požární únikové cesty musí být volné a čisté

Chráněné požární únikové cesty musí být volné, čisté a všem obyvatelům domu přístupné.

To nyní nesplňují tzv. „nouzová schodiště“ na severní straně domů Uzbecká a Moskevská (přiléhající k pavlánům), která některým vlastníkům slouží jako odložiště nepotřebných věcí.
Chodby od výtahů k bytům mohou být opatřeny pouze universálními zámky, aby v případě požáru jimi mohl projít kterýkoli obyvatel domu. V některých případech jsou tyto vyměněny za atypické a volný průchod ostatních obyvatel domu není možný.

V souladu se záměrem připojení našich domů na PCO HZS hl.m. Prahy jsme povinni objednat tzv. požárně bezpečnostní audit (PBA) a ten bude stát cca 80 000 Kč. Ten bude kontrolovat mimo jiné i výše uvedené.

Aby PBA nemusel být pro neúspěch opakován (dalších 80 000 Kč?), např. pro vetešnictví na chráněných únikových cestách, je třeba odtud odstranit vše, co tam nepatří.

Učiňte tak do konce června.

Pak bude na schodištích proveden audit a všechny tam nalezené věci budou bez náhrady zlikvidovány.

Komentáře

1 | Pavel | 11.6.2015Čt12:10

Uklidit nepořádek je v principu snadné (v praxi pochopitelně ne), ale spíše bude třeba něco dělat s těmi zámky z obou dvou stran chodeb od výtahů k bytům.

Týká se to i protějších chodeb, které jsou slepé?

reagovat

2 | v.zasadil | 11.6.2015Čt17:45

[1] Pavel: Týká se to i protějších chodeb, ale tam by to (asi) nebylo posuzováno tak přísně, protože tam nejde k bránění přístupu do chráněné únikové cesty ostatním bydlícím.

reagovat

3 | Hořejší | 12.6.2015Pá13:32

Dobrý den,
já bych se přimlouvala za vyvěšení upozornění na všech patrech všech domů s tím, že si mají vlastníci věci (mimo např.květin) na chodbách uklidit do určitého termínu, a v případě, že tak neučiní nechat vše na náklady společenství vyklidit (vyhodit). Bohužel je to podobný problém jako „skládky“ v prostorech u popelnic, někteří se ovšem neobtěžují tyto věci donést ani k popelnicím, natož odvést do sběrného dvora.

reagovat

4 | Hrubá | 29.6.2015Po22:25

Požární únikové cesty z domu Moskevská

Dobrý den, na základě informací uvedených Ing. Zasadilem dne 9.6.2015 a i s ohledem na má předchozí upozornění směrem k výboru SVJ žádám, aby byly otevřeny a zpřístupněny všechny únikové cesty z Moskevské 1464/61, tj. umožněn také únik z domu bočními východy v 0. NP (1. patro u výtahů) na venkovní schodiště do ulice Moskevská.
Zároveň tímto žádám o poskytnutí kontaktu na organizaci, která bude provádět požárně bezpečností audit v našich domech.
Předem děkuji.

reagovat

5 | v.zasadil | 30.6.2015Út0:38

[4] Hrubá: Dobrý den paní inženýrko,

k Vašemu požadavku s díky za Váš zájem sděluji:

  1. Výstupy z nouzové únikové cesty byly uzamčeny, protože byly hrubě poškozeny a v tomto stavu není zajištěna jejich neprůchodnost zvenku dovnitř. Se servisem ze strany dodavatele je problém, jak sama vidíte na dveřích v hlavním vchodu z terasy, jehož oprava byla dokončena až v těchto dnech.

Nicméně k datu provedení PBA (zatím je známo jen orientačně) budou i výstupní dveře z nouzové únikové cesty opraveny.
Výbor v součinnosti se správní firmou k tomu již přijal opatření.

  1. PBA bude provádět fa M connections

    Olšanská 55/5, Praha, Žižkov

reagovat

6 | Hrubá | 30.6.2015Út7:58

Dobrý den, děkuji za informace.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.