Zpřístupnění jednotek pro montáž VDM a odečty

VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST

Zpřístupnění jednotek pro odečty TUV a montáž vodoměrů SV a TUV

Výbor SVJ žádá nájemce/vlastníky nebytových prostor a bytových jednotek uvedených v níže připojeném seznamu o okamžité zpřístupnění nebytových a bytových jednotek ze strany nájemců a vlastníků. Zde uvedení vlastníci a nájemci, přestože bylo toto s dostatečným předstihem všem oznámeno vývěskami na dveřích jednotek a ve společných prostorech, nebyl ze strany těchto zde uvedených nájemců a vlastníků zpřístupněn jimi obývaný prostor pro provedení odečtů a výměny vodoměrů TUV a SV.

Výbor upozorňuje tyto nájemce a vlastníky na jejich zákonnou povinnost zpřístupnit na výzvu tyto prostory!

Náklady spojené s odečty a montáží prováděné mimo již řádně oznámené termíny odečtů a montáží budou účtovány k tíži jednotlivých vlastníků a nájemců.

Za výbor Petr Škarda člen výboru SVJ Ohledně termínu zpřístupnění jednotek kontaktujte prosím výbor na email: vrumo@vrumo.cz Seznam nezpřístupněných jednotek

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.