POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ dne 8.6.2017 v 17 hodin

Vážení členové společenství – vlastníci a společní zástupci spoluvlastníků bytových a nebytových jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná dne

8.6.2017 od 17.00 hodin

v konferenčním sále ZŠ U Vršovického nádraží č. 1.

Svolavatelem shromáždění je výbor Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10.

V případě, že se shromáždění nezúčastníte, můžete udělit plnou moc (na druhé straně pozvánky) některému z dalších vlastníků, členům výboru, kontrolní komise nebo svým rodinným příslušníkům, aby Vás zastoupili při hlasování, též aby shromáždění disponovalo dostatečným počtem hlasů a bylo usnášeníschopné.
Upozornění:
Dle nového Občanského zákoníku a Stanov společenství, čl.XII odst.(2) platí:
„Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva a povinnosti vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění….

Pokud jste až dosud nevyplnili k tomu určené dotazníky, které jsme Vám vkládali do Vašich poštovních schránek v r.2016 a 2017, můžete tak učinit při prezentaci shromáždění. Přítomní členové výboru a pracovníci správní firmy Vám poskytnou nový dotazník, případně i radu, jak jej vyplnit.

Program:

 1. 17:00 – 18:00 h Prezence, kontrola a registrace plných mocí
 2. 18:00 – 18:10 h Schválení programu Shromáždění
 3. 18:10 – 18:50 h Zpráva o činnosti výboru a stavu správy domu s návrhy
 4. 18:50 – 19:10 h Zpráva o stavu plánu oprav k 31.12.2016, plán na r. 2017–19, výhled do r. 2025
 5. 19:10 – 19:20 h Zpráva o hospodaření za r.2016 a rozpočet společenství v r.2017
 6. 19:20 – 19:45 h Zpráva kontrolní komise a schválení účetní závěrky za r. 2016
 7. 19:45 – 20:10 h Volba členů a náhradníků výboru a kontrolní komise
 8. 20:10 – 20:30 h Náměty a žádosti vlastníků, diskuse
 9. 20:30 – 20:35 h Závěr a ukončení shromáždění

Zprávy a ostatní podklady pro jednání shromáždění jsou zveřejněny na internetových stránkách www.vrumo.cz, v listinné podobě jsou k dispozici v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463) a ve vrátnici.

Praha, dne 22. května 2017

Vladimír Zasadil, v.r.                   
    předseda výboru     

Hana Nekolova, v.r.

místopředseda výboru

             

Komentáře

1 | Hrubá | 26.5.2017Pá1:04

Žádost o e-verzi formuláře

Dobrý den,
mohla bych požádat, aby formulář k čl. XII odst. 2 Stanov, zmiňovaný v pozvánce na Shromáždění vlastníků, byl dostupný také v elektronické podobě, a to nejlépe ve wordu, i na těchto webových stránkách SVJ?
Předem děkuji
Hrubá

reagovat

2 | Hrubá | 26.5.2017Pá1:21

Žádost o dokumenty ke Shromáždění vlastníků jednotek

Dobrý den,
dovoluji si Vás požádat o zveřejnění všech dokumentů, které mají být projednávány na Shromáždění vlastníků jednotek dne 8.6.2017.
Konkrétně prosím o doplnění:

 • zprávy o stavu plánu oprav k 31.12.2016;
 • plánu oprav na r. 2017–2019 s výhledem do roku 2025;
 • zprávy o hospodaření za r. 2016 a rozpočtu SVJ na r. 2017.

Předem děkuji
Hrubá

reagovat

3 | Hrubá | 26.5.2017Pá1:29

[2] Hrubá: K výše uvedenému ještě uvádím, že mám na mysli žádost o aktuální (finální) verze dokumentů po domovních schůzích. Předpokládám totiž, že na základě komunikace s vlastníky na domovních schůzích dojde k úpravám dokumentů, které byly původně zveřejněny. Předem děkuji:-) P.H.

reagovat

4 | v.zasadil | 26.5.2017Pá11:59

[2] Hrubá: Vše je na webových stránkách společenství

reagovat

5 | v.zasadil | 26.5.2017Pá12:36

[1] Hrubá: Je k dispozici na webových schránkách ve složce Dokumenty

reagovat

6 | Hrubá | 2.6.2017Pá0:59

[5] v.zasadil: Děkuji za zveřejnění aktuálních dokumentů ke Shromáždění a také za poskytnutí elektronické verze „kontaktního dotazníku“.
S pozdravem, Pavla Hrubá

reagovat

7 | D. Hokrova @ | 10.8.2017Čt16:19

stiznost

Dobry den,
v ulici Uzbecke (okna nad terasou – garazi) neustale z hornich pater tece voda. Vypozorovala jsem, ze je to jen pri vyssich teplotach, coz nyni je temer porad.
Dale prosim kuraky z vyssich pater, aby nevyhazovali nedopalky, prazdne krabicky od cigaret a dokonce horici nedopalky na terasu resp. nase balkony. Navic se pred domem instalovaly obrovske kose pro kuraky ( jako kdyby jsme byli verejnou instituci) a stejne to nestaci .
Prosim, berte ohled a budte take tolerantni vuci vasim sousedum z nizsich pater.
Dekuji moc Hokrovi

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.