Uděláme pořádek u popelnic?

Je to bohužel už staré téma, ale přestože většina bytů má rekonstrukci za sebou, černé skládky u popelnic nekončí. Pořád jde zejména o stavební odpad, nebo nepotřebný nábytek. Vyvážíme jej a uklízíme pořád dokola A přesto je tam stále nepořádek, někdy i myši. Jak ukázala anketa názorů a námětů v r.2019, vadí nám to hodně.
Výbor to téma znovu otevřel a v příloze zápisu ze schůze č.26/2019 najdete návrh, co tedy s tím. Je to zatím jen návrh a budeme rádi, když přispějete svými názory, návrhy a náměty k výslednému řešení.

Komentáře

1 | v.zasadil | 19.12.2019Čt16:54

čím začneme?

  1. Přestaneme házet stavební odpad z rekonstrukcí bytů, starý nábytek a podobný odpad k popelnicím. Ani stanovy našeho SVJ nám to nedovolují. Takový odpad patří do sběrných dvorů.
  2. **Jeho odvezení dnes standardně zajišťují společnosti, provádějící rekonstrukce bytů. **
  3. V ostatních případech si to můžeme zajistit sami – nezávisle. Sběrných dvorů najdeme na internetu hodně a nabízejí i různé služby – mj. přijedou, odvezou …..

Například:

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Bartůňkova 711 14900Praha
www.komwag.cz, +420 236 040 0­00,komwag@kom­wag.cz
Provozujeme sběrný dvůr. Odebíráme objemný odpad, suť z bytových úprav, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné složky komunálního odpadu a pneumatiky.
Likvidace odpadů Janovský a syn, Podle Kačerova 1260/38, 14100 Praha, Michle +420 602 292 348, neumannova.h@email.cz
Zajišťujeme likvidaci, vyklízení, nakládku a odvoz odpadů (mimo nebezpečné). Kontejnerová doprava. Vyklízíme sklepy a půdy. Odvoz stavební suti ve firmách i bytech nebo jen přistavíme kontejner. Odpady ekologicky zpracujeme. Vyklízení a rekultivace černých skládek.
AASO – vyklízení , Pod altánem 346/77, 10000 Praha, Strašnice
www.aaso.cz, +420 602 235 234, +420 274 780 001, info@aaso.cz
Provádíme vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí, garáže, vyklidíme i celý objekt, zahradu nebo jen odvoz drobností. Bez čekání a za rozumnou cenu. Likvidace odpadu – kontejnery, odvoz na sběrný dvůr zdarma, stěhovací služby.

reagovat

2 | v.zasadil | 6.2.2020Čt11:27

Položen jed na na potkany

[1] v.zasadil: Od vlastníků zatím bohužel zatím žádná odezva. V prostorech popelnic, zejména pod velkou hromadou v č.p.1462 se objevili potkani. Byl položen jed do prostoru popelnic na obě čp..

reagovat

3 | v.zasadil | 2.3.2020Po9:39

Výběrové řízení

Krom jedné připomínky od vlastníků stále nic. Výbor tedy rozhodl s uvážením té jedné připomínky realizovat svůj návrh dle přílohy zápisu č.26/2019 a vypsal výběrové řízení na zakázku pod názvem "Úprava prostorů popelnic"". Jde o otevřené výběrové řízení, do kterého se může přihlásit kdokoli.
Výbor oslovil firmy:
Paar-atyp, s.r.o., V olšinách 1341/25, 100 00 Praha Vršovice
Kovostav Praha, s.r.o., Dopravní 1314/1, 104 00 Praha Uhříněves
ZAPPIS, s.r.o., Kutnohorská 288/82, 109 00 Praha, Dolní Měcholupy
AVS Panelservis, spol. s r.o. Vršovická 1461, Praha 10 Vršovice
INKOBAU s.r.o. Kateřinská 1493/15, Praha 2

reagovat

4 | Drábková @ | 5.3.2020Čt19:59

Kompetence

[1] v.zasadil:
Dobrý den pane Zasadile,
jsem poněkud znepokojena Vašim počínáním a aktivitou, kterou vyvíjíte.
Samozřejmě jsem na vývěsce četla informace o „Pořádku u popelnic,“ ovšem se mi jaksi podařilo přehlédnout informace o tom, jaké kroky chystáte, kam psát reakce, nebo, co uděláte, pokud se nikdo neozve?!
Velmi se omlouvám, pokud Vám křivdím a informace o krocích, které podniknete, za jakých podmínek a kdy, jsem přehlédla.
Pokud se nemýlím, zcela nesouhlasím s Vaším postupem a informováním vlastníků jednotek.
Přála bych si, abyste stejnou aktivitu předvedl s opravou fasády našeho balkonu, o kterou jsem Vás již osobně třikrát urgovala, dostala od Vás několik slibů a výsledek je že již víc než rok čekám.
Předem děkuji za Vaši reakci a vysvětlení.
S pozdravem
Drábková

reagovat

5 | v.zasadil | 6.3.2020Pá1:02

Jsem poněkud znepokojena

[4] Drábková: Dobrý večer paní Drábková,
Pokud jde o pořádek u popelnic a z toho plynoucí opatření, je to vážný problém havarijního charakteru a za ty hromady, které vlastníci opakovaně naházejí k popelnicím, nám v současné situaci hrozí vysoká pokuta s příkazem okamžitých nápravných opatření. Jsou s tím totiž spojená i hygienická rizika. Proto výbor koná, tak jak koná a dává to průběžně na vědomí vlastníkům zápisy ze schůzí, dalšími informacemi na vrumo.cz i ve vývěsních skříňkách.
Činnost výboru, neb snad osobně mé, zde důvodem k znepokojení není. Nebo ano? Schází snad nějaká informace?
Pokud jde o opravy trhlin ve fasádě na Vaší lodžii, nejste v tom bohužel sama. Není to havarijní závada, ale přesto měl výbor (i já osobně) snahu vlastníkům vyjít vstříc a nechat fasádu v dotčených částech se souhlasem shromáždění vlastníků opravit u příležitosti rekonstrukce vnitřních společných částí domů. Trhliny v potěru panelů uvnitř bytů jsou záležitostí vlastníka.
Jak ale sama víte, je třeba také dokončit rekonstrukci na čp.1462 a odstranit problémy s výtahy, Proto výbor navrhl v r.2019 plán oprav, ve kterém na to byly prostředky včetně 60 tis..Kč na opravu trhlin fasády na lodžiích. Navrhl také na omezenou dobu zvýšit příspěvek do FO na 35 Kč/m2/měs. Asi také víte, že shromáždění neschválilo zvýšení příspěvku, ani plán oprav. Výbor tedy může zatím řešit jen havarijní záležitosti a dokončit dříve schválené úkoly. Přesto až do listopadu 2019 hledal výbor možnost provést opravu fasád na lodžiích jako vícepráci k rekonstrukci chodeb, ale nepodařilo se k tomu vytvořit dostatečné úspory. Proto od tohoto záměru byl výbor nucen ustoupit a bude se k němu moci vrátit znovu tehdy, až bude zařazen do schváleného plánu oprav.
Myslím, že je to všem po shromáždění v r.2019 dostatečně jasné. Pokud bych tušil Vaše znepokojení,mohl jsem Vám k tomu napsat osobní dopis. Omlouvám se Vám tedy, ale v dané věci záleží na budoucích možnostech SVJ a rozhodnutí shromáždění vlastníků.
Můžete požádat shromáždění vlastníků, aby opravám trhlin na lodžiích dalo prioritu a uvolnilo na ně potřebné prostředky. Buď cestou dočasného zvýšení příspěvku do FO, nebo na úkor jiných úkolů

reagovat

6 | v.zasadil | 22.3.2020Ne21:29

Sběrné dvory - provoz omezen

[1] v.zasadil: V současnosti jsou z ohledem na nouzový stav zavedena následující omezení:

  • sběrné dvory hl. m. Prahy jsou pro veřejnost uzavřeny (ne ale pro firmy, v oblasti odvozu odpadu podnikající – viz výše)
  • je pozastaven mobilní svoz nebezpečného odpadu

Odvoz objemného odpadu nebo nebezpečného odpadu tedy svěřte příslušní firmě, nebo odložte na později. Jeho anonymní vynášení a hromadění v prostoru popelnic ovšem také není dovoleno

Směsný odpad je svážen i nadále v běžném režimu, stejně tak funguje sběr a svoz tříděného odpadu v ulicích (papír, sklo, plasty, nápojové kartony, drobný elektroodpad, kovové odpady)..
I v současných podmínkách je potřebné odpad třídit ( nevhazujte do směsného odpadu sklo, plasty a plechovky,).

reagovat

7 | v.zasadil | 29.3.2020Ne0:00

Stále prohráváme

Vážení sousedé,

stále prohráváme. K pořádku u popelnic se neblížíme, naopak.

Nějaké asociální čuně, pravděpodobně z Uzbecké, si včera v noci vyčistilo byt a vyházelo svůj bordel k popelnicím a před obchod s krmením pro psy (na straně u parku). Je to staré šatstvo a jiný domácí bordel, po někom, kdo evidentně už dlouho nevynášel z bytu odpadky.

Byl jsem v 0.30 na Moskevské a všude byl klid. Vrátnice potemnělá. Kamery, krom jedné, zobrazovaly (dle sdělení p.Konigsbauera.). Zpět jsem šel parkem a schodech před obchodem jsem viděl velikou hromadu u dveří obchodu po celé šíři schodiště až do výše kliky. Vše bylo v krabicích a igelitových pytlích. Bylo mi to divné, ale výsledně jsem měl za to, že je to nějaký odpad z obchodu, připravený na ráno na odvezení. Ráno toho tam ale bylo jen asi třetina, rozvrtaná a rozházená od bezdomáčů. Ostatní odneseno, nebo rozházeno v průjezdu a kolem baráku.

  1. Noční ostraha to nazachytila – žádám p.Ing.Jelínka o opatření
  2. p.Bulanta jsem požádal o analýzu nočního záznamu kamer.
  3. Denní domovní službu jsem požádal o úklid u popelnic a v průjezdu. Večer zkontroluji, ev. i pomohu.

Možná z odpadu (jsou tam i písemnosti), bude možno usoudit, odkud pocházejí
To se potvrdilo a možná už to čuně má jméno
Zítra se tím ještě budeme zabývat

reagovat

8 | v.zasadil | 29.3.2020Ne16:01

Jméno už má

[7] v.zasadil: ale zveřejňovat ho nebudu, i když jsem původně chtěl. Výsledně se totiž pachatel omluvil, uznal chybu a podepsal závazek na úhradu nákladů s mimořádným úklidem spojených.
Jinak bych je s gustem zveřejnil i se všemi přídomky.
I tak všichni, kteří to uklízeli, nebo okolo toho běhali, mohli mít příjemnější víkend.

reagovat

9 | v.zasadil | 3.4.2020Pá20:41

Tolerantnost nefunguje

Tolerantnost a citlivý přístup k předchozímu případu nepadá na úrodnou půdu. Budeme tedy nadále zveřejňovat jména zjištěných původců nepořádku a vyžadovat úhradu mimořádných nákladů na úklid. Zde ve složce "Dokumenty" najdete poslední kauzu, jejímiž aktéry jsou obyvatelé z Moskevské, konkrétně paní Staleva, pan Ognyanov a úklidová firma RPM service CZ s.r.o., která renomovaným klientům, asi za nemalé peníze uklízí, ale u nás dělá nepořádek zadarmo. Její sídlo je jinde, ale její jméno jsem donedávna vídal na jedné poštovní schránce na Moskevské. Někdo zde s ní tedy má, nebo měl něco společného.

reagovat

10 | v.zasadil | 5.4.2020Ne9:45

Sběrné dvory opět otevřeny

[6] v.zasadil:  – Sběrné dvory hl. města Prahy jsou již opět otevřeny .

Omezení:
Na plochu SD budou vpouštěni občané maximálně po jednom.

Dále zůstává v platnosti:

– je pozastaven mobilní svoz nebezpečného odpadu

– Směsný odpad je svážen i nadále v běžném režimu, stejně tak sběr a svoz tříděného odpadu v ulicích (papír, sklo, plasty, nápojové kartony, drobný elektroodpad, kovové odpady)..
I v současných podmínkách je potřebné odpad třídit (nevhazujte do směsného odpadu sklo, plasty a plechovky, papír).

Pokud by byl někdo v karanténě, popř. nemocný s koronavirem, určitě o tom informujte výbor SVJ a své sousedy.:

  • v tom případě odpad netřiďte, dávajte vše, bezpečně zabalené, do směsného odpadu – dále viz též Informaci MŽP „Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie“

https://www.mzp.cz/…tovem_obalu/$FILE/SOTPR-nakladani_s_od­pady_koronavi­rus-20200330.pdf (pdf)

reagovat

11 | v.zasadil | 11.5.2020Po12:28

výběrové řízení

[3] v.zasadil: VŘ nedalo očekávaný výsledek. Nabídky jsme sice dostali celkem čtyři, ale vesměs za cenu 300 –400 tis. Kč. To výbor nepřijal a rozhodl vypsat druhé kolo, v němž soutěžitele vyzve, aby navrhli zjednodušené řešen za podstatně nižší cenu (do 100 000 Kč)

reagovat

12 | v.zasadil | 24.5.2020Ne10:59

Zatím stále prohráváme

Včera jsme proto z obou prostorú u popelnic nechali vyvézt hromady odpadů, které tam naházeli někteří, bohužel nezjištění vlastníci. Byly toho 4 kontejnery a za vyvezení společně zaplatíme 24 000 Kč

reagovat

13 | v.zasadil | 24.5.2020Ne11:12

Záměr reorganizace domovní služby

[4] Drábková: Je zveřejněn na tomto webu jako příloha zápisu za schůze výboru č. 8/2020. Předchozí příspěvek a marnost dosavadních snah o pořádek u popelnic ukazuje, že navržená reorganizace, resp. novelizace je nutná. Možná, že ta navržená je ještě příliš liberální.
Žádáme vlastníky o připomínky a dobré nápady.

reagovat

14 | v.zasadil | 26.5.2020Út0:12

Takoví jsme my

[12] v.zasadil: V sobotu jsme mohli vidět, že hromady z prostor popelnic byly vyvezeny, tyto prostory a s nimi i celý průjezd byĺy vzorně zameteny a uklizeny.
Ale již včera byl v prostoru 1461–1464 převržený a rozsypaný kontejner.
Uklidila to opět domovní služba.

reagovat

15 | Vojáčková | 30.5.2020So9:04

[14] v.zasadil: To je fajn,že tady nikdo nerespektuje ,že jsou sběrné dvory,když jsme delali rekonstrukci objednali jsme dodávku a odvezli do sberneho dvora,tak proč mámeplatit za neukaznené a nezodpovědné chování těch co to nerespektují pravidla a pokud je kamera u popelnic dá se dohledat vinník,a at si to zaplatí,je potřeba to zadělat dočasně,než to uděla odborné firma.Dala bych tam sadrokarton,dveře na zámek a nikdo by nemel šanci,už Se to tam zase hromadí

reagovat

16 | Vojáčková | 30.5.2020So10:02

V 7.patře se dělala taky rekonstrukce,ale aby to nekdo odvážel někam ,dělníci to házeli pravě k popelnicím,celý jádro panely,takže asi by to chtělo víc hlídat je tam kousek strážník na vrátnici,když to neuhlídá,tak tam nemusí bejt.Jde to z kapes nás všech!!

reagovat

17 | v.zasadil | 2.6.2020Út13:31

Takoví jsme my

[15] Vojáčková: Děkujeme za příspěvek a názor paní Vojáčkové. Už se to tam opravdu zase hromadí.
Včera byl přistižen domovní službou pan Bondarčuk z Vršovické.
Jak je jeho známým zvykem, reagoval neurvale – mimo jiné i napřahoval ruku na našeho pracovníka, možná o několik desetiletí staršího, než je on sám. Prý si to tam 13 let platí, tak co by to tam nenaházel.

reagovat

18 | Výběrové řízení II.kolo | 2.6.2020Út13:59

[11] v.zasadil: Snížili jsme požadavky, budeme soutěžit také cenou. Chtěli bychom se přiblížit ceně 100 00 Kč. Zadávací list najdete na tomto webu v sekci „Dokumenty“

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.