Park a jeho vlastník

Předmětný pozemek nikdy nevlastnila městská část Praha 10, potažmo hl. m. Praha. Tato plocha byla historicky v majetku Ministerstva obrany ČR a její organizační složky realizovaly prodej formou dražby. Současným vlastníkem je společnost XEDUS CREDIT s.r.o. Městská část tedy v prodeji nijak nefigurovala. Na dotaz kdo je pod rozhodnutím o prodeji tedy neznáme odpověď.

Pozemek je v katastru nemovitostí veden s druhem využití ostatní plocha a způsobem využití jako zeleň. Tedy oficiálně zde park nezanikl. Můžeme pouze spekulovat o záměrech nového vlastníka. Každopádně jedním ze záměrů bylo plochu oplotit a znemožnit tedy průchod. Toto se nám podařilo zablokovat. Evidentně tím ale došlo k narušení plánů vlastníka a nyní se o svůj majetek nestará. Z naší strany byla vlastníkům zaslána výzva k nápravě – tedy hlavně seči trávníků, bohužel bez reakce. Z tohoto důvodu bude výzva opakována. Současné právní předpisy jsou ale z hlediska vymáhání péče o pozemky poměrně bezzubé. Přesto se nám v naprosté většině případů podaří donutit vlastníka alespoň k základní péči. Bohužel s větší péčí o zeleň nebo i obnovou prvků mobiliáře nelze počítat.

S pozdravem

Bc. Martin Pecánek

vedoucí odboru

odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje

zdroj Facebook

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.