Vážení sousedé - vlastníci jednotek,

brzy uplynou dva měsíce od zvolení nových členů výboru a tak Vás chci informovat o práci výboru a jeho nejbližších záměrech. Pracujeme intenzivně, ale zatím děláme ponejvíce práci, kterou navenek není příliš vidět. Jde hlavně o problémy minulých období, které zůstaly nevyřešené a z nichž některé váznou již od samotného počátku činnosti našeho SVJ. Musíme se tak vracet zpět do let 2011, 2010, ale i 2009. V prvém pořadí se zabýváme těmi z nich, které se přímo dotýkají výdajů a příjmů vlastníků jednotek.

1) Rozúčtování nákladů vlastníků na služby, vodu a energie za rok 2010.

Zákonný termín pro vyúčtování vlastníkům a následné vypořádání nedoplatků a přeplatků je 30.duben roku následujícího za pro rok předcházející. Tento termín správcovská firma nesplnila, rozúčtovaní předložila výboru ke schválení až v srpnu 2011. Tehdejší výbor je neschválil pro evidentní nevěrohodnost rozúčtovaní na jednotlivé domy. Problém však zůstal nedořešen. Analyzovali jsme jej a nalezli jsme zásadní chybu v algoritmu rozúčtování spotřeby studené vody. Zbývá dořešit rozúčtovaní elektrické energie a tepla, kde však již zásadní problémy nejsou. Očekáváme, že vyúčtování přeplatků a nedoplatků za rok 2010 bude předloženo vlastníkům co nejdříve.

2) Rozúčtování nákladů vlastníků na služby, vodu a energie za rok 2011.

Algoritmy rozúčtování se mezi léty 2010 a 2011 (kromě TUV) již podstatně měnit nebudou. S ohledem na předchozí zpoždění lze očekávat, že vyúčtování přeplatků a nedoplatků za rok 2011 bude předloženo vlastníkům jednotek do 30.6.2012.

3) Vyúčtování příjmů z pronájmu ploch pro reklamy a antény za léta 2009–2011

Zde je nutno zrekonstruovat výnosy jednotlivých období a také smluvní základnu, pokud jde o pronájem ploch a příjmy z těchto smluv a jejich rozúčtování mezi vlastníky bytových a nebytových jednotek, a také narovnat vyúčtování příjmů z pronájmu ploch mezi MČ P10 a vlastníky jednotek z roku 2009, 2010, 2011 a realizovat adekvátní převody finančních prostředků. Výsledek očekáváme do 30.4.2012.

4) Plán oprav

V současné době je dokončován rozsáhlý úkol z r. 2011 – rekonstrukce topného systému, zahrnující mimo jiné také instalaci termoregulačních hlavic a indikátorů spotřeby tepla v jednotkách. Závěrečný akt předání díla, včetně předání návrhu algoritmu vyúčtování tepla bude dodavatelem (firmou Ulimex) proveden v březnu-dubnu 2012. Ovlivní vyúčtování tepla za rok 2012 a dále. Očekáváme pokles spotřeby tepla. K tomu bude výbor organizovat seminář pro vlastníky jednotek s odborníky fy Ulimex, kteří budou odpovídat na otázky vlastníků jednotek, týkající se provedené rekonstrukce a způsobu použití topného systému našich domů. Přesný termín semináře Vám oznámíme dodatečně.

Za výbor SVJ Vladimír Zasadil, 4.3.2012

Komentáře

1 | Natálie Svobodová @ | 14.3.2012St17:28 | vrumo.cz

dotaz na stav plnění usnesení shromáždění SVJ

Vážený pane předsedo,
po přečtení zprávy o činnosti výboru za dva měsíce po shromáždění, jsem nabyla dojmu, že se výbor zabývá vším možným, nikoliv však plněním usnesení shromáždění. Jak je to s výpovědí TOMMI, zahájením oprav výtahů s předcházejícím odstraněním fekálního zápachu a možná i splašku ve výtahových šachtách domu Moskevská, s opravami a vymalování vnitřků domů atd.? Zvolili jsme snad nové vedení, aby jednalo jen v zájmu města nebo všech nás, kdo zde bydlíme?
Nás už nebaví nastupovat do výtahů ve strachu, jestli vůbec ve zdraví dojedeme. Za své peníze chci mít odpovídající stav bydlení. Žádám proto, aby jste konali tak, aby co nedjřive život a zdraví ohrožující nedostatky byly urychleně odstraněny. S pozdravem, Natálie Svobodová, Moskevská

reagovat

2 | Vladimír Zasadil @ | 16.3.2012Pá12:37

Vážená paní Svobodová,

jako předseda výboru cítím odpovědnost za jeho činnost a domnívám se, že se nezabývá vším možným, ale otevírá postupně jednotlivé problémy dle stupně jejich naléhavosti a důležitosti. Bohužel, i po těch pro někoho velmi dlouhých dvou měsících, které uplynuly od shromáždění, se stále ještě ponejvíce zabýváme problémy, které mají své kořeny v letech 2010 a 11. Neděláme to z rozmaru, ale z nutnosti. K tomu přistupuje běžná údržba a zajištění provozu domů. Mimo jiné i odstranění následků havarie vody v garážích a požáru ve společných částech domů Uzbecká a Vršovická. Přečtěte si prosím zápisy ze schůzí výboru a najdete tam odpověď na otázky, čím že se to výbor zabývá a najdete-li tam nějaké zbytečnosti, sdělte mi to prosím. Pokud se týká výtahů, provádějí se na nich kontroly (fa OTIS) v rozsahu daném zákonem. Jejich provoz je tedy bezpečný. Pokud ale jde o jejich časté vady a časté prostoje, jsou ponejvíce dány nedostatečnou a nedostatečně cílenou údržbou. To vyřešíme. Byli kontaktováni vedoucí pracovníci fy OTIS, připravujeme podklady k jednání a bude zjednána náprava. Možná, že pak nebude nutno ani výtahy měnit a 11,5 mil, určených na tuto akci, použijeme jinak. Samozřejmě, že v duchu stanov společenství, tedy cestou návrhu změny plánu oprav. To, že výbor jedná v zájmu města a nikoli SVJ, je bonmot několika málo lidí, kteří tento výbor z osobních důvodů „nemusí“. Pokud jej nepoužíváte jen tak, neuváženě, pak mi prosím sdělte, co máte konkrétně na mysli. Vězte, že práci pro SVJ věnujeme o dost více, než jen svůj volný čas a podobná nařčení nás docela uráží. Závěrem – výtahy budou v pořádku a té fekální vodě časem také přijdeme na kloub. Hned všechno nejde, ale myslím, že výsledně budete spokojená. Takže prosím, zachovejte nám přízeň.

Vladimír Zasadil

reagovat

3 | Natálie Svobodová @ | 17.3.2012So14:04 | vrumo.cz

reakce na dopis předsedy SVJ

Vážený pane předsedo, velice Vám děkuji, že jste přes zřejmou časovou a pracovní vytíženost našel čas odpovědět na můj dopis. V době, kdy jsem ho psala nebyly na stránkách SVJ ještě zveřejněny zápisy ze zasedání výboru za únor/březen 2012. Po jejich přečtení už nemám dojem, žeby se v našem SVJ vůbec nic nedělo. Chápu, že po létech stagnace, máte hodně práce. Omlouvám se za tón mého dopisu a vězte, že nepatřím k tzv.„chronickým stěžovatelům a kritikům za každou cenu“. Bydlím v tomto domě od r.1986 (považte už celých 26!!!) Není nás mnoho, kdo by mohl vyprávět o našem domě z dob OPBH a následném porevolučním bezvládí. Proto, když jsme konečně mohli byty a dům zprivatizovat, moc jsme se těšili (věřím, že Vy také), že nehledě na vysoké příspěvky do fondu oprav, dáme vše do pořádku a budeme si vklidu užívat a spravovat náš majetek. Uplynuly tři roky od privatizace a příliš se toho neudělalo. Stav domů nejenže se nezlepšil, ale naopak zhoršil. Velké naděje a očekávání jsme logicky vkládali do nového vedení SVJ. Soudě podle zápisů, opravdu nevíte, kde Vám hlava stojí. Avšak nejsem si jistá, zda si výbor může dovolit měnit či upravovat (i když v dobré víře a snaze ušetřit) usnesení Shromáždění. Nevím, kolik ještě odborných posouzení a stanovisek potřebuje výbor k tomu, aby se u nás dálo bezpečně používat výtah – jeden malý opět nejezdí, a druhý malý při jízdě dolů na úrovní 3 patra vždy zavadí o nějaký plech a vydává zvuk, který vyděsí i otrlé. U velkého nákladního ještě včera se dveře samovolně zavíraly tak rychle, že matky s kočárky a i invalidní spoluobčané měli velký problém do výtahu nastoupit a vystoupit. Nevím, jestli je Vám známo, ale výtahy v našem domě již byly jednou vyměněny (asi po 13 letech provozu), a nebylo se čemu divit. Vžyť v domě převážně bydleli vojáci a vnitráci, kteří se často stěhovali. Obdobná situace nastala i po privatizaci, kdy hodně lidí byty buď prodali nebo pronajali a noví majitelé či nájemníci je opravují. Při tak velké rotaci lidí v domě, lze jen stěží doufat, že to výtahy vydrží bez řádné údržby, bohužel nepomůže ani generálka. Jejich opotřebovanost je příliš velká. Nepotřebujete platit za další odborná posouzení. Je jen škoda, že nebydlíte v našem domě. Asi byste měl jiný názor na věc. Co se týká vandalizmu, asi tomu lze čelit již mnohokrát navrhovaným kamerovým systémem. Možná by se tím dalo také hodně ušetřit. Několikrát u nás rovněž proběhlo i posouzení stavu s fekálními splaškami. Nic se nemění, ani po dvou letech. Otřesné!Nevím,co by tomu řekla hygienická služba. Je to přece stejně zdráví nebezpečné, jako plíseň, či švábi v domě! Jsem přesvědčena, že věc už nesnese velké otálení ani záplatování, ale vyžaduje radikální a urychlené řešení. S pozdravem, N. Svobodová

reagovat

4 | Vladimír Zasadil @ | 18.3.2012Ne15:39

Ještě jednou Vás zdravím, paní Svobodová,

teď už jen k těm výtahúm. Situace zde není dobrá a tak tuto otázku na výboru otevíráme v celé šíři a probereme ji důkladně. Řešení našich potíží není v jejich výměně, ale v kvalitní a dobře cílené údržbě. Svého času byla vyměněna firma Stibůrek, protože neprováděla údržbu kvalitně. Firma Otis to dnes, dle mého soudu, nedělá o nic lépe. Důvod je myslím v tom,že po výměně firmy to tak trochu bylo ponecháno svému životu. ale oni, tak jako každý dodavatel, musí cítit „náš dech na svých zádech“. Věřím, že to půjde, už jsme na ně připravení a už jsme je i oslovili Jsme jedni z nás a do výboru jsme vstoupili proto, abychom navázali na to, co v minulosti bylo provedeno dobře a abychom se poprali s tím, co bylo opomenuto a co se nám všem vrací jako bumerang. Taky bysme rádi vylepšovali, to je vidět a je to populární, ale zatím pořád ještě musíme hodně „zametat“.Ti, kteří ve výboru zůstali z minulosti, své věci rozumí a pomáhají nám. Pracujeme jako konzistentní tým. Tak nám zachovejte přízeň a sledujte zápisy z výboru. Dáte-li mi svoji e-mailovou adresu, budu Vás informovat podrobněji. A propos, 22.3. pořádáme pro vlastníky seminář na téma „Otopný systém v našich domech a topení v našich bytech“. Rádi Vás na něm uvítáme. A někdy – brzio – to bude i o výtazích.

S přáním hezkého dne Vladimír Zasadil

reagovat

5 | Pavla Hrubá | 25.3.2012Ne3:36

Dopis výboru SVJ

Dobrý den, ráda bych tímto vyjádřila podporu paní Svobodové, proto jsem dnes odeslala e-mailem dopis výboru SVJ (v kopii Kontrolní komisi). Text dopisu ale bohužel není možné s ohledem na jeho rozsah zveřejnit na těchto stránkách v plném znění – pouze prostřednictvím jednoho příspěvku – proto je rozdělen do více částí. S pozdravem Pavla Hrubá

Text dopisu výboru SVJ – část 1:

Dobrý den, v návaznosti na informace dostupné na webu našeho SVJ si dovoluji zaslat následující komentáře, postřehy a žádosti:

1. a) V zápisu č. 3 ze dne 2.2.2012 je v bodu 2 (3/3/12) uvedeno: V součinnosti s Tommi pořídit seznam domovních uzávěrů a jističů, které je třeba zkontrolovat nebo použít v případech výpadků el. proudu nebo havárií vody. Uvést údaje o jejich umístění, dostupnosti a označení v jednotlivých domech spolu s názornou fotodokumentací. Vydat jako pomůcku pro osoby pověřené v jednotlivých domech. ¨ Jako odpovědné osoby jsou uvedeni p. Kubásek a p. Königsbauer s termínem splnění do do 28.2.2012.

  1. V zápisu č. 7 ze dne 29.2.2012 je v bodu 3 odst. 5 uvedeno: Pan Kubásek a pan Königsbauer zajistí do 15.3.2012 označení domovních uzávěrů vody, rozvodných skříní a jističů elektro. Pan Ing. Železný vytvoří plánky (půdorysy domů), kde se vyznačí místa uzávěrů vody a jističů.

Komentář (Hrubá): Jako osoba pověřená k hlášení závad a havárií v domě Moskevská 1464/61 jsem bohužel do dnešního dne neobdržela žádný z dokumentů, které měly být zpracovány.

2. a) V zápisu č. 4 ze dne 8.2.2012 si v bodu 4 dal výbor za úkol shrnout a posoudit důvody, které vedly k rozhodnutí vyměnit výtahy na Moskevské 61 a Uzbecké 1 a vyžádat odbornou expertízu technického stavu výtahů se zhodnocením jejich spolehlivosti. Koordinátorem tohoto úkolu byl určen Ing. Zasadil (pozn. bez termínu).

  1. V zápisu č. 7 ze dne 29.2.2012 je uvedeno, že nebyl dohledán žádný doklad o rozhodnutí vyměnit výtahy a důvodech, které k tomu vedou. Zároveň se výbor zavázal provést analýzu, jejímž výstupem bude buď potvrzení úkolu založeného v Plánu oprav nebo návrh na změnu Plánu oprav (opět bez termínu).

Současně je v zápisu uvedeno, že na výměnu výtahů je v roce 2012 plánováno 11,5 mil. Kč (resp. v zápisu č. 4 je tato částka vztahována pro rok 2012 pouze na výtahy na Moskevské a Uzbecké).

Komentář (Hrubá): Není vůbec zřejmé, z jakého důvodu je zpochybňováno usnesení č. 4 Shromáždění (ze dne 18.1.2012), kterým byl schválen Plán oprav. Výbor by měl ke VŠEM usnesením Shromáždění, jako nejvyššího orgánu SVJ, přistupovat stejně. Není-li zpochybňováno a diskutováno jakékoliv jiné usnesení Shromáždění, na kterém byl tento výbor zvolen (také usnesením tohoto Shromáždění, tentokrát usnesení č. 2…), pak není pro tento krok výboru žádný důvod.

Není možné, aby výbor tvrdil, že nebyl dohledán žádný doklad o rozhodnutí vyměnit výtahy – pro výbor by měl být jasným dokladem zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 18.1.2012, kterým byl schválen Plán oprav (body 4, 5 a 6 Plánu oprav).

Důvody, které vedou k výměně výtahů a na základě kterých Shromáždění hlasovalo, jsou jednoznačně neustálé, a dovolím si říct, že i zdraví (doufejme, že ne životů), nebezpečné závady těchto výtahů a dále pak dosud neprovedené rozsáhlé opravy (viz zápisy v revizních knihách k výtahům), které firmou OTIS byly navrhované již v roce 2010 (viz přílohy, které zasílám e-mailem výboru a v kopii kontrolní komisi a které jsou jistě založeny v dokumentaci SVJ – jsem si ale vědoma, že tam firma OTIS uvádí jisté nesrovnalosti…).

Na základě uvedeného žádám výbor, aby byl VÝKONNÝM orgánem SVJ a plnil veškerá usnesení přijatá Shromážděním. ...........................

reagovat

6 | Pavla Hrubá | 25.3.2012Ne3:38

Dopis výboru SVJ

..............část 2

Na základě uvedeného žádám výbor, aby byl VÝKONNÝM orgánem SVJ a plnil veškerá usnesení přijatá Shromážděním.

Navíc nerozumím tomu, že když je výbor ochoten schválit opravu rozvaleného schodu na vstupu do domu Vršovická 1462 (zápis z jednání výboru č. 8 ze dne 7.3.2012) za cca 20 tis. Kč jako havarijní stav, proč dosud neschválil opravu jednoho z malých výtahů na Moskevské 61, u kterého je nefunkční motor a jehož výměna by stála přibližně 50 tis. Kč. Tento výtah nejezdí už tři týdny a při neustále opakujících poruchách (nefunkčnosti) zbývajících dvou výtahů je velmi omezena dostupnost do našich bytů, zejména ve vyšších patrech. I v tomto případě se zcela jistě jedná o havárii.

Pro rok 2012 je plánováno na rekonstrukci výtahů 7,5 mil. Kč (konkrétně je plánováno na rok 2012 po 3,5 mil. Kč na výtahy na Moskevské a Uzbecké a 500 tis. Kč na výtahy na Vršovické) – nikoliv 11,5 mil. Kč, jak je uvedeno v zápisech z jednání výboru, Domnívám se, že na účtu SVJ je díky příspěvkům vlastníků jednotek dostatek finančních prostředků na zajištění standardů bydlení, které mimo jiné zahrnují možnost dopravit se bez problémů a bez obav do vlastního bytu. Informace v zápisu výboru SVJ, že jde celkově o 11,5 mil. Kč na rok 2012 tak není relevantní (v této výši se jedná o celkové náklady na opravy výtahů na Moskevské a Uzbecké, ale až do roku 2013!). Z jakého důvodu není zpochybňována nutnost rekonstrukce výtahů na Vršovické a výše výdajů na jejich opravy?

Poznámka k zápisu 7/2012: Pokud si výbor stanovil za úkol provést jakousi „analýzu“, pak by měl také uvést termín splnění tohoto úkolu.

3. V zápisu č. 6 ze dne 22.2.2012 v bodu 7.2 je zmiňován dopis určený stavebnímu odboru MěČ Praha 10. Komentář: Žádám o zveřejnění dopisu na webu SVJ.

4. V zápisu č. 9 ze dne 14.3.2012 bod 8.3 druhá odrážka je uvedeno:

  • kterýkoliv člen výboru může na dispečinku OTIS objednat opravu každé vady výtahu, kterou sám zjistí nebo mu bude oznámena.

Komentář: Žádám, aby výbor projednal a uvedl do zápisu na dalším jednání, že nikoliv pouze člen výboru, ale i osoba pověřená „hlášením havárií a závad, včetně výtahů“ může objednávat opravy výtahů. V této souvislosti navrhuji na webu SVJ v sekci „Hlášení závad a havárií“ u označení pověřené osoby nahradit slovo „oprav“ na „závad“. ..........................

reagovat

7 | Pavla Hrubá | 25.3.2012Ne3:42

..........................část 3

5. Žádám, aby výbor SVJ zahájil i ostatní práce souvisejí s plněním schváleného plánu oprav na rok 2012 (nejen rekonstrukci výtahů), zejména:

Bod 10 Plánu oprav – Střechy, zatékání vody: Dne 7.3.2012 jsem prostřednictvím e-mailu žádala výbor, aby byl v co nejkratším možném termínu naplněn plán oprav ve věci opravy střechy na Moskevské 1464/61. Neradi bychom po vynaložení nemalých finančních prostředků na rekonstrukci bytu, kterou plánujeme v následujících měsících, opět řešili zatékání srážkové vody do bytu a následný požadavek na náhradu škody po SVJ.

Bod 11 Plánu oprav – Průsaky spodní vody do výtahových šachet na Moskevské 61: Jednoznačným rizikem je minimálně tvorba hygienicky závadných bakterií. Zápach, který se line už nejen spodními patry, ale celý domem, je naprosto neúnosný. Zároveň mám informaci, že i firma OTIS, žádala výbor o odčerpání těchto „splašků“ tak, aby mohla zajišťovat opravy výtahů v plném rozsahu (chápu techniky, že jim nechce vstupovat do prostor, kde jsou zcela jistě zdraví ohrožující podmínky), ale požadavek nebyl akceptován. Navíc stojací voda ve výtahových šachtách určitě nepřispívá k bezpečnosti provozu výtahů…

6. V zápise č. 7 ze dne 29.2.2012 je v bodu 3 odkazováno na Zprávu o aktuálním stavu vyúčtování příjmů z pronájmu ploch.

Komentář: Žádám o zveřejnění této zprávy, která byla výborem dne 29.2.2012 projednána, na webu SVJ.

Zároveň bych se chtěla zeptat, zda do příjmů jednotlivých vlastníků jsou započítávány pouze příjmy z pronájmů společných prostor (společných částí domu) nebo také úroky ze zůstatků na účtu SVJ, a pokud i tyto příjmy, zda budou zohledněny v daném vyúčtování.

Rozumím tomu, že když nikdo z členů výboru SVJ nebydlí na Moskevské 61, pak problémy tohoto domu nevnímá tak intenzivně, a právě proto na ně upozorňuji a naléhavě žádám o jejich bezodkladné řešení.

Současně jsem se chtěla zeptat, proč již nejsou na webu SVJ zveřejňovány zápisy z jednání Kontrolní komise (poslední zveřejněný zápis je ze dne 10.5.2011).

Předem děkuji za Váš aktivní k výše uvedenému a projednání na nejbližším jednání výboru.

S pozdravem

Pavla Hrubá, Moskevská 1464/61

reagovat

8 | Veronika Straková @ | 30.3.2012Pá11:22

Platíme málo

Dobrý den, velmi mě potěšili názory paní Svobodové a na srdci mám to samé každý den, když procházím O. v Moskevské, kde dle výboru bylo provedeno zajištění odtoku splašek. Včera mě pobavili pánové na rekonstrukci koupelny, doslova „paní vy se nebojíte, v O. Vám smrdí plyn, ano jsou to plyny, spašky“ a to nehledě na to, že mříže a zjev mi připomíná domy v Chánově, jen to železo by tam nebylo. Otázka výtahů mě také zaráží, Otis provádí pravidelné opravy, které vydrží pár hodin a dají konečné rozhodnutí, že to protřebuje jen opravu?????????? V Moskevské nejde již půl roku výtah, velký po opravě tento týden jsem musela dovřít, abych se vůbec rozjela a to opět opakuji již po opravě. Mě totiž to tempo a Vaše názory pane Zasadil připadají, že vy osobně provádíte všechny opravy. Doposud jsem si myslela, že se firmy, za naše peníze vyberou a konají, ale u nás postupně a asi jeden člověk. Konejte, znovu apeluji, konejte. A ještě na závěr pro pana Zasadila, kolísání vody probíhá u více majitelů a platičů do fondu oprav nejen v naší konkrétní stoupačce, ale i naproti, osobně jsem se ptala několika sousedů, rozvody máme nové, máme novou koupelnu. Proto se ptám, zda máme platit fond oprav

reagovat

9 | Vladimír Zasadil @ | 13.4.2012Pá21:47

Konáme, paní Straková, konáme,

ač Vám to asi připadá málo a cítíte potřebu nás či mně veřejně počastovat ironickými komentáři. Věnujeme, mám na mysli celý výbor, našim společným záležitostem mnoho času a energie. Přesto si můžete být jista, že výtahy neopravuji sám (i když se okolo nich hodně točím) a neděláme ani jiné práce, které patří odborné, smluvně zajištěné firmě. I tak je mnoho věcí, které musí členové výboru odpracovat osobně a není úplně úžasné se tomu posmívat. Zvláště to není úžasné od lidí, kteří takovou práci nikdy nedělali a stěží ví, o čem mluví. A to máme snad, po třech měsících ve výboru, nedej Bože, i nějaké výsledky. Pohlédněte prosím do zápisů ze schůzí výboru a na další informace zde na vrumo cz.

Nicméně k problémům, které Vás zajímají:

  1. Ve středu 11.4. jsme zajistili vysušení šachet malých výtahů na Moskevské. Byly odebrány vzorky průsaků a dány do vodohohospodářského ústavu k prozkoumání. Oceňuji ochotu pana Zimy z Moskevské, se kterou nám nabídl a poskytl pomoc. Další postup se bude odvíjet od výsledků rozboru.
  2. Tentýž den byl uschopněn třetí výtah zpětným namontováním převinutého motoru, takže fungují všechny tři výtahy. Výtah byl neschopný dlouho, to uznávám, ale že by půl roku? Prosím o korektnost.
  3. K 2.4.2012 byla po zásahu výboru vyměněna celá garnitura pracovníků OTIS včetně manažerů, kteří se budou nadále starat o naše výtahy
  4. To, že se prostoje výtahů často opakují ze stejných příčin je dáno tím, že dlouhodobě byly prováděny převážně jen pohotovostní zásahy, většinou bez potřebné výměny opotřebovaných nabo poškozených dílů. Způsob údržby nyní na požadavek výboru fa OTIS přehodnocuje a příští týden předá návrhy k zásadnímu zlepšení stavu. Další postup výboru se bude odvíjet od vyhodnocení těchto návrhů s respektováním příslušných ustanovení schváleného plánu oprav.
  5. Zda Vám mříže v domě připomínají Chánov nemohu komentovat, neboť já jsem v Chánově nebyl. Souhlasím s Vámi, že to žádná krása není, ale snad všichni víme, proč tam jsou. Máte-li nápad, jak to zařídit lépe, podělte se prosím.
  6. „Kolísání vody“ je termín, který si neumím představit, snad jen na českých tocích. Přesto jsem se Vašim stížnostem v tomto směru věnoval podrobně, opět nikoli sám, zapojil jsem kolegy a odborníky ze správcovské firmy. Byla prověřena činnost hydroforní stanice a posouzena činnost výměníkové stanice. Mohu Vám odpovědně sdělit, že parametry teplé i studené vody na vstupu do Vašeho bytu jsou na úrovni standardu, jaký může zabezpečit standardní vybavení výškového domu, tedy i našich domů. To zajišťuje stabilitu tlaku a teploty vody v určitém rozmezí. Za určitých okolností mohou být pozorovány jejich změny v čase, pro většinu spotřebitelů přijatelné a většinou jimi ani neregistrované. Pro náročnější spotřebitele jsou na trhu termoregulační hlavice.

Musím ale připomenout, že společnou částí domu jsou jen domovní rozvody („stoupačky“). Rozvody v bytě (od vodoměru dále) jsou záležitostí vlastníka bytu.

  1. Zda budete, nebo nebude platit příspěvky do fondu oprav, ponechám Vaší úvaze. Pokud nebudete, stanete se tzv „neplatičem“ a nezbude, než je standardním způsobem vymáhat. Ledaže byste prokazatelně neužívala společné části domu

Závěrem bych si, paní Straková, také dovolil jeden apel. Chtěl bych mít se všemi sousedy, tedy i s Vámi, vztahy založené na korektnosti a vzájemné úctě. Pokud to nehodláte respektovat, k čemuž, domnívám se nemáte důvod, už mně ani o mně raději nepište. O Vaši rozmarnou ironii nestojím a ani nevím, proč bych ji měl trpět.

S přáním hezkého večera Vladimír Zasadil

:-)

reagovat

10 | Straková @ | 29.4.2012Ne12:50

Vážený pane Zasadil, to, že píši, to co vidím, za to se nestydím a také z víše Vámi uvedeného opět vidím, že ano argumenty máte, ale mrzí mne, že dle opánu oprav se nejedná. Co my jako řádní platiči jen vidíme je, že např. „SCHODY K PASOVCE“ se opravovali ač si nejsem jista, zda to byla ta nejdůležitějsí priorita a nevím, zda to bylo v plánu oprav, ale jistě je toho hodně, co opravit. Pokud si vzpomínám, tak na začátku naší debaty meily jsem Vám mimo jiné psala o smradu ve výtahových šachtách. Vaše odezva byla jen, že o ničem nevíte a že to bylo již vyřešeno. A to že naše domy neodpovídají částce, kterou již zhruba 4 roky platíme do našeho společenství je smutné. Ráda bych se také dozvěděla, kolik máme uloženo financí na účech. Děkuji Straková

reagovat

11 | Vladimír Zasadil @ | 1.5.2012Út1:13

Znovu žádám o korektnost

[Vážená paní Straková, nemám nic proti tomu, abyste psala o tom, co vidíte, ale je dobré dívat se dobře a mít objektivně ověřeno o čem píšete, alespoň pokud tak činíte veřejně. Myslím, že si nevzpomínáte dobře když uvádíte, že moje odezva na Vaše pojednání o smradu ve výtahových šachtách " byla jen, že o ničem nevím a že to bylo již vyřešeno". Buďťo mi prosím tuto citaci doložte, nabo se omluvte Pokud sledujete zápisy ze schůzí výboru, najdete tam jiné informace. Pro Vaši informaci dále va Vaši adresu odešlu jeden aktuální, pracovní materiál výboru, týkající se problematiky smradů. Podotýkám, že je to jen partikulární, pracovní materiál. Pokud jde o schody k pasovce, nebudu to komentovat, nerozhodoval jsem o tom, nebyl jsem ve výboru. Ale můžete si být jista, že vážné důvody k tomu byly.Výbor provádí opravy dle Plánu oprav, schváleného shromážděním vlastníků. Nepochybně tomu tak bylo i v minulosti. Není problém periodicky publikovat, např. v zápisech ze schůzí výboru, kolik máme uloženo financí na účtech. Nejsem si ale jist, čemu to poslouží a čemu to neposlouží. Nebývá zvykem veřejně otevírat peněženku.Zápisy a náš web může číst kdokoli, nejen vlastníci. Poradím se o tom ještě. Informace o stavech účtů je součástí zprávy o činnosti a hospodaření výboru, předkládané vlastníkům na shromáždění. Konáme, paní Straková, konáme. Ostatně proto ve výboru jsme. Argumenty, proč konáme jak konáme, opravdu máme. Vladimír Zasadil 10]

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.