ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ od 6. června 2009 (tj. od vzniku SVJ) do 31. prosince 2011

Usnesením shromáždění vlastníků ze dne 13.10.2011 bylo výboru uloženo zajistit nápravu a přijmout veškerá dostupná opatření k tomu, aby pochybení zjištěná auditem účetnictví za roky 2009 a 2010 byla do konce roku 2012 eliminována tak, aby nezkreslovala a nezpochybňovala hospodaření a účetnictví SVJ v běžném a budoucím účetním období.

Předkládaná zpráva je jedním z výstupů souboru těchto prací a je určena:

A) Vlastníkům jednotek k přehledu o tom, jak byly využity finanční prostředky, které měsíčně zasílají do tzv. fondu oprav.

B) Členům výboru společenství jako podklad k plánování finančních prostředků pro další období, pro vyhledávání možných úspor a pro efektivní využití finančních prostředků s cílem účinnějšího řízení celého SVJ.

Úplné znění zprávy najdete ve složce „DOKUMENTY“.

Za výbor SVJ Hana Nekolová, 17.6.2012

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.