Výměna oken na hlavních schodištích Uzb – Mo

Bude zahájena na Uzbecké dnem 13.7.2015. Jedná se o úkol plánu oprav č. 21.
Zhotovitelem je PKS okna, a.s.
Cena díla: 5.659.734 vč. DPH celkem

Kontakty
Zhotovitel: p. Kohout, tel. 724 031 691, Ing. Urbanec, tel. 602 723 011
Objednatel: V. Zasadil, tel. 777 074 626, V. Kubásek, tel. 777 033 898, J. Železný 603 147 037

Nejbližší termíny

  • 13.7.2015 Stavba lešení na terase proti okenní stěně. Staveniště bude ohraničeno a nebude průchozí.
  • 15.7.2015 Demontáž stávajících okenních sestav, vč. Ekologické likvidace stavebního odpadu s obsahem azbestu. Dozor provádí místně příslušná hygienická stanice.
  • 28.7.2015 Navážení a montáž nových okenních sestav. Na dobu cca 2 dny bude pro stavbu uvolnit v ulici Uzbecká parkoviště, přiléhající k domu 1463/1.

Ukončení a nástup na Moskevskou předpokládáme počátkem 2. dekády srpna.

Komentáře

1 | Vladimír Zasadil | 4.10.2015Ne11:38

Zpoždění stavby

Všichni vidíme, že stavba se oproti původnímu plánu opožďuje. Na Uzbecké byly práce skončeny, předpoklad dokončení na Moskevské je nyní do konce října.

Je to hlavně tím, že před demontáži původní stěny s okenními sestavami byl zjištěn v panelech pod okny asbest a musela být zajištěna poddodávka specializované firmy na demontáž s vyloučením asbestových exhalací (pod dozorem místně příslušné hygienické stanice).
To mělo svoji průběžnou dobu a generální dodavatel – fa PKS byla postavena před problém, jak zaměstnat pracovníky, kteří měli pracovat u nás.
Otevřela tedy další stavbu a převedla je tam. Ta však nebyla dosud skončena a tak tito pracovníci alternují na dvou stavbách, což vede k dalším zpožděním.

Na naší stavbě jsou i technické problémy. Je to hlavně netypická konstrukce ocelové výstuže betonových podlah spojovacích chodeb na schodištích, která vedla k nutnosti překonstruovat a znovu vyrobit závěsy okenních sestav.
Navíc bylo dodatečně zjištěno, že podlahy a stropy těchto chodeb mají odchylky od vodorovné plochy z rohu do rohu až 4 cm, takže je nelze zapravit dle projektu, který s tak velkými odchylkami nepočítá.
Bylo dohodnuto náhradní řešení – mezi hranou chodby a rámem okení sestavy bude ponechána mezera. Okna pak budou zevnitř zapravena v rámci oprav schodiště a chodeb v interiéru domů.

reagovat

2 | Karel | 20.10.2015Út10:06

Kdy už se konečně budou dokončena okna na Moskevské? Už se to táhne velmi dlouho, na chodbách už je příšerná zima, takže začíná táhnout už i do bytů.
Děkuji za odpověď

reagovat

3 | v.zasadil | 20.10.2015Út17:21

[2] Karel: Jak uvádím výše – do konce října. Minulý týden to na kontrolním dnu zástupce PKS znovu potvrdil. Na čtvrtek 22.10 mají objednán jeřáb, Budou navážet okenní rámy, upevní je na kotvy (ty jsou již instalované), zapraví zvenku a osadí skly. to bude trvat cca týden. Pak již nebude do domu foukat. Zapravení zevnitř bude dělat jiná firma – jak rovněž výše uvedeno.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.