PLÁN OPRAV na r. 2014-2016

Vážení vlastníci,

předkládáme Vám k posouzení a pro Vaši přípravu na jednání domovních schůzí a shromáždění vlastníků
NÁVRH PLÁNU OPRAV na r. 2014–2016 s výhledem do r. 2023.

Vaše připomínky nám můžete sdělit na vrumo@vrumo.cz, nebo písemně do schránky SVJ Vršovická 1461,
nebo do schránky č. 25 V.Zasadil – Uzbecká 1463, nebo do schránky správní firmy FIRST Moskevská
(vchod z parku). Případně je uplatnit na domovních schůzích.

Návrh plánu oprav najdete ve zde složce „DOKUMENTY“.

Za výbor SVJ Vladimír Zasadil, 30.4.2014

Komentáře

1 | Hrubá | 30.4.2014St22:43

Dobrý den,
prosím o zveřejnění Zprávy o plnění plánu oprav k 31.12.2013 s výh­ledem na rok 2014, která dle zápisu z jednání výboru ze dne 23.4.2014 byla uvolněna k dispozici vlastníkům, ale bohužel v dokumentech není dosud zařazena.
Děkuji
Hrubá

reagovat

2 | J. Malinovský | 1.5.2014Čt19:12

Dobrý den, měl bych dotaz, zda má Výbor u opravy teras nějakou konkrétnější představu o budoucí podobě vnitřního prostoru mezi našimi domy.

Stejně tak bych se chtěl zeptat, zda již máte představu o opravě chodiště u jižního východu z Moskevské, respektive se přimluvit za to, aby tato oprava byla řešena mj. tak, aby se do parku dalo jet nějak normálně s dětským kočárkem. Současný prudký sklon svahu je nejen pro mnohé nepoužitelný, ale také značně nebezpečný.

Z hlediska kvality života pociťuji v současné době jako nejvíce naléhavou věc stav interiérů našeho domu. Chápu, že jejich oprava je vázána např. na vyřešení EPS, výměnu elektroinstalací a výměnu oken na hlavním schodišti, proto bych se přimlouval, aby tyto úkoly byly řešeny vždy v čas a prioritně, z hlediska teoretických příprav nejlépe v dostatečném předstihu v roce předázejícím roku, kdy má být úkol fakticky realizován.

reagovat

3 | v.zasadil | 4.5.2014Ne9:05

[2] J. Malinovský: Představa je taková, že prostor mezi našimi domy by měl být revitalizován ve shodě s původním projektem. Jeho podoba bude sladěna s podobou naších domů po opravě fasád. V prvém pořadí ale budou opraveny vodorovné plochy teras a jejich izolace tak, aby bylo zabráněno zatékání vody do nebytových prostorů, rozmístěných pod nimi – tzn. do vstupních chodeb domů Vršovická 1461,2, komerčních prostorů, garáží a průjezdu. Zároveň tak bude zabráněno pokračující degradaci vodorovných nosných prvků teras.

U schodiště jižního východu z Moskevské je záměrem celková oprava a revitalizace v rámci jeho původní stavební dispozice. Máte pravdu, že sjezd s dětským kočárkem není komfortní, dráha je velmí strmá a relativně dlouhá, ale stávající prostorová situace jinou možnost nedává. Tak je to ale bohužel i na jiných schodištích, nejen v našich domech. Částečně se podmínky pro pohyb s kočárkem zlepší alespoň opravou povrchu pochozích a pojezdových ploch. Bereme Vaši připomínku v úvahu a budeme hledat co nejlepší řešení.

Otázku interiérů našich domů považujeme ve shodě s Vámi za velmi naléhavou, má velikou prioritu. Jsme ale ve shodě i v tom, že jsou zde podmíněnosti, které je nutno vyřešit ještě před jejich finální úpravou, např. výměna oken na schodištích. Jejich příprava už byla zahájena.

reagovat

4 | L.Hokr | 7.5.2014St0:19

Připomínky k návrhu Plánu Oprav (PO) a vyhodnocení stávajícího z mého pohledu vlastníka.

A.Obecně
Schválení PO je rozhodnutím nejvyššího orgánu SVJ, Shromáždění. Výbor toto rozhodnutí do značné míry nerespektoval .Vyvádění prostředků na základě usnesení, které obchází Stanovy, nebo přenášení nákladů z jednoho účtu na druhý činí celý postup značně nepřehledný a spolu s neumožněním kontroly je netransparentní.
Shledal-li výbor z nějakých důvodů nemožnost plnění v téměř polovině bodů PO, měl především svolat shromáždění a předložit svou verzi návrhu ke schválení, aby o všem mohli rozhodnout vlastníci. To však neučinil a naopak oddaloval následnou schůzi a nezajistil ani dostatečnou většinu a plánované investice neprovedl.
Vlastník se pak oprávněně ptá, proč tedy chodit na schůzi a něco schvalovat, co se stejně neudělá?

B. Skutečná realita plnění některých konkrétních bodů (úkolů) uvedených v tzv. „komentáři“ **
2.Kamerový systém – bez odůvodnění nesplněn.
Peníze byly (2012) přiděleny na základě požadavku vlastníků k získání odborných návrhů, představ nebo přímo projektů kamerového zabezpečení. Výbor doposud nic takového nezajistil.
4,5,6. Výtahy – z větší části nesplněn.
Odůvodnění neplnění tak důležité části PO nebylo přes ujišťování podloženo naprosto nezbytnou Zprávou o technickém stavu. Záměr realizace (2012,2013) nebyl splněn, malé výtahy v Moskevské jsou cituji v „neuspokojivém“ stavu a v Uzbecké se množí poruchy také. Odkládání oprav nákladních výtahů na dobu údajného ukončení rekonstrukcí bytů je naprosto mimo realitu. Ve výškových domech se 120 byty, proběhly rekonstrukce jen v malé části z nich, stále se stěhují noví vlastníci a celý proces včetně výměn nábytku bude prakticky nepřetržitý! Podlahy výtahů by se měly chránit gumovými podložkami, které by měl výbor na míru pořídit a zapůjčovat. Sanovat neustálou opravu výtahů „po rekonstrukci „ zase z jiné „kapsy“ považuji za vytloukání klínu klínem a vyhozené peníze.
12. Chodby v 1.a 2.NP (2012,2013) – nerealizovány.
Odkazovat na spojitost s nevyřešenými kamerovými systémy a el.rozvody na chodbách , které výbor ani neřešil, ač dle PO měl, je paradoxem. Je to jeden z bodů, kterému měl výbor věnovat maximální pozornost a snažit se najít způsob realizace. Neučinil tak.
15.Úprava EPS – bez odůvodnění nesplněno.
Pro úpravu zajištění bezobslužné verze, byly v PO přiděleny peníze již v r.2012, nikoliv 2013, jak uvádí výbor. Místo toho vlastníci platí z jiného účtu za nově zavedenou těžko identifikovatelnou službu více než milion ročně!
19. Okna na únikovém schodišti MO a UZ
Oprava nebyla přímo v PO (2012,2013)za­nesena. Jsem rád, že došlo k názorovému posunu a výbor alespoň nově uznal, že únik tepla na severní straně výškových domů je značný a oprava nezbytná.
21.Okna na hl.schodišti MO a UZ.
Výbor pojal představu PO v investici „výměny oken“ v některých domech velmi široce, v některých přesně naopak. Toto je ten druhý případ. Každopádně pro srovnání zateplení všech domů je tato realizace prioritou.
**27. a 28. Spoluúčast investice soukromých objektů
.
K obvodové části domů SVJ náleží více nebytových objektů. Rozdělování finanční podpor z prostředků SVJ, tu 50%, tu 100% mi nepřijde systémové.
Pokud jde o garáže, zdůvodnění o zlepšení kvality bydlení „přednostně obyvatelů domu“ v situaci, kdy jich dobrá polovina z původních zájemců členů SVJ postupně z družstva odešla, mi nepřijde zrovna přiléhavá. Spíše by se měl autor p.Zasadil (zakladatel) zamyslet, proč tomu tak bylo a je.
Terasy jsou zároveň součástí družstva garáže jako jejich střecha a v PO je přidělená k jejich sanaci nemalá částka a troufám si říci, že ještě bude, vezmeme-li v úvahu stav zarostlého parku mezi domy.

Celkově bohužel na nerealizaci investic nejvíce doplatili obyvatelé výškových domů. Uzbecká a Moskevská. Situace je o to žalostnější , když uvážíme srovnávací vztah „záloh a výdajů“ příspěvků těchto dvou domů a fakt, že jejich obyvatelé výhradně nesou náklady na provoz kanceláří SVJ, správcovské firmy First a úklidové firmy Trebo pro celé SVJ.

S pozdravem
L.Hokr

reagovat

5 | Hrubá | 11.5.2014Ne0:20

Dobrý den,

s tím, co uvádí pan Hokr se ztotožňuji. Možná by nebylo nutné, mít takové množství připomínek, pokud by výbor našeho SVJ umožňoval vlastníkům seznamovat se s jednotlivými doklady a dokumenty (faktury, smlouvy apod.) a nechoval se tak, jakoby se jednalo o utajované skutečnosti…

Dovolila jsem si překontrolovat údaje o čerpání finančních prostředků našeho SVJ určených na plán oprav a správní výdaje, a to na základě podkladů, které poskytl výbor na tomto webu.

Ze srovnání bohužel vyplynulo několik nepříjemných údajů, a to že nejenže plán oprav není naplňován ve schválených bodech a schváleném rozsahu, ale v několika bodech je naopak velmi značně překročován!

K podstatnému překročení došlo např. v nákladech na opravu střech. To, že jsou střechy v současné době v dobrém stavu, osobně velmi vítám a děkuji za tento krok, nicméně nemohu souhlasit s tím, že náklady, na tuto opravu nebyly schváleny Shromážděním vlastníků. Ani hlasování Shromáždění dne 6.6.2013 na tom bohužel nic nemění, protože navýšení nákladů na opravu střech nebylo schváleno oprávněným množstvím hlasů, které je nezbytné pro schválení plánu oprav (více než 75 %).

Co ale považuji za zcela zásadní je, že dochází ke zcela nepřiměřenému a Shromážděním neschválenému čerpání nákladů na běžné opravy a zajištění provozu (bod 16 plánu oprav). Náklady na tyto „běžné opravy“ dosahují více než 21,5 % všech dosud čerpaných nákladů (7 453 tis. Kč).

Zároveň také správní náklady (bod 35 plánu oprav) jsou v naprosto neuvěřitelné výši a dosahují téměř čtvrtiny všech dosud vynaložených nákladů, přesně 24,3 % (8 383 tis. Kč)!

V podkladu, který poskytl výbor SVJ jako „Plán oprav r. 2014–16 výhled do r. 2023“, je jasná nesrovnalost, a to právě v bodu „35. Správní“, kde je uvedena skutečnost realizovaných výdajů ve výši 5 940 tis. Kč, ale správná částka má být právě výše uvedených 8 383 tis. Kč!

Náklady na běžné opravy a údržbu a správní
výdaje tak dosáhly téměř 46 % všech dosud vynaložených nákladů!!! A kde máme tedy investice do našich domů a zvýšení úrovně našeho bydlení?! To by snad mělo být prioritou zájmů našeho SVJ.

Nesouhlasí ani celkový součet v předloženém dokumentu „Plán oprav…“ ve sloupci „skutečnost celkem“, který by tam měl být teoreticky 32 102 tis. Kč (podle částek uvedených v tomto sloupci), ale pokud se sečtou opravdu všechny částky uvedené v jednotlivých letech po skutečném čerpání, tak dojdeme k částce 34 545 tis. Kč. Tj. další nesrovnalost…

K předloženému plánu oprav se musím vyjádřit v tuto chvíli minimálně ještě ke dvěma bodům, a to „27. Spoluúčast 50 % portál Sprchy“ a „28. Spoluúčast 100 % vrata garáže“.

Považuji za naprosto NEUVĚŘITELNÉ, že vzdělaní lidé, za které členy výboru považuji, si dovolují napsat, že u nebytové jednotky „340 garáže“ jde o „neziskový prostor veřejně prospěšného charakteru“. Vlastníky tohoto nebytového prostoru jsou jednak soukromí vlastníci a jednak Družstvo garáže Moskevská, které je obchodní společností, která může vykazovat zisk pronájmem či prodejem svého majetku. To znamená, že se v žádném případě NEJEDNÁ O NEZISKOVÝ SUBJEKT (nebo prostory). Není tak důvod, proč by vlastníkům této nebytové jednotky měly být proplaceny výdaje na výměnu garážových vrat ve výši 100 % a u vlastníka jiné nebytové jednotky (Solární sprchi-chi) by mělo dojít ke spolufinancování z peněz SVJ pouze z 50 %.

Jedná se zde o zcela diskriminační přístup. Pokud má výbor SVJ jednoznačné stanovisko, že u všech vstupních prostor, které jsou vně domů, jde o společné části domu, pak by se mělo SVJ podílet na nákladech na jejich opravu, výměnu, údržbu apod. vždy stejnou měrou. To by se také týkalo VŠECH, resp. dalších komerčních prostor, jako je např. bývalá drogerie, kuchyňské studio, Griffin apod.

Osobně, pro pročtení Prohlášení vlastníka, které mám k dispozici, se domnívám, že VNĚJŠÍ strany oken a VNĚJŠÍ strany vstupních dveří všech jednotek JSOU společnými částmi domu, protože v tomto Prohlášení je mimo jiné uvedeno: „…K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i VNITŘNÍ STRANY vstupních dveří a vnějších oken apod.“

V tomto případě by byl třeba možný v rámci plánu oprav tzv. „generální souhlas“ Shromáždění. Součástí tohoto souhlasu by ale musela být podmínka, že Shromáždění bude moci spolurozhodovat o výši nákladů (tzn. že si např. u bývalé drogerie nevymění okna a vstupní dveře za 20 mil.Kč a SJV se předtím automaticky zaváže k úhradě 50 % nákladů…).
Možná by se dalo schválit znění „SVJ se bude podílet na úhradě nákladů souvisejících… MAXIMÁLNĚ DO VÝŠE 50% výdajů odpovídajících cenové nabídce dle předem stanovených kritérií (např. hliníkové rámy, dvojskla…)“.

A nebo již předem stanovit pro tyto jednotlivé nebytové prostory přístupné z vnějšku domů jasně dané maximální částky, kterými SVJ přispěje na jejich „otvory“ (vchody, okna apod.) (což by možná bylo ideální).
Bohužel, vše výše uvedené je jen částí z připomínek k hodnocení čerpání v rámci plánu oprav a správních výdajů.

Doufám a věřím, že výbor bude přístupný připomínkám vlastníků nejen v rámci domovních schůzí, ale zároveň i na Shromáždění.

Žádám proto také, aby na těchto stránkách ještě před první domovní schůzí byly zveřejněny:

 • návrh na úpravu Stanov našeho SVJ,
 • návrh prováděcí směrnice pro refundaci nákladů na výměnu oken,
 • zdůvodnění odkoupení vrátnice pro potřeby SVJ,
 • vypořádání činnosti pana Königsbauera ve výboru SVJ,
 • návrhy na doplnění členů výboru a kontrolní komise SVJ.

Předem děkuji.
Hrubá

reagovat

6 | v.zasadil | 11.5.2014Ne14:47

[5] Hrubá: Dobrý den paní inženýrko,

upozornila jste mě na chybu v součtech čísel v tabulce návrhu Plánu oprav a já Vám za vaše upozornění tímto děkuji.

Píšete:
V podkladu, který poskytl výbor SVJ jako „Plán oprav r. 2014–16 výhled do r. 2023“, je jasná nesrovnalost, a to právě v bodu „35. Správní“, kde je uvedena skutečnost realizovaných výdajů ve výši 5 940 tis. Kč, ale správná částka má být právě výše uvedených 8 383 tis. Kč!

Ano, chyba je v tom, že v součtu ve sloupci „skutečnost celkem“ na řádku 35 nebyla zahrnuta částka 2 443 za rok 2013.
Správně je tedy 8 383 tis.Kč.

V tabulce jsem našel ještě jednu chybu, a to tu, že v roce 2013 je uveden náklad 200 tis. Kč na opravu odsávání, ale ten vynaložen nebyl.

Po eleminaci obou chyb celkový součet nákladů, vynaložených v letech 2009–2013 je 34 345 tis.Kč, nikoli 34 545 tis.Kč..

Omlouvám se a ještě jednou děkuji. Došlo k tomu při několikanásobné předchozí modifikaci tabulky. Protože očekávám nějaké věcné doplňky a změny ještě po projednání na domovních schůzích, udělám opravu až v závěrečné redakci návrhu plánu oprav.

Vladimír Zasadil

reagovat

7 | Pavel | 12.5.2014Po9:19

Hlavně, aby nějaké připomínky měly smysl a na shromáždění se dostavil dostatečný počet lidí. Snad v upozorňování vlastníků bude vše zorganozováno tak, aby dostatečný počet lidí přišel.

reagovat

8 | Vladimír Zasadil | 12.5.2014Po10:03

Dobrý den pane Hokře,

děkuji Vám za Vaše připomínky, pokusil jsem se svá vyjádření implementovat do Vašeho textu

[Připomínky k návrhu Plánu Oprav (PO) a vyhodnocení stávajícího z mého pohledu vlastníka.

A.Obecně
Schválení PO je rozhodnutím nejvyššího orgánu SVJ, Shromáždění. Výbor toto rozhodnutí do značné míry nerespektoval . Vyvádění prostředků na základě usnesení, které obchází Stanovy, nebo přenášení nákladů z jednoho účtu na druhý činí celý postup značně nepřehledný a spolu s neumožněním kontroly je netransparentní.
:
Hospodaření s prostředky vlastníků v rámci plánu oprav je naprosto transparentní a přehledné. Výbor vydává podrobné zprávy o plnění úkolů Plánu oprav a vynaložených prostředcích.
Všechna dílčí rozhodnutí jsou uváděna v zápisech ze schůzí včetně uvedení příčin, která k těmto rozhodnutím vedou. Na schůzích jsou přítomni členové kontrolní komise, kteří se k nim dle vlastního uvážení a v souladu se stanovami SVJ vyjadřují.
Vlastníci tedy mají úplné informace a v souladu se Stanovami se mohou buď přímo (čl.XIV, bod 1f) nebo prostřednictvím kontrolní komise nahlížet a vznášet své podněty a požadavky. Jsou to naprosto přehledné postupy.
Jaké další kontroly v souladu se Stanovami má pan Hokr na mysli není jasné a nijak to zde nevysvětlil.
V žádném případě výbor prostředky z účtů SVJ (jsou dva plus pokladna), nikam nevyvádí.
Účty má naše SVJ dva- běžný a spořící. Převody ze spořícího na běžný účet se provádí v případě nedostatku hotovosti pro mimořádně velké platby (např. lodžie, okna), ale to není žádné obcházení Stanov

Shledal-li výbor z nějakých důvodů nemožnost plnění v téměř polovině bodů PO, měl především svolat shromáždění a předložit svou verzi návrhu ke schválení, aby o všem mohli rozhodnout vlastníci. To však neučinil a naopak oddaloval následnou schůzi a nezajistil ani dostatečnou většinu a plánované investice neprovedl.
Vlastník se pak oprávněně ptá, proč tedy chodit na schůzi a něco schvalovat, co se stejně neudělá?

Výbor buď má důvěru shromáždění a pak může dělat v souladu se stanovami operativní rozhodnutí, nebo ji nemá, a pak nemůže dělat žádná rozhodnutí a musí být odvolán.
Řešit situace, které výbor může a měl by vyřešit operativně, svoláním shromáždění by vůbec nebylo operativní (to v nejlepším případě trvá měsíc) a zbytečně by zatěžovalo vlastníky, protože pak by bylo shromáždění účelově svoláváno několikrát do roka. Neznám SVJ, ve kterém by taková praxe byla uplatňována

B. Skutečná realita plnění některých konkrétních bodů (úkolů) uvedených v tzv. „komentáři“ **
2.Kamerový systém** – bez odůvodnění nesplněn.

Úkol přechází z let 2012 – 2013. Byl dán do návrhu Plánu oprav v r.2011, možná začátkem r.2012, patrně iniciativní skupinou, svolávající mimořádné shromáždění v lednu 2012 bez jakékoli bližší představy a tak i názory na rozsah, způsob provozu a účinnost kamerového a prioritu tohoto úkolu nejsou dosud jednotné. Od dubna 2014 je zpracováván návrh pracovní skupinou K.Hošek, L.Bulant, I.Novák.
Plánované náklady jsou převzaty ze schváleného plánu oprav na r. 2012 – 2014 na úrovni 250 tis.Kč

Peníze byly (2012) přiděleny na základě požadavku vlastníků k získání odborných návrhů, představ nebo přímo projektů kamerového zabezpečení. Výbor doposud nic takového nezajistil.

Výbor je zdrženlivý ve vynakládání prostředků na projekty a předběžné studie, má snahu šetřit finanční prostředky SVJ a získávat informace z informativních nabídek a veřejně dostupných pramenů. Možná je to chyba.
Jsou k dispozici informativní nabídky od fy Securitas.cz a od fy AP system

4,5,6. Výtahy – z větší části nesplněn.
Odůvodnění neplnění tak důležité části PO nebylo přes ujišťování podloženo naprosto nezbytnou Zprávou o technickém stavu. Záměr realizace (2012,2013) nebyl splněn, malé výtahy v Moskevské jsou cituji v „neuspokojivém“ stavu a v Uzbecké se množí poruchy také. Odkládání oprav nákladních výtahů na dobu údajného ukončení rekonstrukcí bytů je naprosto mimo realitu. Ve výškových domech se 120 byty, proběhly rekonstrukce jen v malé části z nich, stále se stěhují noví vlastníci a celý proces včetně výměn nábytku bude prakticky nepřetržitý! Podlahy výtahů by se měly chránit gumovými podložkami, které by měl výbor na míru pořídit a zapůjčovat. Sanovat neustálou opravu výtahů „po rekonstrukci „ zase z jiné „kapsy“ považuji za vytloukání klínu klínem a vyhozené peníze.

**Není ale žádný technický ani legislativní důvod k tomu, aby byla provedena repase (de facto výměna) výtahů a vynaloženy plánované náklady 17 mil Kč v letech 2012, 2013,2014. To bylo dostatečně vysvětleno ve zprávách o plnění Plánu oprav, v diskusi na domovních schůzích v r. 2013 a také v diskusích s vlastníky na internetu.
Pokud by se tak přesto stalo, nezbyly by peníze na výměnu oken a další úkoly plánu oprav v r. 2014 a dalších letech, nebo by muselo SVJ jít do úvěru ve výši cca 15 mil Kč.
Plán oprav musí být dlouhodobě vybilancován, náklady v řádu milionů, nebo desítek milionů Kč nemohou být vynakládány ad hoc bez dostatečných důvodů, dlouhodobého plánování a výhledu do budoucí finanční situace SVJ .
„naprosto nezbytnou Zprávou o technickém stavu“ jsou protokoly z odborných a inspekčního prohlídek výtahů, které k dispozici jsou.

Facelift nákladních výtahů je plánován na rok 2016, budeli taková vůle vlastníků.
Nápad s gumovými podložkami je dobrý, líbí se mi. Zařadil bych ho ale do domovních služeb, poskytovaných správní firmou**

12. Chodby v 1.a 2.NP** (2012,2013) – nerealizovány.
Odkazovat na spojitost s nevyřešenými kamerovými systémy a el.rozvody na chodbách , které výbor ani neřešil, ač dle PO měl, je paradoxem. Je to jeden z bodů, kterému měl výbor věnovat maximální pozornost a snažit se najít způsob realizace. Neučinil tak.

Souvislosti jsou širší, než uvádíte, v komentáři Plánu oprav je uvedeno:
Úkol přechází z r.2012–13. Oproti původním předpokladům se projekční příprava zkomplikovala požadavkem na architektonickou studii a navazující prováděcí projekt (Vexta). Architektonická studie je prezentována na www.vrumo.cz. Oproti původnímu plánu (1300 tis.Kč) se náklady zvýší. (do cca 3000 tis. Kč). Realizaci podmiňuje zpracování prováděcího projektu, požárního řešení, úprava EPS, možná i kamerový systém, na Vr ještě oprava terasy (zatékání do vstupních chodeb v 0NP)
Pozn.: prováděcí projekt musí vycházet ze skutečného, nikoli idealizovaného stavu chodeb.

15.Úprava EPS – bez odůvodnění nesplněno.
Pro úpravu zajištění bezobslužné verze, byly v PO přiděleny peníze již v r.2012, nikoliv 2013, jak uvádí výbor. Místo toho vlastníci platí z jiného účtu za nově zavedenou těžko identifikovatelnou službu více než milion ročně!

Úprava EPS je evergreenem, kterým se výbor zabýval již v roce 2010 a 2011 s termínem realizace v roce 2010 a s plánovaným nákladem 200 tis. Kč. Zabýval se tím i tento výbor. Posoudil několik nabídek a konzultací z pohledu nákladů a možnosti realizace (doporučení a odhady se velmi různily) a nakonec postupuje dle doporučení autorizované fy M-connection. Předcházet tomuto projektu ale musí vypracování požárního řešení, které bylo zadáno počátkem tohoto roku firmě KRASO s termínem do 30.6. Pak bude pokračovat další postup dle doporučení fy M-connection. Není to bohužel jednoduchá záležitost. Dle sdělení fy M-connection má přímé napojení na PCO HZS zatím jen několik desítek bytových domů v celé Praze.
Podrobnosti jsou uvedeny v zápisech ze schůzí výboru.
Pokud máte problém s identifikací domovní služby a ostrahy, mohou být podány informace na domovních schůzích. Bude přítomen i provozovatel těchto služeb.

19. Okna na únikovém schodišti MO a UZ
Oprava nebyla přímo v PO (2012,2013)za­nesena. Jsem rád, že došlo k názorovému posunu a výbor alespoň nově uznal, že únik tepla na severní straně výškových domů je značný a oprava nezbytná.

Tento záměr má výbor i bez názorových posunů, měl by být realizován ve druhé polovině r.2014

21.Okna na hl.schodišti MO a UZ.
Výbor pojal představu PO v investici „výměny oken“ v některých domech velmi široce, v některých přesně naopak. Toto je ten druhý případ. Každopádně pro srovnání zateplení všech domů je tato realizace prioritou.

Děkuji za Váš názor

27. a 28. Spoluúčast investice soukromých objektů.
K obvodové části domů SVJ náleží více nebytových objektů. Rozdělování finanční podpor z prostředků SVJ, tu 50%, tu 100% mi nepřijde systémové.
Pokud jde o garáže, zdůvodnění o zlepšení kvality bydlení „přednostně obyvatelů domu“ v situaci, kdy jich dobrá polovina z původních zájemců členů SVJ postupně z družstva odešla, mi nepřijde zrovna přiléhavá. Spíše by se měl autor p.Zasadil (zakladatel) zamyslet, proč tomu tak bylo a je.
Terasy jsou zároveň součástí družstva garáže jako jejich střecha a v PO je přidělená k jejich sanaci nemalá částka a troufám si říci, že ještě bude, vezmeme-li v úvahu stav zarostlého parku mezi domy.

Děkuji za Váš názor, rozhodnou vlastníci.

Celkově bohužel na nerealizaci investic nejvíce doplatili obyvatelé výškových domů. Uzbecká a Moskevská. Situace je o to žalostnější , když uvážíme srovnávací vztah „záloh a výdajů“ příspěvků těchto dvou domů a fakt, že jejich obyvatelé výhradně nesou náklady na provoz kanceláří SVJ, správcovské firmy First a úklidové firmy Trebo pro celé SVJ.

Děkuji za Váš názor. Protože jste podal podnět k prošetření kontrolní komisi, odpovídám Vám na něj prostřednictvím KK, ale můžeme ho probrat i na dnešní domovní schůzi
4]

reagovat

9 | L.Hokr | 13.5.2014Út0:06

Odpovědi na komentáře p.Zasadila k plánu oprav

Odpovědi na komentáře p.Zasadila k Plánu oprav.

V.Z. Hospodaření s prostředky vlastníků v rámci plánu oprav je naprosto transparentní a přehledné. Výbor vydává podrobné zprávy o plnění úkolů Plánu oprav a vynaložených prostředcích.
Všechna dílčí rozhodnutí jsou uváděna v zápisech ze schůzí včetně uvedení příčin, která k těmto rozhodnutím vedou. Na schůzích jsou přítomni členové kontrolní komise, kteří se k nim dle vlastního uvážení a v souladu se stanovami SVJ vyjadřují.
Vlastníci tedy mají úplné informace a v souladu se Stanovami se mohou buď přímo (čl.XIV, bod 1f) nebo prostřednictvím kontrolní komise nahlížet a vznášet své podněty a požadavky. Jsou to naprosto přehledné postupy.
Jaké další kontroly v souladu se Stanovami má pan Hokr na mysli není jasné a nijak to zde nevysvětlil.
V žádném případě výbor prostředky z účtů SVJ (jsou dva plus pokladna), nikam nevyvádí.
Účty má naše SVJ dva- běžný a spořící. Převody ze spořícího na běžný účet se provádí v případě nedostatku hotovosti pro mimořádně velké platby (např. lodžie, okna), ale to není žádné obcházení Stanov

L.H. Čl.XVI.,1/f je potřeba si přečíst ve všech souvislostech. Na příkladu opakované a marné snahy paní Hrubé (i na těchto stránkách) zkontrolovat si přidělení odměn výboru, si mohou vlastníci sami udělat obrázek o ochotě předsedy výboru k transparentnosti. Obcházení Stanov jsem podrobně popsal v jiném článku.Jsem rád, že s účinností nového zákona se vlastníci dočkají mnohem striktnějšího pojetí, které minimalizuje podobné kladení překážek ze strany výboru. Návrh na zapracování do Stanov v této věci urychleně pošlu.
Nabobtnávání finančního plánu na správu, oproti minulosti, včetně příkladu převedení prostředků na opravu výtahů, které měly být rekonstruovány, mi dává za pravdu. Jak je toto nabobtnávání tohoto plánu ošemetné, budou mít především drobní vlastníci v budoucnu možnost bohužel poznat.

V.Z. Výbor buď má důvěru shromáždění a pak může dělat v souladu se stanovami operativní rozhodnutí, nebo ji nemá, a pak nemůže dělat žádná rozhodnutí a musí být odvolán.
Řešit situace, které výbor může a měl by vyřešit operativně, svoláním shromáždění by vůbec nebylo operativní (to v nejlepším případě trvá měsíc) a zbytečně by zatěžovalo vlastníky, protože pak by bylo shromáždění účelově svoláváno několikrát do roka. Neznám SVJ, ve kterém by taková praxe byla uplatňována

L.H. Výbor má důvěru nadpoloviční většinou všech, ale realizace Plánu oprav 75% všech. Z toho vyplývá síla důvěry. Nejvyšším orgánem je shromáždění, nikoliv výbor. “Operativnost“ nemůže být synonymem pro autoritativní rozhodování. “Zatěžování vlastníků“ Shromážděním je stanoveno zákonem a je základním principem fungování SVJ.V minulosti proběhlo shromáždění během 4 měsíců s nejvyšší účastí. Vaše svolání po roce a půl naopak přineslo účast nedostatečnou. To svědčí o tom, že v tom zakopaný pes není.

V.Z. Úkol přechází z let 2012 – 2013. Byl dán do návrhu Plánu oprav v r.2011, možná začátkem r.2012, patrně iniciativní skupinou, svolávající mimořádné shromáždění v lednu 2012 bez jakékoli bližší představy a tak i názory na rozsah, způsob provozu a účinnost kamerového a prioritu tohoto úkolu nejsou dosud jednotné. Od dubna 2014 je zpracováván návrh pracovní skupinou K.Hošek, L.Bulant, I.Novák.
Plánované náklady jsou převzaty ze schváleného plánu oprav na r. 2012 – 2014 na úrovni 250 tis.Kč

L.H. Tou iniciativní skupinou byl tehdejší svolavatel KK, dle Stanov. Pokud Vám nevadí, že jste byl na základě svolání touto „iniciativní skupinou“ zvolen do výboru, neměl byste ani zpochybňovat ostatní schválené materiály nejvyššího orgánu.

V.Z. Souvislosti jsou širší, než uvádíte, v komentáři Plánu oprav je uvedeno:
Úkol přechází z r.2012–13. Oproti původním předpokladům se projekční příprava zkomplikovala požadavkem na architektonickou studii a navazující prováděcí projekt (Vexta). Architektonická studie je prezentována na www.vrumo.cz. Oproti původnímu plánu (1300 tis.Kč) se náklady zvýší. (do cca 3000 tis. Kč). Realizaci podmiňuje zpracování prováděcího projektu, požárního řešení, úprava EPS, možná i kamerový systém, na Vr ještě oprava terasy (zatékání do vstupních chodeb v 0NP)
Pozn.: prováděcí projekt musí vycházet ze skutečného, nikoli idealizovaného stavu chodeb
.

L.H. Cituji Vás „Realizaci podmiňuje zpracování prováděcího projektu, požárního řešení, úprava EPS, možná i kamerový systém“……. Právě proto byly logicky součástí Plánu oprav na prvém místě. Ovšem nerealizován.

V.Z. Úprava EPS je evergreenem, kterým se výbor zabýval již v roce 2010 a 2011 s termínem realizace v roce 2010 a s plánovaným nákladem 200 tis. Kč. Zabýval se tím i tento výbor. Posoudil několik nabídek a konzultací z pohledu nákladů a možnosti realizace (doporučení a odhady se velmi různily) a nakonec postupuje dle doporučení autorizované fy M-connection. Předcházet tomuto projektu ale musí vypracování požárního řešení, které bylo zadáno počátkem tohoto roku firmě KRASO s termínem do 30.6. Pak bude pokračovat další postup dle doporučení fy M-connection. Není to bohužel jednoduchá záležitost. Dle sdělení fy M-connection má přímé napojení na PCO HZS zatím jen několik desítek bytových domů v celé Praze.
Podrobnosti jsou uvedeny v zápisech ze schůzí výboru.
Pokud máte problém s identifikací domovní služby a ostrahy, mohou být podány informace na domovních schůzích. Bude přítomen i provozovatel těchto služeb

L.H. Jelikož jste sám potvrdil nespokojenost výboru s tímto typem služby na domovní schůzi 12.5.,2014, víc nebudu dodávat.
S pozdravem
L.Hokr

reagovat

10 | v.zasadil | 14.5.2014St10:34

[9] L.Hokr: Dobrý den pane Hokře,
tato debata je opravdu hodně mimo realitu a pro nezasvěcené čtenáře hodně zavádějící. Například, chcete-li komentovat, co já a co paní Hrubá, tak se alespoň podívejte, o co vlastně paní Hrubá žádala. A tak dále …
Nebudu v této polemice s Vámi dále pokračovat, ničemu dobrému to neslouží.
Přeji Vám hezký den

reagovat

11 | L.Hokr | 15.5.2014Čt0:03

Výjimečně s Vámi souhlasím pane Zasadile. Vlastníkům i mně by stačilo, kdybyste na dotazy nebo podněty včetně dokumentace odpovídal stručně jasně a především pravdivě.
Pod Plánem oprav místo rozsáhlých komentářů by pak stačilo jedno slovo: „SPLNĚNO“

S pozdravem
L.Hokr

reagovat

12 | Hrubých | 16.5.2014Pá17:41

Vyjádření k plánu oprav

Dobrý den,

ještě jednou se vracíme k návrhu plánu oprav, který chce výbor předložit Shromáždění vlastníků jednotek ke schválení dne 5.6.2014.

Domníváme se, že je zcela nepřiměřené a nemožné schválit, že v předloženém plánu oprav je více než 50 % ročních příjmů (13 612 032 Kč = 28 358,4 m2×40 Kč x 12 měsíců) plánováno na blíže neupřesněné „provozní náklady“:

 • běžné opravy a zajištění provozu (1 700 000 Kč/rok),
 • správní výdaje (3 200 000 Kč/rok),
 • blíže neurčenou rezervu (2 000 000 Kč/rok),

(dále také jen „provozní náklady“),
a to v celkové výši 6 900 000 Kč/rok = 50,7 % plánovaných ročních příjmů!

Na plánované investice, které jsou nejdůležitější pro zvýšení úrovně našeho bydlení, by pak zbývalo méně jak jedna polovina ročních příjmů, pokud nebudeme započítávat zůstatek z minulých let (který bude samozřejmě jednou vyčerpán…), a to určitě není žádoucí stav.

Díky nepřiměřené výši plánovaných „provozních nákladů“, včetně každoročního vyčerpání rezervy ve výši 2 mil. Kč, by nebylo možné podle předloženého plánu oprav snížit příspěvek vlastníků např. z aktuálních 40 Kč na 35 Kč…, což nepovažujeme za šťastné.

Pokud ale z předloženého plánu oprav vyjmeme onu nekonkrétní „rezervu“ ve výši 2 mil. Kč ročně (bod č. 36) a naplánujeme „správní výdaje“ (bod č. 35) v reálné výši dle předchozích období na 2,5 mil. Kč/rok (nikoliv 3,2 mil Kč), pak vznikne jasný prostor pro to, aby mohl být vlastníkům snížen příspěvek „na správu domu a do fondu oprav“ na maximě 35 Kč/m2.

Z toho by vyplynula jednoznačná možnost ušetření na bytovou jednotku zhruba ve výši od 3,5 tis. Kč do 5,1 tis. Kč ročně (resp. roční úspora 60 Kč za 1 m2) a přitom ještě pořád by zůstávalo ve fondu oprav a v nákladech na správu domu dostatek finančních prostředků – např. v příštím roce více než 4,8 mil. Kč a v roce 2016 více než 2,6 mil. Kč (a v dalších obdobích ještě víc).

Na základě uvedeného (aktuálně i v předchozích příspěvcích) žádáme, aby byl přehodnocen předložený plán oprav, a to zejména v bodech č. 28, 35 a 36:

 • bod č. 28: schválení nákladů na výměnu garážových vrat pouze do výše 50 % nákladů, resp. do výše 150 tis. Kč (oproti plánovaným 300 tis. Kč),
 • bod č. 35: stanovení plánu výdajů s ohledem na reálné čerpání v předchozích období, a to na částku 2,5 mil. Kč/rok (oproti plánovaným 3,2 mil. Kč/rok),
 • bod č. 36: absolutní zrušení plánu na jakoukoliv „rezervu“, tj. vymazání tohoto bodu (plánováno 2 mil. Kč/rok). Čerpání nákladů nad rámec schválený Shromážděním má jasná pravidla daná Stanovami SVJ… – není přeci možné v této výši schválit jakékoliv náklady bez předem jasného určení!

Prosíme také, aby vlastníkům byly ještě před Shromážděním předloženy dokumenty, které budou blíže konkretizovat plánované náklady uvedené v bodech 16. „Běžné opravy a zajištění provozu“ a 35. „Správní“, příp. 36. „Rezerva“ (nejlépe s navrhovanými upravenými částkami).

Je také zvláštní, že do plánu oprav není zařazen nový bod na „opravu fasády domu na Vršovické“, která je vlastně nejvíce vidět z ulice a je tak velkou „vizitkou“ našeho SVJ (nebo je toto snad součástí bodu č. 31? – viz komentář níže).

Dále uvádíme poznámky k jednotlivým položkám plánu, které nebyly rozebrány výše:

 • bod č. 2: Po instalaci kamerového systému by mělo dojít ke snížení správních výdajů, protože předpokládáme, že nebude potřebná ostraha objektů – tato bude zajištěna kamerovým systémem. Doporučujeme zohlednit v návrhu plánu.
 • Body 4,5,6: v komentáři je uveden u výtahů úkol č. 5, přičemž ve vlastním plánu úkol není uveden. V roce 2014 mají být provedeny státní inspekční prohlídky, na které ovšem nejsou plánovány finanční prostředky – doporučujeme doplnit odhadované náklady. Zde také není zřejmé, jaké budou případné výdaje, pokud výtahy nevyhoví.
 • Bod č. 7: proč je neustále odkládána jednoduchá oprava patek podpěrek?
 • Bod č. 9: zde je uvedena možnost instalace uzavíracích prvků v bytech, ale opět nejsou plánovány peníze – doporučujeme doplnit odhadované náklady. Předpokládáme, že všichni, kdo bydlí ve vyšších patrech, budou instalaci uzavíracích prvků požadovat.
 • Bod č. 10: zde je uvedena každoroční odborná prohlídka, která není nijak naceněna – doporučujeme doplnit odhadované náklady.
 • Bod č. 12: zde je nádherný příklad fungování SVJ – z jednoduchého vymalování a výměny podhledů a osvětlení se udělal „projekt“, který nelze realizovat a bude stát 3 mil. Kč. Vypadá to, že projekt má za úkol více utratit peníze, než zlepšit prostředí. Doporučujeme použít selský rozum a přemýšlet, jako by šlo o finance z vlastní peněženky.
 • Bod č. 15: Po úpravě EPS by mělo dojít ke snížení správních výdajů, protože předpokládáme, že nebude potřebná domovní služba. Doporučujeme zohlednit v návrhu.
 • Bod č. 17: V tomto bodě bychom předpokládali, že bude zmíněn podíl MČ, která nám v minulosti nabídla podílet se na opravách a provozu. Doporučujeme doplnit podíl MČ.
 • Bod č. 23: Nerozumíme, proč bude oprava stoupaček trvat 6 let? Doporučujeme zkrátit tak, aby vlastníci věděli, kdy budou muset zpřístupnit své prostory.
 • Body č. 27 a 28: Upozorňujeme, že tímto vzniká precedens, kdy všichni vlastníci komerčních prostor (nebytových jednotek) budou/mohou požadovat spoluúčast minimálně 50%, proto je nezbytné, aby před schválením výbor předložil odhad nákladů na takovouto 50% spoluúčast, a to u všech takových prostor.
 • Bod č. 31: Požadujeme doplnění specifikace, nebo vypuštění z plánu, protože jde o fiktivní částky, které pouze navyšují náklady bez jakéhokoliv zdůvodnění.
 • Bod č. 32: projekty a expertizy mají být součástí jednotlivých položek plánu, protože jsou prováděny pouze za účelem realizace nějaké úpravy (tj. nemělo by jít o samostatný bod).

Výbor také přislíbil, že předloží přehled (vyhodnocení) efektivity nákladů na domovní služby a ostrahu oproti nákladům na odstranění následků vandalismu, což by bylo opravdu velmi žádoucí, a to nejlépe v následujícím členění:

 1. Náklady na odstranění následků vandalismu od 1.1.2013 do doby uzavření smluv na „domovní službu“ a „ostrahu domů“.
 2. Náklady na odstranění následků vandalismu od doby uzavření smluv na „domovní službu“ a „ostrahu domů“ do 31.12.2013.
 3. Náklady na „domovní službu“ a „ostrahu domů“ od doby uzavření smluv do 31.12.2013.
 4. Porovnání nákladů na odstranění následků vandalismu za dobu bez výše uvedených služeb a za dobu jejich poskytování a celkové vyhodnocení a vyvození důsledků.

Zároveň bychom rádi požádali, aby na Shromáždění vlastníků jednotek, které se bude konat dne 5.6.2014, byl předložen NÁVRH NA SNÍŽENÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU do „fondu oprav a na správu domu“, a to ze současné výše 40 Kč/m2 na 35 Kč/m2.

Předem děkujeme za vstřícný a konstruktivní přístup k těmto návrhům.

S pozdravem
Hrubých

reagovat

13 | Hrubá | 17.5.2014So1:52

K vyjádření pana Oktábce...

Dobrý den,

včera navečer při příchodu do našeho domu jsem objevila, že na nástěnce u výtahů vyvěsil pan Oktábec (předseda představenstva Družstva Garáže Moskevská) své vyjádření k mé připomínce ve věci spolufinancování (resp. plného financování) garážových vrat z peněz našeho SVJ, které jsem zveřejnila na webové stránce vrumo.

Ráda bych proto reagovala na toto vyjádření:

 1. V případě, že mě někdo oslovuje, považovala bych za slušné, aby tak provedl přímo na můj e-mail a nebo aby reagoval na můj příspěvek na webových stránkách našeho SVJ, kde jsem uvedla své záporné stanovisko k plné úhradě garážových vrat z prostředků SVJ. E-mailový kontakt na mě mají všichni členové výboru SVJ, tak určitě nebyl problém, ho získat. A mám také poštovní schránku v našem domě, kde bylo vyvěšeno příslušné vyjádření pana Oktábce, proto se domnívám, že to mohl pan Octábec hodit alespoň do ní.
 2. Také by bylo vhodné, kdyby pan Oktábec, reagoval-li na mé stanovisko, uvedl jeho plné znění a nekončil ho slovy „bla, bla, bla…“ Doufám, že ne záměrně, ale nezveřejnil vše, co jsem uvedla a navrhovala v této věci. Mé vyjádření totiž nepokračovalo slovy „bla, bla, bla…“, ale uvedla jsem:

…Jedná se zde o zcela diskriminační přístup. Pokud má výbor SVJ jednoznačné stanovisko, že u všech vstupních prostor, které jsou vně domů, jde o společné části domu, pak by se mělo SVJ podílet na nákladech na jejich opravu, výměnu, údržbu apod. vždy stejnou měrou. To by se také týkalo VŠECH, resp. dalších komerčních prostor, jako je např. bývalá drogerie, kuchyňské studio, Griffin apod. Osobně, po pročtení Prohlášení vlastníka, které mám k dispozici, se domnívám, že VNĚJŠÍ strany oken a VNĚJŠÍ strany vstupních dveří všech jednotek JSOU společnými částmi domu, protože v tomto Prohlášení je mimo jiné uvedeno: „…K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i VNITŘNÍ STRANY vstupních dveří a vnějších oken apod.“
V tomto případě by byl třeba možný v rámci plánu oprav tzv. „generální souhlas“ Shromáždění. Součástí tohoto souhlasu by ale musela být podmínka, že Shromáždění bude moci spolurozhodovat o výši nákladů (tzn. že si např. u bývalé drogerie nevymění okna a vstupní dveře za 20 mil.Kč a SJV se předtím automaticky zaváže k úhradě 50 % nákladů…).
Možná by se dalo schválit znění „SVJ se bude podílet na úhradě nákladů souvisejících… MAXIMÁLNĚ DO VÝŠE 50% výdajů odpovídajících cenové nabídce dle předem stanovených kritérií (např. hliníkové rámy, dvojskla…)“.
A nebo již předem stanovit pro tyto jednotlivé nebytové prostory přístupné z vnějšku domů jasně dané maximální částky, kterými SVJ přispěje na jejich „otvory“ (vchody, okna apod.) (což by možná bylo ideální)…
(konec předmětné části mého původního příspěvku z 11.5.2014).

3. Je zvláštní, že pan Oktábec uvedl, že si pletu pojmy, ale já si opravdu nemyslím, že to tak je. Garáže jsou NEBYTOVOU JEDNOTKOU (č. 340) a tak je to uvedeno i v Prohlášení vlastníka. To, že jsou garáže jedinou jednotkou v domě bez čísla popisného právě s využitím pro garáže na tom nic nemění. Každá z jednotek v rámci našeho SVJ se nachází v nějaké budově a je jedno, jestli jde o budovu bez č.p. nebo s č.p. Pro určení toho, co je bytovou a nebo nebytovou jednotkou je v Prohlášení vlastníka podstatné určení dle čl. II Vymezení jednotek v budově, nikoliv označení budov, které jsou součástí SVJ a vymezené v čl. I Popis budov.

Na základě výše uvedeného bych proto uvítala přehodnocení vyjádření pan Oktábce a jeho zveřejnění minimálně stejným způsobem, jakým zveřejnil své původní vyjádření, kterým sděluje vlastníkům zkreslené a neúplné údaje.

S pozdravem
Pavla Hrubá

reagovat

14 | Martin Nymš | 17.5.2014So20:34

[13] Hrubá:
Vážená paní Hrubá,

rád bych reagoval na Vaše řádky, ale nedala jste na stránky, co pěkného Vám pan Oktábec napsal, takže se k tomu nemohu vyjádřit. Přesto vyjádřím svůj stručný názor k problematice garáží.

V předposledním odstavci píšete, že garáže jsou jedinou nebytovou jednotkou v samostatném domě bez čísla popisného. Takže se na garáže můžeme koukat jako na budovu, nebo jako na nebytovou jednotku. O nebytovou jednotku se postará družstvo. Ale o budovu se má starat SVJ. Za budovu garáží se pro tyto účely platí do fondu oprav od roku 2009. Ale garáže takové štěstí jako je zabezpečený vstup do budovy nebo zamezení zatékání vody do budovy zatím nemají. Kdybyste měla otevřenou Vaši budovu na Moskevské, do kterého by Vám teklo, přestože platíte několik milionů korun ročně, jistě byste se ozvala jako první. Proto nerozumím Vašemu argumentu, že v budově garáží je jen jedna nebytová jednotka. Jak by se věc změnila, kdyby v budově garáží bylo více jednotek? To už by podle Vás mohli mít garáže zajištěný vstup nebo by do garáží již neměla téci voda? Každý, kdo platí, očekává úměrný užitek ze svých plateb. Díky práci našeho výboru se konečně dávají věci v SVJ do pohybu a za to jim patří dík! Bylo by ovšem sobecké požadovat svůj větší užitek na úkor někoho jiného. Nechť si každý udělá zdravím rozumem názor na to, jak se k našim SVJ garážím doposud přistupuje a jestli toho chtějí tak moc.

S přátelským pozdravem
Martin Nymš

reagovat

15 | v.zasadil | 18.5.2014Ne8:11

[12] Hrubých: Dobrý den,

Výbor děkuje za Vaše připomínky, s některými jsme ve shodě, budeme s nimi pracovat. Zatím na základě průběžných připomínek vlastníků i našich pracujeme s několika variantami plánu. Stav k 18.5. budeme pulikovat na internetu, aby jej vlastníci měli k dispozici ještě před domovní schůzí.

reagovat

16 | j | 18.5.2014Ne10:37

Martin Nymš: To, co píšete je argumentem pro zaplacení ze strany SVJ zavíracích vrat, které tam zabezpečí vstup, ale jistě už třeba ne nějakého nadstandardu typu jejich dálkového ovládání či obdobného luxusu nad rámec funkčnosti.

Ano, vlastníci garáží platí docela velké peníze, právě z důvodu přemrštěných ročních nákladů jsem se rozhodl si garážové stání ani nekoupit. Tady se ovšem stala chyba již při prohlášení vlastníka. Kdyby při prohlášení vlastník postupoval cestou jako např. ten u budovy č.p. 345 v k.ú. Krasice, kde jako samostatné jednotky byly vymezeny i garážová stání, mohlo být vše jinak. Bohužel při množství vlastníků již tato chyba nejde fakticky zhojit a holt do bude nadále jeden prostor se všemi důsledky, které z toho plynou.

Obecně mám za to, že je třeba si dopředu v klidu ujasnit, jaké náklady se hradit budou a jaké ne. Současný ad hoc systém, tu nic, tu 50%, tu 100% opravdu může vyvolávat oprávněné i neoprávněné nesouhlasné reakce. Osobně bych třeba velmi nesouhlasil, aby se do budoucna hradily náklady i na výměnu dobře fungujících výloh a vstupů např. jen z toho důvodu, že vlastník nebytové jednotky potřebuje z důvodu své podnikatelké činnosti změnit jejich vzhled a strukturu. Další otázkou je, do jaké míry by mělo SVJ v obdobných případech opravy provádět samo (jde primárně o jeho plán oprav) a do jaké míry spolufinancovat cizí stavby, na jejichž podobu, cenu a provedení má omezený či žádný vliv.

Osobně bych preferoval systém: Zdarma v případě, že to bude nutné vyměnit/opravit, zhotovitele bude transparentně vybírat SVJ v rámci předem schváleného plánu oprav a prováděna bude minimalistická verze, tj. taková, která zabezpečí vstup, adekvátní tepelnou izolaci atd. V případě, že výměna nebude nutná, nehradit nic, v případě, že bude chtít vlastník něco na rámec minimální verze financovatelné ze společných prostředků, bude si chtít vybírat zhotovitele atd., nechť si poměrnou částku uhradí sám.

reagovat

17 | Lukáš Hokr | 18.5.2014Ne23:36

Stanovy

Vážení,

zdravím účastníky fóra. Na úvod uvádím, že jsem právník, pracuji v advokátní kanceláři a přímo se podílím i na revizích stanov pro jiná společenství vlastníků. Dovolte, abych se s Vámi podělil o svůj názor.

Měl jsem možnost seznámit se s návrhy změn stanov našeho společenství předestřenými výborem. Odhlédnu-li od způsobu, kterým výbor společníky informuje, musím bohužel konstatovat, že navrhované změny, které mají mj. za cíl, jak se v jejich odůvodnění píše, uvést jednotlivá ustanovení stanov do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem („NOZ“), jsou zcela nedostatečné. Je důležité si uvědomit, že změny vyplývající z NOZ, z nařízení vlády č. 366/2013 Sb., a dalších doprovodných právních předpisů, jsou významné a mnohdy představují výrazný zásah do práv a povinností členů společenství vlastníků. NOZ obsahuje vedle kogentních i dispozitivní ustanovení, která, na jedné straně, umožňují relativní volnost při úpravě poměrů ve společenství, ale která zároveň kladou zvýšené nároky na společenství při formulování relevantních ustanovení. Tyto změny vyžadují důkladnou diskuzi, projednání a dostatečný časový prostor pro jejich provedení. Z tohoto důvodu i NOZ v přechodných ustanoveních poskytuje dostatečnou lhůtu k přizpůsobení stanov úpravě NOZ (3 roky ode dne účinnosti NOZ, tj. do 1. 1. 2017). Výborem navrhované změny jsou pouze parciální a někdy dokonce, ač se zaštiťují souladem s NOZ (viz. otázka kvór v návrhu), nemají s požadavky nového zákona na přizpůsobení dosavadních stanov jeho úpravě nic společného, neboť třeba právě u kvór dosavadní nutné většiny ke schválení rozhodnutí mohou zůstat beze změny (bez ohledu na to, že změny nutných většin jsou v některých případech žádoucí, ale prosím, aby se uváděly pravé důvody a motivy pro jejich změny a neuváděly tak vlastníky v omyl). Je férové říci, že navrhované změny k uvedení do souladu s NOZ ani náhodou nestačí, a bude nutné přijmout další novely stanov k jejich úplnému souladu s novou legislativou na některém příštím zasedání shromáždění v rámci uvedené 3-leté lhůty, jejich založení do Sbírky listin a dále zápis relevantních změn do veřejného rejstříku. Nekomplexní a nekoncepční změny povedou pouze k nepřehlednosti, zmatečnosti a v neposlední řadě ke zvýšeným nákladům společenství (tj. zajištění účasti notáře na shromáždění), neboť NOZ ukládá, aby stanovy a potažmo jejich změny měly formu notářského zápisu.

Správný postup by měl být následující: pověřit právníky přípravou komplexní revize našich stanov včetně případných variant řešení, seznámení vlastníků s touto revizí v dostatečném předstihu, umožnění vlastníkům se k návrhům změn vyjádřit a případně jejich obsah doplnit a celkově je vtáhnout do procesu změn, které se jich velmi podstatně dotýkají. Proto se velmi přimlouvám za to, abychom odložili přijetí změn na pozdější schůzi, abychom si změny dostatečně prodiskutovali. Věřím, že zvítězí zdravý rozum a převáží oprávněné zájmy vlastníků.

Mgr. Lukáš Hokr

reagovat

18 | Pepa | 19.5.2014Po0:03

[18] Lukáš Hokr: Co nám to tady básník chtěl říci, asi to že všichni jste ve výboru blbci a tady pan „právník“ s velkou praxi (asi půl roku) vám řekne jak na to. Místo plkání by měl předložit návrh stanov, což ale nelze protože to bylo jedině za peníze. Tak ať raději mlčí.

reagovat

19 | v.zasadil | 19.5.2014Po6:29

[18] Lukáš Hokr: Vážený pane magistře,

nemohl jste zaznamenat, že by výbor návrh změny stanov, připravovaný ke schválení shromáždění a projednávaný na domovních schůzích, s ohledem na NOZ prezentoval jako vyčerpávající a konečný, nebo že by v této souvislosti něco zamlčoval. Výbor si je vědom toho, že na harmonizaci stanov s NOZ je čas do 31.12.2016. Je to i čas na další důkladnou diskusi a názory právníků k NOZ, které mimochodem s ohledem na jeho novost, jak sám jistě víte, jsou zatím velmi různorodé.

Přesto některé změny, které NOZ jednoznačně umožňuje, zejména změny kvór hlasování, je třeba navrhnout ihned, zejména proto, že dosud platné kvorum pro schválení plánu oprav (3/4 všech hlasů) nemusí být na shromáždění přítomno. Pak je nebezpečí, že již v r.2015 nebude mít SVJ platný plán oprav a jeho činnost bude do značné míry ochromena.

Domnívám se, doufám správně, že v daném čase, tj. na prahu roku 2015, je právě tento „oprávněný zájem vlastníků“ nejvýše naléhavý, má nejvyšší prioritu, nelze jej odložit a stojí za poplatek notáři, který musí být v daném případě na shromáždění přítomen.

reagovat

20 | v.zasadil | 19.5.2014Po7:24

[18] Lukáš Hokr: Pane magistře,

protože prosíte, „aby se uváděly pravé důvody a motivy pro jejich změny a neuváděly tak vlastníky v omyl“ dovoluji si ještě dodatečně vysvětlit, aby bylo každému zcela jasné a nikdo nebyl na omylu, co znamená moje decentní formulace výše " Pak je nebezpečí, že již v r.2015 nebude mít SVJ platný plán oprav a jeho činnost bude do značné míry ochromena".
Znamená to nebezpečí, že v r. 2014 a 2015:

 • nebudou opraveny střechy
 • nebudou opraveny chodby v 0 a 1NP Uzb, Mo, Vr
 • nebudou provedeny opravy elektroinstalace
 • nebudou opraveny terasy nad NP a nad vchody na Vršovické
 • nebude provedena výměna oken na hlavním schodišti Uzb, Mo
 • nebudou prováděny opravy stoupaček SV, TUV
 • nebudou opravena vrata do garáží
 • nebude odkoupena vrátnice pro potřeby SVJ

tzn. dojede se dosud platný plán oprav a do dalšího shromáždění vlastníků se nebude opravovat a rekonstruovat vůbec nic.

reagovat

21 | L.Hokr | 19.5.2014Po13:16

[18] Pepa: L.Hokr
Pane Pepo (Kubásku)
Plivete špínu na člověka, o němž nic nevíte, který s Vámi nikdy nemluvil, nic Vám, ani nikomu jinému neudělal. Jen si dovolil uveřejnit svůj odborný názor a podepsal se pod něj.Rozumím , že Vy jste odvahu podepsat se pod toto své dílo nenašel.
(Pokud pan Kubásek není touto anonymní osobou , tak se mu tímto hluboce omlouvám. Vím, z vlastní zkušenosti, že opakovaně vystupuje s podobnou rétorikou pod cizím jménem i na jiných stránkách.)

Vlastníkům pak sděluji, že jsem na základě veřejné schůze poslal výboru po konzultaci úpravu jím navrhovaného znění článků a odstavců (zdarma),přestože vím, že každý v mých návrhů byl výborem zamítnut.Ale jistě mnozí nezaujatí budou souhlasit, že odborné komplexní řešení je mnohem čistější variantou.
V zápise výboru je možno najít, že paní Nekolová byla pověřena zajištěním nějakých vzorových stanov, v ceně 3 000Kč. Zda tak udělala nevím.

S pozdravem
L.Hokr, vlastník

reagovat

22 | Petr Oktábec | 19.5.2014Po14:50

Vážená paní, paní Hrubá,

nemám zájem Vás dehonestovat, vyjadřovala jste se k Plánu oprav, tudíž ke stavebním úpravám. Proto Vás prosím (nejen Vás) o používání odpovídající terminologie. Bohužel v dokumentaci která byla vytvořena na ÚMČ Praha 10 je spousta nejasností a protiřečí.
Kupní Smlouva o prodeji garáží definuje; „Domem“ se v této Smlouvě rozumí dům (budova s byty a nebyty=dům) č.p. 1461, č.p. 1462, č.p. 1463, č.p.1464 a budova bez č.p./č.e. (využití garáž).
Mohl být použit výraz soubor budov. Napasovat dům do domu a z budovy vyrobit NP ? Co dodat?
Existuje posloupnost předpisů podle nadřazenosti, Ústava, Zákony, Vyhlášky atd.
Proto má platit:
Zákony
Normy ČSN EN.
Kolaudační rozhodnutí.
Ostatní.
Budova garáží (skupina dopravní stavby) opravdu není dle zákona nebytový prostor.
Předem děkuji za pochopení.

S úctou a pozdravem

Petr Oktábec
Předseda představenstva
Garáže Moskevská, družstvo

reagovat

23 | Pavel | 19.5.2014Po15:23

Pane Oktábec, nechci Vám kazit Vaši laickou prání představu, ale platná právní úprava obsahuje ve vztahu ke katastru nemovitostí zásadu materiální publicity. V katastru nemovitostí je jednotka č. 1464/340 evidována jako jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů se způsobem využití garáž. Tato jednotka je jednou z jednotek stavby č.p. 1461, 1462, 1463, 1464 na pozemcích p.č. 1873/95, 1873/96, 1873/99, 1873/100, 1873/101, vše v k.ú. Vršovice. Takže asi tak.

reagovat

24 | Vita | 19.5.2014Po17:47

24)
Je velice úsměvné jak snadno jsi poznal, že jsem to já, asi podle dikce. Pokud někoho chceš napadnou tak to musíš mít nějaký důkaz. To že se pro všechny případy omlouváš je zcela zbytečné asi tak jako bych teď napsal, že jsi blbec, ale pokud nejsi tak se omlouvám.
Jinak vím a mohu dokázat, že jistý pan Leitner asi s tebou sdílel počítač neboť byl pisatelem hanopisů z tvé IP adresy. A ne jednou.
Příště si odpusť invektivy na moji osobu já tě tady taky nepomlouvám.

reagovat

25 | L.Hokr | 20.5.2014Út19:26

Pane Kubásku

„Anonymní Pepa“ je evidentně příznivec výboru, který se vyjadřuje jako Vy, myslí jako Vy, a tak se oprávněně domnívám, že jako členu výboru a administrátoru stránek by Vám nemělo být za těžko dát takto spřízněné duši jemně najevo, že by bylo pro všechny přínosnější, kdyby k tématu přistoupil věcně, a třeba nám sdělil svůj vlastní odborný pohled na Stanovy.

L.Hokr

reagovat

26 | Hrubá | 22.5.2014Čt22:05

Žádost o doplnění podkladů pro shromáždění

Dobrý den,
prosím o doplnění veškerých podkladů, které mají být schváleny Shromáděním vlastníků SVJ dne 5.6.2014.

Jedná se zejména o:

 • návrh na doplnění členů výboru a kontrolní komise SVJ;
 • přehled nákladů na „správu domu“, který byl prezentován paní Nekolovou na domovní schůzi dne 19.5.2014 (excelová tabulka Správní náklady s rozdělením, které výdaje jsou podle NOZ de facto „správní“ a které „běžné“),
 • účetní závěrka za rok 2013.

Děkuji.
Hrubá

reagovat

27 | Hrubá | 4.6.2014St2:36

Návrh na doplnění členů/náhradníků do výboru a KK

Dobrý den,

opětovně si dovoluji požádat o zveřejnění návrhu výboru na doplnění členů a náhradníků výboru a kontrolní komise.
Jedná se o bod, který bude projednáván a schvalován v rámci
Shromáždění vlastníků dne 5.6.2014 a domnívám se proto, že by s návrhem měli být členové SVJ seznámeni s dostatečným předstihem.

Předem děkuji
Hrubá

reagovat

28 | Petr | 4.6.2014St21:12

[27] Hrubá: Podle voleb v minulosti bude zítra pouze jeden kandidát s podporou MČ a podle informace z domovní schůze půjde ještě o záchranu garáží.

reagovat

29 | Pavel | 6.6.2014Pá12:34

Vážený pane Pavle, můžete již konečně vystoupit ze stínu skromnosti a sdělit nám, kde jste byl graduován a jaká je Vaše odborná praxe, jistě o Vaše právní služby bude velký zájem. Až si budete zvát malíře do bytu, jistě jim budete vyprávět, že potřebujete vymalovat „jednotku“, já budu požadovat vymalování bytu.

S pozdravem

Petr Oktábec

reagovat

30 | Hrubá | 6.9.2014So0:27

Žádost o podklady na 25.9.2914 pro Shromáždění vlastníků

Dobrý den,

v případě, že výbor SVJ má zájem o zajištění minimálně 75%tní účasti všech vlastníků, domnívám se, že je zcela nezbytné, aby jak na nástěnkách (vývěskách) v jednotlivých domech, tak na těchto webových stránkách, byla zveřejněna pozvánka na shromáždění, které je plánováno na 25.9.2014. To, že pozvánky na toto jednání byly vlastníků vloženy do schránek na přelomu června/července je podle mého názoru nedostatečné (naprosto logicky si již vlastníci tento termín nemohou pamatovat). V souladu s čl. VII. odst. 8 Stanov SVJ musí být pozvánka vyvěšena minimálně 15 dnů předem, tj. nejpozději do 10.9.2014.

Zároveň žádám, aby byly na webu vrumo.cz např. v sekci „Dokumenty pro shromáždění“ (http://vrumo.cz/…kategorie/1/) zveřejněny aktuální verze všech dokumentů, které mají být na tomto setkání vlastníků dne 25.9.2014 schvá­leny, resp. projednány. Předpokládám, že tyto dokumenty budou také k dispozici v papírové podobě pro ty vlastníky, kteří nemají přístup k elektronické verzi (např. v jednací místnosti výboru, na „vrátnici“ v průchodu u garáží…).

V případě, že by jedním z bodů jednání shromáždění vlastníků mělo být i schválení změny stanov SVJ tak, jak bylo navrhováno výborem na shromáždění dne 5.6.2014, žádám o vypořádání připomínek vlastníků, které byly k těmto návrhům změn zaslány právě již před tímto předchozím shromážděním.

Předem děkuji
Hrubá

reagovat

31 | Königsbauer @ | 25.9.2014Čt14:29

důstojník

[31] Mrs Mary: Vážená Mrs. Mary,

jste zřejmě zapálená do práce a sháníte klienty kde se dá, ale já buhužel dosáhl na vojně hodnost vojína.

Königsbauer

reagovat

Přidávání komentářů bylo zakázáno.