uzbecké nebo ve všech (v jeden celek propojených) budovách tvořících naše SVJ?

reagovat

2 | Vladimír Zasadil | 17.12.2017Ne20:11

Termín

Dobrý den, paní Jitko, termín 31.8.2018 se vztahuje k provedení díla na Uzbecké. Všechny skutečnosti, týkající se zahájené revitalizace interiérů společných částí našich domů najdete v zápisech ze schůzí výboru. Nejprve bude provedena na Uzbecké, potom na Moskevské a nakonec na Vršovické.

reagovat

3 | Vladimír Zasadil | 3.1.2018St21:47

Budeme vybírat lino

Vážení sousedé,

budeme společně vybírat barvu lina na schody, chodby a prostory před výtahy na Uzbecké a na Moskevské

Chcete-li se podílet na tomto rozhodnutí, přijďte na schůzi vlastníků z těchto domů, která se bude konat pro oba domy společně v jednací místnosti SVJ na Uzbecké ve dnech

V neděli 7.1.2018 ve 20 hodin
Ve středu 10.1.2018 ve 20 hodin

Veškeré informace o rekonstrukci a vzorníky lina budou připraveny, Vaše účast je vítána

reagovat

4 | v.zasadil | 20.1.2018So16:50

Připravujeme se na Moskevskou

Včera byl do schránek na Moskevské rozdán dotazník, ve kterém zjišťujeme, jaké telekomunikační operátory vlastníci v jednotlivých bytech používají, kudy jsou jejich vodiče do bytů zavedeny a zda byt je v původním stavebně technickém stavu, nebo zda je zrekonstruován.
Tyto údaje jsou důležitě pro přípravu stavby a nákup materiálu.
Prosíme tedy o vyplnění dotazníků obratem a jejich vrácení do poštovní schránky č.104 (na Moskevské)

reagovat

5 | v.zasadil | 8.2.2018Čt10:26

Odložené věci na chodbách překážejí v práci

Různé skříňky, pračky, lednice, boty, odpadky, květiny…
Prosíme, neprodleně je odkliďte

reagovat

6 | Vladimír Zasadil | 15.2.2018Čt13:17

Vandal

Bohužel, Vyštípal nové kabely EPS od 13. patra dolů. Je to krádež. Nebo jakási pomsta za přechodné potíže, které nám stavba přináší? Nevím, co si o tom pomyslet. Jedno je jisté a smutné zároveň – tento vandal to nemá v hlavě v pořádku a škodí nám všem

reagovat

7 | v.zasadil | 1.3.2018Čt21:52

Vysazení osvětlení chodeb

Dnes ve večerních hodinách došlo k vysazení funkce stavbou dotčeného osvětlení chodeb a prostorů před výtahy. Příčina bude zjištěna odbornými pracovníky zítra a budou přijata odpovídající nápravná opatření. Omlouváme se obyvatelům domu za vzniklé obtíže.

reagovat

8 | Vladimír Zasadil | 25.3.2018Ne13:21

** Na Moskevské zahájíme 12.dubna 2018**

Na Uzbecké se daří termíny realizace stavby zkracovat a na Moskevské tedy zahájíme již 12. dubna.
Rozsah, plánované náklady a průběh stavby budou stejné, jako na Uzbecké (viz výše).
Práce budou také probíhat od 17.patra směrem dolů.
Začnou bouráním otvorů na chodbách, v místnostech s elektroměry a položením žlabů vertikálního a horizontálních kolektorů NN a sbp.
Pokračovat budou škrábáním a opravou stěn na chodbách a v prostorech před výtahy, odstraněních starého vertikálního kolektoru NN, dokončením horizontálních sítí NN, sbp i EPS, přepojením bytů na nové sítě telekomunikací upevněním roštů na stropech, jejich zaklopením sdk podhledy s inspekčními okénky před každým bytem, bílením, zprovozněním nového osvětlení s pohybovými čidly, položením nového lina.
Budou končit celkovým zprovozněním nových zařízení, konečnou kontrolou a předáním díla, které proběhne v podzimních měsících tohoto roku.
Žádáme vlastníky jednotek na Moskevské, aby obtíže, které z průběhu stavby vyplynou (hluk, prašnost, stavební materiály a odpady na chodbách, apod) přijali s porozuměním a odstranili z chodeb a schodiště všechny své předměty, které tam nepatří a které stavbě překážení.
Dosud 36 vlastníků bytů nepředalo vyplněný dotazník s údaji o používaných telekomunikacích. Žádáme, aby tak co nejrychleji učinili a vyhnuli se komplikacím při přepojení svých bytů na nové rozvodné sítě.

reagovat

9 | v.zasadil | 17.4.2018Út0:13

Opravdu to chceme vést takhle?

Na Uzbecké se práce chýlí ke svému konci. Namísto léty vyžilých a omšelých chodeb a schodiště budeme mít společné části domu obnovené, s přívětivější tváří, úspornější a s větší užitnou hodnotou. Budeme je ale umět užívat a udržíme je trvale čisté a v dobrém stavu?
Zamyšlení je namístě. Nejdál práce pokročily v horních patrech a chodby jsou blízko předání do užívání. Ale už si z prostoru před výtahy v 17. patře někdo dělá někdo psí záchod. Několikrát se pejsek vyčural na nové lino vpravo od nákladního výtahu, dnes odpoledne byly před pravým osobním výtahem tuhé psí exkrementy. Vše ponecháno tak, jak pejsek učinil. Opravdu to chceme vést takhle?

reagovat

10 | v.zasadil | 18.4.2018St13:52

Nová tlačítka zvonků - označení

Na vstupu od výtahů do chodeb k bytům jsou nové, uzamčené skříňky s tlačítky zvonků.
První označení tlačítek (jmenovky) zařídí bezplatně stavba.
Žádáme vlastníky – zastavte se na vrátnici, kde je seznam jmenovek a upřesněte co má být napsáno na jmenovce u Vašeho zvonku, aby jmenovka byla aktuální. Pokud tak neučiníte, bude Vaše jmenovka nadepsána stejně, jako Vaše jmenovka u tlačítka zvonku před hlavním vchodem do domu.
Aby skříňka s tlačítky nebyla svévolně upravována, nebo poškozována, zůstane uzamčena. Případné další úpravy jmenovek na žádost vlastníků bytů provede správní firma First, již ale oproti manipulačnímu poplatku (200 Kč/ks).

reagovat

11 | v.zasadil | 6.5.2018Ne19:39

Zprovoznění a kontrola zvonků na Uzb

Počátkem příštího týdne budou na Uzbecké tlačítka zvonků na chodbách od výtahů osazena jmenovkami. Žádáme všechny vlastníky, aby pak do konce týdne zkontrolovali úplnou a správnou funkci zvonků jak od výtahů, tak od hlavního vchodu do domu. Nečastější závady až dosud byly:

 1. po stisknutí tlačítka u vchodu, u výtahů, nebo u bytu zvonek v bytě nezvoní.
 2. po stisknutí tlačítka u výtahu nebo u bytu zvoní zvonek nejen ve správném bytě, ale i u sousedů na chodbě.
 3. nefunguje domácí telefon – tj. spojení od vchodu do domu do bytu.

Pokud zjistíte neúplnou, nebo nesprávnou funkci zvonku, ohlašte ji prosím e-mailem na adresu v.zasadil@seznam.cz, nebo napište na lístek a vhoďte do schránky č.75.
Tyto závady odstraní stavba, nikoli správní firma.
Neohlašujte je proto na havarie@vrumo.cz

reagovat

12 | v.zasadil | 14.5.2018Po8:22

[11] v.zasadil: K dnešnímu dni jsem dostal celkem 16 ohlášení poruch na zvoncích. Děkuji za ně a touto cestou oznamuji, že v tomto týdnu budou závady postupně odstraňovány.

reagovat

13 | Helena Lesná @ | 18.5.2018Pá9:17

zvonky

Dobrý den,horní zvonek funguje a spodní zvonek ne .Děkuji Lesná

reagovat

14 | v.zasadil | 21.5.2018Po23:04

všechny nahlášené závady jsou opraveny

zkontrolujte si opět jejich funkci od bytu, výtahu i od vchodu do domu a pokud ještě něco není v pořádku, nebo máte závadu, kterou jste dosud neohlásili, prosím o zprávu na zasadil@vrumo.cz

reagovat

15 | Dobrovolskaja | 22.5.2018Út0:54

Nebezpeci urazu

Chapu, ze opravy s sebou prinaseji hlucnost, prasnost a nejakou chvili zijeme jako na stavbe. Ale kazda stavba ma svou bezpecnost, zvlast, kdyz se jedna o obydleny dum. Dnes byly v 16. patre ponechany kabely trcici primo do obliceje, kdyz vystupujete z vytahu. Chodba byla uprostred ovesena obnazenymi kabely. Netusim, jestli byly pod napetim, ale radeji jsem nezkousela. A radeji nechci vedet, co by se stalo, kdyby zkusily deti bydlici naproti. Moc bych ocenila, kdyby vse probihalo bezpecne a aby chodby po odchodu delniku byly zajistene proti urazum obyvatel.

reagovat

16 | v.zasadil | 22.5.2018Út7:00

nebezpečí úrazu

Visící kabely ze stropu jsou nepříjemné a stavba má povinnost po skončení práce kabely kabely v míře, v jaké je to možné, vyvázat ke stropu. Probereme to dnes na kontrolním dnu a dohlédneme na to.

Nicméně nebezpečí úrazu nehrozí, Jsou to kabely od zvonků, telekomunikací nebo EPS. U výtahu jde konkrétně o kabel EPS.Žádný z nich tedy není, ani nemůže být pod napětím, které by mohlo způsobit úraz.

reagovat

17 | Dobrovolskaja | 22.5.2018Út12:54

Nebezpeci urazu

[16] v.zasadil: Mockrat dekuji za reakci. Kabel pred vytahem jsem zminovala hlavne z duvodu, ze je pomerne silny a trcel na urovni oci. Pri vystupu z vytahu po setmeni nebyl videt. Nastesti jsem vcas zareagovala.

reagovat

18 | v.zasadil | 14.6.2018Čt15:06

Na Uzb budeme přebírat dílo do užívání

[14] v.zasadil: Vážení sousedé, na Uzb budeme dílo přebírat do užívání ve stžedu 20.6.2018. Zahájíme v 8.30. Budeme přebírat jednotlivá patra 18.p. počínaje a pokračovat směrem dolů.
Jste zváni k účasti, spolu s námi můžete provést kontrolu úplnosti a kvality díla.
Závady jsou již dle ohlášení zhotovitele odstraněny. Pokud ještě o nějakých víte, můžete je uplatnit při přebírání, nebo nám je sdělte na vrumo@vrumo.cz.
Připomínám, že předmětem díla nejsou dveře od výtahů do chodeb, ale musí mít v podlaze otvor pro spodní zarážku dveří, funkční zámek a seřízený zavírač

reagovat

19 | v.zasadil | 27.6.2018St0:13

Na Uzbecké převzato do užívání

[18] v.zasadil: Dílo bylo výborem, za účasti zhotovitele a částečně i dalších 27 vlastníků dnem 20.6.2018 převzato do užívání. Zůstaly jen drobné závady a nedodělky, nebránící užívání, které budou do konce měsíce vyřízeny.

reagovat

20 | v.zasadil | 27.6.2018St0:44

Asi to tak chceme vést

[9] v.zasadil: Protože včera, cca v 17 hodin byla na Uzbecké v nákladním výtahu nalezena pěkně veliká, pěkně vonící hromada od pěkně velikého pejska, Páníček to ponechal svému osudu.
Zařídil jsem úklid a před paní uklízečkou jsem se hodně styděl.
Páníčkovi bych za to rád nakopal zadek, ale asi to nepůjde, protože páníček dál bude hrát mrtvého brouka.
Ale opravdu – chceme to vést takhle? Co na to ostatní pejskaři?

reagovat

21 | Alena | 12.7.2018Čt11:52

Dobrý den,
jak dlouho budou na Moskevské vysazeny všechny dveře ve společných prostorách (u výtahů a na chodbu do druhého domu), prosím?

reagovat

22 | Dobrovolskaja | 2.8.2018Čt8:21

Dobry den,

Po nasazeni dveri je pri odchodu z bytu na chodbe tma. Cidlo zareaguje na pohyb, az pri priblizenin ke spolecnym dverim vedoucim k vytahum. Prosim o upravu citlivosti cidla. Jedna se o chodbu od malych vytahu vlevo v 16. patre na Moskevske.

Diky.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.