Uděláme pořádek u popelnic?

Je to bohužel už staré téma, ale přestože většina bytů má rekonstrukci za sebou, černé skládky u popelnic nekončí. Pořád jde zejména o stavební odpad, nebo nepotřebný nábytek. Vyvážíme jej a uklízíme pořád dokola A přesto je tam stále nepořádek, někdy i myši. Jak ukázala anketa názorů a námětů v r.2019, vadí nám to hodně.
Výbor to téma znovu otevřel a v příloze zápisu ze schůze č.26/2019 najdete návrh, co tedy s tím. Je to zatím jen návrh a budeme rádi, když přispějete svými názory, návrhy a náměty k výslednému řešení.

Komentáře

1 | v.zasadil | 19.12.2019Čt16:54

čím začneme?

  1. Přestaneme házet stavební odpad z rekonstrukcí bytů, starý nábytek a podobný odpad k popelnicím. Ani stanovy našeho SVJ nám to nedovolují. Takový odpad patří do sběrných dvorů.
  2. **Jeho odvezení dnes standardně zajišťují společnosti, provádějící rekonstrukce bytů. **
  3. V ostatních případech si to můžeme zajistit sami – nezávisle. Sběrných dvorů najdeme na internetu hodně a nabízejí i různé služby – mj. přijedou, odvezou …..

Například:

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Bartůňkova 711 14900Praha
www.komwag.cz, +420 236 040 0­00,komwag@kom­wag.cz
Provozujeme sběrný dvůr. Odebíráme objemný odpad, suť z bytových úprav, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné složky komunálního odpadu a pneumatiky.
Likvidace odpadů Janovský a syn, Podle Kačerova 1260/38, 14100 Praha, Michle +420 602 292 348, neumannova.h@email.cz
Zajišťujeme likvidaci, vyklízení, nakládku a odvoz odpadů (mimo nebezpečné). Kontejnerová doprava. Vyklízíme sklepy a půdy. Odvoz stavební suti ve firmách i bytech nebo jen přistavíme kontejner. Odpady ekologicky zpracujeme. Vyklízení a rekultivace černých skládek.
AASO – vyklízení , Pod altánem 346/77, 10000 Praha, Strašnice
www.aaso.cz, +420 602 235 234, +420 274 780 001, info@aaso.cz
Provádíme vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí, garáže, vyklidíme i celý objekt, zahradu nebo jen odvoz drobností. Bez čekání a za rozumnou cenu. Likvidace odpadu – kontejnery, odvoz na sběrný dvůr zdarma, stěhovací služby.

reagovat

2 | v.zasadil | 6.2.2020Čt11:27

Položen jed na na potkany

[1] v.zasadil: Od vlastníků zatím bohužel zatím žádná odezva. V prostorech popelnic, zejména pod velkou hromadou v č.p.1462 se objevili potkani. Byl položen jed do prostoru popelnic na obě čp..

reagovat

3 | v.zasadil | 2.3.2020Po9:39

Výběrové řízení

Krom jedné připomínky od vlastníků stále nic. Výbor tedy rozhodl s uvážením té jedné připomínky realizovat svůj návrh dle přílohy zápisu č.26/2019 a vypsal výběrové řízení na zakázku pod názvem "Úprava prostorů popelnic"". Jde o otevřené výběrové řízení, do kterého se může přihlásit kdokoli.
Výbor oslovil firmy:
Paar-atyp, s.r.o., V olšinách 1341/25, 100 00 Praha Vršovice
Kovostav Praha, s.r.o., Dopravní 1314/1, 104 00 Praha Uhříněves
ZAPPIS, s.r.o., Kutnohorská 288/82, 109 00 Praha, Dolní Měcholupy
AVS Panelservis, spol. s r.o. Vršovická 1461, Praha 10 Vršovice
INKOBAU s.r.o. Kateřinská 1493/15, Praha 2

reagovat

4 | Drábková @ | 5.3.2020Čt19:59

Kompetence

[1] v.zasadil:
Dobrý den pane Zasadile,
jsem poněkud znepokojena Vašim počínáním a aktivitou, kterou vyvíjíte.
Samozřejmě jsem na vývěsce četla informace o „Pořádku u popelnic,“ ovšem se mi jaksi podařilo přehlédnout informace o tom, jaké kroky chystáte, kam psát reakce, nebo, co uděláte, pokud se nikdo neozve?!
Velmi se omlouvám, pokud Vám křivdím a informace o krocích, které podniknete, za jakých podmínek a kdy, jsem přehlédla.
Pokud se nemýlím, zcela nesouhlasím s Vaším postupem a informováním vlastníků jednotek.
Přála bych si, abyste stejnou aktivitu předvedl s opravou fasády našeho balkonu, o kterou jsem Vás již osobně třikrát urgovala, dostala od Vás několik slibů a výsledek je že již víc než rok čekám.
Předem děkuji za Vaši reakci a vysvětlení.
S pozdravem
Drábková

reagovat

5 | v.zasadil | 6.3.2020Pá1:02

Jsem poněkud znepokojena

[4] Drábková: Dobrý večer paní Drábková,
Pokud jde o pořádek u popelnic a z toho plynoucí opatření, je to vážný problém havarijního charakteru a za ty hromady, které vlastníci opakovaně naházejí k popelnicím, nám v současné situaci hrozí vysoká pokuta s příkazem okamžitých nápravných opatření. Jsou s tím totiž spojená i hygienická rizika. Proto výbor koná, tak jak koná a dává to průběžně na vědomí vlastníkům zápisy ze schůzí, dalšími informacemi na vrumo.cz i ve vývěsních skříňkách.
Činnost výboru, neb snad osobně mé, zde důvodem k znepokojení není. Nebo ano? Schází snad nějaká informace?
Pokud jde o opravy trhlin ve fasádě na Vaší lodžii, nejste v tom bohužel sama. Není to havarijní závada, ale přesto měl výbor (i já osobně) snahu vlastníkům vyjít vstříc a nechat fasádu v dotčených částech se souhlasem shromáždění vlastníků opravit u příležitosti rekonstrukce vnitřních společných částí domů. Trhliny v potěru panelů uvnitř bytů jsou záležitostí vlastníka.
Jak ale sama víte, je třeba také dokončit rekonstrukci na čp.1462 a odstranit problémy s výtahy, Proto výbor navrhl v r.2019 plán oprav, ve kterém na to byly prostředky včetně 60 tis..Kč na opravu trhlin fasády na lodžiích. Navrhl také na omezenou dobu zvýšit příspěvek do FO na 35 Kč/m2/měs. Asi také víte, že shromáždění neschválilo zvýšení příspěvku, ani plán oprav. Výbor tedy může zatím řešit jen havarijní záležitosti a dokončit dříve schválené úkoly. Přesto až do listopadu 2019 hledal výbor možnost provést opravu fasád na lodžiích jako vícepráci k rekonstrukci chodeb, ale nepodařilo se k tomu vytvořit dostatečné úspory. Proto od tohoto záměru byl výbor nucen ustoupit a bude se k němu moci vrátit znovu tehdy, až bude zařazen do schváleného plánu oprav.
Myslím, že je to všem po shromáždění v r.2019 dostatečně jasné. Pokud bych tušil Vaše znepokojení,mohl jsem Vám k tomu napsat osobní dopis. Omlouvám se Vám tedy, ale v dané věci záleží na budoucích možnostech SVJ a rozhodnutí shromáždění vlastníků.
Můžete požádat shromáždění vlastníků, aby opravám trhlin na lodžiích dalo prioritu a uvolnilo na ně potřebné prostředky. Buď cestou dočasného zvýšení příspěvku do FO, nebo na úkor jiných úkolů

reagovat

6 | v.zasadil | 22.3.2020Ne21:29

Sběrné dvory - provoz omezen

[1] v.zasadil: V současnosti jsou z ohledem na nouzový stav zavedena následující omezení:

  • sběrné dvory hl. m. Prahy jsou pro veřejnost uzavřeny (ne ale pro firmy, v oblasti odvozu odpadu podnikající – viz výše)
  • je pozastaven mobilní svoz nebezpečného odpadu

Odvoz objemného odpadu nebo nebezpečného odpadu tedy svěřte příslušní firmě, nebo odložte na později. Jeho anonymní vynášení a hromadění v prostoru popelnic ovšem také není dovoleno

Směsný odpad je svážen i nadále v běžném režimu, stejně tak funguje sběr a svoz tříděného odpadu v ulicích (papír, sklo, plasty, nápojové kartony, drobný elektroodpad, kovové odpady)..
I v současných podmínkách je potřebné odpad třídit ( nevhazujte do směsného odpadu sklo, plasty a plechovky,).

reagovat

7 | v.zasadil | 29.3.2020Ne0:00

Stále prohráváme

Vážení sousedé,

stále prohráváme. K pořádku u popelnic se neblížíme, naopak.

Nějaké asociální čuně, pravděpodobně z Uzbecké, si včera v noci vyčistilo byt a vyházelo svůj bordel k popelnicím a před obchod s krmením pro psy (na straně u parku). Je to staré šatstvo a jiný domácí bordel, po někom, kdo evidentně už dlouho nevynášel z bytu odpadky.

Byl jsem v 0.30 na Moskevské a všude byl klid. Vrátnice potemnělá. Kamery, krom jedné, zobrazovaly (dle sdělení p.Konigsbauera.). Zpět jsem šel parkem a schodech před obchodem jsem viděl velikou hromadu u dveří obchodu po celé šíři schodiště až do výše kliky. Vše bylo v krabicích a igelitových pytlích. Bylo mi to divné, ale výsledně jsem měl za to, že je to nějaký odpad z obchodu, připravený na ráno na odvezení. Ráno toho tam ale bylo jen asi třetina, rozvrtaná a rozházená od bezdomáčů. Ostatní odneseno, nebo rozházeno v průjezdu a kolem baráku.

  1. Noční ostraha to nazachytila – žádám p.Ing.Jelínka o opatření
  2. p.Bulanta jsem požádal o analýzu nočního záznamu kamer.
  3. Denní domovní službu jsem požádal o úklid u popelnic a v průjezdu. Večer zkontroluji, ev. i pomohu.

Možná z odpadu (jsou tam i písemnosti), bude možno usoudit, odkud pocházejí
To se potvrdilo a možná už to čuně má jméno
Zítra se tím ještě budeme zabývat

reagovat

8 | v.zasadil | 29.3.2020Ne16:01

Jméno už má

[7] v.zasadil: ale zveřejňovat ho nebudu, i když jsem původně chtěl. Výsledně se totiž pachatel omluvil, uznal chybu a podepsal závazek na úhradu nákladů s mimořádným úklidem spojených.
Jinak bych je s gustem zveřejnil i se všemi přídomky.
I tak všichni, kteří to uklízeli, nebo okolo toho běhali, mohli mít příjemnější víkend.

reagovat

9 | v.zasadil | 3.4.2020Pá20:41

Tolerantnost nefunguje

Tolerantnost a citlivý přístup k předchozímu případu nepadá na úrodnou půdu. Budeme tedy nadále zveřejňovat jména zjištěných původců nepořádku a vyžadovat úhradu mimořádných nákladů na úklid. Zde ve složce "Dokumenty" najdete poslední kauzu, jejímiž aktéry jsou obyvatelé z Moskevské, konkrétně paní Staleva, pan Ognyanov a úklidová firma RPM service CZ s.r.o., která renomovaným klientům, asi za nemalé peníze uklízí, ale u nás dělá nepořádek zadarmo. Její sídlo je jinde, ale její jméno jsem donedávna vídal na jedné poštovní schránce na Moskevské. Někdo zde s ní tedy má, nebo měl něco společného.

reagovat

10 | v.zasadil | 5.4.2020Ne9:45

Sběrné dvory opět otevřeny

[6] v.zasadil:  – Sběrné dvory hl. města Prahy jsou již opět otevřeny .

Omezení:
Na plochu SD budou vpouštěni občané maximálně po jednom.

Dále zůstává v platnosti:

– je pozastaven mobilní svoz nebezpečného odpadu

– Směsný odpad je svážen i nadále v běžném režimu, stejně tak sběr a svoz tříděného odpadu v ulicích (papír, sklo, plasty, nápojové kartony, drobný elektroodpad, kovové odpady)..
I v současných podmínkách je potřebné odpad třídit (nevhazujte do směsného odpadu sklo, plasty a plechovky, papír).

Pokud by byl někdo v karanténě, popř. nemocný s koronavirem, určitě o tom informujte výbor SVJ a své sousedy.:

  • v tom případě odpad netřiďte, dávajte vše, bezpečně zabalené, do směsného odpadu – dále viz též Informaci MŽP „Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie“

https://www.mzp.cz/…tovem_obalu/$FILE/SOTPR-nakladani_s_od­pady_koronavi­rus-20200330.pdf (pdf)

reagovat

11 | v.zasadil | 11.5.2020Po12:28

výběrové řízení

[3] v.zasadil: VŘ nedalo očekávaný výsledek. Nabídky jsme sice dostali celkem čtyři, ale vesměs za cenu 300 –400 tis. Kč. To výbor nepřijal a rozhodl vypsat druhé kolo, v němž soutěžitele vyzve, aby navrhli zjednodušené řešen za podstatně nižší cenu (do 100 000 Kč)

reagovat

12 | v.zasadil | 24.5.2020Ne10:59

Zatím stále prohráváme

Včera jsme proto z obou prostorú u popelnic nechali vyvézt hromady odpadů, které tam naházeli někteří, bohužel nezjištění vlastníci. Byly toho 4 kontejnery a za vyvezení společně zaplatíme 24 000 Kč

reagovat

13 | v.zasadil | 24.5.2020Ne11:12

Záměr reorganizace domovní služby

[4] Drábková: Je zveřejněn na tomto webu jako příloha zápisu za schůze výboru č. 8/2020. Předchozí příspěvek a marnost dosavadních snah o pořádek u popelnic ukazuje, že navržená reorganizace, resp. novelizace je nutná. Možná, že ta navržená je ještě příliš liberální.
Žádáme vlastníky o připomínky a dobré nápady.

reagovat

14 | v.zasadil | 26.5.2020Út0:12

Takoví jsme my

[12] v.zasadil: V sobotu jsme mohli vidět, že hromady z prostor popelnic byly vyvezeny, tyto prostory a s nimi i celý průjezd byĺy vzorně zameteny a uklizeny.
Ale již včera byl v prostoru 1461–1464 převržený a rozsypaný kontejner.
Uklidila to opět domovní služba.

reagovat

15 | Vojáčková | 30.5.2020So9:04

[14] v.zasadil: To je fajn,že tady nikdo nerespektuje ,že jsou sběrné dvory,když jsme delali rekonstrukci objednali jsme dodávku a odvezli do sberneho dvora,tak proč mámeplatit za neukaznené a nezodpovědné chování těch co to nerespektují pravidla a pokud je kamera u popelnic dá se dohledat vinník,a at si to zaplatí,je potřeba to zadělat dočasně,než to uděla odborné firma.Dala bych tam sadrokarton,dveře na zámek a nikdo by nemel šanci,už Se to tam zase hromadí

reagovat

16 | Vojáčková | 30.5.2020So10:02

V 7.patře se dělala taky rekonstrukce,ale aby to nekdo odvážel někam ,dělníci to házeli pravě k popelnicím,celý jádro panely,takže asi by to chtělo víc hlídat je tam kousek strážník na vrátnici,když to neuhlídá,tak tam nemusí bejt.Jde to z kapes nás všech!!

reagovat

17 | v.zasadil | 2.6.2020Út13:31

Takoví jsme my

[15] Vojáčková: Děkujeme za příspěvek a názor paní Vojáčkové. Už se to tam opravdu zase hromadí.
Včera byl přistižen domovní službou pan Bondarčuk z Vršovické.
Jak je jeho známým zvykem, reagoval neurvale – mimo jiné i napřahoval ruku na našeho pracovníka, možná o několik desetiletí staršího, než je on sám. Prý si to tam 13 let platí, tak co by to tam nenaházel.

reagovat

18 | Výběrové řízení II.kolo | 2.6.2020Út13:59

[11] v.zasadil: Snížili jsme požadavky, budeme soutěžit také cenou. Chtěli bychom se přiblížit ceně 100 00 Kč. Zadávací list najdete na tomto webu v sekci „Dokumenty“

reagovat

19 | v.zasadil | 15.9.2020Út16:55

Pořád se to nedaří

osvětu vlastníci ignorují.
Dnes se například u popelnic povalují odpadky z podnikatelské činnosti pana Nguyen Hong Huy, Budějovická 353, Jesenice. Asi tu má nějaké příznivce, nebo odběratele.
K odpadu z rekonstrukce, složeném už několik dní v průjezdu poblíž Moskevské, původce zatím neznáme. Možná to ještě někdo odveze tam, kam to patří – tedy do sběrného dvora. Tam stavební suť od občanů berou dokonce bez poplatku.
Stavební suť také není možno házet do popelnic. Takové popelnice popeláři nevyvezou, mj. proto, že by jim to rozbilo zařízení sběrného vozu. Dnes nás na to znovu upozornili písemně. Takové popelnice se tu pak válejí nevyvezené do té doby, než je někdo vyprázdní a odpad nezlikviduje. To už pak ale bezplatné není.

reagovat

20 | Novák | 28.10.2022Pá9:01

Dnes se bohužel stalo to, co začíná být na týdenním pořádku. Opět nebyly vyvezené kontejnery, neboť u rampy stálo zaparkované auto. I když prostor na vývoz popelnic byl dostačující, popeláři je nevyvezou, neboť případné škody na autě nesou oni. Pokaždé si zaparkované auto vyfotí a odjedou. Už teď ráno jsou 3 kontejnery úplně plné, do neděle bude zase kolem popelnic nepořádek, neboť lidé pak hází odpad okolo. Mimo to odvoz odpadu stojí hodně a částka se stále zvyšuje, ale vzhledem k výše uvedenému vyhazujeme peníze v podstatě oknem. Bohužel se také stává (a to pravidelně), že když už popeláři popelnice vyvezou, vyvezou pouze jednu, dvě, maximálně tři. Opět tak platíme za odvoz odpadů, který ovšem není realizován. Bylo by dobré, aby vrátnice v ranních hodinách kontrolovala, aby auta neblokovala rampu. Ta by ostatně měla sloužit k naložení a vyložení věci a ne aby tam někdo parkoval půl dne, protože nemá kde jinde parkovat. Jak řešit to, že vyváží pouze část kontejnerů nevím, buďto napsat stížnost a nebo rovnou snížit odvoz odpadů. Protože v dnešní době platit za něco, co se ani neuskutečňuje, mi přijde přinejmenším zbytečné. Hezký zbytek svátku

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.