SDĚLENÍ K VÝTAHŮM – UZBECKÁ, MOSKEVSKÁ

Dnem 20.9.2012 byly ukončeny opravy výtahů a zahájen zkušební provoz. Zveme vás na seminář k problematice výtahů do jednací místnosti SVJ (Uzbecká)

dne 25. 9. 2012 v 19.00 h.

Na semináři vás odborní pracovníci firmy OTIS seznámí s úpravami, které byly na výtazích provedeny. Dále vás seznámí se zásadami správného používání výtahů a předloží vám návrhy faceliftu kabin výtahů, včetně grafických návrhů a vzorků materiálů. Váš názor a váš hlas přispěje k rozhodnutí v jakém rozsahu a za kolik peněz facelift interiérů kabin provedeme.

Za výbor: Vladimír Zasadil

Komentáře

1 | Miroslav Peržeľ | 24.2.2013Ne16:39

Spolehlivost výtahů po ukončení oprav

Dobrý den.
Od ukončení proklamovaných oprav výtahů jsem u výboru již několik krát reklamoval nefunkčnost osobního výtahu v Moskevské, který je opakovaně, nekdy den, někdy dva i více mimo provoz. Předsedou výboru jsem byl informován, že výtah je předmětem zkoumání odborníků a byly na něj objednány mnohé náhradní díly a však zatím se nepodařilo příčinu opakujících se závad odhalit a odstranit. Z toho důvodu bude dále hledáno řešení. V současnosti tento výtah opět již pět dní nefunguje. Tato situace, vzhledem k její dlouhodobosti, je pro obyvatele domu zejména vyšších pater neakceptovatelná. Patřil jsem mezi ty, kteří sdíleli názor výboru, že pokud je možné s menšími náklady výtahy repasovat, je zbytečné je měnit. V případě tohoto výtahu však zřejmě nazrál čas na radikální řešení a pro to žádám výbor aby se uvedeným problémem vážně začal zabývat.
Pokud se v tomto směru již něco děje, pak se omlouvám, ale na vývěsné desce ani na těchto stránkách, o něm není ani zmínka. Mám za to, že by stálo za to obyvatele Moskevké informovat o situaci a její řešení včetně termínů.
Zároveň si dovolím vyslovit přesvědčení, že pokud nebudou všechny výtahy SPOLEHLIVĚ fungovat, není možné souhlasit s tvrzením výboru, že opravy výtahů byly dne 20.9.2012 zdárně ukončeny.
Miroslav Peržeľ

reagovat

2 | V.Zasadil | 24.2.2013Ne21:41

Spolehlivost výtahů po ukončení oprav

[1] Miroslav Peržeľ: Dobrý večer pane Peržeľe,

k Vašemu komentáři si dovolím sdělit následující:

 1. Mé sdělení vlastníkům z 19.9.2012 plně odpovídá tehdejšímu stavu a skutečnostem. Teprve potom nastaly s výtahem č. 95812, o kterém je zde řeč, vleklé problémy. Ty kritizujete oprávněně.
 2. Je mi líto, že k tomu došlo, nicméně v oblasti techniky se taková věc stát může. Stejně tak v oblasti techniky je všechno řešitelné. Stejně tak je v oblasti techniky skoro všechno (krom perpetuum mobile) řešitelné.
 3. Ve výboru jsem si výtahy vzal osobně na starost a můžete si být jist, že se jimi zabývám vážně. Pokud o tom pochybujete, domluvme si schůzku a já Vám budu dokladovat, co vše jsem udělal proto a jaký tlak a na koho jsem vyvíjel, aby onen výtah byl co nejpodrobněji diagnostikován a skrytá závada odstraněna.
 4. Po provedené repasi a následném seřízení výtahů se řádově zlepšila spolehlivost a kultivovanost chodu výtahů ve všech našich domech, tedy devíti výtahů z deseti. Na Uzbecké jsou výtahy stejně staré, stejného provedení a stejně zatížené. Není s nimi od 9/2012 problém. Vedu podrobnou, již dvouletou statistiku vad výtahů. Výtah 95812 je výjimkou a mojí noční můrou.Usilovně vzdoruje našim snahám o pacifikaci a daří se mu to už nestydatě dlouho. Omlouvám se za to.
 5. Na téma nespolehlivosti výtahu 95812 jste mě oslovil jednou, a to 8.12.2012. V této souvislosti jsme spolu korespondovali do 19.12. Ale je pravda, že výtah se zastavoval, ve druhé půli ledna 2013 téměř denně. Vždy jsem ale přijal opatření, aby nejpozději do druhého dne byl zprovozněn.
 6. K zásahu, který konečně dává naději na radikální zlepšení spolehlivosti tohoto výtahu došlo po mnohých laboracích až 7.2.2013. Od té doby nemám zprávu, že s tímto výtahem jsou potíže. Sám kontroluji výtahy na Moskevské několikrát týdně osobně. Vždy jsem je od 7.2. shledal v provozu.
 7. Od doby, kdy byla provedena repase výtahů kontroluji jejich provozuschopnost a kultivovanost chodu, jmenovitě na Moskevské, osobně několikrát týdně. Nesouhlasím s Vámi, že tento výtah v současnosti již pět dní nefunguje. Nemám takovou zprávu. Včera i dnes jsem navíc výtahy na Moskevské osobně kontroloval – celkem 5×, a všechny byly vždy v provozu.
 8. Jsem opatrný na to, abych tvrdil, že vše je již v pořádku. To ukáže dloudohobý provoz. Poprosil jsem již dříve, aby všechny závady na výtazích mi byly hlášeny, protože se jimi zabývám soustavně a jsem ve stálém styku s firmou Otis. S již určitou znalostí věci od nich vyžaduji, aby výtahy nejen zprovozňovali, ale i důsledně opravovali a seřizovali.
 9. Budu rád, pane Peržele, když mi i Vy sdělíte bezprostředně, pokud zjistíte závadu v provozuschopnosti některého výtahu, abych mohl operativně zasáhnout.

Naším cílem je, aby obyvatelé našich domů byli s výtahy spokojeni a abychom za to neplatili peníze, které platit nemusíme. Nepochybuji o tom, že tak to bude i na Moskevské.

reagovat

3 | N.Svobodová @ | 25.2.2013Po18:36

opravy interierů domů

Ráda bych se dotázala na výsledky výběrového řízení na úpravu interieru Moskevská. Ze zveřejněných zápisů výboru není patrno, jak toto řízení dopadlo a kdy budou případně zahájeny práce, které měly být podle schváleného plánu oprav realizovány ještě v roce 2012. Vím, že se v roce 2012 vyskytly dlouho zanedbávané problémy, které nesnesly odkladů a jsem samozřejmě ráda, že byly vyřešeny, ale stále nemohu se smířit s tím, že dům nadále chátrá a schváleny plán oprav buď je výborem korigován (viz výtahy – jak dopadl návrh na nový faselift?) nebo se posouvá na pozdější, blíže neurčenou dobu. Děkuji výboru za odpověď.
S pozdravem,
N. Svobodová, Moskevská

reagovat

4 | Hana Nekolová | 25.2.2013Po21:30

Odpověď paní Svobodové

Dobrý den paní Svobodová,

ráda bych se s Vámi setkala osobně, neboť Vašich příspěvků přibývá, bydlíme tady spolu v jednom společenství a vlastně se ani neznáme. Dovolím si Vám napsat e-mail v této věci. Budu ráda, když s sebou přinesete i „plán oprav“, ze kterého čerpáte.

Na věci, které se ptáte, mohu odpovědět takto:

1.
O úpravě vstupních prostor domů je poslední zmínka v zápise č. 5 ze dne 13.2. – dosud nebylo uzavřeno výběrové řízení, a že očekáváme další návrhy firem Vekra stavební a Renova Praha.

2.
Ve věci opravy výtahů se výbor naopak přesně drží schváleného plánu oprav, kde je pro Moskevskou 1464 schváleno, že se v roce 2012 má provést zásadní oprava (repase) dvou malých (duplex) výtahů, které dlouhodobě vykazují nejvyšší poruchovost. Rekonstrukce nákladního výtahu se má provést v roce 2013 (byla provedena v roce 2012).

3.
Ve věci faceliftu malých výtahů byl podán ze strany Otis už první návrh, nebylo v něm však uvažováno s přebroušením či výměnou nerezů v kabinkách, kde zvláště na Moskevské vám vandalové z řad vlastníků či nájemníků tyto zcela zničili.

reagovat

5 | Miroslav Peržeľ | 27.2.2013St14:08

[2] V.Zasadil: Dobrý den pane Zasadil,
dovoluji si reagovat na Vaši odpověď na můj příspěvek.

 1. Účelem příspěvku nebylo zpochybnit Vaši starostlivost o výtahy. Sám jsem uvedl, že jsem s Vámi o tomto problému již jednal. Musím si však stát v napsaném že výtah nebyl v provozu v uvedených dnech, při čem musím upřesnit, že mi není známo, zda celé dny (běžně výtah používám 2 – 4 denně v časech kolem 06.00 a 17.00 – mimo tento čas jsem je nepoužíval).
 2. Osobně se snažím, pokud zjistím závadu, hlásit ji stanoveným postupem nahlásit (pomocí linku na tomto webu), někdy to však z různých důvodů není možné, navíc předpokládám, že stejný problém mají i ostatní obyvatelé domu a tedy nejsem jediný, který hlásí závady. Nic méně, pokud je to Vaše přání, budu se snažit kontaktovat E-mailem přímo Vás.
 3. Vzhledem k tomu, že mám taky technické znalosti a to i praktické, nepochybuji o tom, že každá technická závada má své řešení. Chtěl jsem jen poukázat na to, že se toto jaksi nedaří i přes vynaložené úsilí a finanční prostředky, dát na zvážení, zda nenastal čas komplexnějšího řešení. Vždyť pokud máte například auto, taky investujete do jeho údržby a oprav jen do určité doby, a i když máte k němu za tu dobu nějaký vztah, zákonitě nastane jednou doba, kdy se s ním rozloučíte z důvodů jeho snížené spolehlivosti a zvýšených finančních nákladů na udržování v provozu. To není technický, ale spíše ekonomický aspekt.
 4. Cílem mého příspěvku bylo také vyjádřit svůj názor, že obyvatelé domu nejsou dostatečně informováni. Příkladem toho může být, i když je to z jiného soudku, oznámení výboru o odstávce vody publikované zde na webu. Toto oznámení nebylo na vývěsné desce v domě prezentované a tudíž pro lidi, kteří pravidelně neprohlížejí (z různých důvodů) webové stránky společenství neznámé. Ještě si dovolím v této souvislosti podotknout, že nikde jsem nezaznamenal, že by z kohoutků na TÚV měla po inzerovaném termínu do současné doby téct studená voda. Je to můj subjektivní názor a poznatky, se kterými nemusí ostatní souhlasit.

Proto, že se mi zdá z Vaší reakce, že můj příspěvek berete jako osobní kritiku, ještě jednou chci zdůraznit, že moje příspěvky nejsou motivovány snahou kritizovat za každou cenu, ale snahou zlepšit naše bydlení. V jednání s lidmi nejste žádný nováček a tak jste si mohl již zvyknout na to, že lidi spíše poukazují na nedostatky, než by chválili úspěchy, které máte bezpochyby jako předseda i výbor taky. Ale kvůli úspěchům jsme vás volili.

reagovat

6 | Miroslav Peržeľ | 28.2.2013Čt7:02

Omluva

[5] Miroslav Peržeľ: Ještě jednou přeji hezký den pane Zasadil,
dnes ráno jsem si ještě jednou a tentokrát pořádně s nasazenými brýlemi prohlídl vývěsnou desku v domě a musím se Vám omluvit za předešlé tvrzení, že informace o odstávce vody nebyla vyvěšena. Byla a ještě je a to dokonce červeně zvýrazněno. Nějak jsem to přehlídl, za co se stejně veřejně, jako jsem kritizoval, omlouvám. Zapříčinilo to to, že jsem si doposud nezvykl na nutnost používat brýle. Tak že, ještě jednou se omlouvám a doufám že moji omluvu přijmete. Je to pro mne poučení, že brýle nemám na ozdobu.

reagovat

7 | v.zasadil | 28.2.2013Čt22:02

Už jenom malá poznámka

[6] Miroslav Peržeľ: Dobrý večer pane Peržeľe,

Vaši omluvu přijímám a vážím si jí.
Dodávám:
Provozuschopnost výtahů sleduji a znám velmi podrobně. Něco mi utéct samozřejmě může, ale 5 po sobě jdoucích dní nejezdícího výtahu opravdu ne.
Dnes jsem kontroloval výtahy na Moskevské mezi 19.00 – 19.30.
Nejezdily.
Důvod – stěhování bytu v 17. patře. Pět mladých lidí stačilo zaměstnat všechny tři výtahy. Vždy nejméně dva drželi v 17.patře a nakládali.
Úporné závady výtahu 95812 jsou snad už za námi.
Teď přikročíme k faceliftu, který jsme právě kvůli tomu pozdrželi o řadu měsíců. Byla to i jedna z forem tlaku na OTIS. Dokud výtah nebude fungovat standardně, nebude další zakázka.

reagovat

8 | Hrubá | 2.3.2013So0:51

[7] v.zasadil: Dobrý večer,

dovoluji si reagovat na otázku provozuschopnosti výtahů na Moskevské.

Minimálně v posledních dnech (ne-li týdnech) je stále problém s malým výtahem z pohledové strany vpravo (č. 95812). O tomto jsem několikrát průběžně informovala předsedu výboru SVJ (bohužel kromě jedné situace, kdy jsem minulý týden ve výtahu uvízla v 16. patře a strachy jsem se střásla – ale informaci jsem předala na výtahářskou firmu Otis). Uvedený výtah často buď stojí v nule bez toho, aniž by šel přivolat, nebo vyjede do přivolaného patra, ale po zvolení přízemí se zablokuje a „uvězní“ cestujícího minimálně na pět minut nebo zastavuje v každém patře, přestože by měl toto patro zvolené… Provoz výtahů nebyl rozhodně ovlivněn tím, jestli se někdo stěhoval. Nemyslím si proto, že to je plnění plánu oprav – repase výtahů… Výbor SVJ také uváděl, že do konce roku 2012 dojde ke změně „face-liftu“ našich výtahů. Pokud k takové změně došlo v některém z našich domů, tak to rozhodně nebylo na Moskevské…

Zároveň bych ráda upozornila na to, že od doby tzv. „opravy“ výtahů se velmi zvýšil hluk jejich motorů, který se přenáší do místností v našem bytě, protože strojovna je hned na námi. To je opravdu velmi nepříjemné…v před­chozím provozu výtahů (cca rok zpět) nebyl slyšet žádný hluk!

Vzhledem k tomu, že v současné době neprobíhají žádné zásadní úpravy našich nemovitostní, zajímalo by mě, proč výbor SVJ drží milióny na účtech, aniž by jakýmkoliv způsobem „zveleboval“ naše nemovitosti – proč nerealizuje např.:

 • stavební dočištění vstupních dveří, aby bylo opravdu možné o nich mluvit jako o „portálech“
 • výmalbu společných částí v chodbách u bytů a ve vchodech do domu,
 • položení nové podlahové krytiny v chodbách u bytů a ve vchodech do domu
 • atd…

Toto jsou pouze „drobnosti“, které nestojí moc peněz, ale rozhodně by zvedky úroveň našich nemovitostí.

Nerozumím zároveň tomu, proč v našem domě (Moskevská) někdo ruší mříže a zazdívá společné prostory – a nemyslím si, že se jedná o budoucí kanceláře správcovské firmy… Byli jsme snad jako spoluvlastníci společných částí domu informováni o tom, že se mění jejich dispozice?! Pokud je mi známo, tak do společných částí domu bychom měli mít přístup všichni…

A ještě jedna důležitá věc: včera jsem se byla podívat ve 2. patře (kde máme na Moskevské sklepy). To, co jsem viděla, mi přišlo naprosto neuvěřitelné:

 • východ k únikovému schodišti otevřený,
 • za chodbou u schodiště jakási „bytová/nebytová“ jednotka se dvěma zámky,
 • za únikových schodištěm otevřený prostor k Vršovické,
 • na chodbě v únikovém schodišti pytel suchých rohlíků?!

Pokud vím, tak sklepy v tomto místě byly nedávno vykradeny… což asi není vůbec překvapující s ohledem na uvedené zajištění těchto prostor.

S ohledem na vše výše uvedené bych chtěla požádat, aby se už konečně začaly investovat námi vkládané finance do zvelebování našich nemovitostí!
S pozdravem a díky
Hrubá

reagovat

9 | J. Malinovský | 2.3.2013So10:07

Dovoluji si jen potvrdit, že v době, o které píše pan Peržeľ, jeden z těch malých výtahů nejezdil. Který to byl, si už nepamatuji, vím jen, že nákladní určitě fungoval. Myslím si, že to nebylo po dobu 5 dní, ale cca 2–3 dny. V den, kdy sem psal příspěvek, brzo ráno již oba malé fungovaly.

reagovat

10 | V.Zasadil | 3.3.2013Ne23:49

Dnes jen k výtahům

[8] Hrubá: Paní inženýrko, o schopnosti výtahů ve všech našich domech a v Moskevské zejména si vedu denní záznam. Osobně je téměř každý den kontroluji a výtah 95 812 obzvláště, někdy i několikrát. Mám tedy o jejich provozuschopnosti detailní přehled. Opravdu.
Prokud jste uvázla ve výtahu, byla jste vyproštěna a nic jste mi neřekla, nemohu o tom vědět. A pokud ten výtah dále jezdil, jako že ano, pak jsem nemohl nic zjistit ani při osobní kontrole. Ale to jsme si snad shodou okolností již vysvětlili .
Máte-li výhrady k provozu výtahů ve Vašem domě, pak mi to prosím sdělujte vždy v případě, kdy se tak stane a já zasáhnu. Ale o to jsem Vás také poprosil již dříve – řekl bych dokonce dávno.
Dnes jsem výtahy ve Vašem domě kontroloval třikrát. Poprvé ve 4.15, podruhé cca v 15 hodin a potřetí ve 22.30. Všechny tři byly v pořádku. Snad alespoň na tom se shodneme.
Výtahem 95812 jsem jel, spolu s jinými dvěma příjemnými lidmi z nuly do 4.patra, pak sám ještě do 12, 14 16, a 17 a zpět.
To ostatní je polemika, kterou dnes vynechám.
Přeji Vám hezký vedčer a dobrou noc

reagovat

11 | V.Zasadil | 5.3.2013Út0:25

Dnes něco o hluku výtahů

[8] Hrubá: Dobrý večer paní inženýrko, moc se omlouvám, ale z časových důvodů nezvládám najednou odpovědět na Váš multitématický příspěvek, proto se i dnes omezím, tentokrát na něco málo o hluku motorů výtahů.

Zásadními zdroji hluku motorů výtahů jsou ventilátory a brzdy.

Ventilátor je letmo uložen na hřídeli motoru a pokud je dostatečně vyvážen, což je, protože jeho těleso je zároveň setrvačníkem pohonu výtahu, generuje prakticky jen aerodynamický hluk. Ten je ale nejvydatnějším zdrojem hluku běžícího motoru. S tím nic nenaděláte – je dán geometrií průtočné části ventilátoru a otáčkami motoru. Obě tyto veličiny se v čase nemění, tzn. hluk je stále stejný a nemůže být letos větší než loni.

Brzdy. Pohon výtahu, tj motor a šneková převodovka je vybaven dvoučelisťovou mechanickou brzdou, působící na těleso ventilátoru. Je ovládána pružinou (zabrždění) a elektromagnetem (odbrždění). Po celou dobu, kdy je pohon odbržděn, to jest při pohybu výtahu. drží elektromagnet proti síle pružiny čelisti rozevřené. Na závěr dojezdu výtahu do stanice po plynulém dobrždění, které je obstaráno řízením otáček motoru, přijde ke slovu ona mechanická brzda. Elektromagnet povolí a brzda skokem zadrzdí. To je doprovázeno výraznou zvukovou ránou.Její intenzita se dá významně potlačit předepsaným seřízením brzdy.
Protože loni před repasí byly jako dúsledek zanedbání údržby brzdy hrubě neseřízeny, bylo slyšet rány, doprovázející zabrždění výtahů, přes polovinu domu. Nechali jsme je seřídit. Osobně jsem na to dohlížel a hluk byl řádově snížen. Tak to je dodnes.

Zároveň byl chod výtahů celkově zkultivován – dojezdy do stanic jsou přesné, bez škubání, rojezdy plynulé, výtahy nevržou, nepískají, pohyb výtahů nedoprovázejí žádné rány a výtahy netřesou. To už je ale jiná kapitola – o té někdy příště.

Závěr : motory výtahů opravdu nejsou hlučnější než loni – není k tomu žádný důvod

Poznámka na závěr : Dnes jsem provozuschopnost výtahů na Moskevské opět osobně kontrolova v čase 22.30 – 23.00, všechny tři chodí v naprostém pořádku. V průběhu dne nikdo nehlásil žádnou poruchu.

reagovat

12 | V.Zasadil | 10.3.2013Ne12:24

Proč se opozdil facelift výtahů

[8] Hrubá: Přeji dobrý den, paní inženýrko.

Správně konstatujete, že výbor SVJ také uváděl, že do konce roku 2012 dojde ke změně „face-liftu“ našich výtahů. Pokud k takové změně došlo v některém z našich domů, tak to rozhodně nebylo na Moskevské…

Zde je mé vysvětlení:

Nejprve malé vysvětlení pro ty z nás, kteří zachovávají čistotu mateřského jazyka a nekazí jej cizími slovy. Já to také často nedělám, ale přesto zde používám slovo „face-lift“, případně „facelift“. Je to terminus technicus a volně přeloženo, znamená to něco jako „vylepšení tváře“ kabin našich výtahů.

Je to druhá fáze repase výtahů, když úkolem první fáze bylo zlepšit funkci a spolehlivost výtahu na úroveň obvyklého standardu.

Už první fáze, tedy oprava výtahů dle jejich skutečného technického stavu, zjištěného technickým nálezem, se opozdila. Po určitý čas jsme totiž vyjednávali o co nejlepší relaci ceny a užitné hodnoty repasí, v důsledku toho pak realizace na Uz a Mo sklouzla do prázdnin, tj. hlavně do období dovolených Otisu, takže tyto dva měsíce byly spíše ztraceny, než využity. Nicméně všechny práce byly do začátku září vykonány. Problém nastal se závěrečným seřízením výtahů na Mo a v Uz. Ukázal se být složitější, než se původně předpokládalo a překonán byl až cca na konci září.
Od té doby naše výtahy jezdí kultivovaně, tj. bez bouchání, cizích pazvuků, bez vibrací, bez cukání při rozjezdu a zastavování, dojíždějí do stanic přesně bez nadjíždění nebo podjíždění, dveře se zavírají a otvírají kultivovaně, bez zastavování, opakovaných nájezdů a váznutí … tak je to dodnes u všech výtahů.
A to je také období, ze kterého pochází sdělení výboru, jehož jsem autorem, které je citováno v úvodu a které odpovídá dané situaci.
Záhy se ale ukázalo, že zůstaly problémy se spolehlivostí výtahu č. 95812 na Mo a částečně i dvojčete 95804,5 na Vr.61 (tomu ale mj. někdo pomohl mechanickým poškozením, asi při převážení stavebního materiálu – nebudu zde dále rozebírat).

Výtah 95812 opravdu odolával snahám Otisu i přizvaných externích specialistů několik měsíců a paradoxně byl tím horší, čím více se na něm pracovalo a bádalo. V lednu tohoto roku se na něm pracovalo již každý den a každý druhý den se přitom zastavoval podjetý v 0NP. Byla to ostuda firmy i moje jakožto odpovědného člena výboru, kritizovaná oprávněně. K obratu došlo až 7.2. po výměně tzv. kopírovacího bloku. Od té doby by byla spolehlivost i tohoto výtahu standardní, nebýt s cca dvoutýdenním odstupem dvojnásobného vyprošťování, shodou okolností vždy paní Ing.Hrubé. Problém je v tom, že konkrétní závada nalezena nebyla. Po restartování vždy výtah pracuje standardně, a to po delší časové období. Je kontrolován denně.

A tím jsme se dostali k otázce, proč se zdržel facelift. Tedy proto, jak jsem již výše odpověděl panu Peržeľovi.

reagovat

13 | Hrubá | 13.3.2013St0:56

[12] V.Zasadil: Vážený pane inženýre,

děkuji Vám za podrobný technický popis provozu výtahů a možného šíření hluku (viz Vaše informace z 5.3.), nicméně to nic nemění na tom, že hlučnost nákladního výtahu v našem domě je opravdu nepřiměřená a jeho je slyšet i v našem bytě. Rozhodně nejsem odborník v této oblasti, tak jako Vy, ale to, aby se šířil aerodynamický hluk stavbou, mi nepřipadá zcela normální…(nebylo by to náhodou možné vyřešit prostřednictvím silentbloků?).

Zároveň si dovoluji poznamenat, že jsem ani jednou nebyla vyprošťována z výtahu 98512 tak, jak uvádíte (což Vy samozřejmě víte, protože jsem Vás o tom informovala, proto nechápu, proč to zde píšete), ale že jsem v tomto výtahu během minulého měsíce dvakrát uvázla v 16. patře, a to cestou ze 17. patra, přičemž výtah se po cca 5–10 minutách „restartoval“ a svezl mě do 0. podlaží. Podrobnosti jsem Vám již přeci sdělila a zároveň jsem vždy informovala firmu OTIS, a to jak prostřednictvím mobilního telefonu, tak naposledy i prostřednictvím „nouzového volání“ uvnitř kabiny výtahu tak, jak jste mi doporučil (toto spojení nebylo spolehlivé a operátorka mě naopak požádala o volání prostřednictvím mobilního telefonu, což nešlo, protože signál telefonického spojení ve výtahu je omezený…).

Velmi mě mrzí, že jakékoliv připomínky k problémům, které se vyskytují v souvislosti se správou našich domů, si berete pravděpodobně osobně, ale věřte tomu, že z mé strany se vždy jedná pouze o upozornění na nedostatky, o co jste mě již několikrát žádal – pokusím se citovat „Bude-li nějaký problém, sdělte mi to obratem.“.

Domnívám se, že je poměrně logické, když sděluji výboru veškeré „nesrovnalosti“, které se objevují v našem domě (Moskevská), pokud jsem osobou určenou za hlášení závad a havárií, a nerozumím příliš tomu, proč reakce na má upozornění, vždy mají odezvu, jako bych si něco „vymýšlela“.

Věřte, že ani mně není příjemné neustále řešit tyto záležitosti, ale pokud chceme žít v prostředí, které nám všem bude příjemné (a bude odpovídat výši příspěvku do „fondu oprav“), tak je to bohužel nutné.

Nerozumím proto ani tomu, proč jsem dosud neobdržela žádnou odpověď na mé připomínky ohledně zabezpečení sklepních prostor a zazdívání společních částí domu v našem domě v 0.podlaží (viz výše).

S pozdravem a díky
Pavla Hrubá

reagovat

14 | V.Zasadil | 14.3.2013Čt21:48

Dobrý večer paní inženýrko,
snažím se nebrat Vaše připomínky a jejich intonaci osobně, ale bohužel volíte přinejmenším konfrontační způsob korespondence.
K případu Vašeho uváznutí jsem oslovil OTIS, žádal o zjištění a odstranění příčiny zastavení výtahu v 16.patře. Oni to registrují jako jako vyproštění (proto ta nepřesnst, za kterou se omlouvám) s tím, že snad na to vyjel technik, ale shledal výtah v pořádku. Dnes byl ve strojovně technik téměř půl dne, ale žádná závada se neprojevila, vše pracovalo normálně. Tím ovšem nepopírám, že k závadě nedošlo. Došlo, a to opakovaně. Dívali jsme se spolu i na nákladní výtah. Prověří možnost zásahu do jeho pohonné jednotky ke snížení jejího hluku. resp. vibrací.
V nultém podlaží se zazdívají přebytečné vstupy do SČD (není jich bohužel mnoho) a odstraňují se přebytečné mříže. Je to z toho důvodu, že vykopané dveře, olámané kliky a mříže, které tam navíc ani nemusí být, chodbu nezdobí. Je to příprava na zkulturnění celé chodby, na které již byla vyžádána nabídka. Dočtete se o tom více v zápisech ze schůzí výboru.
Přestože se provedl jarní úklid do přistavených kontejnerů, ve společných částech domu zůstalo ještě mnoho balastu, ke kterému se nikdo nehlásí a který tam určitě nenanosili bezdomovci. Měli bychom tedy také trochu kritiky zaměřit do vlastních řad a přispět k sebereflexi nás vlastníků. Jinak je boj s nepořádkem a s poškozováním společného majetku nejen nekonečný, ale hlavně neúspěšný.
Pokud budete chtít se mnou komunikovat operativněji, lze využít i moje tlf. číslo nebo e-mail. Oboje znáte. Leccos se opravdu dá vysvětlit nebo sdělit několika slovy, bez zbytečných uvozovek a slohových cvičení.

S přáním hezkého večera
Vladimír Zasadil

reagovat

15 | Hrubá | 28.2.2014Pá23:06

Dobrý večer.
Prosím, aby v šachtě u velkého výtahu na Moskevské 1464/61 došlo ke zhasnutí světla.

Na to, že v této výtahové šachtě se svítí minimálně od 24.2. jsem upozorňovala předsedu výboru prostřednictvím sms již před dvěma dny. Díky tomuto svícení podle mě dochází k nepřiměřenému a bezdůvodnému odběru společné elektřiny v našem domě.

Předem děkuji za zajištění nápravy a případný požadavek na firmu OTIS ohledně slevy z poskytovaných služeb (předpokládám, že díky nedůslednosti jejich pracovníků nedošlo ke zhasnutí osvětlení výtahové šachty).

S pozdravem

Hrubá

reagovat

16 | v.zasadil | 5.3.2014St16:53

[15] Hrubá: Dobrý den paní inženýrko,

Vaší sms jsem dostal, ale byl jsem v té době na služební cestě v cizině, tak jsem to neřešil a ani jsem na Vaši sms neodpovídal. Po návratu jsem v pondělí cca v 11.30 světlo vypnul a požádal jsem následně mistra OTIS, aby to mechanikům vytkl s tím, aby si na to dali příště pozor.

Myslím, že to v daném případě postačí a dále bych to nedramatizoval. Děkuji Vám za Vaše upozornění

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.