PŘIJEM NABÍDEK PRO VŘ OKNA

Zájemcům o účast ve výběrovém řízení se dává tímto na vědomí, že osobní doručení nabídek je možné

30. srpna 2013

do kanceláře SVJ na adrese Uzbecká 1463/1, Praha 10 od 15.00 do 17.00 h.

Nabídky bude přijímat p. Bulant č. tel. 777 061 666 a pí Lukášová.

Komentáře

1 | Veronika Malinovská | 10.11.2013Ne18:23

K zápisu č. 35. Jak je možné, že v důsledku rozhodnutí MČ Praha 10 nebudou prováděna plastová okna na bytech v jejím vlastnictví? O kolik oken na kolika jednotkách se přesně jedná?

Předpokladem toho, že bude výměna oken probíhat v režii SJV, byl přeci konsensus na tom, že jde o opravu majetku ve společném vlastnictví a proto bude též oprava financována z fondu oprav SVJ. Na základě jakého právního titulu tedy může Praha 10 dle názoru Výboru našeho SVJ vůbec rozhodovat o tom, zda bude oprava/rekonstrukce majetku ve společném vlastnictví v části provedena či nikoliv? Jde o společné části domu, výměna probíhá na základě plánu oprav schváleného společenstvím vlastníků a stavebníkem je SVJ.

Uzbecká 1409 vypadá oproti domům našeho SVJ mnohem lépe mimo jiné z důvodu, jak je pěkně sladěna. Chápu, že se nemusí fakticky podařit vyměnit úplně všechna okna, která výměnu potřebují, zvláště u jednotek, kde nikdo nežije a vlastník s Výborem nekomunikuje, ale pokud budou naše domy v důsledku akcepování přání Prahy 10 vzhledově narušeny v důsledku nevýměny oken u většího množství bytů, nese na tom SVJ svou odpovědnost. Stejně jako za budoucí tepelné ztráty, které stejně nebudou MČ Praha 10 naúčtovány.

Každopádně navrhuji, aby Výbor požadavek Prahy 10 neakceptoval či řádně odůvodnil, proč jej přes jeho negativní dopady na naše domy akceptovat hodlá (např. závazek P10 rychlé vyměny ve vlastní režii, ze strany Výboru došlo k přehodnocení předchozích právních názorů,…).

reagovat

2 | v.zasadil | 14.11.2013Čt21:16

[1] Veronika Malinovská: MČ to odůvodňuje tak, že byty v jeho vlastnictví byly dány do privatizace a prodávají se za cenu, odpovídající stavu, ve kterém nyní jsou. Reagovat na změnu je pro ně složité.
Bytů a ateliérů ve vlastnictví MČ je celkem 37.
Především jde o ateliéry na Vršovické.

Je předpoklad, že některé byty budou ještě do zahájení výměny oken prodány.

Výbor navrhne shromáždění vlastníků, aby byla umožněna individuální výměna oken v průběhu následujících tří let s refundací nákladů za stejných zásad, jaké byly schváleny shromážděním v r.2013 pro refundaci nákladů na dříve individuálně provedenou výměnu.

Očekáváme, že shromáždění výše uvedené opatření schválí a tak bude umožněno ve všech jednotkách výměnu oken provést, byť v některých dodatečně.

reagovat

3 | V. Malinovská | 16.11.2013So11:29

Je z řady důvodů jen dobře, že počet jednotek ve vlastnictví MČ (respektive Prahy) a tím pádem i podíl na společných částech bude utěšeně klesat.

S tou refundací za výměny oken v omezeném počtu následujících roků souhlasím a věřím, že ji bez problémů v tomto duchu odhlasujeme.

Kolik z těch 37 bytových jednotek a ateliéru fakticky určených k bydlení nyní skutečně prodávají? Opravdu všechny, že se si nepřejí měnit okna plošně u všech?

37 jednotek s nevyměněnými okny by byla ovšem pro vzhled našich domů dost těžká rána, proto by bylo nad rámec dodatečných refundací na místě nynější požadavek MČ neakceptovat a postupovat podle schváleného plánu oprav, ve kterém je odhlasováno, že dojde k výměně dosud nevyměněných oken, která nejsou majetkem vlastníků jednotek, ale společnou částí domu (jinak by je ani SVJ měnit nemohlo). Maximálně by bylo možné nad rámec vyžadování součinnoti v rámci vstřícnosti vyhovět MČ v odůvodněným výjimkám, ale bylo by pak logické recipročně vyžadovat vstřícný přístup městské části v jiných otázkách.

U bytů, které budou do konce výměny oken prodány, by bylo vhodné kontaktovat nové vlastníky, aby se to případně ještě nyní stihlo, ale o tom Vás jistě nemusím poučovat.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.