Z výměny oken pomalu narůstá problém

Vážení spoluvlastníci,
zdá se, že dle komentářů narůstá počet otázek týkajících se výměny oken. Nejvíce frekvetovaná otázka je :" Proč se mění okna v bytech a pouze na chodbách Vršovické ?" Dovolím si tedy poněkud vysvětlit proč se tomu tak děje. Odpověď je zcela jednoduchá: Měníme okna tam kde je to nejdůležitější.
Všichni máme v bytech stejná okna, tedy původní dřevěná, až na vyjímky kde již došlo k k výměně svépomocí. Tato dřevěná okna jsou v drtivé většině ve stavu, kdy otevírání oken za účelem vyvětrání se stává loterii s otázkou, zda je potom vůbec zavřu, nebo alespoň přivřu bez násilí či páčidla. Čili zde je důvod proč měnit okna v bytech.
Stejná okna jsou také na chodbách Vršovické. Ti co se někdy byli podívat do těchto společných prostor si jistě všimli, že tyto byty ve vazbě na chodby jsou vlastně pavlačového typu. Vršovická 1461 a1462 jjsou koncipovány jako blok ,který tvoří barieru hlukovou a i proti prachu přcházejícího z hlavní ulice.Pro svoji funkci v našem čtyřdomí si zaslouží obzvláštního zřetele a péči.
Jaký je tedy rozdíl mezi chodbami v Uzbecké či Moskevské oproti Vršovické ?    12°C !!!
Obyvatel Uz. nebo Mo. otevře vytopený byt na 22°c a vstoupí do chodby kde je cca18°C, na Vr. vstupuje do chodby o teplotě o cca10°C nižší, ale z bytu, který vytápěl na plno, aby vůbec 22°C dosáhl. Z tohoto vypývá, že tepelný komfort na Vr. jaksi silně pokulhává. K tomu všemu je nutno připočítat hluk z hlavní ulice a výčet důvodů je uzavřen.
A na závěr ještě jeden postřeh: Na Uz. a Mo. je  cca12 metrů běžných chodbových oken (vč.nouzového schodiště) na 8 bytů,poměr 1:1,5. Na Vr. cca 6 metrů chodbových oken na jeden byt.1:6. Tepená ztráta je zde obrovská.

BTW Okna na chodbách Uz. a Mo. jsou kovová z důvodu, že „stojí na sobě“, je to souvislý sloupec oken stojících na sobě do výšky 45 metrů(plast tedy nepřipadá v úvahu) a 1/5 tvoří dveře na pavlány . Vyměnit cca 500 m2 včetně třiceti dvoukřídlých dveří bude jistě také pěkný ranec peněz.

S pozdravem
Vítězslav Kubásek

Komentáře

1 | J. Malinovský | 22.11.2013Pá9:31
  1. Z celé věci mám pocit, že tu se samotnou výměnou oken žádný problém není. Jediné, co jsem tu zaznamenal, je dílčí požadavek, aby zhotovitel nabídl ještě širší nadstandardní parapety, než nabízí nyní, aby si je nemuseli vlastníci jednotek objednávat komplikovaně jinde a instalovat samostatně.
  2. Nejprve pro ujasnění rozsahu. Okna ve sklepích na Moskevské a Uzbecké měněna budou?
  3. Je třeba vůbec hájit legitimitu výměny oken v chodbách Vršovické? Zpochybňuje tu vůbec někdo nutnost jejich výměny? Zatím jsem zde v tomto směru zaznamenal pouze komentáře, ve kterých lidem vadí, že nebudou měněna okna na chodbách v Moskevské a v Uzbecké. Respektive v obecnější rovině, že dochází k podinvestovávání společných prostředků do těchto domů.
  4. Osobně se nebráním tomu, aby byla okna na schodišti Moskevské vyměněna samostatně a o něco později, nejpozději do konce roku 2014. Na druhou stranu jistě chápete, že je na Moskevské třeba vybudovat moderní EPS, rekonstruovat chodby v 0. NP a 1. NP, rekonstruovat vstupy do sklepních prostor a sklepy samotné, rekonstruovat chodby a schodiště v bytových patrech…. a vzhledem k dosavadnímu tempu a odkladům má řada lidí důvodné obavy, jak dlouho se realizace těchto nejzákladnějších věcí ještě povleče.
  5. Dílčí problém s výměnou oken, respektive opět nevýměnou, spatřuji v tom, že tu máme dle sdělení předsedy Výboru 37 bytových jednotek a ateliéru fakticky užívaných k bydlení ve vlastnictví (teď právně zjednodušuji) Prahy 10, kde vlastník těchto jednotek nechce, aby byla výměna oken přiléhajících k těmto jednotkám prováděna. To by byla pro esteticky přijatelný budoucí vzhled našich domů těžká rána, takže věřím, že Výbor v tomto směru jedná s MČ P10 toliko o vstřícném gestu spočívajícím v umožnění nevýměny v skutečně odůvodněných případech (tam, kde reálně probíhá či bude v brzké době najisto probíhat převod – s následnou refundací výměny ve vlastní režii pro nové vlastníky), nikoliv o nějaké plošné akceptaci výjimky ze schválené výměny dosud nevyměněných společných částí budov v úsecích před všemi jednotkami Prahy 10.

reagovat

2 | Hokr @ | 23.11.2013So21:04

reakce na okna

Pane Kubásku
Základem investic standardního SVJ by měl být Plán oprav schválený nejvyšším orgánem, ne priority výboru. Na rozdíl od diskutujících, celou záležitost neférově společně se svým předsedou stavíte do roviny „některé domy ANO, některé NE“. Vaše argumentace stále nevysvětluje, proč by měly být domy Uzbecká a Moskevská v této investici obcházeni, což diskutující zajímá nejvíce. Navíc, pokud se podívám v těchto souvislostech na Váš inovovaný a neschválený Plán oprav na těchto stránkách , odhaluje nám pravdu, že Vy jste ve skutečnosti neměli v úmyslu vyměňovat okna ve společných částech Uzbecké a Moskevské NIKDY.

Budeme-li opravdu vážně „ctít plán oprav“, musíme konstatovat, že za dva roky v Uzbecké a Moskevské neproběhly žádné plánované investice . Váš předseda SVJ to nazval „úsporami“. Na druhou stranu obyvatelé ve Vršovické měli více štěstí a hlavní investice zde proběhla podle plánu.
Vezmu-li však v úvahu současnou praxi výboru v“plnění plánu“ přijde mi logické, že tam, kde se tedy “uspořilo“, měly by se alespoň provést investice jiné.
Ve světle událostí si musím jako obyvatel domu Uzbecká položit otázku: „výtahy NE, chodby NE, společná okna NE, tak co chcete tedy udělat s našimi penězi ?

Věřím, že moudří a soudní obyvatelé Vršovické pochopí, že obyvatelé domů v Uzbecké a Moskevské ulici nechtějí být těmi, kteří jsou výborem primárně určeni jen k úsporám.

A na závěr ještě jednu technickou poznámku,pane Kubásku, nezahrnujte nás prosím neověřenými čísly. Vaše metry nesedí a okna nepokrývají celou plochu ani v současnosti. A pokud jde o nešťastné dědictví v podobě pavlánů, dvoukřídlé dveře jsou z obou stran a jako expředseda SVJ velmi dobře víte, že měly být z bezpečnostního hlediska součástí již proběhlé rekonstrukce osazení dveří a únikových východů. Jejich počet (28) však převyšoval počet ostatních dveří SVJ a proto tehdy nedávalo smysl dávat více než dvojnásobek peněz do dveří bez užitku. Proto Váš argument musím označit jako krajně neseriozní.

S pozdravem
L.Hokr

reagovat

3 | Vita | 24.11.2013Ne14:16

Vím,že s tebou byla vždy polemika o čemkoliv obtížná, ale musím uznat, že těch dveří je opravdu 28. Za to se omlouvám. Musím však podotknout, že moje argumentace směřovala úplně jinam než jsi ji ty otočil. Jde o výměnu dřevěných oken na Vršovických chodbách, kterou jsem se snažil vysvětlit a zdůvodnit. Na toto jsi vůbec nereagoval a přešel jsi někam co jsem označil BTW a tam jsi našel konečně něco co se lze zpochybnit a označit článek jako neseriozní. Přitom v něm jde o něco jiného.
Výměna oken na chodbách Uz.a Mo. ve svém důsledku by znamenala i výměnu dveří na pavlány z obou stran jinak by to celé postrádalo smysl. A to včetně oken přiléhajících k dveřím na Vršovické.
Takže i když tam nebude 30,ale jen 28 dveří, bude to, tak jak jsem napsal, pěkný ranec peněz . Výbor si jistě nechá udělat nabídky na tuto výměnu a pokusí se to zařadit do plánu oprav ke schválení shromáždění. Jinak s opravami,nikoliv výměnou, nouzových schodišť se počítá dle schváleného plánu oprav(2012) v roce 2014 s částkou dva miliony. Tak nevím čeho se zde dožaduješ. Plán oprav z roku 2012 je platný a tak si prosím nevymýšlej nepravdy.Doporučuji jej přečíst pozorněji. Celý tvůj komentář hodnotím jako zbytečné kalení vody a rozmýchávání vášní.

reagovat

4 | Hokr | 25.11.2013Po15:01

Věcná odpověď

[3] Vita: Já se zdržím osobních poznámek i hodnocení .
Polemika spíše diskuse, je běžnou součástí fungování společenství vlastníků. Nejde o vojenskou jednotku, ani o svazáckou organizaci, ale o majitele nemovitosti s konkrétními hodnotami a jasnými zájmy.
Nezmínil jsem domy ve Vršovické, protože tam nebydlím, a protože jsem přesvědčen, že vyměněna okna ve společných částech by měla být v celém SVJ, tedy včetně Vršovické.
Jakékoli investice na zlepšení úrovně bydlení v domech i ty dílčí, (např.včetně oken na hlavním schodišti obou výškových domů) nepovažuji za ztracené a osobně bych si nikdy nedovolil přisuzovat si právo je takto hodnotit.
Otázka pavlánů (tedy únikových spojek mezi výškovými domy a Vršovickou pro eventuální představu ostatních) bude zcela jistě vyžadovat VELMI ODBORNÉ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ a dovedu si přestavit, že asi nebude ostatními vlastníky chápána jako předřazená ostatnímu navzdory tomu, že je tam neméně stejná zima jako ve vedlejším domě. Stačí zajít se přesvědčit na severní stranu domu Uzbecká.
Podmiňování nebo slučování těchto investic v domech Uzbecké a Moskevská s odkazem, že by to bylo drahé, mi proto nepřijde vůči jejich obyvatelům fér.

L.Hokr

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.