Schůze výboru

Vážení spoluvlastníci oznamuji vám,že schůze výboru budou svolávány nepravidelně to znamená dle aktualní potřeby. Jsou spuštěny komentáře pod jednotlivými příspěvky,ale jakmile některý ze přispivatelů (všichni víme o kom je řeč) poruší pravidla slušného diskutéra,( urážky,pomluvy či jiné osobní výpady)jeho příspěvky budou mazány tak jak je zvykem na každém seriozním serveru.I když vím o jednom serveru kde je toto pravidlo též uvedeno,ale adminovi to nevadí,možná je i rád.(vrumo.webnode)

V.Kubásek

Komentáře

1 | Natálie Svobodová @ | 31.10.2011Po15:53 | www.vrumo.cz

dotaz na generální opravy výtahů Moskevská

Vážené vedení SVJ,

žádám o naléhavé zahájení generální opravy všech výtahů v domě Moskevská. Jejich neustálé poruchy a časté běžné opravy (spíše zprovoznění) určitě stojí družstvo nájemníků značné náklady. Již jsme několikkrát zůstávali vůbec bez výtahů (co by se stalo, kdyby se musela k nemocnému volat sanita?!!!) Z dokumentů Schromáždění vlastníků vím, že prostředky na opravy výtahů jsou dávno schváleny. Na co tedy čekáte? Lidem dochází trpělivost. Vždyť do fondu oprav přispíváme nemalou částkou.

Budu vděčná, když mi někdo sdělí, jak se věci s opravou výtahů v našem domě mají.

S pozdravem N. Svobodová, Mosekvská 1464

reagovat

2 | Kubásek | 1.11.2011Út17:29

Plán oprav

Vážená paní Svobodová musím Vás informovat,že plán oprav nebyl schválen a to záměrně,neboť výbor nemá dle výkřiků z pléna k tomuto mandát.:-) No a takto to schválilo schromáždění: z nutných 75% zvedlo ruku pro jen 72%. Nemám co dodat.

Kubásek

reagovat

3 | Hrubá Pavla | 1.11.2011Út20:37

Dobrý den, dovoluji si reagovat na dotaz paní Svobodové a následné vyjádření pana Kubáska. Plán oprav na roky 2010 a 2011 byl schválen Shromážděním již dne 23.6.2010 (viz též informace na tomto webu) a výsledek hlasování Shromáždění, které se konalo dne 13.10.2011, by na to neměl mít žádný vliv. Ve schváleném dokumentu byly MIMO JINÉ plánovány výdaje na opravy výtahů v našich domech v celkové výši 5,8 mil. Kč (800 tis. Kč v roce 2010 a 5 mil. Kč v roce 2011). Domnívám se, že by tedy ve věci opravy výtahů mělo být konáno dle schváleného plánu, tak jako v ostatních předmětech plánovaných oprav. Pro hladký průběh dalšího shromáždění navrhuji, aby výbor předložil vyhodnocení Plánu oprav na roky 2010 a 2011, který byl schválen Shromážděním dne 23.6.2010. V této souvislosti také žádám pana Kubáska o přehodnocení odpovědi paní Svobodové. S pozdravem Pavla Hrubá, Moskevská 1464

reagovat

4 | Hrubá Pavla | 1.11.2011Út21:03

Zápis z jednání Shromáždění konaného dne 13.10.2011

Dobrý den, opětovně žádám předsedu výboru, aby na webu SVJ byl zveřejněn scan PODEPSANÉHO zápisu (a to včetně všech příloh) z jednání Shromáždění, které se konalo před více než 14ti dny, případně, aby dokumenty byly vhozeny do našich schránek nebo vyvěšeny na nástěnkách v jednotlivých domech. Všichni vlastníci mají právo být s uvedenými dokumenty seznámeni a nerozumím důvodu, proč se tak doposud nestalo. O toto jsem žádala výbor prostřednictvím e-mailu již dne 24.10. a následně pak 30.10.2011. S pozdravem a díky Pavla Hrubá

reagovat

5 | Natálie Svobodová @ | 2.11.2011St8:27 | www.vrumo.cz

Sdělte vlastníkům Moskevská termín zahájení GO výtahů!

Vážený pane Kubásku,

dnes jsem opět žádala o OPRAVU!!!! výtahů v našem domě. Ve smyslu komentaře, který Vám zaslala paní Hrubá, Vás tímto žádám o sdělení, kdy bude zahájena GENERÁLNÍ OPRAVA výtahů v domě Moskevská dle plánu oprav schváleného Shromážděním vlastníků ze dne 23.06.2010.

S pozdravem,

Natálie Svobodová, Moskveská 1464

reagovat

6 | Kubásek @ | 2.11.2011St17:41

Výtahy

Paní Svobodová GO výtahů, nejen na Moskevské, byly součástí nechváleného plánu dle kterého se měly od příštího roku postupně modernizovat všechny výtahy s výhledem do 2014–15.Schválený PO na 2010–11 s tímto nepočítal,byly to jen opravy preventivní (výměna kladek,dveří kabiny,lan atd) ne GO.Vše jsme museli přehodnotit s ohledem na dodavatele a servisní službu s tím spojenou. Schválené plány oprav nejsou dogma a ani by jím neměly být.Vše se vyvíjí dle získaných informací o momentálním stavu , výhodnosti nabídek a způsobu řešení. Více info na některé schůzi výboru. Kubásek

reagovat

7 | Natálie Svobodová @ | 2.11.2011St21:43

výtahy Moskevská

[6]Vážený pane Kubásku,

děkuji za vysvětlení situace, z čehož jsem vyrozuměla, že věc nějaké seriózní opravy výtahů je v nedohlednu. Co, ale máme dělat my, bydlíci v nejvyšších patrech, když každý den jsou problémy s výtahy, které podle servisáků OTIS již nelze opravit? Co bude s nemocnými, které mohou potřebovat urgentní zdravotní pomoc, ale pomoc se nemusí k ním dostat včas? Přece platíme za služby, a ne zrovna málo. Jak chcete tuto záležitost řešit ? Dnes jsem opět urgovala opravu. Je 21:35, a výtahy jsou stále blokovány. (Naštěstí zatím jeden jezdí). Jistě pochopíte, že žádně sebelepší vysvětlení situace, není předložením řešení, být dočasného.

Doufám, že se vedení SVJ vyvine úsilí k řešení nastalé situace.

S pozdravem,

N. Svobodová

reagovat

8 | Jiří Lahoda @ | 3.11.2011Čt0:15 | vrumo.webnode.cz

Plán oprav a výtahy

[5 Dobrý den. Předně děkuji, že i zde pan předseda uvedl adresu neoficiálních webových stránek. Na narážku administrátora mohu pouze uvést to, že jsem sice administrátorem stránek, nikoliv jejich cenzorem. A pokud tam padají ostrá slova, věřím, že pan předseda se s tím dokáže vyrovnat a jak předvedl, nejsou mu takové projevy zase tak cizí. A nyní k dotazu na opravy výtahů a následná reakce pana předsedy, že on vlastně nemůže nic.. Dle dokumentů SVJ VRUMO byl na Shromáždění SVJ schválen plán oprav, kde je jasně uvedeno, že na roky 2010 a 2011 je na opravy výtahů plánováno s částkou 800t Kč v roce 2010 a 5mil Kč v roce 2011 s tím, že, cituji z plánu oprav: „u havarijních stavů bude rozhodnuto o repasi (výměně)“. Následující věta pouze konstatuje, že cílem je výměna všech výtahů. JInak řečeno, pokud jsou výtahy v havarijním stavu, měl výbor SVJ v letech 2010 a 2011 mandát vydat za opravy výtahů částku celkem 5,8 mil Kč. Pokud tak neučinil, je to pouze chyba výboru a havarijní stav jde na vrub výboru. Pravdou je, že pro rok 2012 není plán oprav schválen.

reagovat

9 | Kubásek @ | 4.11.2011Pá17:58

To Jirka Lahoda

Milý Jiří,nechutné pomluvy a lži byly ne tvém Webu již před „ukazováčkem“ takže asi platí to ,že z toho máš radost.Ale já Ti ji přeji,mě vždy těšilo dělat někomu radost. :-))

Vita

reagovat

10 | Natálie Svobodová @ | 5.11.2011So7:55

opět výtahy Moskevská

Vážený pane předsedo,

Dnes, 5.11. opět nejezdil ani jeden výtah v našem domě. Víme, že jsou opotřebované a těžko se opravují. Ale teď je navíc evidentní, že jsou přímo v havarijním stavu, ohrožujícím naše životy!!! Čekáte, až se s někým utrhnou a budou obětí? Vy snad v Uzbecké chodíte pěšky? Nechápu to, proč uvádíte důvody proč se s tím zatím nedá moc dělat, místo konkrétních činů, vedoucích k řešení nastalé situace. Anebo je to snad záměr?

S pozdravem

N. Svobodová

reagovat

11 | Jiří Lahoda @ | 5.11.2011So10:57 | vrumo.webnode.cz

[9] Víťo, není nic jednoduššího, než na případnou pomluvu a lež zareagovat tak, že doložím, že to není pravda a lháře a pomlouvače usvědčím argumenty. ;-) Jinak mi můžeš věřit, že rozhodně nemám radost z toho, když na sebe lidé házejí špínu, ale jak jsem již několikrát napsal, já nejsem a nebudu cenzor.

Jestli někdy něco smažu, budu o tom v rámci webu informovat a rozhodně by to muselo být již zcela za hranicí.. Ale nepředpokládám, že si v rámci webu, kterému zatím dělám admina, začnou lidé vyhrožovat například přejetím tramvají nebo únosem babičky.. Na takové věci bych rozhodně reagoval. Ale pokud někdo o někom řekne něco nehezkého, já do toho rozhodně nezasahuji a je to věc těch lidí, aby si to vyříkali. Stejně tak, jako my dva jsme si vyříkali svůj problém, rovnou a z očí do očí..

Jinak bych řekl, že podstatné v této diskusi je to, že nefungují výtahy, nutno podotknout, že to platí i pro Uzbeckou. A podle mého zde lze očekávat reakci předsedy v tom smyslu, že napíše, že v rámci schváleného rozpočtu na roky 2010 a 2011 byla schválená částka 5,8 mil Kč na opravy výtahů a jako předseda SVJ se postaráš, aby výtahy fungovaly. Pokud si s tím nevýš rady, nabízím, přesto, že momentálně pracuji hodně přes 12 hodin denně, že určitě ve spolupráci například s panem Škardou zajistíme kvalitní firmu na správu a údržbu výtahů a v rámci schválené částky také opravy, aby všude fungoval 100% minimálně jeden výtah.

Podle mého je lepší hledat řešení, než křičet do světa, jak to nejde. Jednou jsi se nechal zvolit předsedou SVJ a jako takový neseš odpovědnost za dění v něm..

reagovat

12 | Kubásek @ | 5.11.2011So14:59

to Jiří

Milý Jiří nejprve si přečti stanovy a zák.72/94 sb potom můžeš vyprávět o odpovědnosti předsedy.Výbor je ten kdo za vše odpovídá,předseda nemá žádnou páku aby změnil jakékoliv usnesení výboru.Musí dělat s lidmi,které si sám nevybíral, čili není a tudíž ani nemůže být žádným manažerem tak jak by jsi si myslel.Bohužel. VK

reagovat

13 | Kubásek @ | 5.11.2011So15:20

add výtahy

Výtahy jak na Moskevské i Uzbecké vždy znehybní stavební dělníci při rekonstrukcích bytů.Všiměte si že vždy jak někdo předělává byt vzápětí výtahy přestávají jezdit.Je to zapříčiněno neopatrným nakládáním stav. materiálu kdy těžkým břemenem zavadí o dveře výtahu,ty se mírně prohnou a výtah začne zlobit až se zastaví protože při jízdě s poškozenými dveřmi mechanicky poškodí i dveře v jednotlivých patrech.Pak třeba dojede jen do určitého patra a konec. Opravit takto zprohýbané dveře je problem a ne vždy se to podaří napoprvé.
Toto tedy je i mnou ověřená informace od Otisu,servisní firmou s kterou jsem tyto problémy diskutoval. Dalším prvkem na Moskevské je vandalizmus a potažmo lhostejnost.Minulý týden byla velká party kdesi v 16.patře (?),nikdo nezavolal policii poté se zjistilo,že byly výtahy sabotovány zašprajcováním různými předměty mezi dveře,kusy železa ? linoleum..
Moskevská je i oblíbeným cílem pro dobývání vchodových dveří taranem. Pojišťovna již nechce věřit,že nám tam vykopnou každých 14 dní dveře,zničí čtečku čipů a to se stane za bílého dne. Ale pravděpodobně za to může předseda..kdo jiný.

Kubásek

reagovat

14 | Kubásek @ | 5.11.2011So16:40

[12]Cituji:Pokud si s tím nevýš rady, nabízím, přesto, že momentálně pracuji hodně přes 12 hodin denně, že určitě ve spolupráci například s panem Škardou zajistíme kvalitní firmu na správu a údržbu výtahů a v rámci schválené částky také opravy, aby všude fungoval 100% minimálně jeden výtah. Ano tomu rozumím,když to za tebe někdo udělá :-)), Jirko staň se vlastníkem a pak dokaž ve výboru,že to umíš,jinak jsou to jenom řeči. Dejte mi tým odborníků a já vám dokáži,že to jde… hahaha…

reagovat

15 | Jiří Lahoda @ | 5.11.2011So23:25 | vrumo.webnode.cz

[12] Přemýšlím, jak reagovat na ty komentáře a.. asi nám nezůstává nic jiného, než věřit, že bude opravdu brzo svolané Shromáždění, to vezme na vědomí postoje předsedy výboru SVJ, budou zvoleni noví členové výboru SVJ, tito se tentokrát svých rolí ujmou a SVJ začne normálně fungovat.. Pojďme tedy Víťo spojit síly, na příštím Shromáždění pojďme navrhnout změnu stanovy SVJ, aby se členem výboru mohl stán i ten, kdo není přímo majitel, zákon to nezakazuje a lze to ve stanovách dostatečně formulovat (třeba omezením na syn/dcera), já se pak rád stanu členem výboru..

reagovat

16 | Natálie Svobodová @ | 6.11.2011Ne9:18

reakce na nečinnost ve věci výtahů

Vážené vedení SVJ,

opravdu mne převkapuje, že místo snahy co nejdříve vyřešit doslova HAVARIJNÍ situaci s výtahy v našich domech, dostává se mi vysvětlení, že " se vedou stavební práce, dělníci poškozuji výtahy , vandalové se dobývají do domů taranem". A což takhlhe začít pracovat, pánové, například zjistit, kde se provádějí rekonstrukční práce (vím, že v 10.patře ,bylo to vyvešeno v domě), ale nejsem orgán, se kterým by se o problému s výtahy musel bavit majitel bytu, natož dělníci. S Vámi by to bylo jinak. Což taklhe se pokusit zjistit, kolik lidí bydlí v domě načerno a pro malý počet čipů k dispozici se pokouší dostat do domů jakýmkoliv způsobem ? Pokud to nejde, možná, že by stálo za to, uvažovat o službách tak zvaných vrátných (třeba z řad důchodců). Prostory na to jsou. Dům, nebo alespoň vstupní dveře vybavit kamerovým systémem s monitorem na „vrátnici“, vždyť za časté výjezdy opravářů určitě platíme značné částky. Proč je nezaplatit hlídačům – vlastníkům, kteří jsou teď zrovna bez práce nebo v důchodů? Jsem žena, která má humanitní vzdělání a nerozumím technickým záležitostem. Ale vím od svých kolegů z práce, že se tyto otázky v jejich panelových domech SVJ řeší právě takto. Musí se jenom chtít. Proto jste zvoleni do výboru, a mne ani tolik nemusí zajímat, kdo z Vás za co odpovídá. JEDNEJTE a nevymlouvejte se na to, či ono. Opět je v domě cítit fekální voda. žijeme v humusu. Je to nechutné, pánové.

S pozdravem,

Natálie Svobodová, Moskveská

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.