REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTŮ

Vážení vlastníci,

až dosud bylo jen na stavebníkovi, zda stavby a rekonstrukce ve své jednotce dá na vědomí ostatním obyvatelům domu a zda bude postupovat tak, aby je co nejméně rušil, co nejméně znečišťoval a zatěžoval společné části domů. Zkušenost ukázala, že někteří stavebníci tak opravdu postupovali, jiní využívali anonymity a postupovali velmi bezohledně.

Anketa, se kterou jsme se na Vás obrátili na počátku ledna, ukázala, že individuální rekonstrukce bytů i nebytů budou v neztenčené míře pokračovat i v budoucích letech a budou součástí našeho společného života. Proto je nutné zbavit je anonymity, dostat je alespoň zčásti pod veřejnou kontrolu. Na chůzi výboru 20.3.2013 výbor stanovil zásady, které by měl vlastník-stavebník ctít. Jsou uvedeny v zápise ze schůze a zde v části „DOKUMENTY“.

Vladimír Zasadil

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.