Rekonstrukce na Moskevské začne 12. dubna 2018

Na Uzbecké se daří termíny realizace zkracovat a na Moskevské tedy zahájíme již 12. dubna.
Rozsah, plánované náklady a průběh stavby budou stejné, jako na Uzbecké (viz zápisy ze schůzí výboru).
Práce budou také probíhat od 17.patra směrem dolů.
Začnou bouráním otvorů na chodbách ve všech obytných patrech, v místnostech s elektroměry a položením žlabů vertikálního a horizontálních kolektorů NN a sbp.
Pokračovat budou škrábáním a opravou stěn na chodbách a v prostorech před výtahy, odstraněních starého vertikálního kolektoru NN, dokončením horizontálních sítí NN, sbp i EPS, přepojením bytů na nové sítě telekomunikací, upevněním roštů na stropech, jejich zaklopením sdk podhledy s inspekčními okénky před každým bytem, bílením, zprovozněním nového osvětlení s pohybovými čidly, odstraněním starého a položením nového lina.
Budou končit kontrolou a předáním díla, které proběhne v podzimních měsících tohoto roku.
Žádáme vlastníky jednotek na Moskevské, aby obtíže, které z průběhu stavby vyplynou (hluk, prašnost, stavební materiály a odpady na chodbách, apod) přijali s porozuměním a odstranili z chodeb a schodiště všechny své předměty, které tam nepatří a které stavbě překážení.
Dosud 36 vlastníků bytů nepředalo vyplněný dotazník s údaji o používaných telekomunikacích. Žádáme, aby tak co nejrychleji učinili a vyhnuli se komplikacím při přepojení svých bytů na nové rozvodné sítě.

Komentáře

1 | v.zasadil | 30.3.2018Pá11:34

Termín dokončení stavby

byl dohodnut – do 31.10.2018

reagovat

2 | v.zasadil | 30.3.2018Pá12:06

Přepojení bytů na nové rozvodné sítě telekomubikací

Dojde k němu v úvodních fázích stavby. Po položení vertikálního kolektoru (bude procházet místnostmi s elektroměry vedle výtahů) a horizontálních kolektorů (budou položeny do žlabu na stropu chodeb) bude následovat přepojení telekomunikací ze starých na nové rozvodné sítě v souladu s údaji, které uvedli vlastníci jednotlivých bytů v dotaznících (Revitalizace společných částí domů ve 3 – 17.patře – žádost o informace). Proběhne to jen s velmi krátkým přerušením signálu v řádu sekund až minut.
Pokud byste zaznamenali delší přerušení signálu, ohlaste to hned koordinátorovi stavby (Mgr. Hrubín 775 680 834).

Dotazník byl vložen každému do domovní schránky již.20. ledna 2018. Přesto jej dosud 36 vlastníků neodevzdalo.
Je třeba jej vyplnit a odevzdat v souladu s pokyny tam uvedenými nejpozději do 15. dubna.
Jinak hrozí, že dotčený byt nebude přepojen a po vyřazení staré sítě zůstane bez signálu. Nová síť bude přivedena pouze do inspekčního okénka u dveří bytu a další připojení si musí takový vlastník zajistit sám a na své náklady.
Dotazníky budou znovu k dispozici ve Vašich poštovních schránkách

reagovat

3 | v.zasadil | 5.4.2018Čt15:28

Zvýšená prašnost a poruchy výtahů

Při bouracích pracích a řezání drážek do stěn chodeb nelze zabránit vysoké prašnosti.
Několik týdnů přes veškerou snahu a opatření pro její snížení bude na chodbách jako ve mlýnici.
Je to průvodní jev stavební rekonstrukce daného charakteru a rozsahu za plného provozu domu.
Je to nepříjemné, ale musíme to přežít.
Zkušenost z Uzbecké je taková, že první měsíc výtahy zvýšenou prašnost přežívaly v pohodě, ale ve druhém začaly problémy, zejména s fotolištami a výtahy se zastavovaly. Dá se tomu do jisté míry zabránit čištěním lišt, v extrémním případě pak vyřazením lišt z funkce.
Budeme tomu věnovat odpovídající pozornost, nicméně s těmito jevy se setkáte.
Prosím o pochopení a neprodlené ohlášení poruch výtahů na adresu zasadil@vrumo.cz nebo tel. 777 074 626

reagovat

4 | v.zasadil | 27.4.2018Pá15:09

Přechodné problémy s osvětlením chodeb

V průběhu bouracích prací a zejména pak v souvislosti s přepojováním stávajícího osvětlení na nové můžou vzniknout problémy:

  • některá chodba nebo schodiště nesvítí – nelze připustit, volejte p Hrubínovi (775 680 834) zajistí nápravu
  • nové osvětlení některé chodby nebo schodiště svítí pořád – připustíme, protože souvisí s připojením nového osvětlení (které ještě není plnohodnotné) a vyřazením starého osvětlení, které bude postupně odpojováno a odstraňováno.

reagovat

5 | v.zasadil | 27.4.2018Pá15:32

Můžeme ještě změnit výběr lina

Pro Moskevskou ještě není lino závazně objednáno, můžeme proto buď potvrdit, nebo změnit jeho dřívější výběr, a to na domovní schůzi 17.5.2018.

  • podíváme se na některé hotové patro na Uzbecké, abychom viděli, jak to vypadá in natura.
  • na tomto základě buď potvrdíme jeho dřívější výběr, nebo jej změníme – vzorníky budou k dispozici.

Tato akce bude j e d n o r á z o v á – proto přijďte na domovní schůzi. Na nějaké dodatečné připomínky již nemůžeme reagovat.

reagovat

6 | v.zasadil | 27.4.2018Pá17:32

Předměty na chodbách překážejí

Chceme, aby práce probíhaly plynule a rychle. Chodby jsou proto ve většině případů volné, bez cizích předmětů. Pokud někde zůstaly nevelké botníky a pod, nebude jistě problém je před postupující stavbou odklidit.

Jsou ale i výjimky:
17.patro jih – hodně drobného nábytku, obrázky na stěnách. Tam už brzy začnou práce, při kterých budou překážet (pokládka kabelů, drážkování a škrábání stěn, výmalba…)
14. patro sever – starý koberec leží v chodbě už dlouho. Hlásí se k němu někdo?
12. patro sever – starý nábytek před bytem 75 – vlastník byt pronajal a nábytek na chodbě zanechal.
10. patro sever – úhledná a vkusná skříň se zvláštním statutem
7. patro sever – 31 krabic od banánů (u bytu č.33)
4. patro sever – desky, lišty, zřejmě pozůstatky rekonstrukce bytu – leží tam už dlouho.

Komu to patří, ukliďte to co nejdříve, ať s tím nejsou problémy. Platíme stavbu za práci, ne za obcházení a přenášení věcí, které na chodbách nemají co dělat.

reagovat

7 | v.zasadil | 18.5.2018Pá10:09

Dvoukříklé dveře do chodeb přijou zpět

Tyto dveře nebudou měněny a po ukončení prací v chodbách budou namontovány zpět. Proto prosíme, aby kliky a zavírače z nich nikdo nebral. Na Uzbecké jsme takto přišli o 4 zavírače, které někdo možná v domnění, že jsou určeny k vyhození, odmontoval a odnesl, nebo je prostě ukradl – výsledně to vyjde stejně.
Dveře od místností s elektroměry budou vyměněny za nové, dveře od schodů do jednotlivých pater budou také vyměněny za nové, příp. nově dodány.

reagovat

8 | v.zasadil | 18.5.2018Pá10:58

Na Moskevské bude SPARK V05

Jedním z bodů včerejší domovní schůze Moskevské bylo nové posouzení volby lina do společných částí domu. Účastníkům bylo předvedeno na Uzbecké provedení lina dle původní společné volby z ledna 2018 a byla dána (jak bylo uvedeno v pozvánce na schůzi) možnost tuto volbu potvrdit, nebo změnit. Naprostou většinou přítomných bylo rozhodnuto volbu změnit a bylo nově vybráno lino vzoru SPARK V05 (šedý odstín), jednotně pro schody, prostory před výtahy i chodby k bytům.

reagovat

9 | v.zasadil | 8.8.2018St14:37

Zvonky na chodbách

Probíhá instalace tlačítek zvonků u výtahů. Je to stejné jako na Uzbecké. Štítky se jmény poprvé zdarma osadí stavba, jejich pozdější změny již bude provádět správní firma First za poplatek 200 Kč.
Na vrátnici jsme dali soupis návrhů, jak budou zvonky nadepsány. Zastavte se tam a zkontrolujte, zda navržené označení Vám bude vyhovovat, zda v něm není chyba nebo překlep, zda jména obyvatel Vašeho bytu pořád platí, nebo zda už jsou jiná.
Štítky u zvonků nejsou velké, mohou tam být max.2 jména (tzn. příjmení, zpravidla bez křestních jmen a titulů).
Pokud žádáte změnu oproti návrhu, vyznačte ji do sloupce vedle našeho návrhu a podepište se.
**Je třeba to udělat do 14.8.2018. **
Na pozdější reklamace a požadavky již nemůže stavba reagovat

reagovat

10 | Vladimír Zasadil | 27.8.2018Po8:38

Nákladní výtah nejezdí

[3] v.zasadil: po opravě výtahu ve čtvrtek minulý týden jsem jej nechal vypnutý, když jsem dostal zprávu, že jej rekonstrukce chodeb ani bytu v 16.p.v pátek potřebovat nebude. V pátek odpoledne mě jeden ze sousedů požádal, abych jej zapnul, protože mu přivezou nábytek. Po zapnutí neujel ani půl patra, s rachotem se zastavil a došlo v něm k uváznutí osob. Pohon dveří se neustále snažil pohybovat dveřmi, ale nešlo to. Přivolaná pohotovost jej zprovoznila, ale konkrétní závada nebyla zjištěna. Byl jsem u toho a viděl jsem jen, že výtah je silně znečištěný prachem ze stavebních prací. Po zprovoznění se výtah za cca 30 minut opět zastavil. Znovu jsem jej vypnul, aby se pohon dveří netrápil.

Závěr:

Servis jsem objednal dnes na ráno, bude nutno výtah vyčistit a pečlivě se rozebrat v tom, co se s ním vlastně děje a podle toho jej opravit. Znamená to, že nákladní výtah zatím nebude k dispozici.

reagovat

11 | Vladimír Zasadil | 27.8.2018Po9:46

Zvonky u výtahů

Proběhla instalace tlačítek zvonků u výtahů.
Štítky se jmény poprvé zdarma osadí stavba, jejich pozdější změny již bude provádět správní firma First za poplatek 200 Kč.

Na vrátnici jsme dali soupis návrhů, jak budou zvonky nadepsány.
Zastavte se tam a zkontrolujte, zda navržené označení Vám bude vyhovovat,
zda v něm není chyba nebo překlep, zda jména obyvatel Vašeho bytu pořád platí, nebo zda už jsou jiná.

Štítky u zvonků nejsou velké, mohou tam být max. 2 jména (tzn. příjmení, zpravidla bez křestních jmen a titulů).

Pokud žádáte změnu oproti návrhu, vyznačte ji do sloupce vedle našeho návrhu a podepište se.

Je třeba to udělat do 14.8.2018. PROD­LOUŽENO DO 10.9.

Na pozdější reklamace a požadavky již nemůže stavba reagovat

reagovat

12 | Pavla Hrubá | 4.9.2018Út0:01

[11] Vladimír Zasadil:
Dobrý den,
prosím o podrobnější informace, proč by výměna jmenovky u zvonku k bytu měla v budoucnu stát 200 Kč. Jedná se o zcela standardní službu související se správou domu. To, že se změnily zvonkové „krabičky“ a vlastníci bytů si nemohou díky tomu sami změnit jmenovku, nemůže mít přeci na ně negativní finanční dopad. Obávám se, že požadavek úhrady 200 Kč povede pouze k tomu, že nově instalované zvonkové krabičky budou polepovány zvenku a bude to vypadat opravdu nevzhledně…
S pozdravem a díky
Hrubá

reagovat

13 | v.zasadil | 5.9.2018St0:27

[12] Pavla Hrubá: Zcela standardní služba, spojená se správou domu to není. Až dosud to dělala správní firma na přání vlastníků bez poplatku u zvonků u vchodu do domů. Tam je 290 zvonků. Nyní je dalších 290 zvonků u dveří do chodeb, tedy celkem 580 zvonků.
V našich domech je také poměrně velká migrace – nejen v souvislosti s podeji bytů, ale i s jejich pronájmy nebo jen se změnami jmen ubytovaných osob, které si vlastníci přejí uvést na zvoncích.. Někteří požadují změnu i několikrát do roka.

Není to tedy ani standardní, ale ve svém celku už ani drobná služba v zanedbatelném rozsahu.
Správní firma ji bude provádět i nadál, ale za manipulační poplatek 200 Kč za každou změnu.
Tento poplatek za danou službu nijak významně nikoho nezatíží a ten, kdo nepožaduje změny na zvoncích, jej platit nebude. Tak je to i spravedlivé.
.

reagovat

14 | Hrubá | 6.9.2018Čt2:15

[13] v.zasadil:
Děkuji za odpověď, ale bohužel výše uvedené nevysvětluje to, proč by si sami vlastníci bytů (případně nájemníci) nemohli sami měnit jmenovky na zvonkách k bytům, a to bezplatně…
Na poplatku 200 Kč za výměnu jmenovky nevidím nic spravedlivého.
Nejsem si vědoma toho, že bych souhlasila s tím (a kdokoliv jiný také asi ne), že nebudu moci změnit jmenovku na svém zvonku bez toho, aniž bych za to musela zaplatit.
Dosud to tak rozhodně nebylo.
Jak jsem psala ve svém předchozím komentáři, tak se obávám, že u bytů, které jsou pronajímány, toto povede pouze k tomu, že zvonkové krabičky budou zvenku přelepovány a bude to vypadat nevzhledně.
Domnívala jsem se, že právě takové praxi se chce naše SVJ vyhnout......

reagovat

15 | Peržeľ @ | 29.9.2018So21:14

Reklamace práce na rekonstrukci chodeb

Dobrý den,
v rámci prací na rekonstrukci chodbových prostorů v domě Moskevská 1464/61 došlo ve vyšších patrech domu k opětovnému osazení dveří přístupových chodeb k bytům včetně jejich ukotvení do podlahy. V 16 patře (jižní strana) tímto ukotvením došlo ke vzájemnému křížení jednotlivých křídel dveří (přibližně 1,5 cm), což má za následek problém s jejich dovíráním mechanickým zavíračem. Problém někdo „vyřešil“ ohnutím kování západky zámku. Osobně si nemyslím, že je toto řešení správné, i když zatím funkční. Zajímalo by mne, zda někdo průběžně sleduje postup prací na rekonstrukci a vznáší na firmu požadavky na opravu nesprávně provedeného díla, nebo bude vše až předmětem kolaudačního řízení. Mám za to, že se jedná o nekvalitně odvedenou práci, která by mohla vést k vážnějšímu poškození dveří, a proto by stálo za to, požadovat okamžitou nápravu dřív, než dojde k větším finančním škodám.

reagovat

16 | v.zasadil | 29.9.2018So23:04

Reklamace a kontrola kvality

[15] Peržeľ: Děkuji za Vaše upozornění, závadu předávám k řešení vedení stavby.
Práce jsou průběžně kontrolovány z úrovně vedení stavby a také výboru i kontrolní komise našeho SVJ. Zjištěné závady nebo problémy jsou dle jejich povahy vypořádávány buď hned, nebo na kontrolním dnu. Ten probíhá veřejně každé úterý od 17 hodin a může se ho zúčastnit kdokoli z vlastníků.
Po dokončení budou práce přebírány výborem, pozváni budou i vlastníci na jednotlivých patrech – obdobně, jako to proběhlo již dříve na Uzbecké.

reagovat

17 | v.zasadil | 7.10.2018Ne9:25

Přstupnost společných částí domu

Ve společných částech domů, které musí být přístupné vlastníkům, opravářům, úklidu, hasičům, kontrolám, atd, byly instalovány universální vložky a používají se k nim univerzální (tzv. „cervené“) klíče. Platí to i pro dveře od výtahů do chodeb v jednotlivých patrech, tedy i pro 4, 5 a 6. patro (jižní strana).
Pokud tato zásada není dodržena, dochází k porušování požární bezpečnosti, ke konfliktním situacím, případně i k poškozování dveří. Pokud není nikdo doma, což po většinu dne v pracovní době bývá, nebo prostě nepřijde otevřít, chodba není přístupná. Naposledy tato situace nastávala nyní při rekonstrukcí chodeb, kdy se pracovníci stavby nemohli do některých chodeb dostat.
Proto výbor rozhodl, že stavební firma vložky, které dříve někteří vlastníci do dveří chodeb z vlastního rozhodnutí namontovali, budou odstraněny, nahrazeny univerzálními a každý byt na dotčené chodbě dostane jeden universální klíč, ke kterému si vlastník již sám nechá udělat potřebný počet kopií.
Ke všeobecnému překvapení na 4,5, a 6 patře (jih) vlastníci opět universální vložky odstranili a objevily se tam znovu vložky, od kterých nikdo jiný klíč nemá a chodby jsou opět nepřístupné.
Z rozhodnutí výboru tedy stavební firma opět vložky vymění a pro každý byt znovu dodá jeden univerzální klíč.
Pokud s situace bude znovu opakovat, budou vložky opět vyměněny za univerzální, avšak již na náklady vlastníků dotčených bytů

reagovat

18 | v.zasadil | 16.10.2018Út16:30

Přebíráme 29.10.2018

Na Uzb budeme přebírat dílo do užívání

Na Moskevské budeme dílo přebírat do užívání v pondělí 29.10.2018.
Zahájíme v 8.30. Budeme přebírat jednotlivá patra 18.p. počínaje a pokračovat směrem dolů.
Jste zváni k účasti, spolu s výborem můžete provést kontrolu úplnosti a kvality díla.
Ohlášené závady budou odstraněny. Pokud ještě o nějakých víte, můžete je uplatnit při přebírání, nebo nám je sdělte na vrumo@vrumo.cz.
Připomínám, že předmětem díla nejsou dveře od výtahů do chodeb, ale musí mít v podlaze otvor pro spodní zarážku dveří, funkční zámek a seřízený zavírač

reagovat

19 | DD | 17.10.2018St12:42

Tak na Uzbecké či Moskevské? Předchozí příspěvek je vnitřně rozporný.

Jinak dneska na Moskevské špatně dovíral nákladní výtah.

reagovat

20 | v.zasadil | 17.10.2018St14:57

[19] DD: Na Moskevské, vážený(á) DD. Uzbecká je, jak všichni víme, již dávno převzatá. Omlouvám se za chybu při vložení textu.
Jinak výtah si ověřím, příp. bude opraven

reagovat

21 | A. Udut @ | 28.10.2018Ne12:03

Dobrý den, je tu stále možnost získat dotazník o telekomunikacích? Jedná se o byt 1461. Děkuji

reagovat

22 | v.zasadil | 28.10.2018Ne12:30

[21] A. Udut: Ano, možné to je, pokud uvedete svoji e-mailovou adresu nebo číslo poštovní schránky, do které má být dotazník vhozen. Pouhé č.p. domu nestačí

reagovat

23 | v.zasadil | 17.12.2018Po15:22

Zkřížené zárubně

[15] Peržeľ: Vracím se ještě informací k problémům s dveřmi na chodbách a před výtahy. Výsledně se ukázalo, že problémů s nimi je více a jsou dány zárubněmi, které jsou bohužel velmi křivé již od původní zástavby v r.1985. Vesměs nemají spodní díl, nejsou dodrženy rozměry, tvar a rovinnost (některé jsou výrazně „do vrtule“), Nové dveře normalizovaných rozměrů lze do nich osadit jen s obtížemi a za cenu odfrézování boků a posouvání spodní zarážky v podlaze. Na 15. patře jih se nové dvoukřídlé dveře vůbec nepodařilo uspokojivě zamontovat a po svátcích bude muset být pravděpodobně stará zárubeň vybourána a osazena nová.

reagovat

24 | V.Zasadil | 17.12.2018Po16:16

Zvonky nezvonily

Zvonky dnes nezvonily na Moskevské ve více bytech. Pokud jste to zaznamenali, přezkoušejte opět své zvonky. Mělo by to být už v pořádku.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.