Tematická požární kontrola

Ve dnech 7–9.9. proběhla v našich domech tematická požární kontrola, provedená HZS hl.m.Prahy. Je to namátková kontrola stavu požární ochrany, provádí se ze zákona o požární ochraně a v historii našich domů to bylo patrně poprvé. Témata kontrol se stanovují centrálně a v letošním roce se zaměřují na výškové obytné budovy.
Odstranění nedostatků je povinné, bude nás stát hodně úsilí i peněz a významně zasáhne do našich záměrů na opravy interiérů domů a připojení na pult centrální ochrany HZS.

Fakticky to znamená, že nejprve musíme odstranit odchylky od kolaudovaného stavu domu, které mají vztah k zajištění požární ochrany a ke kterým v průběhu uplynulých cca 30 letech z nejrůznějších příčin došlo.
V prvém pořadí pak obnovení technického stavu požárních uzávěrů v obytné části domů,

tzn. veškerých dveří do chodeb od výtahů k bytům.

K tomu proběhne kontrola za účelem zjištění jejich aktuálního technického stavu, kterou provedeme spolu s firmou Požární bezpečnost s.r.o. v pondělí 2.11 od 10.00 dp 16.00.

Žádáme o zpřístupnění uvedených dveří včetně těch, které si vlastníci zamykají zámky s vlastními, atypickými vložkami. Ponechte je proto v den kontroly odemčené

Komentáře

1 | v.zasadil | 18.2.2016Čt8:43

Požární uzávěry

Vážení sousedé, tématická požární kontrola nám udělala díru do kapsy, zatím na úrovni cca 1 mil.Kč a zbavila nás některých zbytečných starostí, jako například zda máme dveře na chodbách (v rétorice hasičů požární uzávěry) vyměnit a nebo opravit. Museli jsme je nechat okamžitě opravit, to jest uvést do stavu EI30DP3CS. Tomu naše stávající dveře odpovídají, pokud jsou v dobrém mechanickém stavu, mají funkční kouřotěsné pásky a samozavírače typu, se kterými byly schváleny.
Neměly by být ani zamykány, protože kdokoli se v našich domech nachází, měl by kdykoli mít možnost dostat se v případě požáru bez jakýchkoli překážek na kteroukoli z chráněných únikových cest – tzn. v čp.1463 a 1464 na centrální a severní schodiště.
Dohodli jsme tolik, že dveře do chodeb zamykána být mohou, ale na universální klíč, který mají všichni obyvatelé domu. Nemusí to být zatím u jižních chodeb, kudy by nikdo mezi chráněnými únikovými cestami nepřebíhal, ale nekompromisně to musí být na chodbách v severních částech domů, které obě chráněné únikové cestu propojují.
Tato opatření nezvyšují ani komfort našeho bydlení, ani jinou než požární bezpečnost, ale tak to vyžaduje zákon a související normy. Tedy to tak musí být.
Takže prosíme, neztěžuje práci firmě „Požární bezpečnost“ tím, že jim neodemknete, nebo že jim bráníte, aby nestandardní vložku zámku na Vaší chodbě, která tam nepatří, vyměnili za standardní, která tam musí být.
Neodpojujte také, ani jinak neničte samozavírače na dveřích, protože tam musí být a bude to nejméně jednou za rok nezávislou, odborně způsobilou osobou kontrolováno. Závady budou odstraňovány k tíži nás všech.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.