Výtahy na Uzbecké

Výtahy na Uzbecké nám dnes ráno bohužel ještě nepojedou. Postupně zkolaboval druhý a včera večer i třetí výtah. Zatím poslední pokus uvést alespoň dva z nich zpět do provozu skončil v 01.30 neúspěchem. OTIS bude dnes opět pokračovat od 7.00.

Komentáře

1 | v.zasadil | 4.6.2019Út10:29

Pokračování dnes

Dnes cca v 9.30 byl uschopněn malý pravý výtah.
Pracuje se na nákladním výtahu

reagovat

2 | Petr Fidler @ | 4.6.2019Út11:16

Levý malý výtah

Jaký je, prosím, stav malého levého výtahu? Nejezdí už delší dobu a pokud by byl opraven, nemuselo dojít k situaci, kdy nejezdil žádný výtah.

reagovat

3 | v.zasadil | 4.6.2019Út14:30

Ještě k pokračování dnes

[1] v.zasadil: Nákladní výtah byl uschopněn dnes cca v 10 hodin, ale musely být odpojeny světelné zábrany, nasycené prachem z rekonstrukce chodeb, jejichž vadná funkce bránila zavírání kabinových dveří. Výtah je možno bez nich provozovat (tak to i původně, před modernizací v r.2012–13 bylo). Dveře ale při zavírání nebudou respektovat překážku, ale budou do ní najíždět. Ne velkou silou, ale může to být nepříjemné. Proto pozor na děti, psy, apod.
Až budou zajištěny nové lišty světelné zábrany, vyměníme je.

reagovat

4 | v.zasadil | 4.6.2019Út15:02

Levý malý výtah

Výtah je mimo provoz od 20.5.2019. Problém je podobný jako na pravém malém výtahu na Moskevské.
Dřívější závěry a návrhy OTIS vedou k finančně náročným opravám a my je nepovažujeme za dostatečně zdůvodněné.
Proto dosud nebyly realizovány a bylo k tomu vyvoláno jednání v s vedením OTIS Praha 22.5.

OTIS v něm trval na tom, že naše výtahy jsou staré, opotřebované, že kolaps hrozí i dalším výtahům, je způsoben prachovou zátěží z rekonstrukce interiérů domů.
Spíše než opravy doporučuje předčasnou výměnu výtahů, nečekat do r. 2022 (termín dle našeho plánu oprav).
Na druhou stranu uznává, že i kdybychom zadali výměnu výtahů (byť i bez výběrového řízení) někomu hned, výměna výtahů neproběhne dříve než za 2 roky (musí jí předcházet příprava).
Dohodnuto:
OTIS zpracuje (do 15.6.):
•návrh opravy MPV Moskva (dtto levý Uzbecká)
•nabídku na výměnu, resp. modernizaci výtahů

Obě nabídky budou finančně náročné.

Výbor pak na schůzi 29.5. rozhodl, že malý pravý výtah na Moskevské (dtto levý malý Uzbecká) je třeba uschopnit co nejdříve i za cenu finančně náročné opravy.

Možnosti:
• opravit, tj. do nějaké míry zrenovovat dvojče malých výtahů na Moskevské, příp. i na Uzbecké (dojde-li ke kolapsu i zde).

  • Odložit pak jejich výměnu o dalších 3–5 let.
  • Prostředky na opravu (renovaci) získat zvýšením příspěvku do FO na 35 Kč/m2/měs už od 1.10.2019, případně odložením rekonstrukce obytných pater čp.1462 až o 1 rok, nebo dalším úvěrováním.

Příslušné návrhy k rozhodnutí na shromáždění vlastníků budou zpracovány výborem po obdržení nabídek OTISu.

]

reagovat

5 | v.zasadil | 27.6.2019Čt14:20

Po shromáždění

Na shromáždění vlastníků 20.6. bohužel nepřišlo dost hlasů pro časově omezené zvýšení příspěvku do fondu oprav na 35 Kč/m2/měs, které by nyní vytvořilo větší prostor pro urychlení oprav výtahů. Návrh těsně neprošel.
Očekáváme tedy příchod experta (via OTIS), který by znovu posoudil míru poškození elektronického řízení výtahu.
Máme zatím šanci, že by mohla stačit výměna frekvenčního měniče, což by nebyl nepřekonatelný problém.
Horší je to s časem – výtah nebude opraven dříve než za několik týdnů

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.