Rekonstrukce na Moskevské začne 12. dubna 2018

Na Uzbecké se daří termíny realizace zkracovat a na Moskevské tedy zahájíme již 12. dubna.
Rozsah, plánované náklady a průběh stavby budou stejné, jako na Uzbecké (viz zápisy ze schůzí výboru).
Práce budou také probíhat od 17.patra směrem dolů.
Začnou bouráním otvorů na chodbách ve všech obytných patrech, v místnostech s elektroměry a položením žlabů vertikálního a horizontálních kolektorů NN a sbp.
Pokračovat budou škrábáním a opravou stěn na chodbách a v prostorech před výtahy, odstraněních starého vertikálního kolektoru NN, dokončením horizontálních sítí NN, sbp i EPS, přepojením bytů na nové sítě telekomunikací, upevněním roštů na stropech, jejich zaklopením sdk podhledy s inspekčními okénky před každým bytem, bílením, zprovozněním nového osvětlení s pohybovými čidly, odstraněním starého a položením nového lina.
Budou končit kontrolou a předáním díla, které proběhne v podzimních měsících tohoto roku.
Žádáme vlastníky jednotek na Moskevské, aby obtíže, které z průběhu stavby vyplynou (hluk, prašnost, stavební materiály a odpady na chodbách, apod) přijali s porozuměním a odstranili z chodeb a schodiště všechny své předměty, které tam nepatří a které stavbě překážení.
Dosud 36 vlastníků bytů nepředalo vyplněný dotazník s údaji o používaných telekomunikacích. Žádáme, aby tak co nejrychleji učinili a vyhnuli se komplikacím při přepojení svých bytů na nové rozvodné sítě.

Komentáře

1 | v.zasadil | 30.3.2018Pá11:34

Termín dokončení stavby

byl dohodnut – do 31.10.2018

reagovat

2 | v.zasadil | 30.3.2018Pá12:06

Přepojení bytů na nové rozvodné sítě telekomubikací

Dojde k němu v úvodních fázích stavby. Po položení vertikálního kolektoru (bude procházet místnostmi s elektroměry vedle výtahů) a horizontálních kolektorů (budou položeny do žlabu na stropu chodeb) bude následovat přepojení telekomunikací ze starých na nové rozvodné sítě v souladu s údaji, které uvedli vlastníci jednotlivých bytů v dotaznících (Revitalizace společných částí domů ve 3 – 17.patře – žádost o informace). Proběhne to jen s velmi krátkým přerušením signálu v řádu sekund až minut.
Pokud byste zaznamenali delší přerušení signálu, ohlaste to hned koordinátorovi stavby (Mgr. Hrubín 775 680 834).

Dotazník byl vložen každému do domovní schránky již.20. ledna 2018. Přesto jej dosud 36 vlastníků neodevzdalo.
Je třeba jej vyplnit a odevzdat v souladu s pokyny tam uvedenými nejpozději do 15. dubna.
Jinak hrozí, že dotčený byt nebude přepojen a po vyřazení staré sítě zůstane bez signálu. Nová síť bude přivedena pouze do inspekčního okénka u dveří bytu a další připojení si musí takový vlastník zajistit sám a na své náklady.
Dotazníky budou znovu k dispozici ve Vašich poštovních schránkách

reagovat

3 | v.zasadil | 5.4.2018Čt15:28

Zvýšená prašnost a poruchy výtahů

Při bouracích pracích a řezání drážek do stěn chodeb nelze zabránit vysoké prašnosti.
Několik týdnů přes veškerou snahu a opatření pro její snížení bude na chodbách jako ve mlýnici.
Je to průvodní jev stavební rekonstrukce daného charakteru a rozsahu za plného provozu domu.
Je to nepříjemné, ale musíme to přežít.
Zkušenost z Uzbecké je taková, že první měsíc výtahy zvýšenou prašnost přežívaly v pohodě, ale ve druhém začaly problémy, zejména s fotolištami a výtahy se zastavovaly. Dá se tomu do jisté míry zabránit čištěním lišt, v extrémním případě pak vyřazením lišt z funkce.
Budeme tomu věnovat odpovídající pozornost, nicméně s těmito jevy se setkáte.
Prosím o pochopení a neprodlené ohlášení poruch výtahů na adresu zasadil@vrumo.cz nebo tel. 777 074 626

reagovat

4 | v.zasadil | 27.4.2018Pá15:09

Přechodné problémy s osvětlením chodeb

V průběhu bouracích prací a zejména pak v souvislosti s přepojováním stávajícího osvětlení na nové můžou vzniknout problémy:

  • některá chodba nebo schodiště nesvítí – nelze připustit, volejte p Hrubínovi (775 680 834) zajistí nápravu
  • nové osvětlení některé chodby nebo schodiště svítí pořád – připustíme, protože souvisí s připojením nového osvětlení (které ještě není plnohodnotné) a vyřazením starého osvětlení, které bude postupně odpojováno a odstraňováno.

reagovat

5 | v.zasadil | 27.4.2018Pá15:32

Můžeme ještě změnit výběr lina

Pro Moskevskou ještě není lino závazně objednáno, můžeme proto buď potvrdit, nebo změnit jeho dřívější výběr, a to na domovní schůzi 17.5.2018.

  • podíváme se na některé hotové patro na Uzbecké, abychom viděli, jak to vypadá in natura.
  • na tomto základě buď potvrdíme jeho dřívější výběr, nebo jej změníme – vzorníky budou k dispozici.

Tato akce bude j e d n o r á z o v á – proto přijďte na domovní schůzi. Na nějaké dodatečné připomínky již nemůžeme reagovat.

reagovat

6 | v.zasadil | 27.4.2018Pá17:32

Předměty na chodbách překážejí

Chceme, aby práce probíhaly plynule a rychle. Chodby jsou proto ve většině případů volné, bez cizích předmětů. Pokud někde zůstaly nevelké botníky a pod, nebude jistě problém je před postupující stavbou odklidit.

Jsou ale i výjimky:
17.patro jih – hodně drobného nábytku, obrázky na stěnách. Tam už brzy začnou práce, při kterých budou překážet (pokládka kabelů, drážkování a škrábání stěn, výmalba…)
14. patro sever – starý koberec leží v chodbě už dlouho. Hlásí se k němu někdo?
12. patro sever – starý nábytek před bytem 75 – vlastník byt pronajal a nábytek na chodbě zanechal.
10. patro sever – úhledná a vkusná skříň se zvláštním statutem
7. patro sever – 31 krabic od banánů (u bytu č.33)
4. patro sever – desky, lišty, zřejmě pozůstatky rekonstrukce bytu – leží tam už dlouho.

Komu to patří, ukliďte to co nejdříve, ať s tím nejsou problémy. Platíme stavbu za práci, ne za obcházení a přenášení věcí, které na chodbách nemají co dělat.

reagovat

7 | v.zasadil | 18.5.2018Pá10:09

Dvoukříklé dveře do chodeb přijou zpět

Tyto dveře nebudou měněny a po ukončení prací v chodbách budou namontovány zpět. Proto prosíme, aby kliky a zavírače z nich nikdo nebral. Na Uzbecké jsme takto přišli o 4 zavírače, které někdo možná v domnění, že jsou určeny k vyhození, odmontoval a odnesl, nebo je prostě ukradl – výsledně to vyjde stejně.
Dveře od místností s elektroměry budou vyměněny za nové, dveře od schodů do jednotlivých pater budou také vyměněny za nové, příp. nově dodány.

reagovat

8 | v.zasadil | 18.5.2018Pá10:58

Na Moskevské bude SPARK V05

Jedním z bodů včerejší domovní schůze Moskevské bylo nové posouzení volby lina do společných částí domu. Účastníkům bylo předvedeno na Uzbecké provedení lina dle původní společné volby z ledna 2018 a byla dána (jak bylo uvedeno v pozvánce na schůzi) možnost tuto volbu potvrdit, nebo změnit. Naprostou většinou přítomných bylo rozhodnuto volbu změnit a bylo nově vybráno lino vzoru SPARK V05 (šedý odstín), jednotně pro schody, prostory před výtahy i chodby k bytům.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.