ORGANIZACE ODEČTŮ BYTOVÝCH MĚŘIČŮ SV, TUV A RTN za rok 2012

Rokem 2012 počínaje provádí odečty a rozúčtování spotřeby vody a tepla nová firma ULIMEX, s.r.o. První odečty provádí osobně vedoucí pobočky Praha p. Švábik s p. Vágnerem z ústředí firmy, aby ověřili funkci a data vykázaná poměrovými měřidly v našich domech, v každém bytě i nebytovém prostoru. Je důležité, aby byly provedeny odečty ve všech jednotkách, aby bylo zabráněno pozdějším nedorozuměním s vyúčtováním spotřeby za rok 2012, eventuálně sankcím za neumožnění provedení odečtů.

PRVNÍ TERMÍN na provedení odečtů byl 8. 12.2012 na Uzbecké a 9.12.2012 na Moskevské. Zkušenost je taková, že pracovníci firmy ULIMEX přicházeli přesně dle časových rozpisů, uveřejněných v jednotlivých domech na každé chodbě. Na Vršovické proběhnou odečty v prvním termínu 15.12.2012.

DRUHÝ TERMÍN bude vypsán pro ty vlastníky, kteří neumožní odečet v 1. termínu. Budou o něm vyrozuměni do poštovních schránek.

TŘETÍ TERMÍN si ti, kteří neumožnili odečty ani ve druhém termínu musí dojednat individuálně na středisku ULIMEX v Praze – p. Švábik, tel. 284 691 799, 737 204 332. Individuální odpočet ve třetím termínu bude zpoplatněn.

Těm, kteří neumožní odečet ani ve třetím termínu, bude spotřeba stanovena náhradním způsobem, tj. výpočtem na bázi odečtu v minulých obdobích nebo podle výměry bytu (+ sankce dle platných vyhlášek). Takto stanovená spotřeba bude vyčíslená v ročním vyúčtování spotřeby médií a služeb, které Vám předloží správcovská firma do 30.4.2013.

Řádný odečet bytových měřičů a řádné vyúčtování služeb je zájmem i odpovědností každého vlastníka bytové i nebytové jednotky. Žádáme Vás v tomto smyslu o pochopení a spolupráci.

Za výbor: Vladimír Zasadil, Hana Nekolová

Komentáře

1 | Blanka Kováčová @ | 17.12.2013Út23:18

Odečet 16.12.13

Dobrý den,
měli jsme na dveřích vývěsku o odečtu,ale v udaném termín u nás nikdo nebyl.Chtěla jsem se zeptat,zda byl termín přesunut na jiné datum nebo došlo k nějakému nedopatření.Určitě jsem byla celý den doma,vyměnila jsem si kvůli tomu službu.
Děkuji za brzkou odpověď a přeji příjemný den,
Blanka Kováčová.

reagovat

2 | v.zasadil | 18.12.2013St7:52

odečet 16.12.

Dobý den paní Kováčová,
nemohu Vám bohužel sdělit, proč nedošlo k odečtu ve Vašem bytě. Ostatně ani neuvádíte, o jaký byt jde. Mohu jen potvrdit, že v našich domech v avizovaných dnech odečty provedeny byly a prováděli je osobně pánové Vágner a Švábik ze společnosti Ulimex.
Níže uvádím adresu, na které je možno dohodnout náhradní postup.

Milan Švábik, středisko Praha, ULIMEX spol. s.r.o., HORŇÁTECKÁ 1772/19
182 00 PRAHA 8

tel: 284 691 799
mob: 737 204 332
www.ulimex.cz
praha@ulimex.cz

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.