Výměna izolace pod záhonem na terase byla zahájena

Dnes byly zahájeny práce na díle na terase mezi našimi domy za účelem výměny izolace pod záhonem pro zamezení zatékání do garáží.

Dodavatel : Potápěčské práce s.r.o. Ing.Šorm 603417202
Cena díla : 2 443 000 Kč + DPH
Termín : do 30.9.2023
Záruka : 2 roky od převzetí díla
Investor : SVJ v zastoupení Ing.Zasadil,CSc, předseda výboru SVJ, 777074626
SDI : Ing.arch. Jirman, člen výboru SVJ, 724700372

Kontrolní dny, nebude-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak, budou prováděny v rámci schůzí výboru.
Vítáni jsou všichni zainteresovaní vlastníci, členové SVJ

Komentáře

1 | v.zasadil | 7.8.2023Po9:23

Přerušení prací na terase

V uplynulých dnech napršelo a hladina vody na obnaženém dnu záhonu je dnes v rozmezí 0 – 7 cm. Proto byly práce přerušeny – nelze ve vodě pokládat a svařovat novou izolaci.
Zítra bude přivezeno vhodné čerpadlo a voda bude odsávána. Pokud už nebude pršet a záhon začne vysychat, budou pozítří práce pokračovat. Bude-li stále pršet, bude nutno přestávku prodloužit
Do garáží zatím nezateklo.

reagovat

2 | Jánská | 9.8.2023St17:20

Děje se nad garážmi přesný opak toho, co se píše v komentáři č.1– včera v pozdějším odpoledni odsáta voda, co napršela na pokrytou část, ze které je odklizena zemina; na promáčenou plochu,tvořící střechu garáží, dopoložena včera nějaká bílá pokrývka- filie?, z výšky patra není vidět co to je- dnes opět pršelo na bílé pokrývce „rybník“ – odpoledne přileli nějací dělníci,, odsáli z plochy vodu, položili na bílou, černou folii;- plocha nemůže bý po sobotních, nedělních a dnešním dešti, vysušená -opět odčerpávali vodu- práce mi připadá lajdácká, za níž máme dát 2,5 mil, který bude navýšen ještě o DPH- žádný projek, s popisem práce v info skřínceSVJ domu Mo/1464 nebyl a není- z FO tvořeného z finančních prostředků, nás vlastníků, tedy i mých- toto lajdáctví platit nehodlám, navíc na tyto práce je záruka pouhé dva roky, to u stavebních prací dává dodavatel větší dobu záruky.

2)Zároveň se při tom ptám na dlouhodobě přislíbenou opravu lodžií, při výměně oken,– na Moskevské jsou prostory lodžií popraskané-jejich opravu jsme dávno coby vlastníci schválili; kdyse to napraví?

  1. při rekonstrukci vnitřního prostoru domuM1464 nebylo zrekonstruováno 2. patro a suterén domu- je nutno též dodělat na Mo/1464 rekonstrukci celého požárního schodiště a prostoru kolem něho – kdyby se něco nedej Bože stalo, tak se po něm ven nedostaneme- východ z něho je dole uzamčen- vše mělo být uděláno při nedávné rekonstrukci domu naráz

reagovat

3 | Jánská | 9.8.2023St17:28

omlouvám se za překlepy – nemám v pořádku pravou ruku, špatně se mi levou píše

reagovat

4 | v.zasadil | 9.8.2023St22:15

Všechno je opět špatně?

[2] Jánská: Dobrý den, paní Jánská,

dovolím si jen krátký komentář k Vašemu příspěvku:

  1. Nic se nedělá přesně obráceně. Napršená voda byla odsáta do té míry, že sváření izolace bylo možné. Když pak včera večer nepršelo, přišli pracovníci dodavatele a izolaci svářeli. Šlo to dobře, byl jsem u toho a viděl jsem to zblízka.

Oprava záhonu spojená s výměnou izolace, resp. položením další, nová vrstvy izolace, se provádí pečlivě a odborně. Pokud máte jiný pocit, je to tím, že z balkonu v 10. patře se nekvalifikovanému pozorovateli může leccos jevit jinak, než jak to ve skutečnosti je.
Cena, vzešlá z výběrového řízení, je podstatně nižší, než jakou jsme na základě odborné kalkulace založili do plánu oprav, který vlastníci v r.2023 schválili. Tzn. oproti plánu oprav ušetříme.
Je pravda, že záruka na stavební práce bývá i vyšší, např. na opravu interiérů našich domů máme záruku 5 let, nicméně stávající dodavatel zvítězil ve VŘ nízkou cenou, krátkou průběžnou dobou prací a příznivými referencemi, Dvouletá záruka neodporuje zákonu a dva roky na prověření kvality prací postačí.. Je to zkušená firma, nedělá svou práci poprvé a nedělá ji lajdácky.
A my to chceme mít hotové do podzimních dešťů.

  1. Oprava fasády je v plánu oprav založena do r.2030. Bude to finančně náročný úkol. Pokud ale vlastníci budou trvat na příspěvku do fondu oprav ne vyšším než 30 Kč/m2/měs, není ani rok 2030 reálný a bude to později.
  2. Při rekonstruci vnitřních společných částí domů jsme nikde nepožadovali rekonstrukci 2.patra (na Moskevské tedy sklepů), ani požárního únikového schodiště (protože nebyla nezbytně nutná) a také jsme nechtěli nafukovat rozpočet stavby do výše, na kterou jsme neměli.

Kdyby se něco nedej Bože stalo, lze tuto únikovou cestu využít. Uzamčené jsou dva východy na terasu (budou v provozu po připojení EPS na CP HZS hl.m.Prahy.) Východ na terasu do prostoru vedle hl. vchodu do domu lze zevnitř otevřít a lze ho využít.

reagovat

5 | Vlastník | 20.8.2023Ne21:31

Dobrý den, co se týče rekonstrukce 2. patra na Vršovické 1462, tak ta bude provedena kdy? Rovněž je zrekonstruován celý dům mimo 2. patra (a prvního, tam ale nikdo nebydlí). 2. patro je v hrozném stavu a odvodnění, že by rekonstrukce stala moc peněz už opravdu nestačí. Do FO platíme stejně jako kdokoliv jiný a toto vynechání našeho patra je mimo jiné protizákonné. SVJ nemá právo upřednostňovat, potažmo vyčleňovat, jakékoliv vlastníky. Kdy dojde k rekonstrukci na našem patře…?

reagovat

6 | v.zasadil | 22.8.2023Út22:43

vlastník

Až o tom rozhodne shromáždění vlastníků a ve fondu oprav na to budou alokovány dostatečné finanční prostředky.
A propos, vlastníku (vlastnice), asi jste věděl (věděla), co si kupujete a proč si to kupujete, nebo ne?
Doporučuji také lépe prostudovat stanovy SVJ,

reagovat

7 | Vlastník | 24.8.2023Čt11:19

O čem by mělo rozhodovat shromáždění vlastníků? Pokud se dělá rekonstrukce domu za společné finance, jakým právem je vynecháno celé jedno patro??? Co má společného nákup bytu s tím, že jste vynechali z rekonstrukce celé patro. Tím spíš, že je neustále slibováno, že rekonstrukce bude provedena (opakovaně bylo sděleno, že do 2 let), což se samozřejmě nestalo. Když se dělá rekonstrukce společných prostor, nelze vyloučit určité vlastníky a tím je poškozovat. Stejné by to bylo v případě rekonstrukce oken – také se dělá u VŠECH, nikoliv aby shromáždění rozhodlo o tom, že se v pár bytech neudělá. Na to nemusím studovat stanovy, zákon je myslím si dostačující.

reagovat

8 | v.zasadil | 24.8.2023Čt13:36

Odpověď jste již dostala výše, přestože s anonymy obvykle nekomunikuji. Nemám dále již co dodat.

reagovat

9 | Vlastník | 24.8.2023Čt14:49

Až bude tento (či jiný web) zabezpečen, pak můžete požadovat, aby lidé uváděli své údaje. Problematika GDPR je Vám nejspíše rovněž neznámou. Je opravdu žalostné, jak přistupujete k lidem, kteří Vám dávají do správy své finance, za což jste odměňován v rámci SVJ. Myslím, že si neuvědomujete, že FO není Váš a že upřednostňování či znevýhodňování jakýchkoliv vlastníků není ve Vaší pravomoci. Zrekonstruovat celý dům vyjma jednoho patra je vůči lidem, kteří zde bydlí a do FO platí stejně jako jiní (a někteří ani to ne) přinejmenším neuctivé. Tím spíš, v jakém stavu se toto patro na Vršovické nachází. Žijí zde jak mladí lidé tak i děti. Vám by se zde dobře bydlelo…? Samozřejmě, že když se to netýká Vás, tak to není třeba řešit. Hlavně, že si v rámci hlasování per rollam (naprosto zbytečného!) navrhujete zvýšit odměňování a chcete zvyšovat příspěvky do FO.

reagovat

10 | v.zasadil | 3.9.2023Ne21:18

vlastník (9)

[9] Vlastník: Vážená paní anonymní vlastníková,

tento web je veřejný už více než 10 let a není nutné, aby to kvůli Vám od zítřka bylo jinak.
Dost přesně tuším, kdo si tady se mnou anonymně píše a chtěl bych Vás poprosit, abyste si veřejné úvahy o tom, co mi je, nebo není neznámou a co je, nebo není žalostné na mém přístupu k lidem, za co jsem odměňován, atd… nechala laskavě od cesty, protože jsou to pomluvy a mohlo by se stát, že se mi nebudou líbit.

Pokud mi přesto chcete sdělit něco takového mimo tento veřejný prostor, můžete mi napsat na moji soukromou adresu. můžete si i stěžovat kontrolní komisi, která Vaše jméno jistě také nebude veřejně publikovat. Ale i v takovém případě nedoporučuji plést si dojmy a pojmy, neboť za všechno, co vypustíme z pusy, můžeme být voláni k odpovědnosti.

Nicméně k věci, abychom se tu nehandrkovali jako pavlačové báby:

  1. V rámci rekonstrukce společných částí uvnitř domů našeho SVJ nikde nebylo rekonstruováno 2. technické patro, jen patra obytná. To není o žádné diskriminaci kohokoli.
  2. Také na Vršovické, ačkoli tam bydlíte, je druhé patro technické, nikoli obytné. Je pravdou, že v rámci privatizace tam některé nebytové prostory jistí podnikavci skoupili, poněkud je kosmeticky upravili – ne proto,aby tam bydleli, ale aby je se ziskem prodali. Na Vršovické jsou i jiné obydlené, původně, nebo dosud nebytové prostory. Ve vyšších patrech jsou to tzv ateliéry. V SVJ považujeme jejich vlastníky za rovnocenné vlastníkům bytů a podporujeme jejich rekolaudace na byty. Nicméně rekolaudační výměr na Vaši jednotku jsem dosud neviděl.

Asi by s tím byl problém (malá okna, zastínění, skrz jednotky ve 2.p. jsou pod stropem tažena potrubí páteřních rozvodů teplé a studené vody, teplé vody pro topení, jsou odtud vytaženy stoupačky do obytných pater, atd., ale tím se tu zabývat nechci.

  1. I tak jsme měli v úmyslu společné části domu ve 2.patře na Vršovické rekonstruovat. Tato rekonstrukce by ale byla jiná a podstatně nákladnější než ty v obytných patrech.

Měli jsme představu, že přesto ji uděláme.
Z obývaných prostor by byly vyvedeny páteřní rozvody do chodby, odtud by zase musela zmizet dnes již nefunkční VZT, původně obsluhující komerční prostory v 1.p. a k tomu by pak bylo přidáno vše ostatní, co je nově v obytných patrech.
To vše pro 2 – 4 jednotky, které by jejich vlastníci možná rádi viděli jako byty. Ale bohužel, ve FO na to nyní nejsou peníze. Ale to je zas jiný problém a důsledek zájmu jiných vlastníků

  1. Není to stěžejní úkol plánu oprav a aby se do plánu oprav tento úkol vůbec dostal, musely by na to v FO být peníze a musel by na to být vyjádřen zájem většiny vlastníků.

Tak jako např. letos se dostala do plánu oprav nová izolace střechy garáží, a to na úkor opravy průjezdu, která byla odsunuta na neurčito.
Musíte tedy lobovat u ostatních vlastníků. Nestačí pomlouvat předsedu výboru SVJ.

reagovat

11 | Vlastník | 4.9.2023Po12:21

Jsem velmi ráda, že víte s kým mluvíte. Nezabezpečený web zdaleka nevadí jen mně, to si zde můžete dohledat. Že jste neviděl kolaudační výměr? Kolaudaci nedělá SVJ, ale vlastník a vzhledem k tomu, že ačkoliv je v katastru nemovitostí jasně uvedeno „způsob užívání – byt“ je logicky jasné, že jednotka kolaudací prošla. Přesto Vám to nestačilo a tak jsem si na vlastní náklady zajistila z archivu kolaudační materiál, který jsem Vám rovněž doručila do Vaší emailové schránky, tudíž to, co zde píšete, se opět nezakládá na pravdě. Spolu s tím jsem se na úřadě informovala, jak v tomto případě postupovat a bylo mi sděleno, že SVJ se má řídit katastrem nemovitostí, tzn. v katastru je uvedeno byt. Spolu s tím mi bylo řečeno, že není možné, aby SVJ vylučovalo jakékoliv vlastníky a bylo mi doporučeno zaslat výše uvedenou stížnost oficiálně na SVJ a pokud se mnou nebudou komunikovat, řešit věc soudní cestou. Tvrdit mi tu, že vlastně nevíte o tom, že se jedná o byt je absurdní, neboť je tak jasně uvedeno v KN a rozhodnutí o kolaudaci jsem Vám již poskytla. Nehledě na to, že mi z archivu poskytli i odhlasování 100% hlasů na schůzky SVJ, kde byl udělen souhlas s kolaudací jednotky. Pokud došlo z Vaší strany ke ztrátě, více už dělat nemohou a ani nechci.
A pokud se máme bavit o tom, co se komu líbí, tak mně se rovněž nelíbilo, když jste u mě ve 22 hodin večer zvonil a chtěl pustit do bytu, abyste mohl uzavřít zmíněné stoupacky kvůli závadě v bytě ve vyšších patrech. Také se mi nelíbilo, že jsem opět druhý den musela po práci ihned domů, abyste je mohli zase otevřít a ještě jste chtěl jestli bych nemohla přijít dříve z prace. Už jen z tohoto hlediska je rekonstrukce žádoucí, neboť až se opět něco stane, nemáte ani možnost zavřít vodu pokud nebudu doma nebo nebudu chtít pozdě večer pouštět někoho do bytu. Bohužel domluva s Vám nikam nevede a to nejen se mnou. Je to patrné i ze stížností na cokoliv od ostatních vlastníků zde na webu.

reagovat

12 | v.zasadil | 4.9.2023Po13:44

Vlastník

[11] Vlastník: Vážená paní vlastníková,
co jsem považoval za potřebné Vám sdělit, jsem Vám ve vší slušnosti i přes Vaší anonymitu sdělil. Handrkovat se s Vámi nebudu. Nemám na to čas, ani chuť.
Pokud si přejete, aby SVJ zrekonstruovalo z prostředků ostatních vlastníků 2.patro na úroveň obytných pater, pak znovu připomínám, že musíte lobovat u ostatních vlastníků. Nestačí pomlouvat předsedu výboru SVJ.

reagovat

13 | Vlastník | 4.9.2023Po14:42

Nic jiného jsem od Vás ani nečekala.

reagovat

14 | v.zasadil | 4.9.2023Po17:15

vlastník

[13] Vlastník: To je dobře. Ani jste nic jiného čekat nemohla. A pokud budete dělat problémy s přístupností uzávěru stoupaček, budeme muset příslušné věcné břemeno zřídit soudně.

reagovat

15 | Vlastník | 4.9.2023Po17:54

Zapomínáte, že problémy jsem naopak nedělala a vyšla jsem Vám vstříc. Nejsem ale povinná sedět doma a čekat, kdy zase přijdete. Stejně tak odcházet dříve z prace na Vaši žádos. Pokud máte zájem, můžeme tedy věc řešit soudně. Jak věčné břemeno, tak rekonstrukci, která by věc vyřešila.

reagovat

16 | v.zasadil | 8.9.2023Pá18:32

Záhon na terase byl převzat do užívání

Zpět od 2.patra Vršovické k původnímu tématu.
Záhon nad garážemi byl znovu dnes převzat do užívání. Kontrahované práce zde byly provedeny pečlivě a v úplnosti. Jejich účelem je zabránit zatékání do garáží.
Záhon je oset travním semenem. Nebudeme již vysazovat tuje, které by mohly poškozovat novou izolaci.
Více informací viz výše a také v zápisech ze schůzí výboru.
Kontrolní dny byly, jako obvykle, přístupné všem vlastníkům

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.