Rekonstrukce na Vršovické

Rekonstrukce společných částí domů v bytových patrech na Vršovické (úkoly plánu oprav č. 13,14,15,24) budou zahájeny v lednu 2019.
Vše je podmíněno získáním úvěru na základě předchozího souhlasu, který udělilo shromáždění vlastníků výboru 14.6.2018 a o který nyní po pečlivém výběru jednáme s Raiffieisen SS.
Projektové práce byly ukončeny v říjnu 2018. V listopadu byl sestaven rozpočet projektu stavebních úprav, NN a sbp, který však hodnotou 20,6 mil Kč pro oba domy významně převyšuje původní odhad (14,3 mil Kč). Nyní probíhají cenová jednání s dodavatelem c cílem snížit tyto náklady, ale i tak finance SVJ včetně úvěru, disponibilní pro tento účel v r.2019, nestačí pro oba dva domy najednou a je nutno realizaci rozdělit – v r.2019 č.p.1461 a pak v r.2020–21 č.p.1462.
Soubor prací bude zahrnovat rekonstrukce, opravy a úpravy chodeb, schodišť, osvětlení, rozvodů domácího telefonu (zvonků), UPC, PODA, rekonstrukci EPS do standardu, jaký již byl realizován na Uzbecké a Moskevské.
Bude provedeno rozdělení hal před výtahy tak, aby oddělené části včetně pavlánů mohly být pronajaty a dále využity.
Jedním z cílů rekonstrukcí a úprav, krom zlepšení životního prostředí, standardu bydlení a bezpečnosti v domech, je i snížit spotřebu společné elektřiny pro osvětlení domu a udělat pořádek v rozvodné síti, který platby vlastníků za společnou elektřinu zprůhlední a sníží.
Bude také upraveno, v dohodě s dotčenými vlastníky, využití a osvětlení společných částí (chodeb-předsíní) ve východním i západním okraji domů.
Žádáme všechny vlastníky, aby odstranili z chodeb a schodišť své věci, neodkládali tam věci nepotřebné a zpřístupnili společné chodby a předsíně ve východním i západním okraji domů.
Pro více informací sledujte zápisy ze schůzí výboru. Rádi Vás přivítáme i na kontrolních dnech stavby.

Komentáře

1 | v.zasadil | 7.12.2018Pá13:40

Žádost o rozhodnutí

Včera jsme požádali písemně do schránek vlastníky bytů a ateliérů na západním okraji domu čp. 1461 o rozhodnutí – zvolení varianty, jak bude využívána a upravena společná předsíňka. Prosíme – vložte jej do schránky SVJ do úterý 11.12.2018, abychom mohli finalizovat rozsah prací a rozpočet stavby.

reagovat

2 | Martin Jíra | 13.12.2018Čt10:33

Dobrý den, pane Zasadili,

Můžu se zeptat kdy se předpokládá, že začnou práce na Vrsovicke 1462.Je to v roce 2020 nebo až 2021? Děkuji

reagovat

3 | v.zasadil | 13.12.2018Čt15:37

Vršovická 1462

[2] Martin Jíra: Dobrý den, pane Jíro,
ještě jednáme s dodavatelem a s bankou. Jakmile jednání ukončíme, sdělím upřesněnou představu výboru, kdy a za kolik by mohly být práce na Vršovické 1462 realizovány.. Jedná se o změnu plánu oprav a zároveň o navýšení původně plánovaných nákladů na tuto akci, takže poslední slovo bude mít ještě shromáždění vlastníků v červnu příštího roku.

reagovat

4 | v.zasadil | 23.1.2019St19:28

Připomínka pozvání

NA DOMOVNÍ SCHŮZI DOMŮ VRŠOVICKÁ 1461, 1462
Na téma :
ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMŮ
Program:

  1. INFO O TERMÍNECH A ROZSAHU REKONSTRUKCE
  2. VYUŽITÍ SPOL. CHODEB V KONC.ČÁSTECH DOMŮ
  3. VÝBĚR LINA DO CHODEB DLE VZORNÍKU
  4. DISKUSE

Datum a místo konání:
24.1.2019 v 19­.30 hodin
v jednací místnosti výboru SVJ na adrese Uzbecká 1463 (místnost č.307 v přízemí)

Za výbor SVJ, dne 7.1.2019 Vladimír Zasadil, předseda výboru

reagovat

5 | v.zasadil | 28.1.2019Po15:46

schůze byla,

[4] v.zasadil: program jsme absolvovali, ale některými vlastníky z Vršovické byl rozporován záměr, projednávaný již na domovních schůzích v r.2018, vlastně dnes už přijatý projekt a smlouva s dodavatelem, a to ve věci rozdělení zbytečně velkých prostor před výtahy s tím, že část by byla nabídnuta k dalšímu využití pronájmem ve prospěch všech vlastníků.

Dobrá, ale jsme sousedé, měli bychom se shodnout. Sejdeme se tedy ještě jednou ve čtvrtek 7.2.v 19.30 hod. Pozvánky jsme dali všem z Vršovické včera do schránek. Buďme nakloněni shodě a kompromisu.

Pokud přijde někdo i z Moskevské nebo Uzbecké, bude vítán.

reagovat

6 | Kýnová | 29.1.2019Út17:24

Rozdělení chodeb před výtahem

Dobrý den,ráda bych se vyjádřila k rozdělení prostoru před výtahem,z časových důvodu se na schůze nedostanu…chápu že investor upraví prostory na své náklady,Jak konkretně by mél prostor byt využít?Jako kancelář ..budou se nám v blízkosti našich domovu pohybovat cizí lidé,za tech parkorun,které serozdelí mezi všechny vlastníky to nestojí.Úvěr byl navýšen o několik milionu korun,a rekonstrukce Vršovický 1462 se oddalila o další dva roky,osobně si myslím,ať prostory zůstanou tak jak byly doteď,když se úvěr navýšil o miliony,tak se v té době počítalo i s rekonstrukci chodeb před výtahem,bez dalšiho investora,který by měl dělat rekonstrukci na své náklady..

reagovat

7 | Tomsu | 5.2.2019Út11:46

chodby vrsovicka

Dobrý den, prostory před výtahy ve Vršovické jsou z požárního hlediska kolaudovány jako chráněná úniková cesta. Tato úniková cesta umožňuje při požáru mimo jiné i evakuaci osob z výškových objektů Moskevská a Uzbecká. Na prostory CHÚC ve Vršovické (prostory před výtahy) jsou poměrně přísné požární předpisy, včetně požadavků na odvětrání těchto prostor CHÚC, což je v současnosti zajištěno otvíravými okny vedle spojovací chodby k vysokým domům. Prověřte prosím s projektanty, zda jsou navrhované úpravy ve Vršovické v souladu s projekty požárně bezpečnostního řešení všech čtyř objektů.

reagovat

8 | v.zasadil | 5.2.2019Út12:37

[6] Kýnová: Jak konkrétně by měl být prostor využit, to by mělo být předmětem diskuse s vlastníky a na jejím základě i předmětem dalšího postupu. K té diskusi zatím nedošlo a ti vlastníci, kteří se k rozdělení prostoru před výtahy vyjadřují a priori negativně a nechtějí o ničem jiném slyšet, ji de facto blokují.
Není záměrem výboru, aby se v domě pohybovali cizí lidé, tedy ne kanceláře, nebo nějaké sklady pro lidi, kteří v domě nebydlí. Já osobně si umím představit např. dlouhodobé nájemní bydlení lidí, např. obyvatel našich domů, kteří zestárli, svůj dosavadní byt by rádi prodali a dožili by v malometrážní garsoniéře v našem domě (tedy žádná krátkodobá ubytovna pro kohokoli). V domě je už dobrý obchod (Penny), jídelna, budou zde i lékaři, dobré spojení kamkoli, atd… Ale to je jen jedna varianta, jsou i jiné a další mohou přinést sami vlastníci… určitě nechceme bezhlavě ty prostory pronajmout nějakému investorovi, který si tam bude dělat, co chce.
Chce to diskusi a chce to čas na odpovědné rozhodnutí ve prospěch všech vlastníků. Na obojí čas zatím máme…
Zatím ten prostor dle projektu rozdělme bez změny užívání (byla chodba, bude chodba) a už samotná stěna přinese užitek (oddělení prostoru, který nikdo neužívá a nepotřebuje – snížení nákladů na rekonstrukci, zamezení průvanu v domě přes pavlány do věžových domů, odstranění nepovolených skládek a nepořádku, možnost určitého využití odděleného prostoru stávajícími vlastníky jednotek, atd).
Projekt byl vypracován dle zadání, které s rozdělením prostoru před výtahy počítalo od samého začátku, jak bylo vlastníkům prezentováno již na domovních schůzích v r.2018. S tím úvěr nesouvisí.

reagovat

9 | v.zasadil | 5.2.2019Út13:09

[7] Tomsu: Nezbytným základem všech projektů rekonstrukcí, které ve společných částech našich domů nyní provádíme, a zejména cílového připojení rekonstrovaného EPS na PCO HZS hlm. Prahy, je aktuální tzv. požárně bezpečnostní řešení To samozřejmě máme a je příslušným orgánem HZS schváleno. Dle tohoto PBŘ nejsou pavlány součástí CHÚC a mohou být i odstraněny. CHÚC domů Uzbecká a Moskevská přes Vršovickou již nevedou. Proto může být také rozdělen prostor před výtahy.na Vršovické. Zbylá část před výtahy zůstává CHÚC pro dům Vršovická 1461 i 2 (musí zde být dvě na sobě nezávislé CHÚC). Jejich větrání je dle platného PBŘ dostatečně zajištěno okny v požárních předsíních nalevo i napravo od výtahů.

reagovat

10 | Hrubá | 7.2.2019Čt3:00

Rekonstrukce Vršovické a úvěr...

Vážení spoluvlastníci,

opravdu mě mrzí, že se bohužel potvrdilo to, proč jsem v roce 2014, jako několik dalších z nás, nesouhlasila se snížením poplatků za m2 od 1.1.2015, a to ze 40 Kč na 30 Kč. A tenkrát nám výbor tvrdil, jak máme dostatek finančních prostředků v dlouhodobém výhledu i na zásadní rekonstrukce.

Díky snížení této částky jsme měli ale za předchozí 4 roky (2015, 2016, 2017, 2018) příjem od nás vlastníků do společného „fondu SVJ“ nižší, a to o víc než 13,6 mil. Kč – což by rozhodně pokrylo současnou potřebu úvěru.
Celkem totiž všichni vlastníme 28 358,4 m2. Pokud to vynásobíme 10 Kč (tj. rozdílem mezi 40 Kč a 30 Kč) a pak 48 měsíci, tak se dostaneme na částku vyšší než 13,6 mil. Kč.

I z tohoto příkladu je vidět, že výbor se sice snaží předkládat vlastníkům snad v dobré víře návrhy na financování modernizace, rekonstrukce a údržby našich domů, ale obávám se, že chybí schopnost dlouhodobého a reálného plánování.

To se také ukazuje i nyní, kdy v červnu loňského roku byl výborem předložen návrh na Shromáždění na schválení úvěru ve výši 10 mil. Kč s tím, že tato částka by měla zafinancovat oba vchody Vršovické. Aktuálně to ale vypadá, že to možná nebude stačit ani na úpravu jednoho z těchto domů (dle projektu více než 14 mil. Kč) a NAVÍC, výbor zcela samovolně schvaluje, bez předchozího souhlasu vlastníků, možnost změny / úpravy společných částí domu a jejich využití.

Je navíc velmi zvláštní, když se jako vlastník jednotky, přihlásím na stránky našeho SVJ vrumo.cz, že první, co mě vítá, je přání k Vánocům a Novému roku, a nikoliv pozvání na Mimořádnou domovní schůzi, která se má konat dnes 7.2.2019.

Vyjadřuji tímto NESOUHLAS s tím, aby byly jakýmkoliv způsobem zmenšeny / změněny společné části domu na Vršovické u výtahů, v pavlánech mezi domy apod., a to bez předchozího schválení Shromážděním vlastníků v souladu s čl. VII. Stanov – odst. 2 písm. b) a c).

Dne 3.2.2019 jsem požádala předsedu výboru o zaslání scanu úvěrové smlouvy (domnívám se, že jako vlastník jednotky, mám na to právo), ale dosud nemám žádnou zpětnou vazbu. Budu tedy doufat, že tento dokument obdržím v následujících dnech, protože díky němu se stávám, i přes vyslovený nesouhlas na Shromáždění v r. 2018, de facto „dlužníkem“, resp. osobou, která ručí za závazky SVJ do výše svého spoluvlastnického podílu….

Předem děkuji za vyjádření členů výboru a očekávám, aby byla zajištěna objektivita, že se na tomto webu objeví i scan dokumentu od majitelů bytů na Vršovické, který někteří z vlastníků dostali do schránek.

S pozdravem
Hrubá

reagovat

11 | v.zasadil | 7.2.2019Čt11:17

Rekonstrukce Vršovické a úvěr...

[10] Hrubá: Je pravdou, že kdybychom nesnížili příspěvek do fondu oprav ze 40 na 30 Kč/m2/měs., měli bychom dnes na rekonstrukce všech domů v pohodě.
Tato změna, schválená později shromážděním vlastníků, vyšla z domovní schůze Moskevské v r.2014, na které tento požadavek velmi naléhavě přednesli dva členové představenstva družstva garáže s tím, že za 40 Kč družstvo nepřežije. To bylo třeba se stejnou naléhavostí a neodkladně vzít v úvahu, protože družstvo garáže primárně slouží našim vlastníkům a museli jsme v r.2011 společně vyvinout dost velké úsilí k tomu, aby vůbec vzniklo.
Je sice pravda, že jste tehdy byla proti a navrhovala jste, že když už snížit, tak jen na 35 Kč/m2/měs.
A to se vlastně i stalo, o dalších cca 5 Kč se měsíční částka v platbách vlastníků de facto nesnížila, ale převedla se do nově vytvořené krátkodobé zálohy na vlastní správní výdaje, které se dříve platily z dlouhodobé zálohy „Fondu oprav“ (dle NOZ od 1.1. 2015).
Na té schůzi jsem opravdu řekl, že za 30 Kč ještě dokážeme plán oprav ufinancovat.
Jenže problém je jinde. Předpokládali jsme, že průběžná doba rekonstrukce jednoho domu bude 9 – 12 měsíců, což je cca 1 dům ročně a na to bychom měli.
Praxe ale ukázala, že dodavatel to dokáže za půl roku a tak práce probíhají rychleji, než natékají peníze do fondu oprav.
Proto jsme potřebovali překlenovací úvěr 10 mil. Kč.
Teprve ve 2.pol. 2018 se ještě ukázalo, že finanční náročnost rekonstrukce domů na Vršovické dále vzroste, protože ze stávajících rozvodů NN nelze použít prakticky nic.
Na dnešní schůzi k tomu bude podán odborný výklad.
Tvrzení, že výbor samovolně mění uspořádání, nebo dokonce využití společných částí domu, je poněkud nadsazené. Návrh oddělení nepotřebných prostor před výtahy a jejich budoucího využití výbor prezentoval v r.2018 na domovních schůzích a dále o něm s vlastníky jedná.
Proto svolal i obě poslední domovní schůze Vršovické. Pozvání najdete v komentářích č.4 a 5 výše.
Vlastníci z obou Vršovických dostali podrobné pozvánky písemně do poštovních schránek.
Pokud si to i po vysvětlení všech pro a proti v rámci rekonstrukce SČD nebudou přát, nebude zatím oddělení prostoru před výtahy realizováno a rozhodne o něm teprve shromáždění vlastníků.
O průběhu a podmínkách sjednání úvěru je podrobně informováno v zápisech ze schůzí výboru. Přejete-li si nahlédnout do podepsané smlouvy, je to možné po předchozí domluvě v kanceláři výboru.

reagovat

12 | Pavel Kysel @ | 10.2.2019Ne19:10

Domovní schůze 7.2.2019

Ve čtvrtek 7.2.2019 jsem se zúčastnil domovní schůze domu Vršovická 1461,1462, kde se měl opakovaně projednávat rozsah schváleného projektu rekonstrukce společných prostor uvedených částí domů.
Už při příchodu k zasedací místnosti mě překvapilo, že se paní Nekolová snažila všechny, kteří na Vršovické nebydlí, odradit od účasti se slovy “Vás se to netýká”, a až po vysvětlení, že se to snad týká všech členů SVJ pochopila, že asi nic nezmůže a náhle se i vytasila s presenční listinou za domy Moskevská a Uzbecká.
Hned v úvodu se nás předseda SVJ snažil několikrát přesvědčit, že vždy jednal ve prospěch členů a celého SVJ. Bohužel z dalšího jednání už to tak vůbec nevypadalo!
Překvapilo mě i ostatní přítomné, že došlo k dosti zásadní změně původního pojektu na rekonstrukci společných prostor v domech na Vršovické, která nebyla schválena společenstvím vlastníků na společném shromaždění tak, jak to v takových případech ukladají stanovy SVJ v hl.VII, čl.3, písm.j. Domovní schůze nemohou v žádném připadě nahradit shromaždění vlastníků! Ani mi neni jasné proč na závěr domovní schůze došlo k hlasováni a to ještě jen přitomných bydlícich z Vršovické, k čemu to? Hlasování na domovních schůzích možná jen odráží názor přitomných. Ale na společných shromažděních vlastníku se již rozhoduje o finačnich prostředcích, změnách plánu oprav a rekonstrukcích. Zdůvodnění, že se na Vršovické se vybuduji z nevyužitých prostor jakési garsonky s přistupem na pavlán (spíše holobyty bez sociálního zázemí, topení a základního vybavení) o které bude zájem např. na dožití, nebo jako kratkodobé ubytování a získané prostředky z pronájmu budou využity ve prospěch SVJ je směšné a alespoň na mě to působí značně nevěrohodně!
Je zarážející, že se neschválená změna projektu rekonstrukce již projednává se zhotovitelem, včetně zpracování dodatku požarně bezpečnostního řešení! Zajímalo by mě, v jaké výši byla tato neschválená změna projektu včetně BPŘ uhrazena a kdo schválil její úhradu!? Jakou roli v tomto “rozhodnutí” plnila kontrolní komise SVJ?! Ta snad měla jako první upozornit na něco nestandartního a neschvalit vydaj, který neni v souladu s přijatým plánem oprav a rekonstrukce. Nechci spekulovat o tom, že celý výbor SVJ už nehájí zájmy společenství, ale jde tu o něco jiného a něčí jiné zájmy!
Apeluji na všechny členy SVJ, aby četli návrhy výboru SVJ, včetně zápisů z jednáni, dávali pripomínky, návrhy a dotazy. Jedná se o náš společný majetek a nemalé finanční prostředky. Přece nechceme, aby nás výbor bral jako slepé ovce, které odsouhlasí bezhlavě vše, co je jim výborem předloženo a co i odporuje stanovám SVJ.
Pokud by se podobná situace a stav nezměnil, měli bychom uvažovat o personálních změnách ve výboru SVJ i v kontrolní komisi.

reagovat

13 | v.zasadil | 10.2.2019Ne21:19

[12] Pavel Kysel: Zatímco rekonstrukce společných částí domů v obytných patrech v Uzbecké a na Moskevské proběhla bez problémů a pokud vím i ke spokojenosti vlastníků, na Vršovické se velmi zdramatizovala. Příčinou tohoto dramatu, pokud to vnímám správně, se stal záměr výboru v rámci rekonstrukce společných částí domu rozdělit nadměrně velký prostor před výtahy a jeho část, možná i s částí pavlánů (které dle platného PBŘ nejsou částí ChÚC), využít jinak (možná pro ateliérové, plně vybavené bydlení – žádné holobyty), což mělo být předmětem budoucí diskuse s vlastníky v průběhu tohoto pololetí a výsledně předloženo letošnímu shromáždění vlastníků k rozhodnutí.
Tento záměr byl vlastníkům a zejména vlastníkům z Vršovické takto prezentován již na domovních schůzích v r.2018 a mnohačetně byl připomenut v zápisech ze schůzí výboru. Kdo chodí na domovní schůze a čte zápisy ze schůzí výboru, nemohl být překvapen. Nešlo o žádné změny původního projektu, ale o jeho součást.Nicméně tento problém jsme na schůzi vlastníků 7.2., alespoň v rámci kompetencí výboru a vlastníků z Vršovické, vyřešili. Alespoň do shromáždění.
Již v roce 2011 byl do plánu oprav zahrnut úkol rekonstrukce EPS a její připojení na CPO HZS hl.m.Prahy. K tomu je PBŘ elementárním předpokladem a protože jsme žádné neměli, bylo nutno je vytvořit – jako součást plnění úkolu rekonstrukce PBŘ. Byl to cca dvouletý proces, který jsme absolvovali s různými partnery a výsledně byl vytvořen dokument firmou Kraso s.r.o, schválený HZS. Vše proběhlo v rámci schůzí výboru a účelových jednání s partnery, které byly vlastníkům přístupné a na které byli zváni (viz závěry všech zápisů ze schůzí výboru – pravda, osobní pozvánky nerozesíláme) a je zaznamenáno v zápisech ze schůzí výboru (a ty jsou všechny dle hl. XIV. čl (1) stanov zveřejněny na vrumo.cz.
Kdo o tom chce vědět více, nebo se i na plnění těchto úkolů podílet, musí se jednání zúčastňovat, nebo alespoň číst zápisy ze schůzí výboru. Kdo nečte, na schůze nechodí, tak neví a slepou ovci ze sebe dělá sám a pak se ještě zlobí.
Pokud jste pozorně poslouchal, samotným postavením dělící zdi se ještě nemění způsob využití společných částí domu před ní a za ní – stanovy, hl.VII, čl.3, písm.j. tedy nebyly dotčeny.
S vaší apelací na to, aby všichni členové SVJ četli návrhy výboru, včetně zápisů z jednání, dávali připomínky, návrhy a dotazy, se hluboce ztotožňuji.
Jenom s tou připomínkou, aby tak činili v čase, kdy se daný problém řeší a se znalostí věci, nikoli po několika letech zpětně, kdy to již není o ničem.
O tom, že celý výbor už nehájí zájmy společenství a že tu jde o zájmy jiné, opravdu už raději ani nespekulujte. Jsou i lidé, kteří se naopak podivují nad tím, proč předmětný záměr výboru někomu tolik vadí. Ale nespekulujme ani nad tím.
Spekulace jsou jenom spekulace.

reagovat

14 | Hrubá | 11.2.2019Po0:20

[11] v.zasadil:
Pane inženýre,

děkuji Vám za odpověď, nicméně nemohu souhlasit s Vaší reakcí…. A zároveň souhlasím s panem Kyselem, že domovní schůze nejsou žádným argumentem pro rozhodování výboru SVJ. Pro výbor SVJ jsou zcela rozhodující výsledky hlasování ze Shromáždění vlastníků.

To, že vůbec ospravedlňujete rozhodnutí o příspěvku do fondu oprav nátlakem Družstva Garáže Moskevská a tvrdíte, že je to ve prospěch vlastníků SVJ, mi přijde zavádějící. Vy vůbec víte, kolik z členů tohoto družstva je zároveň vlastníkem jednotky v rámci našeho SVJ? Já osobně třeba členem družstva nejsem a tím pádem jeho konání rozhodně není v můj prospěch. Navíc družstvo, je oproti SVJ, organizací, která může pronajímat prostory, podnikat a může být výdělečnou společností. Tuto možnost prostě naše společenství vlastníků jednotek nemá! Tedy díky tomu, že jste vyšel vstříc nějaké organizaci (družstvu), která je mimo SVJ, tak naše společenství přišlo o těch 13 mil. Kč v minulém období (které by teď bylo možné investovat do rekonstrukce Vršovické).

Ale nyní k aktuální situaci. Věřte tomu, že pravidelně čtu zápisy z jednání výboru, vzhledem k tomu, že se osobně nemohu zúčastnit jednání schůzi díky pobytu v zahraničí (jak sám dobře víte).
Proto mě zajímá, jak je vůbec možné, že pozvánky na domovní schůze, které se týkají informací o společných částí NAŠICH domů – SČD, jsou za prvé uvedeny pouze v některých komentářích na stránkách vrumo.cz (jak sám píšete) a za druhé vloženy do poštovních schránek pouze některým vlastníkům (opět Vaše vyjádření, že jen vlastníci z Vršovické obdrželi do poštovních schránek….)?

Je totiž naprosto jedno, jestli jde o SČD v domu na Vršovické, na Moskevské nebo na Uzbecké, protože všechny společné části DOMŮ jsou v podílovém vlastnictví VŠECH vlastníků našeho SVJ a díky tomu, by o průběhu plánovaných rekonstrukcích nebo jakýchkoliv úpravách, měli být informování VŠICHNI vlastníci a nikoliv pouze ti, kteří bydlí na daném čísle orientačním…

Co se týče možnosti seznamování se s dokumenty SVJ, tak urgentně žádám, aby všichni vlastníci jednotek měli možnost nejen nahlížet do smluv, účetnictví apod. (což bohužel ani toto prozatím nebylo některým umožněno), ale abychom si zároveň naprosto právoplatně mohli pořizovat kopie dokladů a nebo získávat jejich elektronickou podobu.

Předem děkuji za změnu přístupu výboru, a to nejen k informovanosti vlastníků.

Pavla Hrubá

reagovat

15 | v.zasadil | 11.2.2019Po13:46

(14) Paní inženýrko,
souhlasím s Vámi i s panem Kyselem, že pro výbor SVJ jsou zcela rozhodující výsledky hlasování ze Shromáždění vlastníků.
Nicméně přes mnohačetné informace, že součástí rekonstrukce na Vršovické bude i dělící stěna v prostoru před výtahy (domovními schůzemi v r.2018 včetně prezentace grafické studie počínaje a sdělením výboru z 5.12.18 zde (viz výše) konče, živelná diskuze na domovní schůzi Vršovické 24.1., svolané k zahájení rekonstrukce Vršovické, přerůstající až v davový nesouhlas s rozdělením prostoru před výtahy, si žádala další vysvětlení ze strany výboru a pokračování diskuse s cílem pochopení této části celkového záměru a projektu. Proto byla svolána další domovní schůze Vršovické na 7.2.19.
Tam bylo bohužel dosaženo pouze kompromisu, dovolujícího pokračovat v rekonstrukci dle stávajícího projektu s tím, že dělící stěna zatím nebude postavena a shromáždění rozdělení prostoru před výtahy potvrdí, nebo zamítne. Takový kompromis byl vynucen vzniklou situací.
Pokud jde o družstvo garáže, je to člen SVJ, sloužící cca 100 vlastníkům jednotek. Jeho žádosti o snížení příspěvku vlastníků do fondu oprav vyhovělo shromáždění vlastníků 5.6.2014.
Informovanost vlastníků a jejich právo nahlížet do smluv a dalších dokumentů SVJ je upraveno články XIII a XIV stanov a ty výbor dodržuje. Jejich vynášením nebo rozesíláním jednotlivým vlastníkům by se ztrácela kontrola nad jejich využitím. Tím mohou být dotčeny oprávněné zájmy jiných vlastníků, nebo smluvních partnerů SVJ. Proto výbor takovéto požadavky nad rámec stanov nepodporuje.
Pro tento týden se omlouvám, že na další příspěvky nebudu odpovídat – budu také na služební cestě v zahraničí

[14] Hrubá:

reagovat

16 | V.Gabrhelová @ | 20.2.2019St16:31

hlasování

Ráda bych se zúčastnila hlasování o důležitých problémech ,které se mně dotýkají jako oprávněného vlastníka.Bohužel ze zdravotních důvodů nemohu vyjít po schodech a troufám si tvrdit,že nejsem jediná.Proto bych prosila Výbor,aby bylo nám-hendikepovaným-umožněno hlasovat písemně.Tzn.nap­ř.v každém domě by ve skřínce byl včas vyvěšen program shromáždění,kde bude srozumitelně vypsán program-o čem se bude hlasovat-a my,nemohoucí by mohli písemně odhlasovat.Myslím si,že by to nemusel být problém.V klidu domova a bez stresu bych měla dobrý pocit,že ještě žiju v domě,který je mým domovem a vhozením papíru s mým názorem bych si to potvrdila.Děkuji .VL.Gabrhelová

reagovat

17 | Jaroslav | 26.2.2019Út7:12

Dobrý den prosím o uveřejnění zápisu z domovní schůze konané dne 7.2.2019 včetně přílohy.

reagovat

18 | v.zasadil | 26.2.2019Út15:22

[17] Jaroslav: Nevím kdo píše a tedy ani nevím, jakou přílohu má na mysli

reagovat

19 | v.zasadil | 26.2.2019Út15:29

Hlasování

Dobrý den, paní Gabrhelová, v našem SVJ to máme zařízeno takto: všechny zprávy a materiály, o nichž předem víme, že se o nich bude na shromáždění hlasovat, budou včas k dispozici na internetu, kde se s nimi můžete seznámit, nebo Vám je můžeme dodat v písemné podobě i do bytu. Rozhodnete se sama, jak o nich chcete hlasovat. Plnou mocí (bude na druhé straně pozvánky) můžete pověřit kohokoli, aby Vás na shromáždění zastoupil (např. jiného člena rodiny, souseda, člena výboru nebo KK...) a řeknete mu, jak má k jednotlivým otázkám za Vás hlasovat. On bude hlasovat za Vás a Vás pak bude informovat, co a jak na shromáždění bylo. Děkujeme za Váš zájem a těšíme se, že alespoň touto formou přispějete ke zdaru shromáždění

reagovat

20 | Jaroslav | 26.2.2019Út18:48

Žádám o uveřejnění zápisu z domovní schůze ze dne 7.2.2019,toť vše děkuji.

reagovat

Jmenuji se Raina ping ze Singapuru, kontaktoval jsem pana Eliáše o půjčku ve výši $850 000,00 SGD poté mi bylo řečeno o kroku schválení požadované částky půjčky, po opětovném riskování, protože jsem byl tak zoufalý, že jsem si udělal obchod s mým největším překvapení, byla částka půjčky připsána na můj bankovní účet do 48 bankovních hodin bez jakéhokoli stresu, kdy jsem dostal půjčku. Překvapilo mě, že jsem poprvé spadl z podvodu! Máte-li zájem o zajištění jakékoli částky na úvěr & jste v kterékoli zemi, radím vám kontaktovat pana Eliáše prostřednictvím emailu: (loancreditinstitutions@gmail.com)

reagovat

22 | v.zasadil | 8.7.2019Po12:09

Vršovická 1461 - označení zvonků

Zvonky nově označíme, s ohledem na prostor, který je pro jmenovku k dispozici a také proto, aby označení bylo bez problémů čitelné – pouze příjmením vlastníka, které je uvedeno v kontaktním dotazníku – registračním listu, který jste naposledy předali výboru SVJ (Je ve třetím sloupci tabulky)

Pokud si přejete jiné jméno (např. nájemníka) nebo jiné znění Vašeho jména (např. jeho množné číslo), nebo trváte na plném znění jména (např. včetně křestního jména, akademických titulů, vědeckých hodností, apod.), nebo na doplnění jménem s Vámi bydlícího partnera, uveďte požadované znění v tabulce, potvrďte Vaším podpisem, a to

do středy 10.7.2018 .

(ve čtvrtém a pátém sloupci tabulky)
V rámci prostorových možností Vám vyhovíme.

Tabulka je Vám k dispozici pro doplnění na vrátnici.

reagovat

23 | v.zasadil | 8.7.2019Po16:22

Vršovická 1461 - pževzetí díla do užívání

zahájíme dne 15.7.2019 v 17­.00 hod prohlídkou společných částí domu v 8. patře a budeme postupovat po patrech dolů. Budeme kontrolovat úplnost a kvalitu díla za přítomnosti členů výboru a zástupců dodavatele. Vítána je účast vlastníků jednotek, bezprostředních uživatelů díla. Zaznamenáme zjištěné nedostatky a nedodělky, které budou následně odstraněny.
Již v závěru tohoto týdne zkontrolujte funkci zvonků od vchodu do domu i od výtahů.
Zároveň budou vlastníkům jednotek předány kličky od rozvodných skříně NN s elektroměry – jedna pro každou jednotku

reagovat

24 | v.zasadil | 16.7.2019Út0:57

Převzetí díla na čp.1461 do užívání

[23] v.zasadil: Proběhlo za účasti vlastníků 15.7. od 17 do 20.30 hod Shledané závady nebrání užívání a budou odstraněny do 31.7.
Přítomným vlastníkům, nebo jejich nájemníkům byly rozdány klíče od zámků dveří na chodbách a kličky od zámků dvířek rozvodných skříní (v prostoru před výtahy), ve kterých jsou elektroměry a jističe pro jednotlivé jednotky na patrech.
Vlastníkům, kteří nebyli zastiženi, budou klíče a kličky vydány individuálně, možno zavolat kdykoli (Zasadil, 777 074 626). Týká se jednotek č. 2, 4, 5, 9,18, 19, 20, 21, 300.
V rámci následného odstraňování vad a nedodělků budou seřízeny dveře a zavírače dveří na chodbách a budou také odstraněny vady v zapojení zvonků. Žádáme proto znovu vlastníky, aby si zkontrolovali funkcí zvonků od tlačítek před bytem, od výtahu a od vstupních dveří do domu. Závady ohlaste na zasadil@vrumo.cz, nebo napište na papír a ten přilepte zvenku na dveře Vašeho bytu

reagovat

25 | v.zasadil | 23.7.2019Út19:04

klíče a kličky byly rozdány

[24] v.zasadil: ale přesto ze už zase setkáváme s tím, že na chodbách se zasahuje do zámků a zavíračů, opět jsou poškozovány zárubně dveří.
Otázka zní, kdo tohle dělá.. Vlastníci bytů spíše ne.
O pronajatých bytech často nikdo neví, že jsou pronajaty, kdo, kolik lidí a na základě čeho tam vůbec bydlí.,
Málokdy jsou totiž nahlášeni SVJ a správní firmě. To je povinnost pronajímatelů, ale ti ji málokdy plní
Jisté množství osob tak pobývá v pronajatých bytech načerno, Pronajímatele z nich neplatí náklady společné spotřeby (výtah, úklid, osvětlení…) a nedělají si starosti s tím, jak se jejich nájemníci dostanou do domu a do bytu
A ti pak mají stálý nedostatek čipů a klíčů, čarují se zámky a zavírači, aby dveře zůstávaly pootevřeny a když nezůstanou, tak je páčí a vyrážejí.
Apelujeme proto na pronajímatelé bytu, aby své nájemníky řádně ohlásili a přihlásili ke službám, aby se přiměřeně se starali o své pronajaté byty (kdo tam vůbec bydlí) i jejich okolí.
Jde o náš společný zájem o stav našich domů, o pohodu a bezpečnost v nich, o ohledy k sousedům i o to, že každý vlastník odpovídá ze škody ve společných částech domu, které vzniknou v souvislosti s provozem jeho bytu.

reagovat

26 | v-zasadil | 23.7.2019Út19:53

Věci na chodbách čp- 1461

Naše úvodní žádost, aby vlastníci uklidili svoje věci, odložené na chodbách, bohužel vyslyšena nebyla. Pracovníci stavby je pak přenášeli sem tam, aby jim nepřekážely v práci. Dnes tyto věci jsou většinou uloženy v pavlánu v 5.patře.
Znovu žádáme vlastníky, aby si tyto věci do 31.7. uklidili, aby pavlány mohly být vyčištěny a uzavřeny.
Co bude po 31.7. ležet ve společných částech domu, budeme považovat za odpadky Budou vyklizeny a odvezeny na skládku nákladem SVJ, tedy všech vlastník.

reagovat

27 | v.zasadil | 27.10.2019Ne21:47

věci na chodbách čp.1461

[26] v-zasadil: Výzva na odklizení věcí na chodbách nebyla jejich vlastníky vyslyšena ani před zahájením rekonstrukce chodeb, ani v jejím průběhu, ani po jejím skončení.
Je jich požehnané množství a některé se ani nevejdou do výtahu.
Pracovníci stavby je tedy přenášeli z místa na místo, aby mohli v chodbách pracovat a výsledně je odnosili do pavlánů.
Tam sice už nikomu nepřekáží, ale nepatří tam a pohled na ně od výtahů určitě neodpovídá představám obyvatel domů.
Měli bychom je tedy vyklidit a odnosit do prostoru kontejnerů (popelnic) a odtud vyvézt na skládku.
Jedná se o věci vlastníků bytů, proto by se měli vlastníci z čp. 1461 na jejich odklizení podílet alespoň do té míry, že je odnosí do prostoru popelnic.
Výbor tedy k tomuto účelu svolá na čp. 1461 brigádu.
Vyzýváme vlastníky, kteří jsou ochotni se této brigády v listopadu zúčastnit, aby se přihlásili na vrumo@vrumo.cz, nebo na tel. 777 074 626 (Zasadil) a zároveň navrhli termín, kdy by se brigády mohli zúčastnit.

Konkrétní termín s nimi pak bude dohodnut.

reagovat

28 | v.zasadil | 3.11.2019Ne18:16

úklid na pavlánech

[27] v.zasadil: Na brigádní úklid na pavlánech se přihlásili pouze pánové Konigsbauer se synem a Adam Nekola. Nikdo jiny nereagoval. Doplněni předsedou výboru vyklidili dnes věcí z pavlánů do prostoru popelnic v suterénu čp.1461
Mezi vyklízenými věcmi jsme žádnou cennost nenalezli. Je to vesměs jen bordel z dřívějších rekonstrukcí bytů, který jsme vídali i několik let na chodbách v domě.
Kdyby se však přesto někdo domníval, že tam měl něco, co nechce postrádat a přes mnohačetné výzvy v info skříňce čp.1461 a na internetu si to dodnes neodnesl, může si to ještě najít u popelnic a odnést, ale uložit ve svém bytě, nebo sklípku – nepohazovat ve společných částech domu.
Jménem výboru i neúčastných vlastníků z čp.1461 děkuji všem (byť nemnoha) účastníkům tohoto mimořádného úklidu. Byla u toho i dobrá nálada a šlo nám to dobře od ruky.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.